Resursi
Linkovi za cirilicu

Дизаjн

Originalni server:
www.srpsko-pismo.org

Miror:
www.rastko.rs/projekti/cirilica/index.html

Ova prezentacija postoji i u drugim kodnim rasporedima.
Kliknite ovde za izbor

Ово jе презентациjа Радне групе за српску чьирилицу на Интернету. Презентациjа jе у сасвим почетноj фази изграднье, па Вас молимо да то уважите и поново посетите ову страну.

Циль радне групе jе да пружи подршку коришчьеньу српске чьирилице на Интернету и на рачунарима уопште (усваjанье стандарда, програми за подршку, фонтови, упутства и други ресурси) и то потпуно бесплатно.

Захвальуjемо Српском конгресу jединства (Serbian Unity Congress, http://www.suc.org/) на томе што jе великодушно дао на располаганье рачунарске ресурсе неопходне за постоjанье ове презентациjе.


Азбука

Приказ слова на овоj страни у азбучном распореду:
А Б В Г Д ДJ Е Ж З И J К Л М Н НЬ О П Р С Т ЧЬ У Ф Х Ц Ч ДЖ Ш
а б в г д дj е ж з и j к л м н нь о п р с т чь у ф х ц ч дж ш

Ресурси

 1. Фонтови
 2. Конфигурациjа тастатуре
  • за Linuks:
   • sr-cy.map.gz, аутор Милош Ранчичь,
    (ставити у /usr/lib/kbd/keymaps/i386/querty или quertz, и учитати са loadkeys sr-cy)
   • kbd.tar.gz, Serbian Cyrillic keyboard translation table for Linux console driver, author: Anton Zinoviev
  • за Mac:
   (копира се у System Folder/System)
 3. Програми за конверзиjу
  • програми unistd и CirilKo:
   • unistd.c изворни код у Цеу, филтер верзиjа, аутор: Владо Кешель
   • UNISTD.EXE извршни код за Win32, користи се из командног реда (као филтер),
   • CirilKoTest000215.zip, CirilKo: unistd са графичким интерфеjсом за Win32, аутор: Драган Сретеновичь
 4. Разно
  • AFOS-0.5.1.tar.gz, програм за раставльанье речи на слогове, аутор: Милош Ранчичь

Линкови за чьирилицу

 1. Српска чьирилица на Интернету
 2. Кодни распореди за чьирилицу
 3. Општи подаци о вишеjезичности на Интернету
 4. ЧЬирилица на разним платформама:
 5. ЧЬирлични фонтови и тастатуре
 6. ЧЬирилица и електронска пошта
 7. ЧЬирилица у апликациjама
 8. Конвертори текста измедjу кодних распореда и транслитерациjа

 1. Српска чьирилица на Интернету
 2. Кодни распореди за чьирилицу
 3. Општи подаци о вишеjезичности на Интернету
 4. ЧЬирилица на разним платформама
  1. ЧЬирилица за Unix
  2. ЧЬирилица за Linux
  3. ЧЬирилица за X Windows
  4. ЧЬирилица за MS Windows
  5. ЧЬирилица за MacOS

 5. ЧЬирлични фонтови и тастатуре
 6. ЧЬирилица и електронска пошта
 7. ЧЬирилица у апликациjама
 8. Конвертори текста измедjу кодних распореда и транслитерациjа
 9. конверзиjа уникода на 8-битне карактере и обратно:
  http://czyborra.com/utf/
 10. основни принципи рада са кодним распоредима:
  http://nagual.pp.ru/~ache/koi8/pos.html
 11. транслитератор за руски (Tyson Graaff):
  http://members.aol.com/uncomnprod/transltr/index.html
 12. предлог за стандард за транслитерациjу руског jезика:
  http://cosmos2.phy.tufts.edu/~swinitzk/rl/latinica.html
 13. програм за конверзиjу електронских порука Etype mail decoder v1.2:
  http://www.anriintern.com/download/internet_soft.htm
 14. преглед чьириличних конвертора:
  http://www.friends-partners.org/~isandler/cyrconv/download.html
 15. конвертори текста за чьирилицу под Windows:
  http://www.siber.com/sib/russify/ms-Windows/converters.html

Коментаре послати на адресу: www-komentari@srpsko-pismo.org