:: Насловна
:: Аутори
:: Језик ::
Фолклор ::
Историја ::
Уметност ::
Преводи ::
O Украјини ::
 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
Национални филмски архив Републике Србије

 

Основана је 1949. године. Члан је Међународне организације филмских архива ,ФИАФ-а, од 1951. године. Основна делатност Југословенске кинотеке је сакупљање, обрада и чување филмске грађе и осталих материјала и документа битних за кинематографију, као што су: писани материјали, постери, фотографије, плакати и технички експонати. Југословенска кинотека заузима значајно место у истраживању националне филмске историје. У том циљу се залаже за боље разумевање филмске уметности, југословенске кинематографије и филма у целини.

YUGOSLOVENSKA KINOTEKA
National Film archive of Republic Serbia

Was founded in 1949.The basic task of the Yugoslav Film Archive are to collect, preserve and safeguard all those films which were made in Yugoslavia or which are screened in Yugoslavia, as well as to collect and preserve all documents, photos, posters and artefacts.The Yugoslav Film Archive puts a perticular stress upon study and research in the history of national film. In this way it aims to archive better understanding of the film art, Yugoslav cinema and the cinema in general.In 1951. the "Jugoslovenska kinoteka" became a member of the FIAF and it has played a very active role in that international organization ever since then.

 

Projekat Rastko
Projekat Rastko Budimpesta Sentandreja
Projekat Rastko - Rumunija
Projekat Rastko - Boka
Projekat Rastko Gracanica Pec
Projekat Rastko Cetinje
Projekat Rastko Luzica
Projekat Rastko Skadar
Projekat Rastko Bugarska
Projekat Rastko Banja Luka

 

 

 

 

// Аутори / Језик / Фолклор / Историја / Уметност / Преводи / O Украјини //
[ Пројекат Растко - Кијев- Лавов| Контакт | Пројекат Растко - Београд ]
©1997-2006. Пројекат Растко и носиоци појединачних ауторских права.