Resursi
Linkovi za cirilicu

Dizajn

Originalni server:
www.srpsko-pismo.org

Miror:
www.rastko.rs/projekti/cirilica/index.html

Ova prezentacija postoji i u drugim kodnim rasporedima.
Kliknite ovde za izbor

Ovo je prezentacija Radne grupe za srpsku 'cirilicu na Internetu. Prezentacija je u sasvim po"cetnoj fazi izgradnje, pa Vas molimo da to uva"zite i ponovo posetite ovu stranu.

Cilj radne grupe je da pru"zi podr"sku kori"s'cenju srpske 'cirilice na Internetu i na ra"cunarima uop"ste (usvajanje standarda, programi za podr"sku, fontovi, uputstva i drugi resursi) i to potpuno besplatno.

Zahvaljujemo Srpskom kongresu jedinstva (Serbian Unity Congress, http://www.suc.org/) na tome "sto je velikodu"sno dao na raspolaganje ra"cunarske resurse neophodne za postojanje ove prezentacije.


Azbuka

Prikaz slova na ovoj strani u azbu"cnom rasporedu:
A B V G D DJ E "Z Z I J K L M N NJ O P R S T 'C U F H C "C D"Z "S
a b v g d dj e "z z i j k l m n nj o p r s t 'c u f h c "c d"z "s

Resursi

 1. Fontovi
 2. Konfiguracija tastature
  • za Linuks:
   • sr-cy.map.gz, autor Milo"s Ran"ci'c,
    (staviti u /usr/lib/kbd/keymaps/i386/querty ili quertz, i u"citati sa loadkeys sr-cy)
   • kbd.tar.gz, Serbian Cyrillic keyboard translation table for Linux console driver, author: Anton Zinoviev
  • za Mac:
   (kopira se u System Folder/System)
 3. Programi za konverziju
  • programi unistd i CirilKo:
   • unistd.c izvorni kod u Ceu, filter verzija, autor: Vlado Ke"selj
   • UNISTD.EXE izvr"sni kod za Win32, koristi se iz komandnog reda (kao filter),
   • CirilKoTest000215.zip, CirilKo: unistd sa grafi"ckim interfejsom za Win32, autor: Dragan Sretenovi'c
 4. Razno

Linkovi za 'cirilicu

 1. Srpska 'cirilica na Internetu
 2. Kodni rasporedi za 'cirilicu
 3. Op"sti podaci o vi"sejezi"cnosti na Internetu
 4. 'Cirilica na raznim platformama:
 5. 'Cirli"cni fontovi i tastature
 6. 'Cirilica i elektronska po"sta
 7. 'Cirilica u aplikacijama
 8. Konvertori teksta izmedju kodnih rasporeda i transliteracija

 1. Srpska 'cirilica na Internetu
 2. Kodni rasporedi za 'cirilicu
 3. Op"sti podaci o vi"sejezi"cnosti na Internetu
 4. 'Cirilica na raznim platformama
  1. 'Cirilica za Unix
  2. 'Cirilica za Linux
  3. 'Cirilica za X Windows
  4. 'Cirilica za MS Windows
  5. 'Cirilica za MacOS

 5. 'Cirli"cni fontovi i tastature
 6. 'Cirilica i elektronska po"sta
 7. 'Cirilica u aplikacijama
 8. Konvertori teksta izmedju kodnih rasporeda i transliteracija

Komentare poslati na adresu: www-komentari@srpsko-pismo.org