Resursi
Linkovi za cirilicu

Dizajn


Originalni server:
www.srpsko-pismo.org

Miror:
www.rastko.rs/projekti/cirilica/index.html

Ova prezentacija postoji i u drugim kodnim rasporedima.
Kliknite ovde za izbor

Ovo je prezentacija Radne grupe za srpsku cirilicu na Internetu. Prezentacija je u sasvim pocetnoj fazi izgradnje, pa Vas molimo da to uvazite i ponovo posetite ovu stranu.

Cilj radne grupe je da pruzi podrsku koriscenju srpske cirilice na Internetu i na racunarima uopste (usvajanje standarda, programi za podrsku, fontovi, uputstva i drugi resursi) i to potpuno besplatno.

Zahvaljujemo Srpskom kongresu jedinstva (Serbian Unity Congress, http://www.suc.org/) na tome sto je velikodusno dao na raspolaganje racunarske resurse neophodne za postojanje ove prezentacije.


Azbuka

Prikaz slova na ovoj strani u azbucnom rasporedu:
A B V G D DJ E Z Z I J K L M N NJ O P R S T C U F H C C DZ S
a b v g d dj e z z i j k l m n nj o p r s t c u f h c c dz s

Resursi

 1. Fontovi
 2. Konfiguracija tastature
  • za Linuks:
   • sr-cy.map.gz, autor Milos Rancic,
    (staviti u /usr/lib/kbd/keymaps/i386/querty ili quertz, i ucitati sa loadkeys sr-cy)
   • kbd.tar.gz, Serbian Cyrillic keyboard translation table for Linux console driver, author: Anton Zinoviev
  • za Mac:
   (kopira se u System Folder/System)
 3. Programi za konverziju
  • programi unistd i CirilKo:
   • unistd.c izvorni kod u Ceu, filter verzija, autor: Vlado Keselj
   • UNISTD.EXE izvrsni kod za Win32, koristi se iz komandnog reda (kao filter),
   • CirilKoTest000215.zip, CirilKo: unistd sa grafickim interfejsom za Win32, autor: Dragan Sretenovic
 4. Razno

Linkovi za cirilicu

 1. Srpska cirilica na Internetu
 2. Kodni rasporedi za cirilicu
 3. Opsti podaci o visejezicnosti na Internetu
 4. Cirilica na raznim platformama:
 5. Cirlicni fontovi i tastature
 6. Cirilica i elektronska posta
 7. Cirilica u aplikacijama
 8. Konvertori teksta izmedju kodnih rasporeda i transliteracija

 1. Srpska cirilica na Internetu
 2. Kodni rasporedi za cirilicu
 3. Opsti podaci o visejezicnosti na Internetu
 4. Cirilica na raznim platformama
  1. Cirilica za Unix
  2. Cirilica za Linux
  3. Cirilica za X Windows
  4. Cirilica za MS Windows
  5. Cirilica za MacOS

 5. Cirlicni fontovi i tastature
 6. Cirilica i elektronska posta
 7. Cirilica u aplikacijama
 8. Konvertori teksta izmedju kodnih rasporeda i transliteracija
 9. konverzija unikoda na 8-bitne karaktere i obratno:
  http://czyborra.com/utf/
 10. osnovni principi rada sa kodnim rasporedima:
  http://nagual.pp.ru/~ache/koi8/pos.html
 11. transliterator za ruski (Tyson Graaff):
  http://members.aol.com/uncomnprod/transltr/index.html
 12. predlog za standard za transliteraciju ruskog jezika:
  http://cosmos2.phy.tufts.edu/~swinitzk/rl/latinica.html
 13. program za konverziju elektronskih poruka Etype mail decoder v1.2:
  http://www.anriintern.com/download/internet_soft.htm
 14. pregled cirilicnih konvertora:
  http://www.friends-partners.org/~isandler/cyrconv/download.html
 15. konvertori teksta za cirilicu pod Windows:
  http://www.siber.com/sib/russify/ms-Windows/converters.html

Komentare poslati na adresu: www-komentari@srpsko-pismo.org