.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
  
 .
.
SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U RUMUNIJI
  
  
    
    
  Lukarevac

     Naziv mesta: Lukarevac (zvanični naziv: Lucareţ) 
     Stanovništvo: 104 stanovnika, od čega Srba 30 (28,85%) 
     Administrativni položaj: Selo u okviru opštine Brestovac (Brestovăţ) u Timiškoj županiji 
     Geografski položaj: Mesto leži u Lipovskoj visravni, na 42 km istočno od Temišvara,  na 38 km severo-zapadno od Lugoža, 9 km udaljeno od glavnoga puta Temišvar-Lugož. 
     Veze: Kamenitim putem Lukarevac je povezan sa sedištem opštine, a asfaltnim sa mestom Veliki Topolovac (Topolovăţu Mare), odakle postoji železnička pruga i asfaltni put za Temišvar i Lugož. 
     Adresa crkve: 1880 Lucareţ, Judeţul Timiş, România 
     Hram crkve: Praznik Svetoga velikomučenika Georgija (Đurđevdan) 
     Autori ikonostasa: Neidentifikovani 
     Tematski sadržaj ikonostasa: Ikonostas je improvizovan od pojedinačnih ikona različitoga porekla i vrednosti. Jedino su carske dveri sa ikonom Blagovesti originalne, a potiču iz XVIII veka. 
     Autor zidnog slikarstva: Nema zidnog slikarstva ili je ono, kako kazuju meštani, prekriveno slojevima kreča 
     Drugi poznati umetnici: Nisu identifikovani 
     Kratak istorijat gradnje i obnove: Mesto je poznato iz akta kojim ga porodica Radić daje u zakup 1492. godine. Nastanak crkve predanjem se vezuje za Radiće: po svom nastanjenju oni su materijalno pomogli izgradnju, dobivši zauzvrat pristanak meštana da će se moći sahranjivati u crkvi. 
     U sadašnjem obliku podignuta je lukarevačka crkva pre 1744. godine i najstarija je srpska parohijska crkva u Rumuniji. 
     Do 1947. bila je pokrivena šindrom, a tada je dotrajala šindra zamenjena na krovu crepom a na tornju limom. Poslednja opravka izvedena je 1995. godine. 
     Sadašnje stanje crkvenog objekta: Sticajem okolnosti lukarevačka crkva uglavnom je zadržala svoj izgled od pre dva i po veka: skromna je po spoljašnosti, izgrađena od brvana (to je jedina srpska crkva brvnara u Rumuniji), duga oko 12 m, široka 5 m, visoka 3 m, sa dvoja vrata, pet malih prozora i tornjem od dasaka. Oltarska apsida je poligonalna, ali se po nepravilnosti izrade poligona može porediti jedino sa oltarom manastira Kusića. Naspram južne pevnice je bočna apsida; začudo, na severnoj strani je nema, pa se tako oblik crkve koleba između krsta i lađe. Oltarska pregrada je od dasaka na koje je sa strane naosa nanet sloj maltera. Carske dveri su stolarske izrade, ukrašene zografskom ikonom Blagovesti iz XVIII veka. Oltar i naos su zasvođeni, a nad pronaosom, odeljenim povisokom zidanom pregradom, stoji običan doksat za potrebe hora. Teško se održava zbog ponestajanja zanatlija koji bi gradili drvetom; ipak, zasada je u dobrom stanju. 
  Značajne pokretne umetničke vrednosti i kulturno-istorijske znamenitosti: Sačuvane su četiri prestone ikone rađene uljem na dasci; na njima se još uvek razaznaje kičica dobrog zografa iz XVIII veka. Najstarija crkvena knjiga jeste Triod (Lavov, 1686). 
     Prilikom povremenih opravki u unutrašnjosti crkve meštani su nailazili na delove zidnog živopisa, sada potpuno prekrivenog slojevima kreča. 
     U unutrašnjosti crkve su poznata tri groba: dva u naosu, jedan u pronaosu. Pošto od kada se vode matice građanskog stanja nije zapisano da je neko sahranjen u crkvi, veruje se da su to grobovi starih Radića, odnosno da je sadašnja crkva samo obnovljena drevna brvnara iz XV veka. 
     Sveštenik: Paroha nema, nego je mesto kao filijala pridodato susednoj parohiji Kraljevac, koja je takođe upražnjena, pa bogosluženja održavaju naizmenično parosi Petrova Sela i  Stančeva. 
     Ostale crkve u mestu: Nema drugih crkava. 
   
   

       Autor: Stevan BUGARSKI
 
 
.  
.  
.  
 

    
 All contents copyright © 1999. All rights reserved.