.   
.   
.   
.
EPARHIA 
ORTODOXĂ 
SÂRBĂ 
TIMIȘOARA
ROMÂNIA
.
    
 acasă
 cuprins
 istorie
 mănăstiri 
 biserici
 literatură 
 expozitie
 legături
   e-mail
.
 sârbă
 engleză
 
.   
.   
.
 
   
   
 MĂNĂSTIREA BAZIAȘ
.
.
   
   
Istoricul așezării Baziaș
Istoricul mănăstirii Baziaș
.
.
din monografia "Mănăstirea Baziaș" 
de iereul Vasa Lupuloviæ  și prof. Borislav Đ. Krstiæ 
apărută în 1998, la Editura Uniunii Sârbilor din România
   
 Istoricul așezării Baziaș
 

Din punct de vedere administrativ satul Baziaș aparține de comuna Socol (Socolovăț), județul Caraș-Severin.
Istoricul așezării Baziaș este legat de istoria mănăstirii cu același nume. Se presupune că mai întîi a fost ridicată mănăstirea iar mai târziu, prin aducerea lucrătorilor care să lucreze  pămîntul mănăstirii, s-a construit așezarea care a fost inițial perniavorul mănăstirii. Încă de la înființarea ei mănăstirea a primit pe pămîntul ei lucrătorii care să-i lucreze pămîntul fapt pentru care mănăstirea acorda acestora o serie de facilități precum au fost: acordarea unui loc de casă și de grădină, pămînt arabil pentru cultivat, dreptul la pășunat, dreptul de a tăia lemne din pădurile mănăstirii, scutiri de a plăti impozite pentru anumită perioadă etc.
În schimbul acestor facilități perneavorii se obligau să lucreze pămîntul mănăstirii și să dea acesteia zeciuială pentru pământul lucrat, să presteze zile de robotă etc.
Relațiile dintre mănăstire și perneavori se stabileau printr-o înțelegere, de obicei, scrisă în care erau trecute obligațiile ambelor părți.
În vremurile stăpânirii turcești deși mănăstirile erau lăsate în pace în schimbul dărilor ce trebuiau plătite stăpânirii,datorită faptului că în timpul luptelor date în aceste părți mulți din locuitorii Clisurii și Poliadiei luptau împotriva turcilor, drept represalii turcii încendiau bisericile și mănăstirile acestora, luând în robie atât călugării cât și perneavorii.
Acest lucru i-a determinat pe mulți perneavori să părăsească pământul mănăstirii pentru totdeauna.
Astfel, în timpul războiului dintre austrieci și turci din 1738, mănăstirea Baziaș a fost incendiată și mulți din perneavori au fugit. Acest fapt reiese și din Statistica bisericilor din Eparhia Caransebeșului și a Vârșețului din 15 ianuarie 1757. cînd mănăstirea avea averea împuținată și numai 4 case de perneavori.
În urma războiului austro-turc din anii 1716-1718 încheiat cu victoria austriecilor, victorie consfințită și prin pacea de la Possarewitz 1718 Banatul și Oltenia au trecut sub stăpânirea austriacă.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea noua stăpânire trece la organizarea Confiniului de Graniță de-a lungul Dunării.
Atrași de avantajele promise celor înregimentați, mulți din perneavori au ales viața în libertate și cu arma în mână, decât să lucreze pământul mănăstirii.
În anul 1772. mănăstirea Baziaș și cea de la Cusici au fost afiliate mănăstirii Zlatița și pământul mănăstirii a fost împărțit satelor Socol și Zlatița, care în acel an erau deja înregimentate. După cum reiese din Conscripția mănăstirilor bănățene din 1775, odată cu pământul luat de la mănăstirea Baziaș și dat Regimentului 2 sârbo-român au fost luate și opt familii de jeleri. În felul acesta, numărul perneavorilor s-a redus, așezarea devenind multă vreme un cătun.
În decursul timpului, localitatea a purtat următoarele denumiri: Bozyach (1581), Bazias (1829) și Baziaș din 1920 până în prezent. Harta lui Alexandru Szilagyi din anul 1896 arată numirea de Baziaș pentru anul 1200 ca însemnând regiunea de la Moldova Veche până la Cozla. În literatura arheologică localitatea este amintită cu descoperiri din neolitic, epoca bronzului și epoca fierului.
Puterea economică a acestei așezări de pe Dunăre crește simțitor după alungarea definitivă a turcilor din Banat, când, după năvălirea otomană din 1788, Palanca își pierde toată însemnătatea și, mai ales după anul 179,5 când Baziașul devine important port la Dunăre. Portul este construit în anul 1854.
În anul 1847, la Baziaș au început lucrările la prima cale ferată din România; linia Oravița-Baziaș. După o scurtă întrerupere cauzată de evenimentele din revoluția de la 1848, lucrările sunt reluate și duse la bun sfârșit, astfel că primul tren din Baziaș a plecat la data de 1 noiembrie 1856.
În anul 1860 Oficiul vamal din Palanca este mutat la Baziaș, fapt ce determină importanța economică a așezării să crească și mai mult. Primul conducător al acestui oficiu vamal a fost Iosif Brandstetter, un prosper om de afaceri. Un timp a ținut sub chirie și "restaurantul" mănăstirii din Baziaș, a fost și proprietarul hotelului ale cărui ruine se văd și astăzi.
Deschiderea lucrărilor la drumul Baziaș-Moldova Veche în anul 1884, cât și a celor de la construcția căii ferate, face ca la Baziaș să se stabilească mai mulți lucrători, astfel că și numărul locuitorilor a crescut mereu, atingând maximul populației în anul 1880.
În acel an Dunărea s-a revărsat din albia sa și a cauzat multiple pagube așezării, cât și portului și căii ferate. Mulți din locuitorii Baziașului se stabilesc la Orșova.
Baziașul începe să-și piardă din importanța sa economică odată cu deschiderea și intrarea în funcțiune a căii ferate Timișoara-Orșova, cât și a amenajării unui nou port, în anul 1897, la Moldova Veche.
Odată cu aceste schimbări Baziașul își pierde treptat din importanța sa economică iar locuitorii încep să pără-sească așezarea, astfel că în ziua de astăzi Baziașul nu este decât un mic cătun format din câteva familii de pescari. Schimbările suferite în privința numărului de locuitori între anii 1864-1981 rezultă și din datele cuprinse în tabelul de mai jos:

Anii               1864   1880   1891   1900   1930   1940   1981
Nr. locuitori     260     516    513      320     112     162      84

În mod corespunzător a scăzut și numărul de case: 4 în 1757, 8 în anul 1775, 53 în anul 1936 și 26 în anul 1940.
În timpul primului război mondial biserica mănăstirii și clădirea școlii au fost ținta navelor germane aflate pe Dunăre.
Între 28 august și 6 septembrie 1944 Baziașul a fost atacat de nouă ori de artileria vaselor de război germane. În ziua de 6 septembrie în cursul rezistenței opuse de forțele române au pierit șeful vămii împreună cu șase soldați de infanterie și un sergent elev.
Pontonierul Ivanovici Svetozar în scrisoarea sa către directorul oficiilor vamale a relatat aceste evenimente, el însuși fiind rănit.
Prima școală în localitatea Baziaș a fost cea din "tinda bisericii" iar cei care învățau copii au fost călugării mănăstirii. Acest fapt este confirmat și de documente. Astfel, într-un raport școlar de la mijlocul secolului XIX se arată că în acel timp în Baziaș a funcționat o școală la mănăstire iar ca învățători sunt numiți egumenul David Arsenovici și ieromonahul Arsenie Moga.
În anul 1862, s-a înființat școala comunală. Primul învățător care a predat la această școală a fost Wenczel Heitmanek. Școala a fost frecventată de un număr de 28 de elevi.
În anul 1874, școala din Baziaș devine școala de stat. Din 1862 și până în 1884 școala a funcționat cu limba de predare germană, iar după acel an și până în anul 1918, în limba maghiară.
În urma convenției cu statul iugoslav și ca urmare a prevederilor acesteia, în anul școlar 1935/1936, așa cum arată învățătorul Nastasie Cimpoieru, în Baziaș urmează să funcționeze un învățător sârb, fiindcă toți copiii sunt de naționalitate etnică sârbă, cu câteva excepții.
Clădirea școlii care se vede și astăzi a fost ridicată în anul 1890, pe timpul învățătorului Mihai Pop.
Școala românească a funcționat până în anul 1921 când, din lipsă de elevi, se desființează, reluându-și activitatea în 1927. Dintre învățătorii care au predat la școala din Baziaș amintim: egumenul Arsenievici David, Arsenie Moga (până în 1861), Wenczel Heitmanek (1862), Ion Petcu (1873-1879), Iosif Polak (1879), Gheorghe Struhar (1882-1883), Alexandru Strâmbei (1884), Mihai Pop (1890), Carol Csatary (1890-1893), {tefan Tomescu (1893-1900), Nicolae Jung (1900-1907), Francisc Simion (1907-1914), Lugojanu Mihai Rădoi (1927), Vasile Coiculescu (1928-1930), Ion Duțescu, Nastasie Cimpoieru (1935), Dumitru Popescu (1940). După 1945 au mai funcționat Milivoi Kacik, Mihail Ieremici, Borivoi Moldovan, Petru Perț.
Datorită numărului foarte mic de elevi, școala din Baziaș a fost desființată în anul 1973. Ultimul învățător care a funcționat la această școală a fost Petru Perț.
Din statisticile școlare reproducem numărul de elevi în decursul anilor.

Anii 1862 1879 1905 1927 1940
Nr. elevi 20 45 38 20 26

Principala ocupație a locuitorilor din Baziaș este pescuitul și creșterea animalelor în timp ce în trecut locuitorii se ocupau și cu agricultura (cultivarea pământului).
Când Baziașul era port la Dunăre și avea cale ferată, locuitorii au lucrat și la aceste instituții ca docheri, încărcători și ca meseriași cu meseriile legate de aceste activități.
Despre populația din această așezare amintim faptul că primii locuitori au fost acei care au lucrat pământul mănăstirii, după toate probabilitățile ei fiind sârbi și români. Că acest lucru este adevărat se poate vedea și după numele binefăcătorilor mănăstirii înscriși în scriptele mănăstirii cât și din faptul că unii au fost înmormântați chiar în curtea bisericii, după cum arată crucile din partea de sud a mănăstirii.
Pe lângă sârbi și români, în Baziaș, odată cu con-strucția căii ferate, existența punctului vamal, a portului pe Dunăre, au locuit și maghiari și nemți. În anul 1880 Baziașul a avut cel mai mare număr de locuitori.

Anii      Sârbi  Români  Maghiari  Nemți  Slovaci  Romi  Alte naționalități
1880  57    42        61          318   20        -     18
1938 162   20          8            16      -       3        -
 

Desființarea oficiului vamal, mutarea portului, precum și închiderea căii ferate au făcut ca populația așezării să se mute în alte părți astfel încât astăzi Baziașul este un cătun. La aceasta a contribuit în mare măsură și regimul comunist care, pentru a împiedica exodul de populație în alte țări, a ținut această zonă în strictă supraveghere și pază.
În vremurile sale bune, viața în acest colț de țară a fost asemănătoare unui adevărat oraș. Aici veneau oameni din toate colțurile țării pentru a se recrea. O încercare de reconstituire a situației din trecut se semnalează în vremurile noastre. În acest sens se poate menționa existența unei cabane "Apus de soare" construită în anul 1995, a cărei proprietari sunt Bălăuță Ion și soția sa Ecaterina Bălăuță.
În vremurile sale de glorie, Baziașul a fost vizitat de multe personalități ale timpului. Astfel în anul 1862 la 16 iulie precum și în 26 octombrie 1869, împăratul Austriei Iosif al II-lea s-a oprit aici fiind întâmpinat cu mare fast.
În anii 1866, între 6 și 9 mai, Baziașul a găzduit pe primul rege al românilor, Carol I, care a ajuns aici cu trenul în ziua de 6 mai. Viitorul rege al românilor care venea de la Budapesta a călătorit cu un pașaport fals care dovedea că cetățeanul Carol Hettingen din localitatea Thal călătorea în chestiuni de afaceri spre Odesa. Cu același tren au sosit și însoțitorii regelui: Sergiu Lens locotenent în armata română, consilierul Werner și baronul von Mayenfisch. Aceștia s-au întâlnit cu Ion Brătianu care venise de la Paris, după care au continuat drumul incognito până la Severin unde începea teritoriul românesc.
În anul 1909, Baziașul este vizitat de împărăteasa Elisabeta, iar în anul 1916 de împăratul Wilhelm de Hohenzollern.
Astăzi Baziașul este o localitate mică formată din câteva familii de pescari. Vechile clădiri aflate în stare de degradare (Hotelul Brandsteter, turnul de alimentare cu apă a locomotivelor) parcă suspină după strălucirea de altă dată și parcă așteaptă cu o răbdare de fier reînvierea vremurilor de altădată. Poate că această carte va ajunge să fie citită de cei care pot face ceva pentru acest frumos colț de țară și prin demersurile lor să ridice această așezare la strălucirea de altădată.
 

Istoricul mănăstirii Baziaș
 

Mănăstirea Baziaș cu biserica ei ce poartă hramul Înălțării Domnului, a fost considerată din totdeauna cea mai mare sfințenie a sârbilor ortodocși din Clisura Dunării. Acest fapt se datorează tradiției acestor locuri care leagă numele mănăstirii și al înființării ei de numele primului arhiepiscop al sârbilor Sf. Sava Nemanici, despre care se spune că s-ar fi oprit aici din cauza unei furtuni dezlănțuite de vântul Coșava. Nemaiputând înainta, Sfântul s-ar fi adresat vântului cu cuvintele "Baș ziaș" de aici rămânând numele așezării și al mănăstirii.
În timp ce tradiția și unii istorici leagă întemeierea mănăstirii de numele Sf. Sava care a ridicat-o în anul 1225, ceilalți istorici fixează întemeierea mănăstirii de secolul XIV-XV fără a exclude posibilitatea de a fi mai veche de această datare.
Din rândul istoricilor care încadrează cronologic întemeierea mănăstirii în secolele XIV-XV, fără a exclude posibilitatea că întemeierea acestui centru monastic ar putea fi mai veche de această datare amintim poziția profesorului dr. Mircea Păcurariu de la Institutul Teologic din Sibiu, care, în cunoscutul său tratat "Istoria Bisericii Ortodoxe Române" vol. I, București 1980, pagina 314, referindu-se la mănăstirile bănățene, scrie următoarele: "Alte câteva mănăstiri ortodoxe erau situate pe Dunăre datând din secolele XIV-XV fiind poate chiar mai vechi: Voilovița și Cubin (azi Iugoslavia), Zlatița, Cusici, Baziaș, Ogradena Veche sau Mracunea (lângă Cazane). Cele mai multe au fost distruse în timpul deselor incursiuni turcești mai ales în anul 1552 când Banatul a fost ocupat de turci, fiind refăcute apoi în secolul al XVIII-lea în urma încetărilor dominației lor".
Într-o lucrare mai veche, cea a arhimandritului mănăstirii Mesici, Vichentie Liuștina, tipărită la Buda în anul 1798, atunci când sunt amintite  mănăstirile Cusici și Baziaș este consemnată următoarea afirmație: "... mănăstirea Cusici și mănăstirea Baziaș sunt de aceași vechime ridicate de despoții sârbi..."
Această idee că mănăstirile Baziaș, Zlatița și Cusici au fost ridicate de despoții sârbi este acceptată fără rezerve de cea mai mare parte a istoricilor moderni.
Din rândul acestor istorici cei mai mulți îl invocă în calitate de ctitor a celor trei mănăstiri pe energicul despot sârb Iovan Brancovici (1462-1502) fiul despotului Stefan (1420-1476) care, pe lângă calitățile sale militare de excepție, era recunoscut și după credința sa în Dumnezeu, ceea ce a făcut ca tradiția populară să-i atribuie calitatea de ctitor a mai multor mănăstiri din Ungaria.
O părere aparte este a acelora care leagă înființarea mănăstirii din Baziaș de activitatea sinaiților creștini. Chiar și impunerea sărbătoririi Schimbării la Față de la mănăstirea Baziaș este legată de activitatea sinaiților veniți și în aceste locuri.
Fiind construită din material slab, nuiele împletite și mai târziu din bârne din lemn, mănăstirea era ușor de distrus în timpul luptelor care s-au dat în aceste locuri, dar după fiecare distrugere, călugării și credincioșii sârbi în semn de prețuire față de întemeietorul mănăstirii, Sf. Sava Nemanici, și-au unit eforturile și au refăcut mănăstirea. Grație acestor eforturi, în ciuda deselor distrugeri, mănăstirea a funcționat și în timpul stăpânirii turcești. Acest lucru arată și istoricul Pesty Frigyes. El arată că clerul din aceste locuri a ținut aici un sinod în zilele de 28 și 29 august 1581 (Apud sanctum Mariam in Baziach supra fluvium Danubii). Tot el arată că clericii din aceste locuri, judecând după numele participanților, erau de naționalitate sârbă și într-o cerere adresată papei îi mulțumesc pentru trimiterea unui legat al Sfântului Scaun, a unui "visitator".
Amintirea mănăstirii Baziaș în contextul prezentat mai sus pare șocantă și firește nu trebuie înțeles că mănăstirea ar fi fost catolică ci mai degrabă trebuie avută în vedere o situație conjuncturală rezultată din reluarea tendințelor prozelitice catolice maghiare, care tendințe, după cum se știe din istorie, au cunoscut o revigorare între anii 1571-1610 când, cu scurte întreruperi, domnesc în Transilvania membri familiei Bathory.
Pentru a înțelege așa-zisul sinod de la Baziaș este necesară, considerăm, prezentarea contextului istoric în care s-a petrecut acest fapt. Deși încă din anul 1557 Patriarhia din Peci a luat sub ocrotire pe creștinii ortodocși din Pașalâcul Timișoarei, prin înființarea episcopatului din Vârșeț și Timișoara, Dieta din Transilvania, în virtutea politicii ei de vasalitate față de turci, va căuta și va lua măsuri și contra ortodocșilor din Banat, încercând să răspândească Reforma printre aceștia.
Venirea la tronul Transilvaniei, în anul 1571, a familiei Bathory, care este catolică, schimbă situația oferind Bisericii romano-catolice răgazul de a se reface și de a-și consolida poziția.
În aceste condiții începe în special în Banatul de Caransebeș-Lugoj (partea de munte) Contrareforma.
Dat fiind cunoscută autoritatea religios-morală de care se bucură mănăstirile ortodoxe în rândul credincioșilor, desigur că ele au atras atenția Bisericii romano-catolice care, cu girul familiei domnitoare, a încercat să le acapareze, folosindu-se de toate mijloacele inclusiv cele de constrângere.
Și mănăstirea Baziaș se pare că a fost (din fericire pentru scurt timp) victima unor asemenea presiuni prozelitiste catolice.
De remarcat aici că nici ortodocșii nu au stat cu mâinile încrucișate. Astfel, în perioada prozelitismului protestant episcopul ardelean Sava, în 1562, și-a extins autoritatea pentru scurt timp asupra Banatului de Caransebeș-Lugoj.
Tot pentru salvarea ortodoxiei de acțiunile prozelitiste protestante și catolice se înscrie și tratatul dintre Mihai Viteazul și Sigismund Bathory din 20 mai 1595, care prevedea într-un paragraf ca bisericile din Ardeal și Banat să treacă sub ascultarea mitropolitului din Târgoviște.
Mănăstirea Baziaș nu este menționată în Catastiful Patriarhiei de la Peci din anii 1660 și 1666 datorită faptului că atât ea, cât și cea de la Zlatița erau distruse la acea dată. Distrugerile succesive al mănăstirii urmate de tot atâtea refaceri i-au determinat pe credincioși să o construiască din material solid în anul 1721, după cum reiese din conținutul unei inscripții în limba slavonă bisericească pe o piatră care se află încorporată în zidul bisericii, în partea de sud. Dar abia ridicată mănăstirea este din nou distrusă în timpul războiului din 1737-1739. În anul 1738 în septembrie turcii au trecut Dunărea la Ostrov și au cucerit fortăreața Nova Palanca. În același timp, armata pașei Tos Mohamed a mărșăluit prin sudul Banatului. În cursul acestei expediții au fost incendiate mai multe biserici și mănăstiri.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea acțiunile prozelitiste ale uniaților, sprijinite de autoritățile habsburgice, și-au îndreptat privirile spre mănăstirile ortodoxe care constituiau adevărați stâlpi ai ortodoxiei prin misiunea religios populară ce o desfășurau. Deși inițial s-a urmărit desființarea acestor mănăstiri de teama răsculării credincioșilor nu s-a putut realiza acest fapt. Întrucât în acea perioadă administrația austriacă era preocupată de organizarea Confiniului de Graniță s-a dispus ca și fâșia ce cuprindea mănăstirile Baziaș, Zlatița și Cusici să fie alipite regiunii militare. Acest fapt a determinat, la 13 septembrie 1771, pe mitropolitul de Carlovăț să protesteze împotriva luării unei asemenea măsuri.
Cu toate protestele mitropolitului fâșia în cauză a fost trecută sub jurisdicția militară, iar în anul 1775, mănăstirea Baziaș cu cea de la Cusici se unesc cu mănăstirea Zlatița.
Astfel în anul 1775 mănăstirile Baziaș și Cusici își pierd atât autonomia, ajungând filii ale mănăstirii Zlatița, cât și pământul, care a fost împărțit satelor Socol și Zlatița.
Pentru a face față situației nou create, mănăstirea Zlatița trebuia pregătită pentru a primi călugării de la cele două mănăstiri. Deși a fost supusă unor lucrări de reconstrucție și renovare, între anii 1760-1770, când s-a ridicat actuala biserică a mănăstirii Zlatița, lucrările nu au fost terminate în totalitate, întrucât clădirile conacului care înconjurau biserica mănăstirii Zlatița la nord-est și vest nu erau pe deplin terminate, ca de altfel nici unele anexe gospodărești.
Grație eforturilor și demersurilor către autorități a mitropolitului Ioan Gheorghievici, lucrările au fost terminate în totalitate în anul 1772, an în care au fost mutați la Zlatița călugării mănăstirilor Baziaș și Cusici împreună cu averea mișcătoare a celor două mănăstiri.
Pentru a stabili relațiile dintre călugări, mitropolitul Ioan Gheorghievici a trimis la 6 octombrie 1772 o circulară ieromonahului Paisie Andeevici, care între timp a fost numit egumen peste toate cele trei mănăstiri.
Dintr-o conscripție a mănăstirilor bănățene din anul 1775 aflăm că în acel an cele trei mănăstiri aveau împreună 8 viețuitori din care un egumen (Paisie), un vicar și 6 ieromonahi.
Mutarea călugărilor de la mănăstirea Baziaș la mănăstirea Zlatița n-a însemnat stingerea vieții monahale în mănăstirea Baziaș.
Rămânera unui singur viețuitor în Baziaș cât și diminuarea averii acestei mănăstiri desigur că a avut repercusiuni negative asupra situației mănăstirii care se înrăutățea cu fiecare zi ce trecea. Situația devine și mai precară în urma războiului austro-turc din 1788-1789 când la începutul lunii ianuarie la Uj-Palanca o formație de 1500 de ostași turci a încercat să forțeze Dunărea ca să intre pe pământul crăiesc.
Situația s-a înrăutățit pe la începutul lunii august a anului 1788, când turcii, după ce au cucerit Orșova, s-au îndreptat spre Clisura.
O primă tentativă de a-i opri s-a încercat de trupele crăiești la peștera Veterani unde căpitanul Maovăț împreună cu oberlaitnantul Stoico (Jivco) Stanoilovici din Socol cu 450 de oameni și 11 tunuri au ținut în șah timp de peste 14 zile vasele turceși care voiau să urce în sus pe Dunăre fiind în cele din urmă siliți să se predea pe 29 august 1788.
O a doua încercare de oprire a trupelor turcești care înaintau în susul Dunării, s-a încercat la Liubcova de către căpitanul Cocea Angelcovici și fraicorii săi. După o luptă de două zile și două nopți, neprimind ajutorul generalului Asperman care s-a retras de la Alibeg (unde-și avea cantonate trupele), Cocea și fraicorii săi au fost înfrânți. Cei rămași în viață împreună cu Cocea au fost trași în țeapă.
După înfrângerea de la Liubcova, drumul turcilor a rămas liber, ei înaintând de-a lungul Clisurii și semănând moarte, panică precum și scrum printre locuitorii din Clisură și Poliadia. Cu această ocazie au fost incendiate mai multe biserici și școli. Mănăstirea Zlatița este din nou incendiată și distrusă. Mănăstirea Baziaș a scăpat ca prin minune de distrugerile războiului.
Situația călugărilor a devenit dramatică după incendierea mănăstirii Zlatița, călugării trăind din ajutorul primit de la parohia Zlatița și din donații strânse de mănăstirea Baziaș de la credincioșii acestor locuri care erau atrași aici de icoana Făcătoare de minuni (Bogorodița Troierucița din Hilandar) considerată cea mai mare sfințenie a sârbilor din Clisura Dunării. Icoana reprezintă o copie a renumitei icoane din Hilandar. Locul ei se află imediat la intrare în partea de miazănoapte a zidului bisericii mănăstirii Baziaș.
Neputincioși în fața acestei situații dramatice călugării celor trei mănăstiri se adresează Adunării de la Timișoara cerând ajutor pentru renovarea bisericii.
Mănăstirea Zlatița ar fi rămas mult timp în stadiul de ruină dacă nu ar fi intervenit episcopul de Vârșeț, Iosif Ioanovici de Sacabent.
Grație eforturilor și demersurilor episcopului Iosif Ioanovici Sacabent,  mănăstirea Zlatița intră renovată în secolul al XIX-lea. Se pare că în urma milosteniilor primite, situația mănăstirii s-a echilibrat câtuși de puțin, din moment ce în anul 1805 se ridică conacul mănăstirii din Baziaș din piatră. De asemenea a crescut și numărul viețuitorilor de la 5, cât au avut cele trei mănăstiri în anul 1789, la 9 viețuitori în anul 1802.
În anul 1847 în Zlatița trăiau următorii călugări: Nichifor Mangiulov egumen, Samuil Adamovici ajutorul egumenului, și ieromonahii Platon Raiacici, Augustin Negrea și Ioanichie Ispirovici.
Aceștia au fost în anul următor martorii groaznicului incendiu din anul 1848 când, în cursul evenimentelor revoluționare din acel an, mănăstirii i s-a dat foc de către ostașii Batalionului 9 de honvezi aflați sub comanda maiorului Karl fon Abancurt, drept represalii la incendierea unor mori de pe Nera și Iaruga de către armata sârbă.
Neavând unde să se adăpostească, călugării s-au mutat la mănăstirea Baziaș în toamna aceluiași an, unde au stat până în anul 1860 când, din nou, s-a refăcut mănăstirea Zlatița.
În perioada șederii la Baziaș aceasta a devenit centrul provizoriu al vieții spirituale a monahilor din Zlatița.
Șederea călugărilor în mănăstirea Baziaș a avut o influență pozitivă asupra stării acesteia, deoarece în anul 1855 s-a trecut la repararea acesteia. În anul 1860 biserica a fost pictată în interior de pictorii Jivco și fiul său Dimitrie Petrovici din Zemun, ajutați de zugravul Moriț Braer, după cum se poate vedea din textul unei table de metal ce se află și azi pe peretele dinspre miazănoapte al bisericii.
Vizavi de aceasta, pe peretele de miazăzi se află o placă de marmoră care ne arată cine a sprijinit și coordonat această acțiune. Pe această placă se disting numele patriarhului Iovan Raiacici și a episcopului Emilian Kenghelaț ce indică faptul că această lucrare s-a efectuat în timpul păstoririi lor, iar cei care au ajutat ca ea să fie dusă la bun sfârșit au fost coloneii Alexa Kukulevici, administratorul Iosif Țvetkovici și "fratele" Arsenie Moga, cât și ofițerii Ilie Megheleș și Eugeniu Popovici (armițier).
Înrămată în sticlă, se află pe peretele de miazănoapte și o hârtie care cuprinde numele ctitorilor și binefăcătorilor care au ajutat materialicește lucrările. Printre aceștia se disting cneazul Serbiei Miloș Obrenovici și familia sa.
Tot în timpul șederii călugărilor de la Zlatița în Baziaș, a funcționat aici și o școală mănăstirească, învățătorii fiind amintiții egumenul David Arsenievici și ieromonahul Arsenie Moga.
În aceași perioadă la Baziaș sunt consemnate și două cazuri de epitimie: cea a preotului Iovan Gruici din Alibunar și cea a preotului Cornerevei Nicolae Ursulescu.
Călugării mănăstirii Zlatița au stat în Baziaș până în anul 1860, după care s-au reîntors la mănăstirea renovată din Zlatița.
Între anii 1868-1872, sub îndrumarea egumenului Zlatiței, Luchian Ieremici, s-au efectuat reparațiile atât asupra bisericii cât și a conacului mănăstirii Baziaș. Aceste reparații s-au terminat, cum reiese din pecetea mănăstirii Baziaș (din anul 1900), în anul 1872. Pecetea respectivă are reprezentată în interior biserica mănăstirii Baziaș, pe a cărei turlă se distinge anul 1872. Cei care au ajutat la efectuarea acestor lucrări au fost soții Stefan și Iulka Andreievici din Zemun, după cum arată placa de marmură aflată pe peretele de miazăzi imediat la intrarea sub clopotniță.
Îmbolnăvirea, în anul 1887, a egumenului Lukian Ieremici și plecarea acestuia la mănăstirea Voilovița, care putea să-l întrețină, duce la înrăutățirea situației economice a celor două mănăstiri punându-se chiar problema supra-viețuirii lor.
Situația dificilă în care se găsea mănăstirea a determinat organele bisericești superioare să afilieze temporar mănăstirea Zlatița la mănăstirea Voilovița care avea o situație mai bună. Economia ambelor mănăstiri este administrată pentru scurt timp de egumenul Iosif Iorgovici împreună cu Stefan Almajanovici.
Prin numirea ieromonahului Sava Vlahovici de la mănă-stirea Mesici în funcția de egumen al Zlatiței, mănă-stirea se desprinde de Voilovița.
Pentru a ieși din situația grea în care se aflau mănăstirile Zlatița și Baziaș, se încearcă noi soluții. Astfel după atâția ani de dependență față de Zlatița, mănăstirea Baziaș devine autonomă odată cu numirea în anul 1900 în calitate de egumen al Baziașului a lui Iosif Popovici care primește administrarea mănăstirii Baziaș de la Sava Vlahovici pe data de 16  octombrie 1900.
Având conducerea de sine stătătoare, mănăstirea intră în secolul XX cu averea împuținată, trăind dintr-o mică grădină de legume și puțină vie, având în total 2 jugăre de pământ.
Situația grea a mănăstirii îl determină pe egumenul Iosif Popovici să deschidă în anul 1900 un registru de donatori pentru mănăstirea Baziaș.
Situația mănăstirii s-a înrăutățit și mai mult în timpul primului război mondial când biserica a fost ținta tunurilor de pe vasele de război aflate pe Dunăre.
Între timp egumenul Iosif Popovici s-a îmbolnăvit și nu mai era în stare să redreseze situația mănăstirii din Baziaș. Nu se știe când a plecat din Baziaș, dar în anul 1919 administratorul mănăstirii din Baziaș a fost ieromonahul Constantin Iovanovici care nu stă mult aici, deoarece cu data de 1 octombrie 1923 este numit administrator la mănăstirea Zlatița, unde rămâne până în 1926, când moare.
În anul 1928, după 28 de ani de autonomie mănă-stirea Baziaș este din nou afiliată mănăstirii Zlatița. Tot atunci ieromonahul Nicanor Savici este eliberat din funcția de administrator al parohiei din Moldova Veche și este numit ca administrator provizoriu al mănăstirii Zlatița.
Noul egumen împreună cu episcopul Gheorghe Letici și protopopul Slobodan Costici au făcut planuri pentru refacerea celor trei mănăstiri, identificând ca surse de finanțare ajutoarele care vor primi de la administrația din Kikinda și a oamenilor credincioși.
Cu toate eforturile depuse de acest destoinic slujitor, Nicanor Savici, nu s-a reușit în totalitate ceea ce și-a propus. Oricum eforturile sale rămân lăudabile dacă avem în vedere că atâta vreme cât a administrat toate cele trei mănăstiri s-au realizat unele lucrări: în anul 1930 s-a refăcut mănăstirea Cusici, iar în 1934 s-au prins de fier zidurile bisericii mănăstirii Zlatița.
Ce nu i-a permis lui Nicanor Savici să îndeplinească cele propuse, era starea materială precară a celor trei mănăstiri, cât și vremurile grele de atunci după cum chiar el va arăta într-o scrisoare adresată episcopului Letici.
În anul 1934, la Baziaș nu era nici un călugăr, în timp ce la Zlatița era ieromonahul Dimitrie Popovici care a fost trimis de la parohia Lucarevăț. În acel an, la mănăstirea Baziaș slujbele se oficiau o dată pe lună. Cele câteva familii românești din Baziaș s-au adunat și au trimis o cerere la Ministerul Cultelor pentru a le da bani să zidească o capelă. Replica sârbilor ortodocși în fața acestei situații a fost promptă. Cu data de 1 iunie 1936 mănăstirea Baziaș este din nou despărțită de mănăstirea Zlatița și trecută sub administrația egumenului Pantelimon Doșen.
Dar pentru că cele două mănăstiri nu-și achitau cu regularitate obligațiile, egumenul Pantelimon Doșen era nevoit să se adreseze mereu organelor bisericești superioare pentru a primi ce i-a fost promis.
Între timp mănăstirea se degrada continuu. Acest fapt l-a determinat pe egumenul Pantelimon Doșen să lanseze prin intermediul revistei "Duhovna straja" un apel către toți cei care ar putea ajuta biserica mănăstirii din Baziaș.
Glasul apelului a avut un efect scontat căci în anul 1936 mănăstirea a fost reparată. În sprijinul mănăstirii a stat episcopul Gheorghe Letici și câteva personalități din Iugoslavia care au dorit ca numele lor să rămână anonim. Patriarhia Serbiei, în sprijinul acestei acțiuni, a donat suma de 20.000 de dinari, iar societatea U.D.R. (Uzinele Domeniilor Reșița) a donat tabla necesară acoperirii bisericii.
În intenția egumenului Pantelimon Doșen a stat ca din ajutoare să cumpere pământ și animale care să asigure mănăstirii o existență de sine stătătoare.
Acest lucru însă nu s-a reușit întrucât, în anul 1937, prin moartea egumenului mănăstirii Sf. Gheorghe, se face o nouă redistribuire a călugărilor și egumenul Pantelimon este mutat de la mănăstirea Baziaș, care devine din nou afiliată la mănăstirea Zlatița.
În anul 1939 conducerea mănăstirii Baziaș este preluată de ieromonahul Gheorghe Draghici și din nou se desparte de Zlatița.
În iunie 1940, Nicanor Savici este mutat la Bezdin, iar ieromonahul Gheorghe Draghici preia și administrația mănăstirii Zlatița.
În timpul celui de al II-lea război mondial starea mănăstirii se înrăutățește. În cursul anului 1944, între 28 august și 6 septembrie, Baziașul a fost atacat de 9 ori de artileria germană. În ziua de 6 septembrie, în cursul rezistenței opuse de forțele armatei române, au pierit șeful vamei împreună cu 6 soldați de infanterie și un sergent elev.
La 1 decembrie 1945, conducerea celor trei mănăstiri este preluată de ieromonahul Kiril Seculici. Acesta a rezidat la mănăstirea Zlatița până la 12.01.1947 când, după ce l-a gonit armata din biserica mănăstirii, s-a mutat la mănăstirea Baziaș. În baza unui proces verbal din 1949 a predat statului cu titlul de donație pământul mănăstirii pe care nu l-a putut lucra, reținând pentru mănăstire 16 jugăre.
În condițiile când noile autorități comuniste ajunse la putere au declanșat procesul de cooperativizare în sate învecinate mănăstirii, părintelui Kiril Seculici i-a fost foarte greu să reziste. În același an el se îmbolnăvește și roagă organele bisericești superioare să-l înlocuiască cu un om tânăr și sănătos, dar cererea lui rămâne fără răspuns, deși a repetat cererea și în anul următor. În anul 1950 este nevoit să predea autorităților protocoalele celor botezați, născuți și morți.
În anul 1951, cu permisiunea sa, clopotul mănăstirii și inventarul bisericii din Cusici este predat bisericii din Zlatița.
În anul 1953 în așteptarea răspunsului la cerere, părintele Kiril Seculici lucra în jur de 5 hectare de pământ.
Pe data de 13 noiembrie 1955, acest ultim și destoinic slujitor al altarului a murit de infarct în conacul mănăstirii din Baziaș. A fost înmormântat în ziua de 15 noiembrie 1955, în cimitirul localității din Baziaș, slujba înmormântării fiind oficiată de protopopul Voin Pasculovici, preoții Dimitrie Ivanov (Câmpia), Mihailo Stoianovici (Socol) și ieromonahul Simeon Grbici.
La inițiativa P.S. Lukian, episcopul Slavoniei și administratorul Eparhiei Timișorii, s-a ridicat în 1997 o cruce la mormântul acestui destoinic monah și s-a făcut o slujbă de pomenire oficiată chiar de Preasfinția Sa în semn de omagiu față de strădaniile părintelui Kiril Seculici de a menține neatinsă flacăra credinței în mănăstirile Clisurei și Poliadiei.
O dată cu moartea ieromonahului Kiril Seculici s-a stins și viața monahală în mănăstirea Baziaș.
În perioada regimului comunist, mănăstirea Baziaș a fost lăsată pradă timpului, care a ruinat-o încetul cu încetul.
În anul 1980, grație eforturilor credincioșilor din Clisura și Poliadia, mănăstirea a fost supusă unor reparații consistente. Reparațiile au constat în următoarele: s-a stricat vechiul conac și s-a ridicat altul nou, s-a reparat zidul care înconjoară mănăstirea, s-a schimbat tabla de pe acoperișul bisericii și s-a tencuit în exterior biserica mănăstirii.
Demne de amintit aici sunt eforturile preoților din Clisura și Poliadia care au lucrat cot la cot cu credincioșii din aceste locuri. Un loc aparte în cadrul acestei acțiuni l-a avut preotul Vasile Vezelici împreună cu enoriașii săi din Moldova Veche.
Cu toate eforturile din anii 1980-1982, când mănăstirea a devenit funcțională, aici oficiindu-se slujbe mai ales cu ocazia prăznuirii sărbătoarei Preobraženje, biserica mănăstirii necesită reparații urgente în interior, unde pictura este în mare parte deteriorată.
Să ne încredem în Dumnezeu că vor veni vremuri mai bune, o briză de speranță în ce privește refacerea mănăstirilor din acest colț de țară s-a ivit deja prin venirea Preasfinției Sale Lukian în calitate de administrator al Eparhiei Timișoarei, mănăstirea Zlatița simțind deja mâna păstorului cel bun care vrea s-o aducă în starea de sfințenie care a avut-o cândva. Să nădăjduim că și mănăstirea Baziaș va avea în curând aceiași soartă.
 

    
   
   
   
 
 
.   
.   
.   
 

     
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.