.  
.  
.  
.
PRAVOSLAVNA
SRPSKA 
 EPARHIJA
TEMIŠVARSKA
U RUMUNIJI
.
    
 matična str. 
 sadržaj
 istorija
 manastiri 
 crkve
 književnost 
 izložba
 veze
   pošta
.
 rumunski
 engleski
 
 
 

  

MANASTIR BAZJAŠ
PRILOZI
Prilog 1
Kontrakt (prepis) 
Koji danas pri koncu položenog dana, meseca i ljeta između Manastira Zlatice s jedne i podajnika prnjavorskog s druge strane ustrojen je kao što sledi: 

1. Manastir Zlatica daje svojim podajnicima svakom naosob po 4 lanca sejaće zemlje, 1 lanac kućevnog placa, opredeljeni prostor zemlje za izlaz, i pola lanca neraskrčene zemlje za vinograd. K tomu daje njima i vrbak manastirski za pašu, i jedno parče zemlje između vrbaka i manastirske livade koja se sastoji iz dva lanca zemlje za kudeljište. 
2. Za ovo sve što njima manastir kao sopstveni svoj grunt za užitak daje, obavezuju se oni manastiru godišnju rabotu od 30 dana, desetak od svakog useva, od vinograda, od voća u placevima kućevnima, i od voća ako budu po izlazu sadili. Rabotu kako ručnu, tako i s marvom dužni su u svako vreme kadgod potreba zaiskivala bude naročito pak u vreme sejanja, kosidbe, žetve i svake radnje vinograda, svaka numera po tri dana u nedelji odraditi. 
3. Ni jedan u službu, ili na radnju po stranim mestima otići ne sme, dok dozvoljenje od manastira ne dobije, bude li tu pak nužda za novac to da se ima u manastiru upitati za radnju kakvu novčanu. Inače ako koji kao što je običaj bio napusti zemlju i kuću svoju i u službu ili po argaistini po stranim mestima uskita se, taj da se ima taki iz čisla prnjavoraca bez da mu manastir kakvo poboljšanije dade otpustiti. 
4. Ake ne bi tačno koji ova uslovija ispunjavao, lenjivao bude se na radnju pokazivao, ili zategao bi se na takvu dolaziti, prvi put da se ima pred obitelstvom napomenuti, drugi put preko slavne kasatelne kompanije kazniti, izuzimajući izvanredne slučajeve kao bolest, svadbu ili smrt, treći pak put ima se iz sela odpustiti, bez da ima pravo kakvu naknadu za svoje na manastirskom gruntu na zidanu kuću i proče staje iskati, kromne useve, koji će se črez slavne kompanije proceniti i isplatiti. Zemlju sejaću ili pak usev nema nikome bez dozvoljenja prodati. Svaki kvar ili njih ili črez marve dobrima manastirskim na nameni, naravno da se podrazumeva i među njima kvar, protivnost, neposlušnost i krađa strogo se zabranjuje i ako se koji do tri puta ne popravi da se ima po 4-om punktu iz sela proterati. Svakom će se opredeliti po redu svoja zemlja i sa tom oni za vreme kontrakta moraju biti zadovoljni, naravno za opredeljenu sebi zemlju od trnja očistiti, svagda čisto držati. U priznavanju rabote držaće se svake nedelje račun, i svaki ima, koliko je koji ispunio kvitu dobiti. Lica na rabotu moraju biti radnjom srazmerna, jer inače deci i ženama dan i po rabote ima se računati krome udovicama nemajućim sinove za radnju sposobne imaće priznavanje. 
5. Kontrakt ovaj ima svoju važnost za 50 godina i to od 1-og oktobra 1850. do poslednjeg septembra 1900. 
   U manastiru Bazjašu 1. septembra 1850. 

Prilog 2
Spisak sa imenima i prezimenima darodavalaca manastiru Bazjašu 1861. godine 
1. Adamović Lazar (paroh) 
2. Alibunarska opština 
3. Alibunarski esnaf 
4. Alisburg Krist 
5. Aliburg Marija 
6. Anastasijević Mihajlo (major Srbija) 
7. Andreić Lazar 
8. Anđelković Jovan 
9. Anton Gustav (iz Altenburga) 
10. Antonijević Jovan (iz Srbije) 
11. Atanacković Toma (iz Srbije) 
12. Atanacković Nikifor 
13. Babaron Ana 
14. Babaron Kosta 
15. Babić Đorđe 
16. Balanesko Andrej 
17. Balošević Nikola 
18. Balsa Antonija i Marija 
19. Bandel Franc 
20. Bandel Johan 
21. Ben Ferdinand 
22. Bibić Nikola (paroh) 
23. Bloher Nikola 
24. Bokičin Nikola 
25. Bogdanović Jovan 
26. Bogdanović Lazar 
27. Bogdanović Mateja 
28. Bogosavljević Vasile (paroh) 
29. Bogosavljević Jovan 
30. Bolbeher Franc 
31. Božić Jovan 
32. Bopković Sava (paroh) 
33. Bradvarević Glegorije 
34. Brankovan Jovan 
35. Brankovački Nikola 
36. Budisavljević Aleksandar (kapetan) 
37. Vais Josif 
38. Vais Matija 
39. Vaifert Ana 
40. Vasilijević V. Svetozar 
41. Vasilijević Teodor (Moskva) 
42. Vasner Vort 
43. Veber Marija 
44. Vegarković Petar 
45. Veljković Lalka (Srbija) 
46. Vernesku Đorđe (Bukurešt) 
47. Vešer Edvard 
48. Vladisavljević Vikentije 
49. Vojlovica - manastir 
50 Volić Aleksander 
51. Vukomanović Elisej (major) 
52. Vuletić Đorđe 
53. Vučković Jovan i Đorđe 
54. Georgijević Julijana 
55. Georgijević Konstantin 
56. Georgijević(namesnik) 
57. Georgijević Stefan 
58. Govorxin George 
59. Gojkov Metodije 
60. Gouta 
61. Grigorijević Jovan (paroh) 
62. Grujić Aleksandar (lajtnant) 
63. Grujić Jovan (paroh) 
64. Dabić Joan 
65. Davidović Teodor 
66. Despinić Vasilije 
67. Despinić Joan 
68. Dijamandi Eftimije 
69. Dimitrijević Kosta 
70. Djakić Arsenije 
71. Dolgoruki Dimitrije (knjaz iz Rusije) 
72. Dragičević Petko 
73. Drašković Pantelimon (paroh) 
74. Dragušan Filip 
75. Žamplan Joan 
76. Živanović Aleksandar 
77. Žeberijan (kapetan) 
78. Živković Vasilije (paroh) 
79. Žumanka (kapetan) 
80. Zorić Maksim 
81. Jagodić Ofilija 
82. Jakovljević Pavel (iz Rusije) 
83. Jakob (gradonačelnik Bele Crkve) 
84. Janković Aleksandar 
85. Jankulović Konstantin 
86. Jeremić Vasilije 
87. Joanović Andreja 
88. Joanović Vikentije 
89. Joanović Julijana 
90. Joanović Ekaterina i Dimitrije 
91. Joanović Đorđe (iz Srbije) 
92. Joanović Milan 
93. Joanović Obretko 
94. Joanović Radovan 
95. Jurović Franc 
96. Josimović Teodor 
97. Ivanović Anastasije 
98. Ivačković Marko (paroh) 
99. Izraeli N. 
100. Iskrić Dimitrije 
101. Kaniža Pavel (poštar) 
102. Kazimirović Qubomir 
103. Karađorđević Aleksandar (knjaz Srbije) 
104. Karaponxa Dimitrije (kapetan) 
105. Kačhofer Ana 
106. Kvefeld Ferdinand 
107. Kelzer Josif 
108. Kengelac Emilijan (Episkop vršački) 
109. Knežević Timotej 
110. Koda Đorđe 
111. Kolarac Ilija (Srbija) 
112. Kolarski Vasilije 
113. Koen Solomon 
114. Konstantinesku Konstantin 
115. Konstantinović Atanasije 
116. Kostić Vićentije i Olimpijada 
117. Kožokar Đorđe 
118. Kosovac Ilija (lajtnant) 
119. Krajcinger Josif 
120. Krestić Jovan 
121. Končević Petar i Dragomir 
122. Kredecu Antonije (kapetan) 
123. Kubičeli Konstantin 
124. Kugler L. (lekar) 
125. Lazarević Vasilije 
126. Lang Ferdinand 
127. Lederer K. 
128. Lisovac Milutin (lekar) 
129. Lorenc Alais 
130. Lorenc Judita 
131. Longarević Miloš (advokat) 
132. Lorić Jovan 
133. Lederer Antonije 
134. Kakavej Fira 
135. Manxul Konstantin 
136. Marković Aleksandar 
137. Marković Joan 
138. Marković Dimitrije (lekar) 
139. Marković Ilija 
140. Marter Franc 
141. Marga Konstantin 
142. Marinović Ilija 
143. Maćej Aloizija 
144. Marinković Petar 
145. Maširević Samoil (episkop) 
146. Malenica Aleksa 
147. Mihajlović ăivko 
148. Milošević Nikola 
149. Milobrvku Aleksa 
150. Mihajlović Trifun 
151. Markvtvar Fridrih 
152. Mirković Đorđe 
153. Mihail (arhimandrit iz Srbije) 
154. Manojlović Radosav 
155. Milošević Danil 
156. ruski gen. konzul sa ženom 
157. Madoš Đorđe 
158. Miletić Vasilije 
159. Mundruc Kosma 
160. Minćan Simeon 
161. Munćan Joan 
162. Nako Elena 
163. Nako Antonije (arhimandrit) 
164. Nedeljković Todor 
165. Nedeljković Mihail 
166. Nedeljković Lazar 
168. Nerod Antonije (Prag) 
169. Nikolović Nikolaje 
170. Nikolić Joan, Vasilije i Aron 
171. Nikolić Pavel 
172. Novaković Aleksa 
173. Novaković Petar 
174. Obradović Konstantin 
176. Obradović Gavril 
176. Obrenović Julija (kneginja srpska) 
177. Obrenović E. Miloš 
178. Obrenović Mihail (knez Srbije) 
179. Opac Anton 
180. Ostojić Pavle 
181. Ostojić Sava i sinovi 
182. Oćuća Aleksandar 
183. Pavišević Sava (protođakon) 
184. Panaitesku Konstantin 
185. Papović Dimitrije 
186. Papović Jovan 
187. Papović Petar 
188. Papović Svetozar 
189. Patović Đorđe (sa suprugom i decom) 
190. Pejčin Komnen 
191. Pekman Trifun 
192. Pervulović Persida 
193. Perijan Jelena 
194. Perijan Toma 
195. Perijan Joan 
196. Pesčur Konstantin 
197. Petrović Joan 
198. Petrović P. 
199. Petrović Aleksandar 
200. Petrović Dimitrije 
201. Petrović Draginja 
202. Petrović Đorđe 
203. Petrović Elisaveta 
204.Petrović Konstantin 
205. Petrović Zaharije 
206. Petrović Persida 
207. Petrović Stefan 
208. Popesku Aleksandar 
209. Popesko Dimitrije 
210. Popeskul Patrikije (arhimandrit) 
211. Popesku Konstantin 
212. Popović Stefan 
213. Popović Petar 
214. Popesku Đorđe (kapetan) 
215. Pokorni Joan 
216. Popesko Stefan 
217. Pržić Ilija (iz Srbije) 
218. Pihner Ana 
219. Prais Karl 
220. Pučijo Pavel 
221. Radivojević Josif (paroh) 
222. Radojkić Milo (iz Srbije) 
223. Radosavljević Dragutin (lajtnant) 
224. Rakić Ekaterina 
225. Rasiponov Gavrilo 
226. Rajner K. 
227. Radulović Dimitrije 
228. Radulović Hristina 
229. Radulović Katarina 
230. Radulović Petar 
231. Radošević Julijana 
232. Rašković Vasilije 
234. Rašković Elisaveta 
235. Rašković Miloš 
236. Radulović Vasilije i Joan 
237. Ristić Aleksa 
238. Ristić Joan 
239. Ristić Olimpijada 
240. Rize Vasilije 
241. Rize Vasilije 
241. Savić Uroš 
242. Sauervalda Matija 
243. Sentmihajska opština 
244. Simić ăivojin 
245. Spernjak Sava 
246. Srikov Joan (lajtnant) 
247. Spirta Dimitrije 
248. Spirta Efimija 
249. Stajić Đorđe 
250. Stan Sava 
251. Stanišić Joan 
252. Stanković Sava i Dimitrije 
253. Stanču Obretko (kapetan) 
254. Stanulović K. (protođakon) 
255. Stojanović Joan (baron) 
256. Stojanović Đorđe (od dvorski savet) 
257. Stojković Petar 
258. Stojko Stefan 
259. Stojičević N. (lajtnant) 
260. Stojić Joan (paroh) 
261. Suškulović Đeorđe 
262. Talan Dimitrije 
263. Tapalaga Stefan 
264. Tarancić Ignjatije 
265. Tamazidov Joan 
266. Telesko Aleksa 
267. Telesko Dimitrije 
268. Telesko Stefan 
269. Teodorović Pavel 
270. Teodorović Savka 
271. Tirko Dimitrije 
272. Tomić Jakov 
273. Tomić Nikola 
274. Titiger Joan 
275. Turoc Anton 
276. Ungrijan Đeorđe 
277. Ungrijan Ekaterina 
278. Ungrijan Karl 
279. Ungrijan Nikola 
280. Urošević Aron 
281. Urošević Konstantin 
282. Urošević Milka 
283. Faber (kapetan) 
284. Filder Eva 
285. Filder Georg 
286. Filipović Jovan 
287. Fickeleti Franc (poručnik) 
288. Flora ăivota (poručnik) 
289. Fleš H. 
290. Frmač Nikola 
291. Frmač Petar 
292. ţirić Trifun 
293. ţirković Ana 
294. Đurđin Nikola 
295. Đukić Arsenije 
296. Đorić es. Nikola 
297. Hajda Josif i Franc 
298. Haxić Jelena 
299. Halas Bend 
300. Hak Josif 
301. Hrisajdes George 
302. Hrisajdis Polihronije 
303. Huber Joan i Petar 
304. Crijanski Dimitrije 
305. Čoloka Kosma 
306. Čokrlijan Simeon 
307. Činko E. 
308. Šainović Marija 
309. Šarvasiđe Čerkezi (knjaz iz Kavkaza) 
310. Šambaher Anton 
311. Šeiđi Đorđe 
312. Šendruk Mateja (poručnik) 
313. Šmid Đorđe 
314. Šeferlik Mihael 
315. Šmic Jovan 
316. Šmic Barbara 
317. Šumijanka Joan 
318. Šuster Karl 
319. Šuster Julijana 
PRILOG 3

Ikona Bogorodice Trojeručice Hilandarske 

(Po napisu G. Dragića, jeromonaha, objavljenog u časopisu "Duhovna straža" 1935. godine) 
 

"Kao što se iz natpisa gorenavedenoga vidi ova čudotvorna ikona Trojeručica u vezi je sa životom sv. Jovana Damaskina pisca pesama u našoj crkvi. On se rodio u Damasku u I polovini VIII veka, a tamo je proveo i najveći deo svog života zbog čega je i dobio ovaj istorijski nadimak. Inače njegov arapski naziv glasi Manazur. Kašnje je zbog sjane svoje rečitosti dobio od svojih štovalaca počasno ime zlatoustij. U najboljem dobu svoga života bio je, kao i ranije otac mu, visok državni činovnik u službu kalifa u Damasku. Kašnje je ovu službu napustio, odrekao se sveta i živeo kao monah u manastiru Sv. Sava blizu Jerusalima. Bio je najveći istočni bogoslov VIII veka i plodan pisac. Između ostalog, vodio je i veliku borbu protiv neprijatelja ikona i dokazivao je da ikone treba poštovati, zbog čega su ga neprijatelji proglasili 754. god. na carigradskom saboru za jeretika, a pravoslavci na VII vaseljenskom saboru 787. visoko uzdigli. 
Poznato je da su se carevi u starija vremena mnogo mešali u verske stvari, šta više i u samu nauku vere. Ta nauka nije bila uvek čista Hristova. Carevo ispovedanje vere bilo je opasno, pa ipak našlo se je i takvih bogoslova koji su imali smelosti da i u carevu nauku ako nije bila čista, hrišćanska, napadnu, razume se po cenu svojih stradanja. Tako je sredinom VII veka Maksim Ispovednik stradao. On je usmeno pobijao dogmatiku cara Konstantina II zbog čega su mu odsečeni jezik i desna ruka a u progonstvu je i umro, zato je i nazvan ispovednik. 
Sv. Jovan Damaskin je isto tako prošao zbog njegovih usmenih i pismenih napadaja na ikonoboračku jeres, grčki imperator Lav Isovrijanin (VIII vek) oklevetao je sv. Jovana kod kneza u Damasku. Knez ne ispitavši celu stvar i ne pretpostavljajući od jednog vladara tajne intrige protiv sv. Jovana, naredi da se ovome odseče ruka tobože s toga što je njome pisao Lavu pisma, puna neprijateljstva protiv Damaska i političkog izdajstva prema knezu. Ruka beše odsečena i radi zastrašenja celog grada, beše obešena na javnom mestu. Istoga dana uveče, kada se već bio staložio gnev kneza damaskog sv. Jovan je preko svojih prijatelja molio, da mu se dozvoli, da uzme šaku svoje odsečene ruke izložene na porugu. Knez popusti, a šaka bi vraćena paćeniku Jovanu. Kada je nastala noć sv. Jovan se je zatvorio u svoju molionicu i pritisnuvši mrtvu šaku svoje ruke na otsečeno mesto, pao je pred ikonom Bogomajčinom, gorko je zaridao i svom snagom vere i ljubavi svojega srca molio joj se da mu se ruka isceli radi zaštite pravoslavlja i radi poraza ikonoboračke jeresi koja uzimaše maha. 
Nakon duge molitve sv. Jovan je zadremao i u lakom snu video je Bogomajku, koja gledaše na njega jasnim i milostivim očima, - "Eno ruka ti je sada zdrava" - reče Bogomajka Jovanu. "Ne tuguj više i ispuni ono što si mi u molitvi obećao." 
Sv. Jovan se probudi, opipa ruku i jedva mogaše da veruje sopstvenom svom osećanju: ruka mu je čitava, kao i pre toga. Ni traga od bola; i samo radi stvarnosti i radi posvedočenja onoga što se dogodilo, tamo gde je bila odsečena ruka ostade krvavog zaseka, nalik na ružičast končić. 
Ganut osećajem neopisane obvezanosti prema Bogomajci za učinjenu mu milost a za spomen divnog događaja, sv. Jovan dade istući od srebra šaku od ruke i prideti je uz ikonu zbog čega je ona docnije i dobila naziv Trojeručica. Ovaj slučaj uticao je na Jovana Damaskina da napusti svetsko zvanje i da se udalji u Lavru Sv. Save Osvećenoga. Napuštajući Damask sv. Jovan je uzeo sobom i čudotvornu ikonu pred kojom je dobio isceljenje i ta je ikona od tog doba, od VIII veka pa do polovine XIII veka ostala u Lavri sv. Save Osvećenog tj. do dolaska tamo znamenitoga Save arhiepiskopa srpskog kome ju je Lavra podarila u ime blagoslova po naročitoj saizvoli Majke Božije. Vraćajući se iz Palestine sv. Sava je poneo sobom ikonu Trojeručicu u Srbiju. Koliko se je ova ikona zadržala u Srbiji nije poznato. Vratila se na leđima jednog magarca usled nemira koji su vladali u Srbiji, bez da je tog magarca ko vodio koji je stigavši u Svetu Goru stao pred manastirom Hilandarom. Bratija je svečano primila sebi ikonu Bogomajčinu i postavila je u oltaru ali jedan događaj izazvao je odande. Jednom kada je u Hilandaru umro nastojatelj, ibvor novog nastojatelja beše okopčan s mnogima i jakim trzavicama među bratijom, jedni su hteli ovog, drugi onog, podeliše se na dve stranke, pojaviše se nezadovoljstva i svađe. Nemir u bratstvu je uznemirio i Bogomajku kojoj je manastir posvećen; ona se je sama umešala u spor bratije i dala mu je mirno rešenje. Jednoga dana kada su se bratija po običaju iskupili na jutrenje videše da ikona nije na svome mestu u oltaru, već na igumanskom. Bratija smatrahu ovo za potajno delo eklisijarha i odneše ikonu u oltar; a međutim behu preduzete sve mere predostrožnosti; crkvena vrata behu pregledana i na njih stavljeni pečati; ali trećeg dana ikona opet beše na igumanskom mestu. Još dok se bratija čudila nad ovim neobičnim događajem, javlja se zatvorenik kojega svi poznavahu kao jedinog među njima istaknutog po svetom životu i poče im pričati viđenje kojom prilikom da mu je Bogomajki izvolela reći, da bratija ne diraju u njezinu ikonu s igumanskog mesta u licu svoje božanske ikone i hoće neposredno da upravlja manastirom, da bi se tako otklonile nesuglasice za sadašnje i buduće vreme. Od toga doba u Hilandaru ne biraju i u njemu nema igumana izabranog između bratije, već postoji samo proiguman, tj. namesnik koji upravlja manastirom, a igumansko mesto, iznad kojega stoji ikona Trojeručice svagda je prazno u crkvi. Kako u Hilandaru nema igumana, to eklisijarski ma za šta trebalo - za zvonjenje na službu ili za počinjenje iste - uzimaju blagoslov od ikone Trojeručice, i po običaju zavedenom na Atosu obukavši se u mantiju prilaze ikoni, čine pred likom Bogomajke dva poklona do zemlje krsteći se celivaju joj ruku a zatim kao pred nastojateljkom padaju na zemlju već bez krštenja. Eklisijarski izjavljuju da prilazeći ikoni da prime od Bogomajke blagoslov, osećaju nehotičan strah koji je nalik na strah podčinjenoga pred gospodarem a s tim ujedno i osećaj detinjske ljubavi kao pred Materom večne ljubavi i utehe." 
 

 
 
.  
.  
.  
 

   
  All contents copyright © 1999. All rights reserved.