Biblioteka
Vladimira Ćorovića
Sabrana dela poznatog srpskog istoričara u elektronskom izdanju


Produkcija i pokroviteljstvo kuća TIA Janus i Ars Libri u okviru
"Projekta Rastko"
Biblioteke srpske kulture na Internetu
Biblioteka otvorena 27. januara 2002.

Istorija srpskog naroda
I-III

Vladimir Ćorović
[završeno 1941]
integralno elektronsko izdanje

 

Historija Bosne I
(do pada Hercegovine pod Turke )

Vladimir Ćorović
[1940]
integralno elektronsko izdanje

 

Bosna i Hercegovina

Vladimir Ćorović
[1925]
integralno elektronsko izdanje


Političke prilike u Bosni i Hercegovini

Vladimir Ćorović
[1939]
integralno elektronsko izdanje


Crna knjiga
Patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme svetskog rata 1914-1918 godine

Vladimir Ćorović
[1920]

 

Pedeset legendi o Svetom Savi

izbor, sa predgovorom
Vladimira Ćorovića

 

Uskoro

Odnosi između Srbije i Austrougarske u XX veku

(Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1936)


Vladimir Ćorović
(1885-1941)

Vladimir Ćorović je rođen 27. oktobra 1885. godine u Mostaru, u poznatoj srpskoj trgovačkoj porodici. U rodnom gradu završio je osnovnu školu i gimnaziju. Bila je to sredina sa veoma jakom i razbuđenom srpskom nacionalnom sviješću, kojoj je ton davala grupa istaknutih književnika, među kojima je bio i njegov brat Svetozar. Godine 1904. Vladimir Ćorović se upisao na Bečki univerzitet, gdje je studirao slovensku filologiju, arheologiju i istoriju. Profesori su mu bili čuveni slavisti Vatroslav Jagić, Konstantin Jiriček i Milan Rešetar. Ćorović je bio vrlo aktivan u Srpskom akademskom društvu "Zora", o kome je 1905. godine objavio knjižicu. Tezom o Lukijanu Mušickom, doktorirao je u Beču 1908. godine. Specijalističke studije nastavio je u Minhenu (1908-1909) kod poznatog nemačkog vizantologa Karla Krumbahera. Neko vrijeme je boravio u Parizu i Bolonji, gdje je istraživao stare slovenske rukopise.

Od septembra 1909. godine Ćorović je živio u Sarajevu, radeći najprije kao kustos, a zatim upravnik biblioteke u Zemaljskom muzeju. Tada je počeo period njegovog vrlo snažnog, intenzivnog i raznovrsnog naučnog i književnog rada. Bio je saradnik vrlo značajnih srpskih časopisa, a posebno "Bosanske vile", "Srpskog književnog glasnika" i "Letopisa Matice srpske" (u kome je objavio i svoju disertaciju o Lukijanu Mušickom). Pored ostalog, u Sarajevu je bio sektor Srpskog prosvjetnog i kulturnog života "Prosvjeta" i priređivač njenog kalendara za 1911. godinu.

Nakon atentata Gavrila Principa, 28. juna 1914. u Sarajevu, Ćorovića su uhapsile austrougarske okupacione vlasti. Na poznatom banjalučkom "veleizdajničkom" procesu, čiji je prvooptuženi bio Vasilj Grđić, Ćorović je najprije osuđen na pet, ali mu je Vrhovni sud povisio kaznu na osam godina robije zbog intenzivnog rada u "Prosvjeti". Novi austrougarski car i kralj Karlo IV, pod snažnim pritiskom svjetske javnosti, izvršio je 1917. godine zamašnu amnestiju političkih zatvorenika, pa je Ćorović pušten iz zatvora u Zenici, gdje je uglavnom izdržavao kaznu. Tada se nastanio u Zagrebu, pa je sa grupom jugoslovenski usmjerenih pisaca (Niko Bartulović, Ivo Andrić i Branko Mašić) uređivao časopis "Književni Jug". U to vrijeme je počela njegova zapažena saradnja sa jugoslovenskim političarima u raznim zemljama, a naročito u Austrougarskoj, kao i pripremanje dokumentarne Crne knjige (Beograd-Sarajevo, 1920) o stradanju i patnjama srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. U ulozi delegata u privremenom narodnom predstavništvu, Ćorović je bio prisutan 1. decembra 1918. u Beogradu na svečanom proglašenju ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca u zajedničku državu.

Od 1919. godine, kada je izabran za vanrednog profesora na Filozofskom fakultetu, Ćorović je neprestano živio u Beogradu. Velikim ličnim radom, izvanrednim naučnim rezultatima, stvorio je rijedak ugled i uticaj i izuzetnu karijeru: 1921. postao je redovni profesor na Filozofskom fakultetu, za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije izabran je 1922, a za redovnog 1934. godine. Više godina bio je i rektor Beogradskog univerziteta. Poslije napada Nijemaca na Jugoslaviju, napustio je Beograd i krenuo u emigraciju zajedno sa više tadašnjih istaknutih jugoslovenskih političara, ali je avion kojim su putovali oboren 12. aprila 1941. godine iznad Grčke. U toj nesreći poginuo je i Vladimir Ćorović.

Veoma je velik Ćorovićev stvaralački opus, koji čine brojne knjige i pojedinačni tekstovi rastureni po raznim časopisima i listovima. Iako su činjeni i značajni pokušaji, još nije sastavljena i kompletna bibliografija njegovih radova i priloga o njemu. Ovom prilikom navodimo samo neke njegove knjige: Vojislav Ilić (Mostar, 1906), Srpske narodne pripovijetke (Matica srpska, Novi Sad, 1909), Pokreti i dela (Geca Kon, Beograd, 1920), Velika Srbija (Narodno delo, Beograd, 1924), Bosna i Hercegovina (Srpska književna zadruga, 1927), Luka Vukalović i hercegovački ustanci od 1852-1862 (Srpska kraljevska akademija, Beograd, 1923), Ujedinjenje (Narodno delo, Beograd, 1928), Mostar i njegova srpska pravoslavna opština (Beograd, 1933), Istorija Jugoslavije (Narodno delo, Beograd, 1933), Odnosi između Srbije i Austrougarske u XX veku (Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 1936), Xistorija Bosne. Knj. I (Srpska kraljevska akademija, Beograd, 1940) i Istorija Srba, Beograd 1989.

Na osnovu teksta koji je napisao akademik Radovan Samardžić, Vladimir Ćorović je zastupljen u knjizi Sto najznamenitijih Srba (Beograd - Novi Sad, 1993, str. 529-534).

(Bilješka napisana 1996. kao pogovor Ćorovićevom delu
Crna knjiga - Patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme svetskog rata 1914-1918 godine
)


Vladimir Ćorović i njegovo delo

Nenad Ljubinković
(pogovor Ćorovićevoj Istoriji srpskog naroda I-III, napisano 1997)


Neka od dela Vladimira Ćorovića
koja će biti objavljena u ovoj elektronskoj biblioteci

 • Vojislav Ilić (Mostar, 1906),
 • Srpske narodne pripovijetke (Matica srpska, Novi Sad, 1909),
 • Pokreti i dela (Geca Kon, Beograd, 1920),
 • Velika Srbija (Narodno delo, Beograd, 1924),
 • Luka Vukalović i hercegovački ustanci od 1852-1862 (Srpska kraljevska akademija, Beograd, 1923),
 • Ujedinjenje (Narodno delo, Beograd, 1928),
 • Mostar i njegova srpska pravoslavna opština (Beograd, 1933),
 • Istorija Jugoslavije (Narodno delo, Beograd, 1933)

Impresum

Biblioteka ostvarena produkcijom i pokroviteljstvom
kuća TIA Janus i Ars Libri u okviru "Projekta Rastko"

 • Biblioteka otvorena 27. januara 2002.
 • Izvršna produkcija: Tehnologije, izdavaštvo i agencija Janus
 • Stručno priređivanje: dr Nenad Ljubinković i mr Irena Arsić
 • Producent i odgovorni urednik elektronskih izdanja: Zoran Stefanović
 • Likovno oblikovanje: Marinko Lugonja
 • Digitalizacija tekstualnog i likovnog materijala: Nenad Petrović
 • Vebmastering i tehničko uređenje: Milan Stojić, Zoran Stefanović, Mihailo Stefanović i Nenad Petrović
 • Korektura: "Ars Libri", Zoran Stefanović, Nenad Petrović, Dragana Vignjević, Saša Šekarić i drugi
 • Likovna oprema štampanog izdanja: Saša Vasić
 • Računarski slog i prelom štampanog izdanja: Milan Todorović

"Projekat Rastko" - Biblioteka srpske kulture na Internetu TIA JanusArs Libri

Promena pisma (Ćirilica)