Pomoc Promena pisma Pretraga Mapa Projekat Rastko - Boka
Zemlja
Istorija
Ljudi
Duhovnost
Umetnost
Kontakt

TIA JanusLibro ot Gerblja

Na 1750 = godine mjesec junija
opisanije čituljah ot mjesta Gerblja

Priredio dr Goran Komar

 Internet izdanje

Izvršni producent i pokrovitelj
Tehnologije, izdavaštvo i agencija
Janus

Beograd, 30. novembar 2001.

Producent i odgovorni urednik: Zoran Stefanović

Likovno oblikovanje: Marinko Lugonja

Digitalizacija tekstualnog i likovnog materijala: Nenad Petrović

Korektura: Saša Šekarić

Štampano izdanje

Libro ot Gerblja

Izdavač: IKP "Nikola Pašić"

Suizdavač: "Srpsko vijeće Boke kotorske"

2000.

Urednik: Miodrag K. Skulić

Priređivač: Dr Goran Ž. Komar

Unos teksta: Ivana Milojević

Priprema štampe: Milan Tanić

Štampa: S. Simić, Beograd

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije. Beograd
929.53 (497.16) "1750"
SAMARĐIĆ, Kiril (greška - napomena Projekat Rastko)
Libro ot Gerblja : na 1750 = godine
mjeseca junija opisanije čituljah ot mjesta
Gerblja / Kiril Samarđić ; (priredio i preveo
Goran Ž. Komar). - Beograd : "Nikola Pašić" ;
Kotor : Srpsko vijeće Boke kotorske, 2000
(Beograd : "S. Simić"). - 97 str. : faks.;
27 cm
Upor. tekst na srp. i starosl. jeziku. -
Tiraž 500
a) Umrli - Grbalj - 1750 - Popisi
ID=85785100

 

Dr Goran Komar:
Predgovor

Grbalj je mala srpska zemlja u sred Boke Kotorske čija se srednjovekovna istorija skriva u tmini koju naniješe ratovi, bune i pustošenja, u jednoj eksponiranoj tački, sasvim legendarnoj, a to bijaše predanje o gradu Grispuliju koji uništiše Agarjani. Bijaše to uništenje negdje u XIV stoljeću. Poslije, njegove se familije raseliše po udolini Grbaljskoga polja.

Četiri su znamenite grbaljske knežine sa prvacima Lazarevićima, Bojkovićima, Ljubanovićima i Tujkovićima. Stare srpske "komunitadi" tako su bile sastavljene od bratstveničkih - rodovskih agregata čije su replike vidljive i u doba koje karakteriše sačuvanost arhivske građe, ali čija se istorijska ishodišta otkrivaju u zapretenim vremenima ranog srednjeg vijeka. Ovaj model političkog strukturisanja starobokeškog društva nalazimo i u starim rimokatoličkim opštinama (Perast i njegove kazade), govoreći u prilog zajedničkim etničkim ishodištima obadvije konfesije u Boki Kotorskoj.

Ogroman je značaj ovih starih knjiga za srpsku narodnu istoriju i, posebno, istoriju srpske pravoslavne crkve. Može se tvrditi da su naši pomenici, ovako brižljivo čuvani i dopunjivani, kakvi su nesumnjivo savinski, isključiva spona sa inače, zaboravljenim imenima jednog iznenađujuće velikog broja sveštenika i kaluđera naše crkve. Možda je prvo što impresionira u čituljama grbaljskih familija okupljenih u ovome pomeniku, broj sveštenika koji je u njihovom učešću u zastupljenim familijama jako veliki. Naročito iz ugla posmatrača današnjeg čovjeka i vremena. Pomenik grbaljski je interesantan i zbog toga što Grbalj, kao predio, nije trpio od snažnijih fluktuacija i migratornih izmjena sastava svojega stanovništva, odnosno, njegov je starinski spoj veoma snažan i vidljiv i u našem vremenu.

Grbaljski pomenik je u manastiru Savina nastala i sačuvana arhivska knjiga koja obuhvata čitulje znatnog broja grbaljskih familija i rodova. Sve su to srpsko - pravoslavne familije. Čitulje su u Savinu pohranjivane tokom druge polovice XVIII vijeka. Svetouspenski manastir Savina bijaše u to doba u velikom obnoviteljskom i građevinskom zamahu tokom kojega je podignuta velika crkva. Baš tada su i nastale ili pohranjene ove čitulje da bi ih pažljivi savinski kaluđeri sakupili i u kožni povez uvezali. Ja sam uvjeren da su sve ove familije zapravo priložnici kod gradnje velike savinske crkve.

Pomenik obuhvata sljedeće familije koje se pominju u njihovim naseljima i mi ćemo imena naselja dati onako kako su napisana u samoj knjizi.

Riznići - Trst, Tujkovići - Sutvara. Dub; Vukšići - Sutvara, Mačići - Dub, Jankovići - Tujkovići, Bukilice - Tujkovići, Brajevići - Pelinovo, Donkovići - Šišići, Šofrani - Šišići, Antovići - Šišići, Ljubanovići - Prijerade, Mezalini - Mezalini, Bogetići - Gorovići, Lečići - Gorovići, Miovići - Lastva. Vukadinovići - Lastva, Bauci - Podlastva, Bojkovići - Doli, Višnjevo, Glavati, Bjeloševići, Tupčevići - Višnjevo, Popovići - Zagorom, Doljanice - Turija, Slavčevići - Bjeloševići, Lazarevići - Lazarevići, Glavatičići, Zekljevići - Glavatičići, Parapide - Glavatičići, Štilete - Lješevići, Maroši - Lješevići, Verstavčevići - Lješevići, Kaštelani - Mirac i Radonići - bez određenja mjesta.

Cijela knjiga je ispisana starom ćirilicom, uredno i čitko. U cijelini je dobro očuvana. Dimenzije originalnih korica su: 19 h 15.5 cm. Knjiga broji 127 paginiranih strana, od kojih je 55 ispisano starom ćirilicom, kaligrafski.


Libro ot Gerblja

Na 1750 = godine mjeseca junija
opisanije čituljah ot mjesta
Gerblja

(naknadni potpis) Kiril Samarđić

1776; Čitulja Jovice Riznića

iz Triješća
usopših
Stefana, Jovana, Aleksija, Dimitrija,
Damjana, Petra, Stojana, Georgija, Laza,
Mihaila, Gavrila,
Stanu, Stoju, Anđeliju, Tomaniju,
Anicu, Anastasiju, Jefimiju,
Mariju, Despinju, Mariju,
Stanu;

I obešta se davati na svako godište
po jedan talijer;

Knežina Kneza Nika Tujkovića

Sutvara

Čitulja Gospodina Kneza Nika Tujkovića
Jovana, Marka, Miloša, Jova,
Stanka, Vuka, Stijepa, Jova,
Martina, Jova, Đura, Laza,
Stanu, Katu, Stanu, Anđu,
Maru, Janu, Maru, Nika,
Janu, Maru, Janu, Maru,
Janu, Milicu, Vojina,
Milicu, Maru, Milicu,
Katu, Maru, Stanu, Maru, Nika.
Jova, Đura, Stanu, Maru, Laza.
Marka, Đura, Nika, Stanu, Milicu
Marka, Janu, Vojina, Maru, Pera, Nika.
Katu, Janu, Vojina, Katu, Nika, Iva, Katu Nika.
Marka, Stijepa, Petra, Milicu
Savicu, Vojina, Krsta, Stanka, Gordanu.

Sutvara

Čitulja Kneza Rada Vukšića
Rada, Nikca, Vuka, Boža.
Stjepa, Nika, Monahiju,
Jelisavetu, Dafinu, Stanu,
Katu, Stanu, Jovanu

Selo Dub 1770; avgusta =2=

Čitulja Rada Stjepova Mač=
ića i kneza Staniše Tujkovića
Stanišu, Miliju, Janu, Stanu,
Pera, Rada, Stijepa,
Jovana, Nika, Stanka, Đura,
Stjepa, Pera, Jovanu , Anđu=
šu, Milicu, Stanu, Mi=
licu, Janu , Stanu, Milicu, Đura,
Stjepa, Jova, Rada, Marka, Stanka,
Stanu, Katu, Jova, Katu, Rada,
Maru, Marka, Pera, Stanu

Selo Sutvara

Čitulja Andrije Tujkovića što je
reditao sa svojom ženom Janom
od plemena Perića
usopših
Jova Pera Miloša Pavla Nika
Andriju Đura Jova Đura Laza
Maru Stanu Maru Stanu Jovanu
Anđu

1789: Sutvara

Čitulja Stijepa Vukova Vukšića
Usopših
Stijepa Jovana Stanoja Vuka Stijepa Jova
Ivana Ivana Ljiljanu Jovanu Jovanu Ljiljanu
Maru Ivanu Vuka Jelu Stanu Nika Orlića
Vuka Vuka Vuka Pera Pera Jelu Pera Marka
Anđu Janu Stanu Rada Maru Stanu Janu
Anđu Stanu Anđu Stanoja Đura Rada Mandu
Iva Anđu Katu Maru Marka Stanu
Maru Đura Stijepa Jova Jova Da=
finu Maru Stanu Maru Pera Nika Da=
finu Vuka Stoja Gordanu Anđu
Jovanu Stanu Iva Ivanu

Selo Tujkovići

Čitulja Vuka Đurova Janko=
vića
Iliju Janka Rada Nikca Jereja
Rada Maru Nika Stijepa
Janu Nika Jelu Jova
Vuka Pera Nika Stani=
šu Jova Mandu Maru
Ružu Rada Janu Komne=
nu Đura Nika Janu Vuja=
ču Stanu Vuka Pera
Rada Boška Vlatka
Pera Stanu Savu Stanu
Iva Stanu Janu Pera Iva Janu
Pera Đura Stanka Rada Mandu Maru
Ružu Janu Komnenu Janu Vujaču
Stanu Iva Janu Stanu Pera Rada
Vuka Marka

Selo Tujkovići

Čitulja Rada Bukilice
Monaha Janu Stanu
Rada Đura Dafinu
Rafaila
Marka Pera Pera
Stijepa Janu Stanu
Janu Katu Đura
Iva Ivanu Stanu
Anđu Vojina Stanka
Maru Janu Dafinu
Nika Ivanu Ivanu
Stanu Vuka Dafinu
Vuka Jova Nika
Miha Vojina Marka
Đura Janu Iva
Stijepa Ivanu Savicu
Iliju Dafinu Nika
Vuka Stanu Maru
Kersta Pera Vuka
Jova Stanu Miloša
Vuka
Dafinu Nika Vasa
Jovanu Kersta Janu Iva
Miloša Katu Anđu Stanu
Vuku Đura Mateja Đura
Anđu Janu Anđu Stanu

Selo Tujkovići

Čitulja Nika sina Kneza Pera
Monaha Petra Monaha Ma=
ksima monahiju Melentiju
Jeromonaha Danila Jova
Luku Jelu Stanu Andriju
Katu Đura Vidnu Stoja=
nu Petrića Monahiju
Anastasiju Peju Stanu
Vuka Marka

Selo Pelinovo

Čitulja Iva Markova Braje=
vića
Marka Jovana Petka
Miloša Sćepca Cvijetka
Vuka Đura Vuka Boža
Đura Margita Anđušu
Stanu Janu Stanu
Maru Pera Jelu Mitra=
nu Nika Jovana Ivana

Pelinovo

Čitulja Pera Vukića
Monaha Vikentija Monahiju
Jelisavetu Đura Nika Krsta
Boža Luku Boža Luku Jelu
Mandu Katu Jova Pera
Marka Iva Vuka Andriju
Jovana Pera Maru Katu
Vasa

Pelinovo

Čitulja Iva Đukića
Vojina Nika Đura Mandu Maru
Janu Ivanu Iva Nika Vojina
Đura Janu Monaha Vićen=
tija Iva Đura Pera Ma=
rka Nika Đura Stijepa Luku
Pera Vuka Stanu Vuka
Ivanu Anđu Jovanu Stanu

Pelinovo

Čitulja Đura Radanovića
Đura Rada Nika Vuka Nika Pera
Jova Marka Stijepa Anu
Monahiju Anđu Janu Katu
Janu Marka Anđu Stanu
Jova Boža Mihajla

Pelinovo

Čitulja Iva Ljepovića
Jereja Vuka Stijepca Ivana
Vuka Janu Rada Stijepa
Miloša Marka Rada
Vuka Iva Đura Jovana
Katu Janu Katu Janu
Jovanu Stanu Komnenu
Boža Maru Iva Stanu
Anđušu Stijepa Janu
Milicu Janu Iva Stijepa
Iliju Marka Stanka Mandu Iva
Janu Janu Ivanu Milicu Sta=
nka Rada Mitra Mandu Katu
Jovanu Stanu Ivanu Nika Spa=
soja Katu Marka Nika

Šišići

Čitulja Mirka Donkovića
Mitra Stanišu Marka Nika
Pera Iva Vuka Jelu Maru
Stanu Katu Vojina Janu
Mandu

Šišići

Čitulja popa Pera Šofrana
Jeromonaha Visariona Marka
Monahiju Mariju Nika Mi=
haila Nika Stijepa
Ivanu Katu Đura Vuksa=
na Iva Peša monaha Mi=
trofana Pera Marka Rada
Anđu Boža Mandu Maru
Stanu Cvijetu prezvi=
tera Stijepa Vasa Stije=
pa Stanu Vuka Stijepa

Knežina Ljubanovića

Prijerade

Čitulja gospodina Kneza Marka Lju=
banovića
živuščih
Marka Nika Komnenu Ivanu
Janu Stanu Gordanu Ljilja=
nu Mandu Nika Đura
Jova Iva Jovanu
usopših
Marka Sćepca Mandu
Miloša Janu monahiju
Martu Rada Maru Jelu
Ivanu Stanu Katu
Laza Đura Pera Vuka
Maru Nika Maru Laza
Đura Maru Maru Nika
Anastaziju Lazara Vuka
Đura Mariju Maru Anđušu
Maru Mariju Andreja Andra
So v semi domašnimi
Ivanu Nika Đura

1792. Čitulja Iva Radonića

usopših
Pera Nika Rada Stijepa Jova
Nika Stanka Rada Cvijetu Katu Jovanu
Andriju Jovanu Vuka Jovanu
Katu Janu Stanu Maru Stanu
Stanu Anđu Rada Iva Dafinu
Nika Jovu Maru

Bratešići

Čitulja Rada i Draga Miloševa
živuščih
Vuka Rada Draga Nika
Jovanu Nika Miloša Stijepa
usopših
Vukotu Vuka Rada Miloša
Prezvitera Dragića Draga
Marka Draga Vukca Jova
Vuka Miliju Stijepa Jova
Janu Stanu Katu Ljiljanu
Dafinu Maru Komnenu Anđe=
liju Vučetu Pavu Irinu

Ivanu Rada Ivanu Jovanu
Jovanu Vuka Boža Stanu Milicu
Maru Janu Dmitra Vuka Vuka Jova
Damjana Jova Nika

Mezalini

Čitulja popa Nika i Đura Me=
zalina
Jeromonaha Nikodima Pre=
zvitera Marka Pera Anđu
Vojina Vuka Mitra
Mandu monahiju Janu
Jovanu Nika Marka Ćera=
nu Iva Rada Stanu
Nika Jovanu Nika mona=
hiju Stanu Rada Anđu
Stanu Pera Maru Janu
Vuka Miloša Iva Anđu
Stanu Đura Janu Stanu
Rada Stanu Miloša
Vuka Ružu Vuka Mare
Đura Nika Jova Đura
Jelu Ivana Đura Mandu Ivanu
Pera Janu Vuka Jelu Iliju Rada
Nikolu Stanu Nikolu Đura Stoju
Andrijanu Janu Marka Ivanu
Sava Rada Miloša Mandu Iliju
Vojina Maru

Gorovići 1771

Čitulja Đukana Bogetića
živuščih
Jeromonaha Nikanora Jovana
Georgija Marka Jakova
Vukolaja Stanu Anu Mariju
Jovanu
usopših
Jovana Georgija Vukolaja Bogetu
Ivana Georgija Mihaila
Vukolaja Marka Iliju Ka=
tarinu Milicu Mandu
Janu Stanu Ivana Nikolaja
Stijepa Marka Rada Jova
Miloša Andrijanu Stanoja
Jova Stanu Jakova Milicu

Selo Podkopjelom

Čitulja Nika Vukova
usopših
Marka Rada Vuka Rada Vuka
Marka Jova Rada Jova Marka
Jova Tomnu Stanu Anđu Ružu
Stanu Ružu Stanu

Gorovići

Čitulja Jovana Markova Lečića
Stijepa Iliju Marka Stanu
Janu Anđu Dafinu Jova
Marka Nika Stanu Brata
Jova Rada Iva Mandu Stanu
Iva Jovanu Naranču

Lastva

Čitulja Lija Radova Mio=
vića
Mihaila Vuka Stanka Luku
Monahiju Janu Milicu
Janu Vuka Mara Nika Sta=
nka Cvijetu Janu Vuka
Stijepa Maru Jovana
Mara Stanu Janu Milicu
Anđušu Stanu Vuju Stanka
Đura Miha

Lastva

Čitulja Nika Vukadinovića
Stanka Nika Vukašina Nika
Vukelu Đikana Prezvitera
Vukoja Rada Nika Andra
Nikolu Anđu Vuknu Katu
Maru Ivanu Maru Ivanu
Ljiljanu Stanka

1778 Podlastva

Čitulja Stanka Stijepova i Nika
Stijepova Bauka
usopših
Stijepa Stanka Stijepana Mihata
Pera Nika Janka Marka Luku
Marka Jova Vula Pera Jova
Komnenu Vujaču Anđu Mandu
Katu Marka Jova Katu Đura
Maru Raiča Stanoja Jovana
Jovanu Vasa Vula Anđu Marka
Maru Mandu Mihata Stanu
Stanu Anđu Stanu Maru Stanu

Svinjišta

Čitulja Iva Popova Jova Lju=
banovića
Monaha Petronija Katu Jereja
Stefana Rada Maru Katu
Monahiju Martu Đura Vojina
Đura Pera Nika Laza
Pavu Nika Milicu Ivanu
Jelu

Rekoše davati po dvadeset i pet
litarah žšenice svaki

Knežina Bojkovića Doli

Čitulja Gospodina Kneza Vojina Boj=
kovića
Marka Jova Vuka Iva Đura
Vuka Maru Janu Anđu
Mandu Iva
Vojina Bojkovića
živuščih
Vojina Marka Iva Stanu
Maru Janu Katu

Doli

Čitulja Gospodina Iva Bojkovića
i njegova sinovca Marka
Iva Vuka Marka Jova
Vuka Đura Maru Janu
Anđu Mandu Iva
Iva Bojkovića
živih
Vojina Marka Iva Stanu
Maru Janu Stanu Katu
Maru Mandu

Višnjevo

Čitulja Đura Radova Bojkovića
Rada Laza Nika Marka
Dafinu Jelu Stijepa Đura
Stijepa Janu Nika Jova
Marka

Višnjevo

Čitulja Kneza Stijepa Vuko=
va Bojkovića
Iva Vuka Janu Mandu Ma=
ru Marka Iva Raiča Mara
Marka Jova

Višnjevo

Čitulja Đura Brojanova Tup=
čevića
Đura Jova Marka Janu
Mandu Nika Pera Iva
Brojana

Zagorom

Čitulja Nika Popova i popa
Vojina
Prezvitera Vojina pre=
zvitera Đura Nika Đura
Marka Rada Stanka
Pera Stijepa Laza
monahiju Ristanu Katu
Mandu Anđu Stanu
Mandu Janu Stanu
Mandu Jovanu Neranču
Ivanu Ljiljanu Iva Mi=
licu Anđu Jova Stanu
Jovanu Jova Ivanu Stanu
Stanu Milicu Stanu Vuka
Sava Pera Stanu Nika
Katu Anđu Ivana Milicu
Stanu Milicu jeromonaha Vasilija
monahiju Jelisavetu Anđu Ivanu Katu
Jovanu Janu Nika Nika Marka Prez.
Vojina Prez. Vuka Marka Đura Stanu

Zagorom

Čitulja gospodina popa Đura Po=
povića
Prezvitera Rada jeromo=
naha Vasilija prezvitera
Nikolu jeromonaha Niko=
dima jeromonaha Petronija
prezvitera Stijepa mona=
hiju Jelisavetu Nika
monaha Vasilija Pera
Jova Kersta monahiju
Ristinju Andriju Nika Ra=
da Nika Vula Jovana
prezvitera Đorđija Rada
Pera monahiju Ristinju
Mandu Katu Mandu Ka=
tu Mandu Kersta Katu
Nika Mitra Pera Jovanu
Stanu Jovanu Katu Jovanu
Prez. Vojina Nika prez. Vuka Marka
Pera Stanka Milicu Andriju
Kersta Nika Andriju Iva Jovanu
Maru Jovanu Katu

Turija

Čitulja Vojina sina Nika Do=
ljanice
Monaha Rafaila monaha
Stefana monahiju Anasta=
siju Đura Nika Iva Jova=
nu Iva Pijera Stijepa
Maru Đura Maru Jovanu
Mandu

Glavati

Čitulja Iva Bojkovića
Nika Đura Janu Stanu
Pera Batrića Pera
Anđu Stijepa Vojina
Marka Đura Nika Stanu
Jovanu Katu Milicu Janu
Maru Mandu Stanu Rada
Miloša Ivanu Miloša
Iva Ivanu

1770 Glavati

Čitulja Mitra i Đura
Bojkovića
Jova Vojina Dafinu Rada
Vuka monaha Đorđija Stanu
Anđu Stanka Anđu Cvijetu
Janu Marka Janu Stijepa
Pera Vuka Batrića
Nika Đura Marka Stanka
Mandu Stanu Maru Jovanu
Mandu Katu Mandu Đura Mitra
Dafinu Jova Mandu

Bjeloševići

Čitulja Đura i Vojina Radova
Bojkovića
Damijana Vula Rada
monaha Rafaila Ivanu
Stanu Ivanu prezvitera
Miloša Savu Miloša
Nika Marka Maru Stanu
Rada Jovanu Mihajla
Mandu Komnenu Pera
Kersta Rada Stanu
Vojina Cvijetu Vojina
Stanka Iva Vojina Milo=
ša Mila Iva Đura
Đura Miloša Nika Katu Iliju
Katu Jovanu Stanu Nika Katu
Katu Katu Nika

Bjeloševići

Čitulja Rada i Đura Vuko=
va Slavčevića
Boža Nika Vuka Stijepa
Jova Stanka Stanu Pera
Milicu Marijanu Anđu
Đura Milicu Dafinu
Nika Đura Nika Jovana
Janu Janu

Kovači

Čitulja Rada i Vojina Doljanice
Iva Vuka monahiju Mar=
tu monaha Rafaila
Pera Nika Maru mona=
hiju Jekaterinu Vojina
Iva Maru Iva Iva
Ivanu Ivanu Rada Voji=
na Stanka Pera Nika
Laza Janu Anđu Jelu
Jova Ivanu Rada Vuka jeromonaha
Maksima

Knežina Lazarevići

Čitulja gospodina kneza Pera
Lazarevića
Nika Jovanu Vojina Jova
Petra Vojina Jova Jovanu
monahiju Anastasiju Anđu Stanu
Petra Vojina monahiju Anu

Glavatičići 1782

Čitulja Vuka Zekljevića
usopših
Nika Vula prezvitera Rada
prezvitera Stijepa Petra Sta=
nišu Nika Marka Marka
Jova Marka Stanu Katu
Maru Gordanu Vuka Stanka
Vuka Janu Ivanu

Glavatičići

Čitulja gospodina Filipa Jova=
na Lazarevića
Nika Jova Vojina prezvitera
Ivana Vuka Katu Vojina
monahiju Janu Maru Maru

Glavatičići

Čitulja gospodina Laza Petrova
Lazarevića i njegove braće
Đura Nika prezvitera Iva=
na prezvitera Nika
Anđu Jova Stanka Iva
Jelu Iva Maru Janu
Anđu monahiju Anu
Katu Anđu Laza Vojina
Petra Vojina Laza Vuka
Dafinu Anđu Jova Stanka
Nika Janu Jovanu Katu Andrija=
nu Katu Stanu Anđu Petra
Filipa Mandu Jovanu prez. Marka
Anđu Andrijanu Rada

Glavatičići

Čitulja Vuka Ivova Para=
pida
usopših
Vuka Iva Nika Mandu
Stanu Cvijetu Jelu Janu
Stanu Maru Stanu Vuka

i obeća se davati svake godine
litara šenice 25, i suviše - 2

Selo Glavatići 1785

Čitulja Đura Nikova Parapida
usopših
Jereja Georgija Rada Rada
Nika Stijepa Pera Rada
Pera Đura Nika Nika Janu
Stanu Janu Anđu Jova Mandu
Katu Rada Stanka Stanu Filipa
Mandu Mandu Maru

Selo Lješevići

Čitulja Vuka Ivana Šti=
leta
Monaha Makarija Stijepa
Iva Katu Ivanu Jova
Stanu Janu Iva Katu
Stijepa Iva Katu Vasa
Nika Mariju Iva Stanu
Ivanu Janu Vuka Nika Vuka
Maru Jovanu Maru Jovanu Stanu Janu
Stanu Vuka

Lješevići

Čitulja Jova Vučetina
i Marka Maroša
Rada Vuka Janu Vuka
monaha Maksima Stanu
Stijepa Stanu Nika
Janu Stanu Jova Janu
Katu Nika Jovanu Stanu
Janu Stanu Pera Anđu=
šu Marka

Lješevići

Čitulja Iva Đurova Jova
Markova Verstavčevića
Ivana Nika Stanu Vukotu
Jova Vukca Savu
Jovanu Anđu Vukca
Anđušu Vuja Jova
Ivana Anicu Sava Nika
Ivana Anđu Petrića Ćera=
nu Pavića Rada Stanu
Iva Stijepa Vuka Mandu
Stanu Anđušu

Lješevići

Čitulja Vuka Maroševića
Jova monahiju Jefimiju
monaha Vasilija Nika Ma=
ndu Vučinu Vuka Komne=
nu Nika Vuka Stanišu
Donka Stijepca Vukmira
Dmitra Stanu Anđušu
Stanu Vuka Jova Petra
Jelu Stanu

Lješevići

Čitulja Marka Maroševića
Vuka Iva Jelu Anđušu
Rada Mandu Aleksu
Stanu Aleksu Nika
Pera Vuka Rada Sta=
noja Mara Janka Anu
Stanu Anđušu Milicu
Vukca Đurana Vujaču
Rada Jana Anđu Janu
Jelu

Mirac

Čitulja Pera Jovova Kaštelana
Vukašina Vučetu mona=
ha Nikodima monaha
Pahomija Jova Vučetu
Đura Ivana Sava Ivana
Marka Ivana Stanka
Jova Stanoja monahiju
Meletiju Katu Ivanu
Stanu

Mirec na =1751:

Uobštiše se svjatomu monastiru
na Savinu mirčani da daju
na svako godište obšte svi
go 220= litarah šenice
Jovo Maru Sima Jova Iliju
Pera Gospavu Jovana

1770: mjeseca: oktomrija:

Kaza ljek ot micine ljekar
Martin, kvas pšenični
i s rakijom u jedno razmiješat
i učiniti kako pulentu
i ogrijati kako može terpjeti
i priviti ovo služi za svaku
micinu đe god izađe;


// Projekat Rastko - Boka / Istorija //
[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]


© 2001. "Projekat Rastko - Biblioteka srpske kulture na Internetu"; Tehnologije, izdavaštvo i agencija "Janus"; kao i nosioci pojedinačnih autorskih prava. Nijedan deo ovog sajta ne smije se umnožavati ili prenositi bez prethodne saglasnosti. Za zahtjeve kliknite ovdje.