Средњовековни мачеви у југоисточној Европи •
Mediaeval Swords from Southeastern Europe

  • Пред нама је, дакле, прва студија из ове области код нас, која ће несумњиво на најбољи начин представити нашу науку стручној јавности у свету... — Бранка Милосављевић, Весник војног музеја
  • Дело које представља прекретницу у проучавању мачева са наших простора и изводи их на светску сцену у великом стилу... — Вук Обрадовић, Национална асоцијација за оружје Србије

Нови прилози у библиотеци

Marko Aleksić, Medieval Swords from Southeastern Europe. Material from 12th to 15th Century (Review) - Lech Marek

Aleksić, Marko (2007): Mediaeval swords from Southeastern Europe. Material from 12th to 15th century (Review) - Hipólito Sanchiz Alvarez de Toledo

Aleksić Marko: Medieval Swords from Southeastern Europe: material from 12th to 15th Century (Review) - Jan Piet Puype

Саопштење за штампу „Средњовековни мачеви у Југоисточној Европи“

Марко Алексић – био-библиографија

Средњевековни мачеви у Југоисточној Европи: увод за монографију - Марко Алексић

Mediaeval Swords in Southeastern Europe: Introduction to the monograph - Marko Aleksić

Mediaeval Swords from Southeastern Europe. Material from 12th to 15th Century: About the book - Marko Aleksić

Средњевековни мачеви у Југоисточној Европи од 12. до 15. века: О књизи - Марко Алексић

Literature about mediaeval swords from Southeastern Europe * Литература о средњевековним мачевима Југоисточне Европе - приредио Марко Алексић • prepared by Marko Aleksić

Mediaeval swords from Southeastern Europe (material from 12th to 15th century): Table of Contents - Marko Aleksić

Препоручени линкови

 

Пројекат Растко / Археологија / Средњовековни мачеви у југоисточној Европи