Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Dr Nada Đorđević

Irži Mudra, Jan Petr: Učebnik verhne-lužickogo jazika.

"Domovina", Budišin i "Russkij jazik", Moskva 1983.

U čvrstom povezu i na dobroj hartiji, krajem 1983. pojavilo se obećano izdanje udžbenika gornjolužičkosrpskog jezika od J. Mudre i J. Petra u prevodu na ruski jezik.

Češko izdanje bilo je u dve sveske, broširano i namenjeno češkim studentima (vid. Zbornik za slavistiku 25, 1983, 168-169). Ova knjiga je plod saradnje dva izdavačka preduzeća, Domovine iz Budišina i Ruskog jezika. iz Moskve.

Rusko izdanje, iako namenjeno studentima u Sovjetskom Savezu, ima daleko veći značaj, jer će poslužiti svim slavistima širom sveta koje bude interesovao ovaj jezik. Iako ne samo stoga, nego i zbog njegove udžbeničke vrednosti, treba pozdraviti prevodilački trud S. S. Skorvuda.

 


 

Click here for Domowina official site