:: Насловна
:: Аутори
:: Језик ::
Фолклор ::
Историја ::
Уметност ::
Преводи ::
O Украјини ::
 

Деян Айдачич

Спеціалізація святих у фольклорі православних слов'ян

Спеціальні функції і сили святих спираються на магічно-обрядову і міфічно-оповідну культуру. Народне християнство, приймаючи сюжети і мотиви із Біблії, хагіографічної і апокрифічної літератури, перетворює письмову традицію на усну, трансформує чи зберігає опозицію обрядове-оповідне. Так, апокрифічна легенда про Св. Георгія - змієборця поширена у народних легендах і духовних віршах як теоретично, святі і ангели, виконуючи із божественною силою волю бога, могли б як посередники впливати на всі сфери життя. практично, тільки вузьке коло святих (св. Микола, св. Ююрій, св. Дмитро) має універсальні сили, у той час як поле діяльності інших виявляється вужчим, спеціалізованим. розмежування окремих сил святих конфесіонально і соціально-психологічно пов'язує людей, яких святий захищає, зміцнює і підтримує. віруючі скеровують свої бажання і очікують допомоги від святих, спеціалізованих у конкретних життєвих і календарних обставинах. окремі сили святих спираються на різноманітні потреби людей, котрі недостатньо сильні і потребують підтримки вищої сили. таким чином, у межах християнського світогляду утворюється і формується політеїстичний принцип, підпорядкований монотеїстичній концепції бога. частина оповідного фольклору, не віддзеркалюється у магічно-обрядовій культурі, в якій Св. Георгій найчастіше є захисником худоби. Новозавітна легенда про Св. Лазаря незначною мірою відбивається у весінньому дівочому святі південних слов'ян - лазарице. Мотив сходження Богородиці і святих у пекло, боротьба архангела із Люцифером, повісті про дива та інші мотиви не віддзеркалюються у народно-обрядовій сфері. З іншого боку, існує зворотній вплив - побутові та обрядові елементи народної культури стають частиною уявлень народного християнства, і святі постають у них, наприклад як землероби, пастухи, ремісники, учасники весілля та ін. Різноманітні функції одного чи більше святих не суперечать розпливчастим поняттям народної релігії. Так, буває, що одну функцію виконує декілька святих, або що один святий володіє кількома силами.

У фольклорі втрачається історичний вимір життя і канонізації святих, оскільки час старозавітних пророків, новозавітних апостолів, святих після Христа і неісторичних ангелів, стискається в один і той же міфічний час. Поле діяльності святих розташоване на землі, а небо і рай згадуються рідше. Локалізація подій частіше визначається у своєму, близькому просторі, в якому конкретні камені, води, дерева, церкви свідчать про справи святих. Церковне християнство відрізняється від народного християнства тонким відчуттям теологічних питань і нюансів. Прикладів багато, а показовим є те, що іноді у народній усній традиції навіть змішуються святі з однаковими іменами, наприклад, Іоан - Предтеча, Богослов, Златоустий. Навіть існують народні свята, яких немає у православному календарі (наприклад, Святий Мрата). Язичницький прошарок у народному християнстві і його відношення до християнського було темою багатьох статей і реконструкцій генези двовір'я.

Важливим елементом у розгляді спеціалізації святих, у межах народних культур слов'ян виявляються місцеві, етнічні і етноконфесіональні особливості. Слов'яни прийняли вшанування святих і їх функції із латинської і грецької церкви, але вони розширили християнський пантеон і власне слов'янскими святими. Крім того, контакти із культурами різних сусідів, розвиток національних особливостей, розвиток місцевих культів та інше роблять необхідним етнічне дослідження уявлень про святих у народних культурах слов'ян. Багато святих є спільними православним і католикам, але відмінності між ними виявляються в статусі і деяких функціях святих і у відмінностях в списку святих у східному і західному віросповіданні.

Ареальний підхід у дослідженні слов'янської народної релігії потребує вивчення місцевих особливостей культів. Місця народження, місця їх див і смерті, святі місця і церкви із мощами чи чудодійними іконами становлять собою важливе джерело формування народних уявлень про особливі сили святих. Святі місця відвідують віруючі, поширюючи і утверджуючи святість Святої Гори Афонської, Києво-Печерської лаври, Сергієва посада (Св. Сергій Радонезький), Ченстохови (Ікона Богородиці), Монастиря Святого Іоана Рільського, Монастиря Святого Василя Острозького (Чорногорія) та ін. Від локального до загального існують численні нюанси у народній культурі слов'ян.

Велика кількість святих, що перевищує кількість днів року, призвела до церковного святкування кількох святих в один і той самий день, а значущість певного святого серед святих, котрі святкуються в один і той самий день, залежить і від розвитку культу, присутності святинь - ікон, мощей, святих предметів та ін.

РЕМЕСЛА. Християнські святі в народній пам'яті слов'ян виявляються засновниками і захисниками людських ремесел і вмінь. Святий Микола (в Україні Микола Мокрий) рятує рибалок, моряків і мандрівників по воді. Святі лікарі - Дам'ян і Козьма допомагають лікарям. Сербський Св. Сава навчив людей пахати, готувати творог, будувати водяні млини. Жіночі святі (Євдокія, Явдоха, Варвара, Ганна, Марина, Петка, Неделя, Прасковія) захищають жіночі ремесла і карають недотримання відповідних святкових заборон. Захисниками ковалів у болгар є Святий Антоній і Святий Атанасій.

І землеробські роботи пов'язуються із святими захисниками. Єлісіє (Алексиє, Алисиє) зустрічається в обрядових піснях про посів проса на Єлісієвдень. Святий Ян, Петро, Ілля у колядних піснях ходять по межах і приносять урожай жита. В білоруській колядній пісні тільки Св. Ілля не прийшов до Бога, через те що працював у полі (Виноградова: 95-97).

Спираючись на символіку збільшення пшениці, землеробський код переноситься із землі і жита на людей: на день Святої Варвари діти і вагітні їдять кутю, звану варица, щоб швидше виросли. За віруваннями східних слов'ян, Флор і Лавр збільшують урожай вівса. Святий Трифон вважається святим виноградної лози і вина.

Захисту святих потребують мандрівники і солдати, які виїжджають у дорогу або ідуть на війну. Існують замовляння для захисту від куль та зброї, скеровані до Святого Дмитра солунського та інших святих.

ЗАХИСНИКИ ЗВІРІВ, ПОМІЧНИКИ МИСЛИВЦІВ. Звірі, як міфологізовані істоти чужого і дикого простору в народних повір'ях слов'ян, мають і святих захисників. Святий Андрій керує ведмедями і вовками. У західних українців і поляків Святий Микола на свій день відмикає зуби вовкам і випускає їх з лісу (Гура: 133). Святий Сава (сербський) представлений вовчим пастухом (Чайканович, Менцей). Вовчий Святий Мрата святкується у день Святого Мрати мратинци, 11/24.11.).

Змії також мають захисників. У день Святої Євдокії (1/14.3.), Святого Єремії (1/14.5. - Єремія старозавітний пророк) болгари, македонці та серби ритуально виганяють змій та ящірок. У цей час забороняється торкатися змієподібних предметів: ниток та мотузок, а також голок, оскільки вони нагадують зуби змії. У день Єремії співаються і спеціальні пісні, для того щоб вигнати змій. Культ пророка Єремії заснований на його вмінні приборкувати змій. Серби і болгари виганяють змій на Благовіщення (25.4/7.5.).

Щоб миші не шкодили, серби, болгари і македонці не працювали на Міштровдень/Св. Нестора (27.10/9.11.)

У російських замовляннях висловлюється прохання до святих про допомогу у мисливстві та рибальстві. Гарне ловіння риби намагаються забезпечити зверненням до Святого Петра і Павла, мученика Микити, Іоана Златоустого, архангелів Уриїла і Рафаїла та інших (Юдин: 56, 92). Вірять що Святий Лука, Святий Симеон і Святий Стефан допомагають у полюванні на птахів.

Святі, як ЗАХИСНИКИ ДОМАШНІХ ТВАРИН, розділяються за видами тварин. Про курей піклується Св. Гнат, а його свято (20.12/2.1.) у сербів називається Курине Різдво - Кокошині Божич (Игнятиєвдан). Захисником овець у балканських слов'ян є Св. Юрій (Св. Джордже), у східних - Св. Онисим; захисниками коней у східних слов'ян - Флор і Лавр (іноді їх називають Фроли). Власій і Феодосій збільшують надій молока. Гусей захищає Святий мученик Микита, домашніх птахів - Сергій Радонезький, а худобу - Св. Власій. В одній пісні перераховуються святі захисники домашніх тварин: "Хлор, Лавер, лошадок / Уласий коровок, / Настасей овецек, / Василий свинок, / Мамонтий козок, / Терентий курок / Зосим Соловецкий пцолок".

Бджоли в народній міфології слов'ян пов'язуються із райським простором і Богом. В українців Святий Харалампій (10/23.2.) і Святий Олексій (Преподобний Олексій - чоловік Божий), у народі Теплий Олексій (17/30.3.) вважаються покровителями бджіл. Росіяни звертаються як до "бджолиних богів" до Соловецьких чудотворців Зосима (17/30.4.) і Саватія (Гура: 456). Серби вшановують Святого Костянтина і Олену, Святого Прокопія (Хомолє), а в Болгарії вшановують Св. Афанасія (Св. Атанас) і Св. Харалампія як бджолиних святих.

ПОГОДА у сільському побуті має винятково важливе значення, особливо землероби бояться засухи і повені. Крім істот язичницьких повірь, слов'янські народи зверталися за допомогою до святих в обрядах і фольклорних молитвах. Засухами володіють Огнена Марія, Святий Герман. Православні балканські слов'яни вірять у те, що Герман, Варфоломей, Алісей, Святі Костянтин і Олена розпоряджаються градом. Св. Ілля - спільнослов'янский господар грому і блискавок, а за біблійними уявленнями, прийнятими у народних повір'ях, - і вогненної колісниці. Громом володіє у сербів і Св. Прокопій. При повенях люди просять про припинення дощів Святого Пантелеймона. Св. Стеван володіє вітрами. Про літню погоду вирішує Святий Афанасій (болгари і серби).

Гадання про погоду також скеровуються до спеціалізованих святих.

КАЛЕНДАРНИЙ КОД народного календаря прийнято вважати сумішшю церковно-християнського календаря з іншими календарями: землеробським, скотарським, астрономічним, поминальним та іншими. У той час як християнська церква запроваджувала святкування святих (найчастіше після дати їх смерті), язичницький святковий календар уже існував. Християнське свято набувало додаткового значення в залежності від того, яке язичницьке свято було ним замінене. Церква спробувала і досіть успішно змінила давні центральні свята святами із життя Ісуса Христа: Різдво, Хрещення, Воскресіння, Вознесіння та святами із циклу Богородиці. Та все ж таки лишилося багато язичницьких свят, котрі набули християнської оболонки - Святий Ілля, Никола (Микола), Петка, Юрій, Власій зайняли місце язичницьких божеств, що відбилося і на народно-християнському календарі. Сам розподіл року віддзеркалюється в існуванні свят святих - близнюків і святих котрі святкуються двічі на рік: влітку і взимку, навесні і восени. Язичницький початок року збігається із весняними "християнськими" святами: Юрій, Євдокія (1.3. - Баба Марта).

Розподіл року на численні коди (землеробські із певними датами посіву і жнив, кулінарний із постами як періодами утримання в їжі та питті, поминальний) із святами, присвяченими покійним та інші) робить дуже складними зв'язки календарів і відбиває переплетіння міфічно-магічних основ народного календаря з розподілом потрібних і заборонених дій за святами певних святих.

СВЯТІ-ДЕМОНИ свідчать про язичницькі сліди у народному християнстві, в якому демонічне начало пов'язане із періодом переходу і боротьби сил життя і смерті. Церква намагалася відкинути язичницькі елементи, але у православних балканських слов'ян лишилися повір'я і релікти обрядів, що сопроводжували перехід від зими до нового весінньо-літнього циклу. Серби, болгари і македонці вірять, що Святий Тодор у вигляді нічного вершника протягом Тодорового тижня може принести хворобу божевілля (Попов).

Святий Атанас і Св. Антон людям, котрі не вшановують їх день, приносять чуму та інші хвороби. Східні слов'яни боялися Касьяна немилостивого (29.2.), котрий може пристріти і зробити людям погане (Максимов).

СВЯТІ ЦІЛИТЕЛІ і їх здатність лікувати всі або тільки окремі хвороби можуть розглядатися як універсальні чи особливі здібності святих. Сила зцілення приписується ряду предметів, пов'язаних зі святими: мощі, ікони, їх предмети, святі води, дерева та інше, - чия сила збільшується у день святого. Святі лікарі - Св. Козьма і Дам'ян - безсеребреники вважаються захисниками лікарів та цілителів. Свята Катерина допомагає при складних пологах. У південно-східній Болгарії (Странджа) вірили, що в день Святого Костянтина і Олени, нестинарські танці на розпеченому камінні мали лікувальну властивість. Хворі очі лікує, за повір`ями, Святий Вит/Вид (Видовдан - 15/28.6.), Св. Люція (13.12. у Далмації). Із божевільних і біснуватих у народному християнстві слід вигнати бісів. Один із способів вигнання полягає у відвіданні святинь відлюдників, котрі і самі перемагали бісів, та інших святих, які славились чудодійною силою зцілення біснуватих - Св. Наум, Св. Йоанікіє Девічки, Св. Андон, Св. Архангел Михаїл, Св. Серафим Саровський, Св. Лаврентій Затворник та інші.

Проти укусу змії, у російських замовляннях звертаються до Святого Петра, а про зцілення зубів - до Іоана Богослова, Ісаака і патріарха Авраама, Ноя, мучеників Антонія, Фоманіди, Гурія, Симона, Авіва і Аполонія (Юдин, СД 2: 159). Пристріт і чорна магія чаклунів можуть бути зняті замовляннями, скерованими до святих.

СВЯТІ ЯК ОСОБИСТІ І СІМЕЙНІ ЗАХИСНИКИ з`являються у календарних обрядах і повір`ях. Святий сприймається як захисник усіх сфер життя - праці, здоров'я, врожаю, добробуту, відсутності біди та інших. Зв'язок людей зі святими встановлюється отриманням їх імен, і з кожним роком цей зв'язок посилюється завдяки святкуваннню дня святого захисника. За християнським календарем кожен день є днем кількох святих. Але святкування іменин поступово втрачає попередній зміст і ритуальність.

Окремі етапи життєвого циклу представлені у календарі певним святим: захисником жінок, дітей, батьків, молодих, вагітних і т.п. Східні слов'яни запрошують Святого Козьму і Дам'яна скувати весілля. Бажання довідатися від близьких Богу святих про долю відбивається у повір`ях і обрядових гаданнях східних і західних слов'ян у передріздвяний період, в який за допомогою Святого Андрія, Св. Олексія, Св. Маковея, Св. Варвари, Св. Люції, Св. Миколи дівчата сподіваються побачити свого нареченого, а хлопці наречену. Найбільш відомі святочні дівочі гадання, в яких переважають язичницькі елементи над християнськими. Святий у сербів є єдине у слов'янському світі свято "слава" чи "крсно име", тобто день святого захисника сім`ї. Кожна сім'я має свого святого захисника. Слава святого передається за чоловічою лінією: від батька її приймає найстарший син. Тому цей день вважається не тільки сімейним, але і родовим святом. За числом святкуючих родин найбільш поширені слави Св. Іоана, Св. Архангела Михаїла, Св. Миколи.

ЕТНІЧНІ ГРУПИ, НАСЕЛЕННЯ, НАРОДИ. Діяльність святих пов'язується і з більш широким колом людей - жителі окремих населених пунктів, етнічні та етноконфесіональні групи і народи. Святі є захисниками міст: Св. Георій покровитель Москви, Архангел Михаїл - Києва, Св. Марко - Бєлграда. У багатьох місцевостях і сьогодні організуються хресні ходи у день святого захисника міста.

У національних культурах окремих слов'янських народів відрізняється вшанування святих, хрестителів, мучеників, просвітників, відлюдників, втаємничених церковних осіб. Подібність, наприклад, святих мучеників - руських Св. Бориса і Гліба, чеського Св. Вацлава, сербського Св. Стефана Дечанського; святих правителів Св. Володимира, святої династії Неманіча, Св. Ядвіги; або відлюдників і чудотворців Св. Сергія Радонезького, Св. Іоана Рільського, Св. Петра Коришкого, можна досліджувати типологічно і в спільнохристиянських межах, але культи конкретних святих більш розвинені в історії національних культур.

Спеціалізація святих охоплює усі сфери життя і відбиває численні зв`язки язичницького багатобіжжя в межах монотеїстичної віри. Багато питань виникає із приводу спеціалізації святих і стосунків слов`янських народів у релігійних уявленнях їх участі у народному світогляді.

Литература

 • Българска народна медицина. Енциклопедия, София, 1999.
 • Виноградова, Л. Н.: Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования, Москва, 1982.
 • Гура, А. В.: Символика животных в славянской народной традиции, Москва, 1997.
 • Максимов, С. Нечистая, неводомая и крестная сила, Смоленск, 1995.
 • Недељковић, М.: Годишњи обичаји у Срба, Београд, 1990.
 • Попов, Р.: Светци-близанци в българския фолклор, София, 1991.
 • - Светци-демони, Етнографски проблеми на народната духовна култура, София, 2, 1994, 78-100.
 • Славянские древности. Этнолингвистический словарь под общей редакцией Н. И. Толстого, Москва, т. 1, 1995; т. 2, 1999.
 • Толстой, С. М.: Сакральное и магическое в народном культе святых, Folklor-Sacrum-Religia, Lublin, 1995, 38-46.
 • Федотов, Г.: Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам), Москва, 1991.
 • Юдин, А.: Ономастикон русских заговоров. Имена собственные в русском магическом фольклоре, Москва, 1997.
 

Projekat Rastko
Projekat Rastko Budimpesta Sentandreja
Projekat Rastko - Rumunija
Projekat Rastko - Boka
Projekat Rastko Gracanica Pec
Projekat Rastko Cetinje
Projekat Rastko Luzica
Projekat Rastko Skadar
Projekat Rastko Bugarska
Projekat Rastko Banja Luka

 

 

 

 

// Аутори / Језик / Фолклор / Историја / Уметност / Преводи / O Украјини //
[ Пројекат Растко - Кијев- Лавов| Контакт | Пројекат Растко - Београд ]
©1997-2006. Пројекат Растко и носиоци појединачних ауторских права.