NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat Rastko Promena pisma English
Projekat RastkoKnjizevnost
TIA Janus

Мирослав Пантић

Поетика Марина Држића

Мирослав Пантић: Из књижевне прошлости - студије и огледи (СКЗ, Београд, 1978)

Сваки иоле приснији додир с делом Марина Држића морао би, неминовно, да нас за нови корак приближи извесности: Држић је то своје дело градио на темељима и у пуном складу с нормама неке своје унапред утврђене или у тренутку изабране поетике. Такав су пут одвајкада прелазили сви велики писци и њега није могао мимоићи ни знаменити комедиограф из старог, ренесансног Дубровника. A посебно је, и сасвим друго, и у крајњој линији небитно питање да ли се они, и Држић са њима, по том путу крећу са пуном свешћу о свом чину или само вођени нејасним стваралачким нагоном.

То би значило, и то стварно и значи, да је и наш "весели дум Марин", како смо дубровачког песника одавно свикли да зовемо, срдачно и интимно, али можда и понешто непромишљено, обликујући из својих поетских снова један нови свет, имао пред очима или у свести некакав свој "вјерују", некакав особени и нарочити скуп истина – властитих или присвојених, свеједно – до којих је држао и у које се и као човек, и као писац заклињао. У тај су се скуп, као што је и било природно, по нужди стекле истине многе и многоврсне, али нас, за овај тренутак, највише интересују оне које окупља широки круг медитација о поезији и њеној суштини, о њеној мисији међу људима, о токовима и о странпутицама њене судбине, о њеним могућностима и о њеним варкама, о спонама које је везују за људски живот и о оним другим које људски живот везују за њу.

Тај Држићев песнички "вјерују" ретко кад избија на површину и ретко се кад може ухватити на први поглед: дубровачки комедиограф није нам завештао много текстова у којима би се, говорећи о поезији директно и на начин који не оставља места сумњама, изјашњавао о појединим питањима теоријске природе. Напротив, своју мисао о поезији он најчешће сакрива и, скоро би се рекло, запретава испод стотину других ствари; изречена узгред и као случајно, она до читаоца долази радије у имплицитном но у експлицитном виду, и мора се стога прикупљати и слагати попут мозаика из разноликих и међусобно независних комадића, који су разбацани на разне стране по његовој поезији и у његовим драмама, по њиховим пролозима и у репликама њихових јунака. Покаткад је нема ни тамо, и могућно је сагледати је тек када се "расклопе" и са свих страна осмотре Држићев стваралачки поступак и његова песничка пракса.

Ово трагање за Држићевом поетиком, узбудљиво и само по себи, као што је уопште узбудљив сваки напор начињен са циљем да се продре у нов и још недоживљен свет једне заносне личности, постаје узбудљиво још више с обзиром на посебне околности под којима протиче. Држићево дело, тако крупно по значају и толико јединствено као појава, данас не познајемо ни приближно у његовој целокупности: од неких његових комедија до нас су дошли тек пуки наслови, а од свих других сачували су се једино остаци, којима сваки пут нешто недостаје, једном на почетку, други пут на крају. И колико то представља ненакнадив губитак за љубитеље Држићевих дела, који воле сваку његову реч, и за историју југословенске књижевности, којој су тако ускраћени текстови ко зна колико и у ком све смислу вредни, толико јe то губитак, не мање ненакнадив, и при трагању за Држићевом поетиком. Јер баш у тим деловима Држићевих комедија којих су нас векови сурово лишили били су садржани поједини, а извесно и врло важни елементи његове поетике: било да су то пролози и уводне сцене, као код Манде или Аркулина, било да су то завршна праштања с публиком, као код Дунда Мароја, или код Скупа, у њима је реч узимао сам песник или пак у његово име неки његов јунак, што је скоро исто, да према обичајима времена публику поздрави или убоде, насмеје или изненади неком својом опаском или некаквим својим судом, неким својим закључком или некаквом својом мисли опште природе.

Али иако нам Држић своју мисао о поезији не презентира услужно, већ се за њом морамо упуштати у тегобно тражење, и упркос чињеници да услед фрагментарности његових очуваних текстова исход не може бити увек онако пун како бисмо желели, у неизвесност ове потраге треба свакако поћи, и то не из једног разлога. Пре свега, Држићева поетика, биће, изван сумње, сигуран и поуздан, можда чак најсигурнији и најпоузданији путоказ до песника и његовог дела – као што су, са своје стране и на свој начин, они поуздан и сигуран пут до ње – па стога и покушај да се она одреди и издвоји, да се опише и дефинише не може представљати сувишан труд, чак и уз претпоставку – да ли уопште могућу? – да нам она више каже о Држићу самом, но о његовом делу, које нас ипак, и поред свега, интересује највише. A онда, тај труд не може бити сувишан и због тога што се већ и на основу овога што нам је остало и што сада имамо од Држићевих дела његова поетика саставља у више или мање довршен и заокружен систем, коме, истина, недостаје многа појединост, али који је иначе у основним и суштинским линијама јасан.

1

На самом почетку нашег трагања сачекује нас једна тешка недоумица: где су извори Држићеве поетике и откуда су се све слиле те мисли које су се уградиле у основе његових уверења о поезији? Да ли их је он покупио са страница понекад тешких и гломазних, а увек амбициозно рађених и педантских уџбеника и теоријских трактата, или је до њих долазио преданим и упорним размишљањима, ослоњен само на своју главу и само на сопствене снаге? Да ли их је самоучки и инаџијски, ишчитавао из писаца које је волео и из позоришних представа које је гледао, или их је налазио у школи живота, где је учио приљежније но у било којој другој школи коју је походио и коју је плаћао скупље од свега што је у животу куповао?

Кад о Држићу не бисмо имали унапред довршену, а свакако и тиранску представу – тиранску, јер нам, и када то нећемо, у много чему затвара пут до њега – ми бисмо из недоумице лако изишли компромисним решењем које је и истини, а не само памети, најближе: са свих је тих извора дубровачки комедиограф захватио, или захватао, своја знања и на основу свих је исковао своја схватања.

Али баш зато што верујемо да Држића добро знамо иди да га бар тачно осећамо, што би било подједнако довољно, нама је у најмању руку врло тешко да га замислимо како се из дана у дан и из ноћи у ноћ надноси над списе ерудита и филозофа и како из њих учи шта је то песничка вештина и каквим се начином у њој постаје мајстор. Толико је, уосталом, тих списа у оне дане било, и тако су се брзо они множили, да је питање да ли би Држић, који је увек некуда хитао и кога је вазда "бријеме силовало", и стигао да им похвата број и упозна мисао. Да међу њих баш и не рачунамо посебно Хорацијеву Посланицу Пизонима, нити Цицеронову расправу О говорнику, а ни познати, а онда још и врло популарни и често прештампавани трактат позног античког граматичара Елија Доната О комедији u трагедији, у којима је било речи и шире, то јест о песништву уопште, и специфичне и уже, то јест о комичноме, и о комедији, но које је Држић морао упознати и хтео-не хтео, док је још седео у клупама дубровачке хуманистичке гимназије, где су то били, као и другде у свету, обавезни школски текстови од којих се није дало утећи. Али колико је поред њих, а већ до 1548. или 1549. године, када је, како сад држимо, наш песник дебитовао са својим драмама, угледало света сваковрсних дела о поетици, више или мање срећних и више или мање успелих. Најпре је ту био цео један низ хуманистичких састава, од којих су понеки писани у стиховима и рађени и с уметничким а не само с филозофским претензијама, и од којих је светску славу имао онај Марка Ђиролама Виде из 1527. године. A затим, у тој половини столећа, европска култура коначно је добила, и у грчком оригиналу, и у латинским преводима за које су се побринули Ђорђо Вала (1498), Алесандро Паци (1536) и још неки зналци, аутентични текст гласовите Аристотелове Поетике, коју ће одмах и у Италији и у читавом свету чекати завидна и у правом смислу речи блистава судбина. Од првих дана над тим је текстом или у вези с њим, о њему или насупрот њему никла – а после је ницала жилаво и дуго – готово непрегледна поворка коментара и тумачења, парафраза и компилација, самосталних разрада и добронамерних популаризација. Неке је могао читати и Држић, док се за свој позив писца тек припремао, на пример Поетику Ђанђорђа Трисина, из 1529, или Књигу о поетици од Бернардина Данијела, из 1536, говоре О комедији u трагедији и О романтичним епосима Ђованбатисте Ђиралди Чинција, из 1543. и 1548, или Тумачења Аристотелове Поетике Франческа Робортела, из 1548. године.

Потпуно је сигурно да је њих, или бар неке од њих, Држић читао, мада је сигурно и то да би чист ризик био клети се да их није читао ретко и несистематски, напрескок и у сваком случају мање но што се то међу његовим савременицима обично чинило. Општи тон и карактер Држићеве мисли о поезији, који су толико пута и на тако несумњив начин унисони с поетиком што се искристалисала у ренесансе деценије дају нам не једном право да закључујемо о Држићевом ближем познавању те поетике, стеченом и из књига.

Само, о том његовом познавању ренесансне поетике како је она онда формулисана у обимној литератури те врсте, није сада могућно говорити у прецизној и колико би се хтело одређеној форми. Јер чак и тада када смо, импресионирани понеком сличношћу, на путу и у искушењу да прогласимо како између односне Држићеве мисли и тих учених састава постоји неоспорна и непосредна веза, чак и тада се морамо чувати добро да за тим трагом пођемо, да том искушењу подлегнемо. Јер ми имамо посла с Држићем, с човеком необичним и несвакидашњим, човеком кога они што су га познавали боље од нас нису напамет и без разлога прозвали Видром, и све оно што нам се, у брзини, може причинити као плод и последица његових ревносних листања по ренесансним поетикама, он је може бити пре научио успут и из свакодневних контакта с људима, или упио из читаве атмосфере епохе у којој су се све те идеје тако рећи гомилале у ваздуху, а нису остајале у прашњавим фолијантима. Осим тога, понешто је Држић био кадар да смисли и закључи сам, полазећи од општих мисаоних и естетских премиса свога доба и не бринући се при том нимало да ли је баш он први који се с неком мишљу сусрео или пак са њом представља тек делић многогласног, али и сложног хора у коме сви певају један и углавном заједнички текст на једну и приближно заједничку мелодију.

Уосталом, и све оно што сада знамо од Држићеве биографије – а на срећу знамо прилично, иако нам још много шта измиче – било би за нас довољно ауторитативно овлашћење да Држића не схватимо као човека књишке инспирације и писца чије се визије радије окрећу сећањима стеченим на штампаним страницама но што се упућују искуству које је самостално прикупљено и сликама које му јe живот разастро пред очима. Сам је Држић најмање у два маха изричито нагласио да је у свет полазио с уверењем да се у њему најбоље може учити и највише може научити. Први је пут то било у једној озбиљној прилици и пред аудиторијумом који је био расположен да саслуша само голу истину: у јануару 1547 – а тад он још није био написао ниједну своју драму – Држић је "господу истражне судије", заинтересоване за мотиве његовог одласка с настраним аустријским грофом Рогендорфом у Беч и у Цариград и за оно што се на тим путовањима збило, обавештавао, несумњиво искрено, да је у ту службу ступио и на та путовања пошао једино из жеље "да види света". A други јe пут то било у прилици веселијој и пред слушаоцима који су му, бар у већини, били много више склони: у фебруару 1549 – а тад су његове драме већ увелике почеле да излазе на дубровачке позоришне даске – он је своју публику, окупљену "прид двором" да би видела његову "комедију" Тирену, сентенциозно уверавао у прологу да

тко дома не сиди и не хаје труда,
по свијету тај види и научи свих чуда.

Држићева поетика, дакле, много више и далеко чешће но у књигама своје је изворе потражила у самоме животу.

Иако је у оба случаја којих смо се најкраће опоменули Држић говорио о свету уопште и без поближих разликовања, а то ће рећи о свету у пуном његовом опсегу и читавом, њему је за живота било дато, без сумње супротно његовим најжаркијим жељама, да се сроди тек с једним ограниченим и сразмерно невеликим делом тог света: поред роднога "Града", у тај је делић ушла и остала "Склавонија", чијим је путевима пролазио, а затим су у њега ушли Беч и Цариград, под чијим је небом боравио неколико кратких месеца, и ушла је још и Италија, мало не сва, која га је за себе привезала најтешње и најдуже, и у којој је на крају оставио и своје кости.

Са животом се, разуме се, Држић сусретао свуда где се кретао, па је према томе свуда из њега учио. Касније је тај живот, наталожен у његовим успоменама, поново треперио у њему, дајући хране његовим мислима, и смер његовим поступцима, и крви његовим ликовима. Али занатску страну свог посла, за којом је тежио толико исто, Држић је тада ако не једино, а оно сигурно најбоље и најпре могао савладати у културним средиштима ренесансне Италије. Најдуже је, што сада знамо, – јер нам његова лутања по италијанским градовима нису прецизно позната, или нам бар нису позната у мери у којој би нас то занимало – проживео у Сијени, граду прекрасном и тако занимљивом, у коме је италијанска реч безмало најзвонкија и најслађа и у коме је позоришни живот бујао кад му је Држић дошао у походе. Он је, истина, тамо дошао да учи канонско право, а не како се смишљају, режирају и представљају драме, али је радије и више но оно прво учио ово друго. A учио је не само као гледалац већ, како смо однедавно сазнали, и као глумац: када је једног фебруарског дана године 1542. месна полиција упала у кућу угледног грађанина Буонкомпања дела Гадзаја да би омела извођење некакве забрањене комедије, тадашњи ректор сијенског универзитета "месер Марин Дубровчанин" – то јест наш Држић главом – затечен је не у редовима безазлене публике, која је после ипак била строго кажњена, него иза кулиса или на позорници, пошто је "у оној комедији глумио љубавника" (amasium in еа comedia-egit). Te представе сијенских позоришних ентузијаста и аматера – били они неуке, али безгранично веселе занатлије из "Дружине неотесанаца" (Congrega dei Rozzi), или пак били образовани, но не зато и мање весели духови из "Академије сметених" (Academia degli Intronati) – значиле су Држићу изванредно много, значиле су читаво једно школовање, на које је он после био нескривено и нескривано поносан. "Држића сви знамо побоље него ти – рећи ће он, на пример, 1551. године, на уста сељака Прибата, једнога од двојице протагониста Другог пролога Тирене – прико мора тамо где учи свирити", при чему ово "свирење", које је учио "прико мора", у Италији, не треба да се разуме као Држићева музичка верзираност – која је, то сад знамо сасвим сигурно и са разних страна, такође била врло пространа – већ као његово познавање драмске поезије и њених многобројних тајни. Гледајући сијенске позоришне представе, као и позоришне представе по другим италијанским градовима у које су га одводили случај и срећа, добра или зла, Држић је упознао и заволео драму у свим њеним видовима, и у свим њеним врстама, од античке трагедије и комедије, до драме ренесансне, која за античком тако покорно иде, али која се од ње, не у једноме и не једанпут, и бунтовнички удаљава. Исто тако он је на тим представама сазнавао којим се све путевима и како на позорници ствара илузија људскога живота и који све начини постоје да се пажња разнородних гледалаца прикује за оно што се на сцени одиграва.

Држић, међутим, никада не би постао оно што је постао да је своја знања текао и да је своје вештине учио као послушни и пасивни ученик који реч узора или учитеља прихвата механички и без много колебања. По природи он није био преписивач и није зато могао да постане ни прости имитатор. Поглед који је управљао на свет и на појаве у њему, на људе и на ствари које га окружују, био је, верујемо, подоста доброћудан, али у исти мах и помного критичан, био је понајчешће ведар, али истовремено и увек продоран. Тај се живахни "Скјавоне" сигурно никад не би дао превести жедан преко воде, као што се његов "Влах" Станац бар једанпут дао, и због тога никако није случајно што је њему од читаве галерије ликова које је замислио најбоље испао досетљиви и за све спретни, промућурни и на све приправни, лукави и виспрени Помет; у тај је лик Држић с љубављу и самодопадљиво унео врло много од самога себе.

И управо стога, ми као да га данас просто видимо како у додиру с литературом, с позориштем и с естетском мишљу великог света, на чијим се таласима нашао, поступа опрезно и обазриво попут свог Помета, како суверено процењује и како смишљено одабира, како без престанка држи на памети свој далеки Дубровник и његове специфичне културне услове, како ствари одмерава према себи и како их себи подвргава. Па и да човек његовог доба није био тако до сржи рационалан, као што је био, Држић би то свакако био, чак и упркос свемоћној струји времена; па и да се други у оне деценије нису приклонили пред свемоћним разумом, и да га нису изабрали за вођу и ослонац у олујама живота, као што му се јесу приклонили и као што га јесу изабрали, Држић би то несумњиво учинио, чак и када би се нашао у танком скупу усамљених. Другојачије он није умео да мисли, јер другојачији он није био кадар да буде. Према томе, можемо бити сигурни: кад његов Обрад – један од сељака који наступају у Другом прологу Тирене – узвикне одлучно:

а разум свакоја ужива и влада,
без њега ни гоја, ни среће никада,

онда њему за леђима, као шаптач, стоји Држић, који се тим сељаком послужио као гласноговорником да каже суштинску мисао и основно уверење властитог живота, који су, исто тако, и суштинска мисао и основно уверење његове поетике. Или када његов разуздани и обесни Џиво Пешица, претварајући се да је трговац из Гацка, не би ли што брже опчинио и "смотао" Станца, говори о себи"

Не мјерим ја гори небеске висине,
ни памет мв нори теј морске дубине;
у сриједу ударам блажени гди иду,
сам себе не варам ходе у невиду,

онда он једновремено понешто казује и о своме творцу, Марину Држићу, у чијој је природи, или бар у једном њеном делу, било места и за овакву филозофију. Али Држић није никако био човек од једнога теста и од једне боје; ону свестраност о којој су сањали његови савременици, ону њихову тежњу да се буде помало све, он је не само носио у себи као амбицију и циљ, него ју је добрим делом и остварио. Од свог трезвеног и стално за земљу привезаног Помета он се ипак разликовао у многом погледу, а између осталога и у томе што је покаткад умео да буде и сањар и што се, у најбољим својим тренуцима, успевао да вине до визионарских размишљања о идеалним односима у друштву и о савршеном човеку, или што је, истина ретко, наместо пометовског опортунизма радије избирао остајање код једне страсти, или код једне жудње, па макар то било исто толико погубно, колико и доследно. Зато још једном морамо веровати у његову искреност – и то искреност која је праћена сузама – када о себи и о својој злехудој срећи горко забележи:

Створен сам, виђу ја, летуште нарави,
кв на плам гре ер сја, гди живот остави.
(Пјесни љувене, VIII)

Околност да су се поједини елементи који чине тело Држићеве поетике окупили с толико различитих страна није, разуме се, од пресудне важности, али се ипак не сме занемарити; она може бити од помоћи како при одређивању општег карактера те поетике, тако и код расуђивања о њеној вредности. Ако би нам било допуштено да се послужимо чувеном сликом која је од првих хуманистичких дана поново ушла у моду и која је одмах постала топос у теоријским размишљањима, рекли бисмо да је Држић градећи основе својих гледања на поезију, поступао као пчела која са разних цветова слободно прибира сокове од којих после треба да радом њених органа настану восак и мед. И баш благодарећи томе што је преузето асимиловао, што га је пропуштао кроз своју снажну личност и што га је тако доживљавао, Држић је, у складу с крилатом Хорацијевом речи, од општега правио властито. Истина, то још нипошто не значи да је њему при том полазило за руком да заглади све неравнине и да утре траг свим дисонанцама, које су у оваквим пословима неизбежна зла поступања какво је било његово, као што, с друге стране, то још мање значи да је он, утекавши судбини пуког еклектика, остварио нови, и свежи, и самостално замишљени систем литерарне доктрине. Нама за утеху, а Држићу за оправдање ту, међутим, изванредно пристаје питање: а која се то поетика из епохе која је названа ренесансом уопште може похвалити неком својом већом, неком својом упадљивијом оригиналношћу и новином?

 

2

О пореклу и о суштини, о функцији и о циљевима поезије, што су све кључни проблеми сваке поетике, Држић се у својим текстовима изјаснио много пута. Никада, додуше, исцрпно и увек само успутно. Али и поред тога, решења која је он за те проблеме нашао назиру се сасвим јасно и о њима тешко да може бити озбиљније двоумице.

Као и већина његових савременика, Држић је веровао, или је бар остављао утисак да верује, како је поезија благословени дар неба – он је баш тако и рекао: "божји дар" (Сабу Никулинову) – и како тај дар добијају само изабрани и ретки, као нарочиту милост и као посебно одликовање. Дубровачким песницима, па сасвим природно и њему међу њима, њему чак понајпре међу њима, "слатке пјесни" додељују "виле", које станују "при води у славној дубрави", "крај Рике студене", што је, у ствари, Ријека Дубровачка, заиста чаробна у својој чудесној и скоро натприродној лепоти. Песник кога су оне изабрале, коме је, као Држићу, једна од тих "ријечких вил", "уреса приславна" и образа белог "јак сунце с небеса", даровала "дипли изабране", остаје трајно у њиховој власти, зачаран и занет, да с њима "дан води", да уз њих пева песме "с вечера до зоре" и "од зоре до зоре" и да се натпева са славујима, на радост пролазника и путника, на славу "Града" и домовине. Али тај миљеник Муза, који "свирећи" и певајући "пјесни атнђелске", "пјесни од раја", прославља. "до небес" свој "Дубровник, славни град", није само "пјеснивац", он је и пророк, а виле су му помогле да то буде:

отајна нарави сва му одкривају,
кв им Бог објави у водах да знају.

Свако ће, наравно, у тој Држићевој фикцији коју је он изаткао за себе и за оне ретке дубровачке песнике које је ценио – а у њихов скуп, поред Шишка Менчетића и Џора Држића, улази још једино Мавро Ветрановић. – лако и брзо препознати ону прастару бајку, разрађену врло подробно у грчкој митологији, што су је извесно измислили песници, вајкадашњи творци митова, да би "разјаснили" своје порекло и да би "протумачили" своју изузетност. Држић је, само, ту бајку о песнику-изабранику Муза и песнику-пророку локализовао и пренео на дубровачко тле и у дубровачке услове, као што је чинио уопште, као што је чинио и са свим другим што је из белог света доносио дома.

Песник коме су овим издвајањем Музе учиниле част ствара у заносу и обузет светим беснилом; он је несвестан својих речи и дела и поступа као поток који носи своје воде, а не зна ни камо, ни зашто. Ту платонистичку теорију песничког стварања, коју су у ренесанси понављали безмало сви, па и заклети аристотеловци, прихватио је без остатка и наш Држић.. Може бити да јe у њу заиста и веровао, а може бити и то да је она више од свега годила његовој песничкој сујети, за коју посигурно знамо да није била мала. Своје "комедиоле" – говорио је он једном за своје драме у стиху (Својијем пријатељем, 1551), али је то, без икакве сумње, поновио још много пута и за своје комедије – он је "у два сједења склопио", дакле у ватри надахнућа и захваћен заносом, и, ако је веровати његовим речима, стајао је после зачуђен и сам пред својим делом ("што извршивши, сам се сам пак од себе чудио како се може учинит, – не би ми вјеровали како"), као да га је створио неко други или, пошто је то био он, као да га је створио несвесно и понесен пијанством божанског тренутка.

За Држића, који нам је то наговестио такође, и не само једном, поезија је загледана у лепоту као у свој специфични свет и суштина њеног задатка управо и јесте у томе да лепоту дозове и оствари. И то, она је, по њему, онолико исто, или можда још и више, загледана у лепоту небеску, колико у лепоту земаљску; пред Ветрановићем се Држић и поклонио дубоко као пред песником аутентичним и несумњивим, мада, руку на срце, овај то није био, или је био ретко када, баш зато што он "земаљска склада и рајска у пјесан". Te две лепоте, дакле, то јест лепоту од овога света и лепоту небеску, Држић је разликовао исто онако као што су је у његове дане разликовали и сви други, од песника и уметника, до мислилаца и кабинетских научника који су прихватали филозофију што је утиснула снажан и неизбрисив печат читавом том времену. Али је Држић, као и они, знао и за метафизичку везу између те две лепоте, у коју се онда нико није усуђивао да дирне. "Липота – згар с неба Вишњега прилика", рећи ће Држић, у Дубровнику, као што би између његових савременика, свуда у свету, рекао и било који предани следбеник Марсилиа Фичина. Нема ни за тренутак места сумњи о томе која је од двеју лепота у Држићевој свести имала преимућство и којој је, у односу на ону другу, припадао већи степен савршенства. "Љепши је Бог, кй створи љепости толике". Стога се нико не може чудити што је и Држић подлегао свеопштој струји времена и што је, идући за праксом толиких других петраркиста, своју "вил", која га "липотом завеза" и која је, према прилици, могла и да се мења, славио, између осталог, и као својеврсну, мада увек само бледу, као што јe то већ смртном бићу дато, слику једино савршене небеске лепоте:

Тко хоће згар с небес позрити на свит сај
анђелски вас урес, овуј вил погледај...

... Липос твв, и дика, и славни тај урес,
ето је сва слика анђела згар с небес.
(Пјесни љувене, VII и XVIII)

Још ће пак мање неко имати основа да се чуди када опази да је Држић свој танки и претанки канцонијер отворио и закључио по једном песмом у којима се глорификују "вјечна љепота" и "вишња свитлост" (Пјесни љувене, I и XXIII) или кад чита како је "дубровачку гиздаву младос", а можда и самога себе, у јаду који је изазвала изненадна и рана смрт лепотице Фјоре Шумичић, покушао да утеши стиховима које тобож казује сама сен преминуле Фјоре:

И ако телесном липотом славна бјех,
на небу духовном љепша сам вила свијех,
кŷ прика худа смрт, изагнана с небес,
не може вик сатрт, – вјечни ње живот јес.

Песничко дело, ако је настало у загрљају Муза, то јест ако је пошло за руком и успело, увек је, по Држићу, остварена лепота. То казују многе његове успутне изјаве, а казују то и најнежније слике што их је он за таква дела смислио. Случајно су то била баш нека његова дела. На пример, пастирска комедија Тирена, с којом је неочекивано имао силних мука, јер су злобници хтели да му је преотму, дрско га оптуживши за плагијат, била је за њега "лијепа диклица", како се изразио у једној прилици, и била је "ружа од горе, румена и била", како је рекао у другој.

Кад песник успе да створи таква дела – а Држић је био уверен да је успео, и није се варао – онда она захватају душе читалаца и слушалаца својим силовитим, и управо магијским дејством, коме је ретко ко у стању да се отме. Према Држићевим речима, штавише, то магијско дејство не остаје код самих људи; оно се преноси и шире, на читаву природу, онако као што се то приповеда у митским причама о Орфеју. Орфејев лик, и његов пример, Држићу су сигурно непрестано лебдели пред очима, а можда су му боравили и у срцу, и он је себе, с много нескромности и самољубља, не само гледао, него и приказивао, у улози и у ситуацији гласовитог трачког певача:

послушај с љубави Држића при води
у славној дубрави ки с вилам дан води...
с вечера до зоре спијеваје теј пјесни,
земља, лијес и ками од сласти тер бијесни.

(Сабу Никулинову)

Тај младац сад пјесни теј спијева крај Рике
да људем дух бијесни од сласти толике...
(Први пролог Тирене)

Ма кад он дође, пак и поче свирити,
туј како манен свак иде га слидити ...
(Други пролог Тирене)

Истини за вољу, Држић ову улогу Орфеја није присвајао само за себе, већ ју је галантно доделио и двојици других песника дубровачке ренесансе, чије је дело поштовао или чију је успомену ценио. Један је од њих, додуше, био његов рођени стриц Џоре Држић:

Свуд Џоре Држића слове свитло име,
уресна младића божјим даром свиме;
кад младац спијеваше, јак Орфео звирење
за собом вођаше, и дубја, и камење...

али је други био већ више пута споменути Ветрановић:

Кад пјесни љувене тај спијева крај мора,
замукну сирене и виле од гора,
а рибе, кк море широко пливају,
и звири од горе сви га узслушају
(Први пролог Тирене)

Песника таквих дела, по Држићевом уверењу, чека као заслужена награда "ловорни венац" на глави, а са њим још и "слава", "хвала" и "вридна час(т)", чека га, једном речи, све оно за чим песници најстрасније жуде одувек, но за чим се нарочито страсно жудело у столећима ренесансе. Да је и у том погледу, као и у сваком другом, Држић у потпуности био чедо свога доба, може се закључити врло лако; довољно је да се прелистају два пролога што их је писао, за два извођења Тирене (1549, 1551) и да се прегледа његова посланица властелину Сабу Никулинову, којом је доказивао своје ауторство за Тирену, када се оно пронео глас међу Дубровчанима да је њен творац у ствари Мавро Ветрановић.

Безмало сваки стих у тим пролозима и у тој посланици сведочи о Држићевој неизмерној жудњи да се домогне славе и о његовом чврстом поуздању да му она, на крају, ипак неће измаћи:

Лупештвом, ах тиме не твор' ме ниткоре,
незнано ер име још славно бит море...
A тко зна ако и сад и Држић, иштући
стећи час, ови Град просвијетли појући!
(Сабу Никулинову)

Сад један млад дјетић с тим вилам при води
старе куће Држић свŷ младост проводи,
кога су теј виле од бистра хладенца
достојна учиниле од ловорна венца,
ки му су на главу ставили за урес
да ову државу прослави до небес...
(Први пролог Тирене)

Али ни у време ренесансе, као ни пре и после ње, и све до данас, та награда није песницима сваки пут стизала, и то не само свима онима који су је зажелели, него ни свима онима који су је заслужили. Држић је и то добро знао, јер је и то не једном на својој кожи осетио. Многима се, и много пута, догодило, дакле, управо оно од чега је Држић страховао када је размишљао о судбини своје Тирене – да њихова крхка и необично фина поетска дела "слана од злијех језика... озноби,... вјетар од ненавидности... повали,... магла од неумјетеонства... обујми". Или се пак догађало да та дела наиђу на глуве уши, које ништа нису кадре да чују, и на камено срце, које ништа није у стању да дирне; таква искуства нагнала су Држића да у монологе свог Помета резигнирано умеће опаске каква је ова, коју је свакако дуго боловао и с муком одболовао: "Није га бит поета ни комедије умијет чинит, ер тизијем свак оре и на сваки га пијер (свадбу) хоће операт (употребити) како бастаха (носача), а умјесто захваљења да му реку: "Не ваља ништа, иждени!" и да му непријатељи остану."

Шта је за Држића представљало предмет и материју поезије он својим читаоцима није говорио изричито, или им бар није говорио у оним својим текстовима који су до нас доспели. Нисмо сигурни да је то уопште и било потребно, њему, као и њима, с обзиром да су већ и сама његова дела јасно показивала да је људски живот у потпуности заокупио његово стваралачко интересовање. Код живота људског, и једино код њега у ствари, он је и остао, до последње своје написане речи, с постојаношћу заљубљеника. Чак и онда када је у своје пастирске еклоге уводио фиктивна и иреална бића, као што су сатири и виле, или као што су Дијана, Венера, Купидон и Плакир, – које у његовим комедијама, разумљиво, нећемо срести никада, – чак и тада су та бића само наизглед и привидно бивала изван природног и људског; на позорници она говоре и понашају се у свему као и сва друга смртна створења; заљубљују се и пате, воле се и мрзе, сукобљавају се и страхују, страдају и умиру. У Држићево време, уосталом, поједини, и не сасвим ретки, следбеници Аристотела, који је у стварима поезије тих деценија био, а затим и дуго остао, врховни законодавац и суверени диктатор, сасвим су озбиљно расправљали о томе да ли за уметника изван људског ишта друго и може да буде вредно пажње.

Својим читаоцима, исто тако, Држић није говорио, али и то једва да је било потребно, којим то творачким поступком људски живот у написаном тексту постаје поезија. Једна једина реч је тада све то објашњавала; та магична реч гласила је подражавање (imitatio), и на њу је ренесансни читалац, као и ренесансни позоришни гледалац, био привикнут тако рећи од својих ђачких дана; а привикли су га на њу колико текстови самог Платона и Аристотела, тако и текстови њихових безбројних следбеника, међу којима је било и истинских филозофа, но не мање и оних који су филозофи само хтели да буду, али су остајали стварно тек више или мање спретни компилатори и тумачи. Да је о суштини песничког поступка, било сопственог, било туђег, хтео да пише, Држић би, сумњи нема, морао да употреби баш ту реч.

Истина, у ренесансним спекулацијама о уметности та је реч носила не једно, већ два значења, која су се међу собом врло битно разликовала и која ће тек сразмерно касно вештим обртањем силогизама бити једно другом приближена. Прво од тих значења припада још хуманистима; по њему, уметник подражава, и то је његова дужност, оног песника, обично античког, који се у одређеном жанру успео до највишег степена савршенства и који је стога достојан да буде узор и модел, за којим се иде, коме се тежи и који би требало да се надмаши. Друго су, пак, значење ове речи код ренесансних људи одомаћили углавном тек преводиоци и коментатори Аристотелове Поетике; по њему, уметност није друго до подражавање природе (мимесис), али подражавање које, у смислу Аристотелових схватања, не остаје код голе и једноставне репродукције појединачног и стварног, него подражавање које одабира и уопштава, које хвата типско и универзално, које, баш зато, не бежи од измишљеног или само вероватног, и које је, како би то рекао мудрац из Стагире, више филозофске природе. Било у ком смислу да се ова реч узме, она се у целини уклапа у Држићеву поетику и она је подједнако поуздани кључ за разумевање читавог његовог дела. Јер нису ли неке његове комедије, као што је то случај с Пјерином и Скупом, али као што је то могло бити и с још неком коју сада не знамо, за Плаутом пошле у тако знатној мери да је сам Држић скромно истицао како су од Плаута у целини "украдене", па ипак је он од њих локализацијама, новим духом који је уносио, прекрајањима и изменама, додавањима и домишљањем правило комедије нове и ренесансне, дубровачке и своје? И нису ли његове еклоге подражавања истоврсних драма које је гледао и заволео на представама италијанских позоришних аматера, у првом реду сијенских занатлија-песника, али подражавања у којима је веома видна и без престанка присутна амбиција да, такмичећи се, стану чврсто на властите ноге и да, кад год могу, буду и боље? Још би се с мање речи дало показати, када би то било потребно, како је и други – и да одмах кажемо: аутентичнији – смисао песничко подражавање морало имати у Држићевој поетици, с обзиром да га је имало и у његовом делу које ту поетику одражава и које је њом, до неког степена, одређено. Мало не свака реч и сваки лик, свака ситуација и свака сцена у том делу могу се узети као доказ и прихватити као сведок да их је њихов творац захватао с чистих извора живота и обликовао према природи. Али они су исто тако сигурни доказ и поуздан сведок и за то да је Држић при том у њима сажимао, у њих сабијао, и у њима сједињавао још и толике друге, и сличне речи, ликове, ситуације или сцене. Сасвим је извесно да међу одвише штедљивим, дубровачким трговцима није било ниједног који би се у свему подударао с Дундом Маројем, као што се ни међу превејаним дубровачким слугама није могао наћи ниједан коме би Помет био дословна и до краја верна копија, па опет, и не мање извесно, колико ли је трговаца и слугу међу Држићевим гледаоцима, пратећи на сцени судбину тог Дунда Мароја и тог Помета, помислило у себи да је писац управо на њих циљао и управо се њима смејао?

Најзад, што се тиче циљева које песници имају пред очима радећи свој необични посао, и што се тиче циљева које је пред очима имао сам, штампајући своје песме и приказујући своје драме, Држић нам отвореним и изричитим изјавама поново прискаче у помоћ, да не бисмо још једном дошли у прилику да о његовим схватањима закључимо с муком и пипајући. Тим изјавама, он у исти мах заокружује систем своје поетике у њеном општем и, ако се реч сме изрећи, у њеном филозофском делу.

Већ кад је спомињао лепоту и када је покушавао да јој нађе дефиницију у сагласности с концепцијама неоплатонизма како га је он разумео и како га је прихватио ко зна када и у којој прилици, Држић се потрудио да не остави никаквих могућности за двоумљење о свом личном гледању на сврсисходност и смисао те толико прижељкиване лепоте:

Липота, згар с неба Вишњега прилика,
на сај свит дана јес за радос чловика.

(Тирена, 301–302)

Једино недовољно упућене могло би да збуни што се у тој Држићевој дефиницији чисти платонизам првога стиха сусрео с исто тако чистим хедонизмом другога стиха. Јер тај бизарни спој није никакав проналазак дубровачког комедиографа; код многих још, и кудикамо знаменитијих, носилаца естетске мисли ренесансне епохе он ће се наћи као и код Држића. Да за пример не наводимо никога другог, и никога мањег од Торквата Таса. И баш зато што је био тако упадљив, овај "платонистичко-аристотеловски синкретизам" историчари естетике посебно издвајају и нарочито истичу као једну од битнијих мисаоних одлика средине и краја XVI столећа.

Држићев ведри и оптимистички хедонизам још је гласније долазио до речи кад год је наш песник узимао да понешто каже о сврси за којом су ишле његове драме и његове многобројне представе пред дубровачком публиком. Његових интервенција те врсте имамо на прегршти. "Комедију Тирену – бележи он накнадно, 1551. године – ово минуто (прошло) време за не стат залуду сложих и за арајдат (развеселити, обрадовати) пријатеље приказах". Потпуно истоветну намеру декларисали су, мало пред тим, и представљачи истога дела, и то опет по диктату самога писца; "прославит ови град u пуку дат радос" или, како су рекли још: "ово бријеме од поклад узвисит радости" – то је оно што су они хтели, скупа с писцем. Званице на "пиру" властелина Соркочевића, које су прве имале срећу да уживају у дражесном Држићевом Плакиру. у име песника поздравиле су "виле од планина"; те је виле на ову свадбу домамило "срце Влаха Соркочевића", жељно да "обесели" своје "пирнике", и оне су у свом поздраву говориле о њему весело, са симпатијама и пријатељски пецкаво, али су уметнуле још понешто; тако је тамо стала и читава, и до краја казана, формулација Држићевог песничког циља: "Ми виле од планине дођосмо на његов (тј. Соркочевићев) пир с нашијем пјесни, с нашијем играми и с нашијем осталијем планинскијем салаци (шалама) за Влаху угодит и вам којигод плакијер (задовољство) дат". Слично је било и оно што су имали прилике да чују сватови господара Рафа Гучетића, на чијем је "пиру" први пут приказана сада само фрагментарно позната Држићева комедија Џухо Керпета: "Оршу (па добро), сињори, за ријет вам, ктијахомо за обеселит ови пир склопит мало машкаратице". Али циљеве својих драма Држић није на тај начин дефинисао једино онда када су оне приказиване по господским домовима и када се од њих већ по природи ствари очекивало да буду пријатна допуна свадбеног весеља; исте је намере он приписивао и својим комедијама које су у другим околностима и на другим местима излазиле пред публику. За Дунда Мароја, без сумње најзначајнију своју комедију, он је то чак учинио два пута. Први пут у оном оправдано гласовитом уводном монологу негроманта Дугога Носа, у коме се између другога напомиње и ово: "Сад будући ме вјетар опет к вами догнао, срећом вашом у ово бријеме од поклад, одлучио сам не проћ тако да вас којомгоди лијепом ствари не обеселим." Други пут су то гледаоци Дунда Мароја чули од Пролога: "И видећи се нашој Дружини од Помета не пуштат проћ покладе без којегоди фесте, или лијепе, или грубе, ставили су се за приказат вам једну комедију."

Множина Држићевих изјава те врсте, увек на исти начин интонираних и увек у једном правцу усмерених, заиста је импресивна, али је осим тога и врло заводљива; она би могла, кад бисмо јој се пустили, да нас одведе до закључка, лаког и брзог, како је циљ своје литературе – а то онда значи: циљ литературе уопште – Држић видео у пуком постизавању задовољства код оних којима се та литература обраћа. Такво схватање песниковог циља не би у вековима ренесансе било нимало необично и Држић не би био ни први а ни последњи писац тога доба који би га бранио. Многи ватрени аристотеловци, који су за себе непоколебљиво веровали да реч и мисао Учитеља аутентично тумаче, износили су га и образлагали такође. "Песник друго не жели до да нас забави", закључује један од њих, Спероне Сперони, 1542. године. "Поезија је сва усмерена на то да забави, премда она и користи", додаје други из истога кола, Франческо Робортело 1548. године. "Поезија је створена само зато да забави и окрепи, кажем: да забави и окрепи душе необразоване гомиле и обичног света", употпуњује прву двојицу трећи, Лодовико Кастелветро, 1576. године.

Па ипак, у својим размишљањима о циљевима и о сврси поезије Марин Држић нити је пошао за филозофима какви су били Спероне и Робортело, нити је претходио филозофима какав је био Кастелветро, и евентуални закључак о његовом искључивом хедонизму не би био само пребрз и одвише лак, него не би ни приближно погађао истину. И мада је толико наглашавао радост и задовољство које његове драме гледаоцима доносе, мада је, без поговора, многе ликове и многе сцене у њима замислио само зато да би се допале и да би гледаоци у њима уживали, он је исувише веровао у изузетност песникове личности и исувише је високо судио о ономе што песници раде, да би могао да себи и другима призна како се они своде на просте забављаче а њихов посао, на који су толико поносни, на једноставно и обично забављање. Поезија је имала да својим љубитељима пружи уживање – другојачије на њу нико не би трошио време – али она је била дужна и да неизоставно користи. Тако се Држић још једном умешао међу оне који су у његовом столећу били у већини; на њих све, па и на Држића са њима, одлучујући утисак направило је Хорацијево сједињавање оба ова елемента, забавног и утилитарног, у један јединствени циљ који се поезији намеће и коме она треба да тежи.

Држићево чврсто уверење било је да је поезија од користи већ и сама по себи, дакле и онда када нема никакве одређене амбиције да подучи. "Знам ер ова моја писма – подвлачио је он у повести своје књиге стихова и драма у стиху, штампане 1551. године – не могу нег корист учинит: ако су крјепка, сочна u вриједна, плод ћe учинит; ако нијесу, наук ће дат свакому да тко се на ово ставља да размишља хоће ли с части изит, ер се мнози овим путом сцијене почтит, а осрамоте се." Поезија према овим речима, ако поезија доиста јесте, или како би рекао Држић, далеко лепше: ако је "крјепка, сочна и вриједна", мора бити плодоносна, благодарећи оним безбројним вредностима које у својим недрима носи; тада она користи читаоцима. A ако је она то само покушала да буде, али је њен напор остао безуспешан, користи ће бити опет, но сада више не за читаоце, који у њој неће имати шта да нађу, већ за песнике друге, који настојања свог песничког сабрата гледају са стране и којима она могу бити само пример и опомена.

Али утилитарност поезије Држић није сводио једино на њене иманентне вредности и на њене стваралачке сокове; он је хтео да поезија садржи и неку своју поруку, недвосмислену и директну, лако уочљиву и дејствену. И није увек остављао да је његов читалац или гледалац самостално распозна и пронађе, да сам извлачи поуку коју она нуди и да сам одмерава и на основу тога закључује, већ је од прилике до прилике – а можда и чешће но што смо сада у стању да покажемо – непосредно прискакао у помоћ, да упозори на смисао те поруке, на њене намере и њена надања, на њене могућности и њену употребљивост, не би ли се тиме избегле забуне и не би ли се тако отклонили неспоразуми. У том је погледу врло карактеристична и заправо најкарактеристичнија комедија Дундо Мароје; два текста која јој стоје на почетку, онај који припада Дугоме Носу и онај који изговара Пролог, капитални су текстови Држићеве поетике између осталог и зато што је у њима дубровачки песник одрешито приписивао педагошка настојања својој комедиографији: "А комедија вам ће одкрит који су то сјеме тугљиво од мојемунских образа и људи од ништа, од тримјед, нахвао, који ли су људи тихи и добри, и разумни, људи назбиљ; тихи и добри узети ће за добро што им се за добро добровољно чини..." Или: "Ма прије нег вам остало изречем, узмите наук од Помет-дружине вечерас, и нигда ни сину, ни другому не да`те динаре до руке докле младића нијесте у веле ствари друзијех провали, ер је младос по својој нарави несвијесна и пуна вјетра, и пригнутија је на зло нег на добро, и памет ње не раширује се даље нег колико јој се очи простиру, и њу веће воље владају нег разлог; да вам не интравења (да вам се не догоди) како ће u Дунду Мароју вечерас интравењати." Или још: "Комедија ... ће свршит у весеље. Ма ви на томе немојте стат. Од луде дјеце чувајте динара, ер се је овјезијех комедија њеколико арецитало (одиграло) назбиљ у вашем граду, које су свршиле у траџедију, ер није свак срјеће Дунда Мароја".

Ту намеру да буду од користи и да подучавају није Држић својим драмама натурао механички и споља, нити ју је у њима "откривао" и "налазио" накнадно, како би их "спасао" прибављајући им квалитете до којих оне првобитно нису држале, и димензије које су им у први мах недостајале; тежњу да са забавним удруже корисно и да једно натопе и прожму оним другим носиле су његове драме у самој суштини и на њима су се од почетка заснивале. Друкчије би се тешко дала разумети околност да Држићеви јунаци радо и често размишљају, да с уживањем износе пред публику своје животне максиме, да се нашироко и без устезања упуштају у критику, да штедро просипају савете и да сваки час изричу најразноврсније опаске, како о животу који протиче око њих и о приликама које их окружују, тако и о људима које сусрећу и о наравима које би хтели да искорене. Не би се, наравно, смело узимати, а није то никако ни потребно, да су то увек Држићева размишљања у која они залазе. или да су то стално његове максиме и његова критика, његови савети и његове опаске, што их они дају; јер и ти јунаци, као и сви други јунаци сваког другог песника, имају властити и аутономни живот који живе без обзира да ли је писац на њиховој страни или није. Али не може се, исто тако, спорити ни то, да је Држић, опет као сви песници што их је икада било, међу својим јунацима имао и једномишљенике, с којима се слагао у многоме или до краја, које је наводио да кажу оно што би он сам волео да каже, и који су, према томе, само ехо онога што он говори и само гласан израз онога што он мисли. Осим тога, и још важније, сви ти јунаци, и они с којима је песник сагласан, као и они које извргава руглу и који су му антипатични, већ својом судбином, рђавом или срећном, и својим карактером добрим или злим, обрасци су одређеног начина поступања у животу, и њихов је творац, водећи их од сцене до сцене у тријумфе или у катастрофе, и не допуштајући да први буду трајна награда за злоћу, а други трајно искушење за врлину, на врло одређен начин показивао шта би требало следити као узор, а од чега би се требало клонити као од куге.

3

У обиљу ренесансних написа о поезији с муком би се дали пронаћи понеки у којима се врло видно, чак би се рекло: највидније место не додељује теорији књижевних родова. Оно што ми сада не знамо сасвим поуздано, или око чега се бар споримо, још увек, – а то је: шта ти књижевни родови стварно јесу, и где су границе међу њима – писцима ренесансних поетика било је изгледа јасно у потпуности и на питања овакве врсте, кад год су их себи постављали, одговарали су без двоумљења и одрешито. При том њих није нимало збуњивало, него је напротив то био њихов понос, што су њихови одговори представљали само одјек онога што се о књижевним родовима налазило, или што су бар они веровали да су нашли, у Аристотеловој Поетици. Најпреча њихова мисао била је, и око тога су они понајвише трошили своје снаге, да онај скуп прописа који је оставио Аристотел на основу својих индукција, по нужди ослоњених на материјал који није био велики, на материјал који се у оном моменту једино могао наћи, умноже и употпуне, разраде и уситне до безбројних појединости, упирући очи у материјал несравњено шири, у материјал који су донела тек познија времена. Већ њихов учитељ и "диктатор" – извесни од њих су га назвали баш тако – нипошто није био чист од тежње да системом правила која се морају респектовати укаже на пут којим једино настају изврсна дела; али та његова тежња код њих се претворила у опсесију, и они су и овде, као и у много чему другом, уверење – у ствари, може се рећи: заблуду – свог узора отерали до апсурда. Невоља је постала потпуна кад су их њихови читаоци озбиљно схватили; тада, и дуго после тога, поезија се писала по правилима, по правилима је о њој суђено, па се по правилима у њој и уживало.

Истина је да таквих правила Држић није оставио за собом. Но тој околности не бисмо смели допустити да нас превари: њих он није писао не због тога што их је презирао – као што су се, већ и у његово време, а поготово нешто касније неки изузетнији духови усудили да их презру, и то одлучно, и то гласно – него једино стога што се за то није нашло прилике. Да их је знао и уважавао види се то по његовим делима, довољно јасно. И да му је само нешто пало на ум да у експлицитном облику фиксира начела своје поетике, сигурно им не би утекао, као што им онда нису утекли ни толики други, све до Сервантеса самог. Јер он није живео у онаквој културној клими у каквој је живео Шекспир, а није, наравно, био ни онакав горостас какав је био највећи драмски песник елизабетинске епохе – највећи драмски песник свих епоха, уосталом – да би могао да ствара без обзира на каноне тренутка у коме се нашао, и упркос њима, да ствара у пуној слободи и заиста како му се прохте.

Од књижевних родова за које је знало његово доба – а то су, углавном, ови исти родови за које зна и наше доба – Држић се бавио само лириком и драмом. Услед тога ми сад никако нисмо у прилици да знамо како би се он одредио, теоријски или у пракси, према епици, за коју су поједини и не баш малобројни његови савременици непоколебљиво држали да стоји високо изнад других, да је род који је у најпунијем смислу речи поезија. Око тога зашто је Држићев избор испао баш такав, као и око тога да ли је могао да буде друкчији, можда би било доконо данас разбијати главу; пресудну реч у изборима те врсте требало би да имају једино песникове склоности, али су, дабоме, и овде, као и свуда, могли да је имају, а можда су је и имали, моменти који нам сада измичу из вида, моменти које чак никада нећемо ни похватати.

За то последње, уосталом, потврде и примере не треба тражити сувише далеко; њих нуди већ и сам Држић. Никоме, тако, неће бити могуће да изнађе до краја уверљив одговор на питање зашто се прослављени дубровачки комедиограф у једном тренутку свога живота уопште одлучио за лирику кад он лирска природа није био никако. У једва двадесетак песама што их је, у свему, написао и што их је, до последње, штампао 1551. године Држићев читалац не сусреће ниједну која би се истицала као нарочито успела, и све што опажа, и што као награду добија, своди се на неколико издвојених стихова који су њиховом творцу заиста добро пошли за руком. Можда би такав Држићев избор могла начинити донекле схватљивим једна претпоставка, одавно изречена: све је своје песме Држић писао пре него што је 1539. године по први пут пошао у свет, дакле у најранијој младости и док је још тражио себе. Али исто тако се на домаку истине може наћи и претпоставка друга и сасвим друкчија: лирику је Држић покушавао да пише, и писао би је у том знаку увек, приклањајући се дубровачкој традицији која је, још од дана Шишка Менчетића и Џора Држића, песнике првенствено видела у "спјеваоцима" лирских песама, понајпре љубавних. За уходаном дубровачком традицијом Држић је предано пошао и у осталоме што је у његове песме улазило или што их је чинило онаквим какве су биле: за њега су Менчетић и Држић били врхунски узори и он је непомућене савести као песник ходао стављајући ноге у трагове који су остали од њихових корака. Историчари књижевности чак су упозорили на то да у његовом толико скромном лирском канцонијеру има директних угледања на Шишка и Џора, и безмало дословних преузимања из њихових песама, што на више него очигледан начин сведочи како је Држићева поетика и овде, као и другде, од подражавања начинила свој основни принцип. Према том принципу, требало је да Држић управо идући путевима подражавања, које је свесно изабрао и које је намерно задржао, на неки начин надмаши своје узоре. Што он у томе није успео била је ствар песничког талента, а не литерарне теорије.

Ни за своје драме, као ни за своју лирику, Држић није осетио потребу да поближе одреди и јасније дефинише правила којих се држао. Па опет је и за њих, као и за њу, та правила могуће ишчупати без много муке и из самих дела о којима је реч. Колико се, иначе, дубровачки песник мало бринуо да ствари означава њиховим правим именима, можда ништа тако лепо не показује као чињеница да је све те своје драме са изузетком Хекубе, за коју је, већ у наслову, истакао да је "траџедија", назвао "комедијама", иако су разлике које их одвајају њему, и њему чак много више него нама, морале бити одлично познате. За њега је Тирени, Венери u Адону и Плакиру име комедије пристајало исто онако добро као што је пристајало и Дунду Мароју рецимо, и пристајало је исто тако Новели од Станца као што је пристајало и Манди, Скупу, Аркулину или Пјерину, код којих у том погледу није било места сумњи. Једино "разликовање" које је Држић икада начинио било је оно када је своје комедије у прози називао "машкаратама", а своје драме у стиху "комедиолама", али то разликовање сасвим је неодређено и нема, наравно, никакве теоријске подлоге.

Од свих Држићевих драма Новела од Станца везује се за најдубљу традицију, иако иначе ово није његов најстарији драмски текст. То пунокрвно и аутентично ремек-дело, обимом тако невелико, стварно би било једна од оних лакрдија у драмском облику какве су од, раног средњег века заметали плебејци по градовима засмејавајући своје гледаоце једанпут драстичним призорима из интимног градског живота, а други пут пакосним и подругљивим приказима незгода које сналазе сељаке када се, за своју несрећу, накане да сиђу у град да би у њему трговали или, још горе, да би се у њему заљубили или оженили. Имајући у виду тренутак у коме су зачете, лако се разуме зашто се те лакрдије, које су њихови састављачи крштавали на разне начине, али најчешће фарсама, нису ни у чему – ни у свету који су на позорницу доводиле, ни у духу са којим су то чиниле, ни у хумору на који су рачунале, ни у поступку којим су биле рађене – додиривале с античким комедиографским наслеђем. Одржале су се и поред тога, и то су се одржале и у једном времену које је средњи век осећало и приказивало као раздобље варварства и које јe, узимајући антику за узор у свему, хтело да заборави што брже и што трајније вредности створене у њему. Тако су фарсе још и у пуном цвету ренесансе нашле писце који их с љубављу пишу и гледаоце који их, с не мањом љубављу гледају; Држић је био у редовима једних и других, као што је много после њега у редовима једних и других био и велики Молијер. С техничким тајнама и с поетиком ове драмске врсте Држић се није сродио преко теоријских трактата, мада се овде-онде у њима дала наћи по која забележена реч и о томе; с тим тајнама и с том поетиком Држић се сусрео, и у њих је проникнуо, како на улицама и трговима свога Дубровника, на којима је овакве представице гледао, тако и на улицама и трговима италијанских градова, по којима је овакве представице гледао такође. Тачно као и у многима од њих, у Новели је за радњу узет доживљај неког припростог и лаковерног сељака у туђем, рафинованом и препреденом граду, и тачно као и у многима од њих у њој се на тог злосрећног јунака гледало с олимпијских висина градске самодопадљивости; тачно као и у многима од њих затим за заплитање те радње, за цео њен ток и за њено расплитање није било потребно више од неколико кратких сцена једног јединог кратког чина, и тачно као у многима од њих најзад ствар је испричана без много респектовања појединих освештаних начела класичне драматургије, поред осталих и начела такозваног јединственог места. А што је Држић у том делу толико заблистао, што је у њему дао тако пуну меру себе и тако живу, раздрагану и разнобојну слику свога доба, ствар је песничког талента, а не литерарне теорије.
Упоређене с Новелом од Станца, драме које је Држић назвао или које ми сада зовемо Тирена, Венера и Адон и Плакир нуде сасим ново и у многоме друкчије лице. Њихов свет је одједном један други свет; у њему су у први план избили "пастири"и "виле", Дијана и Купидон, персонификована бића и сатири, јунаци из митолошких прича и "ремете", а сељаци какви се приказују у фарсама само су комичан и заправо не много потребан додатак уз тај свет. И догађаји који тај свет покрећу и узбуркавају нису више они стари; то је сад љубав, која се као суверена господарица живота ставља у средиште света и која је на хиљаду начина несрећна у почетку, а само на један, и стално исти начин срећна на крају: она је свемоћна, и пре или после сустиже свакога, и виле, а не само пастире, и старце, а не само младиће. Реч која одјекује са сцене такође није више иста; она је остала плебејски сирова, сочна и директна једино када у тим драмама наступају сељаци и реалистички пастири, увек смешни и вазда незграпни, које је Држић звао "пастирима убозим"; али када је изговарају виле и митолошка бића, а нарочито када је она на уснама идеализованих, отмених и рафинованих пастира, "пастира узмножених", како је Држић волео да каже, та је реч бирана и углађена, несвакидашња и танана, то је реч онаква како се у Дубровнику никад није говорило, али како се одувек у љубавној песми певало. Гдекад се код Држића те виле, та створења из маште и ти отмени пастири мешају са овим припростим сељацима и хтели-не хтели укрштају своје судбине с њиховим, јер им се они јављају као супарници и такмаци у љубави или још горе као наметљиви и упорни, мада безнадни удварачи, а гдекад су ови други строго разлучени, бачени у прологе и у међучинове или ограничени на пуке епизоде које су се без икакве штете дале одстранити из главне радње. Тај необични и својеврсни спој фикције и животне истине, узвишене идиле и свакидашње комике требало је да буде, а обично је и био, велика, неодољива драж оваквих драма. Даљу и подједнако импресивну драж морали су представљати звуци који су их пратили и боје у које су биле утопљене. Музика у њима не извире само из звонких и мелодичних стихова којима су обично писане или из подигнуте, ритмичке и модулиране прозне фразе, којом личности "ужежене" од љубави, покаткад исказују, "тужећи се", свој велики јад; она је у ове драме доспевала и директно, и као песма која се уплиће у само њено ткиво, или као посебна партија која одваја њене сцене и њене чинове. Још више су морале да упадају у очи боје. Поред костима који нису смели да буду друго до пребогати и шарени, тријумфу боја у тим драмама требало је да допринесе и околност да оне на позорницу преносе један кутак природе, разуме се распеване и чаробне, и разуме се идеализоване, с неизбежном зеленом "дубравом", с обавезним "студеним кладенцем" и с најразнобојнијим "цвитјем". У том увек истом и неизменљивом амбијенту протицало је све оно што се збивало с јунацима драме. И то је протицало брзо, за само једно румено јутро или за само један сунчани дан. Обично се при том читава радња разлагала у пет приближно подједнаких и симетричних чинова, испред којих је био пролог, изговорен по правилу од стране личности које се после неће јављати у драми, и иза којих је долазила закључна реч неког од јунака драме или пак сасвим нове личности, којом се публика поздрављала на растанку или се подстицала да аплаузом награди напоре извођача. Једино у Венери и Адону Држић је следио особену и друкчију линију композиције; тамо су две слике главне радње, у којој наступају сама митолошка, то јест фиктивна лица и која се одиграва на позорници, обгрлиле три исто толико дуге слике, у којима наступају сами сељаци и које се одигравају испред затворене завесе.

Тако би некако, или би чак тако дословно, изгледала поетика ове врсте Држићевих драма да се он у неком тренутку живота одлучио да своју песничку праксу и своја стваралачка искуства преточи у правила. Та правила, додуше, не би била нова и не би била Држићева; он их је још за својих студентских дана покупио гледајући драме које су приказивале сијенске занатлије, чији су оне посебни специјалитет биле, и које су они називали час "пастирским еклогама" а час "пастирским комедијама". Али узета сама по себи та правила не би значила ништа да Држић није био истински песник и да је остао само њихов недалековиди поштовалац, што би и у овом случају, као и у свим другим и сличним, значило једино – њихов безусловни заробљеник. Јер ствар је јасна и једва да је треба рећи: око тих правила, као око некаквог костура, песник може тек ако у себи носи свету ватру и ако га послужи срећа да окупи месо својих визија из живота, својих фикција и својих снова.

Какве су биле теоријске основе на којима је Држић подигао величанствену зграду својих комедија данас је још најлакше прозрети. Јер већ први додир са њима открива и најповршнијем погледу да су тај Дундо Мароје и тај Скуп, тај Аркулин и тај Пјерин, тај Џухо Крпета и та Манде замишљени углавном на једнообразан начин и саграђени углавном по јединственом поступку. Све су оне из кола такозваних ерудитних комедија то јест комедија које су у златно доба италијанског хуманизма поникле у образованим срединама из преданог изучавања и у први мах побожног и ропског, а после и све слободнијег и све самосталнијег подражавања класичног наслеђа. Ренесансни теоретичари комедиографског посла, баш као и његови практичари уосталом. више су дуговали Плаутовим и Теренцијевим комедијама но Аристотеловој Поетици, у којој је недостајао управо део посвећен комедији, и више но Хорацијевим и Цицероновим делима, у којима се за њихове сврхе могло наћи тек понешто и у сваком случају недовољно. Данас се одвише добро зна: Плаут и Теренције, и више онај први но овај други, нису само тој комедиографији омогућили да се роди и нису јој само помогли да стане на властите ноге, већ су за њу били, и остали, за њу још и трајни узор, чак и онда када је она то покушавала да порекне, и били су, и остали, за њу још и непресушни извор – извор мотива, сваковрсних занатских знања и појединачних досетки – чак и онда када је она то покушавала да сакрије.

У Држићевом Дубровнику Плаут такође није био скорашњи знанац. Још на почетку XVI века њега је Илија Цријевић, римски окруњени песник (poeta laureatus) и хуманиста несвакидашњих знања, одомаћио међу младим Дубровчанима, којима је предавао реторику и поезију. Цријевић је, штавише, за своје ђаке израдио, у класичним хексаметрима, као што је тад био обичај, и нарочити теоријски спис како о комедији уопште, тако и о Плаутовој комедији посебно (Super comoedia veteri, et satyra, et nova, cum Plauti apologia). Исти његови ученици чак су повремено – као, на пример, 1525. године – елитну дубровачку публику забављали о карневалу представљајући им поједине Плаутове комедије у оригиналу. Најзад и сам Марин Држић посведочио нам је у једној прилици да Плаута у Дубровнику деци читају по школама ("дјеци га на скули легају"). Па ипак, колико год би тешко било порицати да је Држић понешто прихватио из Плаута и непосредно, сумњи нема: ни у погледу теорије, као ни у погледу праксе, он назначени пут није прелазио самостално. И једно и друго он је учио и научио у Италији, у којој су у оне дане, и касније, све то исто тако учили и научили још и многи други европски писци, који су му били равни, или који су чак били и далеко изнад њега.

Предмет и материју Држићевим комедијама дале су згоде и незгоде многобројних јунака који су све личности ондашњег свакодневног живота – трговци, као Дундо Мароје и његов син Маро, поморци, као Џивулин са Лопуда, ситне занатлије, као Трипче из Котора, сиромашни учитељи хуманистичких школа, као педант Криса, куртизане, као Сињора Лаура, слуге, као Помет, Бокчило или Петруњела. Заплети у њиховим више него скромним судбинама настају онога часа када они на неки начин искоче из колосека свог уобичајеног понашања или када се сударе с навикама средине или с другачијом вољом својих суграђана: када се лакомислени Маро лака срца одлучи да потроши очеве дукате и када се тај његов шкрти отац тешка срца одлучи да пође у потрагу за оним што се од њих још спасти може; кад убити сиромах Скуп изненадно нађе пун ћуп дуката и када свим силама и по сваку цену настоји да их прикрије и сачува; кад оматорели и плашљиви Аркулин зажели да се поигра улоге неустрашивог љубавника, а доживи само то да га силом и уз грдне његове трошкове ожене; кад се которска лепотица Манде, несрећна уз свог пијаног, непривлачног и кудикамо старијег Трипчета, осмели да једне карневалске ноћи украде по коју сласт од живота и кад се затим с мукама, и једино уз помоћ луде среће, извуче из невоље у коју је због тога упала... Све то на више него речит начин показује како је Држић и овде, као и другде, имао пред очима и на уму прописе педантних теоретичара поезије и како није ни помишљао да се о њих огреши. Ти теоретичари су још од Аристотела и његових непосредних следбеника, па све до писаца трактата у Држићевом веку, сложно тврдили да управо то и јесте задатак комедије, – да прикаже личности из свакидашњег света, чак личности неугледне и просте, оптерећене понеком маном која је више њихов грех него њихова несрећа, која је, како би то рекао сам Мудрац из Стагире, "ружна и наказна, али не боли".

Доводећи те личности на сцену и гурајући их из акције у акцију, комедиографи ренесансе, и Држић са њима, трудили су се, а то им је чак била и дужност, да и те личности, као и те акције, буду у пуној сагласности с оним што је вероватно и што је могућe. Није, наравно, тиме речено да су оне морале да буду истините и да представљају у свему верне копије онога што је живот у стању да понуди. Јер одвајкада се веровало, и то је уверење непомућено дошло и до ренесансе, да је измишљање једно од суштинских својстава комедиографског поступка и да он због тога не треба и не сме да бежи од њега. У том светлу веома је занимљива, и врло много казује, она већ цитирана Држићева реч коју је он ставио у пролог Дунда Мароја, али коју је најчистије савести могао да стави и у пролог било које друге своје комедије: "Овјезијех (ових) се комедија њеколико арецитало (одиграло) назбиљ у вашем граду!" И самим овим назбиљ дубровачки комедиограф је рекао безмало све: материја његове комедије, материја комедије уопште, само је фикција, а не некакав скуп догађаја који су се у једноме часу збили уистину; али је та фикција пошла са самога тла живота и она покаткад може, мада не мора, да се отелови у најживотнију стварност.

Ако дакле теоријски прописи нису ренесансног комедиографа обавезивали да на позорницу износи голу и неизмењену истину, он се ипак, обликујући своју истину, није смео одрећи начела пуне веродостојности онога што приказује. Његов трговац имао је да се понаша као трговац, а не рецимо као кнез; младић није могао да размишља као старац; војник је морао да буде груб, а не осећајан; куртизана није смела да буде верна. Kо год зна Дунда Мароја и ко год памти његовог Помета, ко год се сети његовог Скупа и ко год не заборавља његовог Аркулина, моћи ће лако и тачно да процени у којој је мери Држић настојао да остане веран овоме начелу и колико је оно, према томе, било од значаја за читаву његову поетику. Само доследним поштовањем тога начела уосталом могу се објаснити и понеке даље особине Држићеве комедиографије, као и ренесансне комедиографије уопште. Плуридијалекталност, пре свега. Ренесансним теоретичарима изгледало је неуверљиво, а сигурно су њихово осећање делили и ондашњи гледаоци, ако се у једној комедији, у којој увек има људи из разних средина и из различитих друштвених слојева, у коју се увек слежу људи разних занимања и чак различитих националности, сви говоре једним истим језиком. Отуда код Држића она толико карактеристична појава да његов Маро Маројев или његов Помет, његов Скуп и његов Дундо Нико, који су дубровачки грађани, не говоре језиком којим говоре Трипче, његова Манде или Сињора Лаура, који су из Котора, а не говоре чак ни као Бокчило, који је сељак из дубровачке околине и који је у свом речнику и у својој синтакси задржао толико необичних, толико архаичних појединости. Отуда и та околност да Уго Тудешак, који је Немац, има свој посебни жаргон, а Педант Криса, који је сав занет класиком, опет свој. И отуда, најзад, и то да Турчин у Манди говори на свој начин, а Грк у истој комедији на свој, и Сади Жудио у Дунду Мароју на свој, а римски "оштијери" у истом делу на свој. Не би се, истина, смело заборавити да је Држићу ова плуридијалекталност, услед које су и неке његове, као и многе италијанске комедије остављале утисак Вавилонске куле у маломе, била добро дошла и као неисцрпни и увек ефикасни извор смеха: његовим Дубровчанима, као и свим добрим грађанима света, било је смешно оно што није њихово већ и због саме чињенице што је њихово друкчије. Али би несумњиво на погрешном путу било свако закључивање које у овој одлици Држићевих комедија не би првенствено видело тежњу њиховог аутора да колико год је то остварљиво остане у оквирима веродостојног. И сигурно само тој његовој тежњи за веродостојношћу, а никако нечем другом, поготову не пукој случајности, има се приписати околност да је он саме комедије доследно писао у прози, што ни издалека нису учинили сви комедиографи његовог века. Очигледно, на њега је деловао аргумент потрзан у ондашњим полемикама од стране теоретичара поезије или пак од самих комедиографа који су се залагали за прозу у комедијама: обични човек у свакодневним сусретима са својим ближњима никад не употребљава стихове и комедија, која баш обичног човека приказује у тим свакодневним његовим сусретима са својим ближњима, морала би да у потпуности одбаци стих ако хоће да јој се верује.

Али то подражавање живота и то сликање људских нарави у њему било је за ренесансног комедиографа, било је за нашег Држића такође, не у једном погледу особено и не на један начин условно. Живот коме су се сви они потпуно искрено окренули показивао им је, као што живот показује уопште и увек, своје многоструко и своје стално друго лице; пред њима се он ваљао, као што се ваља вазда, у безбројним правцима и расипао се у безбројне притоке. Као да су их његова безмерност и његово неисцрпно богатство уплашили и збунили; као да се некима од њих он причинио хаотичан и рђаво организован. Није онда чудо што су се они повели за уверавањима теоретичара који су им говорили о подражавању једног и савршеног узора и што су поверовали да ће бити и боље, а не само лакше, ако истину и слику тог живота потраже не у њему самоме, него у делу оних који су пре њих ту истину схватили и ту слику оцртали на најсавршенији начин – у делима својих узора. Разуме се код истинских стваралаца потчињавање овој заблуди могло је ићи само до неке мере; код епигона и преписивача, међутим, оно није знало за границе. Али ни код оних првих, као и код ових других, оно није прошло без одређених негативних последица. Јер живот се не да стилизовати и он се свети када покушамо да га сабијемо у освештане каноне, а ренесансни комедиографи управо том искушењу нису избегли. Покаткад ни Држић са њима. На пример, где су ти комедиографи видели, сем у Аристотеловој Поетици, коју су међутим погрешно схватили, да се читава радња неке људске драме, од њеног заметка па до њене катастрофе, мора неизоставно одиграти на једном и истом месту, и то још јавном, и то још на тргу, и у границама једног и истог дана? Te такозване законе јединства места и времена не нарушава нигде ниједна од сада познатих Држићевих комедија, а нису их, то можемо бити сигурни, нарушавале ни све оне његове комедија које смо у међувремену изгубили.

Даље, и још драстичније стилизовање живота ови комедиографи су себи допустили када су, идући још једном послушно за Плаутом, типизирали ликове и када су их натерали да се појављују из комедије у комедију са стално истим скупом особина, а неретко и са увек истим историјама. Сви старци су тако постали смешни, и шкрти, и џангризави, а сви младићи обесни, и расипни, и непослушни; све слуге су тако испале досетљиве, и лукаве и превртљиве, а сви војници (или код Држића: поморци) разметљиви, и надувени, и лажно храбри; сви су педанти тако изишли луцкасти, и лажно учени, и бомбастични у говору и твору, а све куртизане похлепне, и неискрене, и непостојане у осећањима. Као да ни то још није доста, њих су њихови творци доводили и у неке непрестано исте, и већ типизиране ситуације: да лутају светом преобучени у мушка одела, ако су у питању жене, или у одела женска, ако су у питању мушкарци (то су такозвана преоблачења), да се услед сваковрсних животних недаћа губе од својих и да се непознати јављају много касније, кад су их већ заборавили или када су они заборавили и најдраже (то су такозвана препознавања) или да размишљају гласно када су сами, или када бар у то чврсто верују (то су такозвани монолози). Иако се мора признати да је Држић при свему томе много пута умео да очува неку своју меру и да задржи ону златну средину којом, према речи његовог Џива Пешице, у животу иду сви "блажени", иако је затим, и не мање често, успевао да се отме тиранским оквирима традиције и да превлада прописе и заблуде, властите или оне које му је наметнуло време, – што је све тријумф његовог личног комедиографског дара и основ његове славе, – исто би се тако морало признати да се он о те традиције, о та правила и о те заблуде, што су се све слегли у саме основе његове поетике, и не једном спотакао и да је због њих, као песник, и не једанпут пао.

Требало би, после свега, неку реч рећи и о Држићевим концепцијама о трагедији. Бар у једном тренутку свога живота он је пожелео да заблиста и као трагички песник. Али је одмах изабрао рђав пут: трагедија Хекуба коју су, после двеју узастопних забрана од стране дубровачке владе, 29. јануара 1559. извели чланови "славне и вридне дружине од бидзара", била је само превод, и то из друге руке. Иако се у наслову истицало да је она "изета" – а то значи: преведена – из Еврипида, већ од наслова се није говорила пуна истина. Ту античку трагедију ужаса и крви Марин Држић, који је по својој прилици само тек натуцао старогрчки, превео је са италијанског, користећи труд Лодовика Долчеа, једног добронамерног, али многоглагољивог и недаровитог млетачког стихотворца и компилатора. Према томе, схватања о структури, о природи и о функцији трагедије која би се дала извести из текста Држићеве Хекубе припадала би Еврипиду, односно Долчеу. Држићева би она била једино утолико уколико их је он самим својим избором прихватио. A та схватања, нека је додато још и то, на крају, прастара су схватања о трагедији као о приказу злосрећне судбине узвишених и реалних личности, која започиње у срећи а окончава се у катастрофи, и која треба да душе гледалаца узбурка и потресе и да их тако наведе на спасоносно и очишћавајуће осећање сажаљења и страха.

*

Сва прозрачна и ведра, ренесансна поетика Марина Држића имаће неко своје место у једној будућој и још ненаписаној историји југословенских теоријских гледања на поезију. Ако јој то место тамо и не обезбеде новина Држићевих идеја, нити продорност његових опаски, нити пак смелост његових закључивања – што све, с обзиром на његово време, а коначно и на његове сврхе, ко зна да ли бисмо смели од њега и тражити – право на то место сигурно ће јој дати околност да су то идеје, да су то опаске и да су то закључивања које је један наш далеки предак – а он је уз то био и наш велики писац – свео у један јединствен и један целовит систем, рашчишћавајући, сам за себе, проблеме и особености посла којим се бавио. Још више од тога: Држићева поетика заслужиће нешто наше пажње и тиме што се у њој као у каквој кристалној вази рефлектује богата светлост нашег ренесансног литерарног тренутка. Управо онако као што се, пре Држића, хуманистички тренутак наше поезије рефлектовао, сав, у поетици Марка Марулића, и као што ће се, после Држића, барокни тренутак те поезије рефлектовати, сав, у поетици Џива Гундулића.


// Пројекат Растко / Књижевност / Наука о књижевности //
[ Промена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]