Петар II Петровић Његош
(1813-1851)

Електронска библиотека

У оквиру е-библиотеке посвећене владици Петру II Петровићу Његошу (Радету Томову), пјеснику и господару Црне Горе од 1830 до 1851, објављују се сљедећи садржаји:

  • цјеловити ствараочев умјетнички и други опус;
  • сродни документи;
  • дјела о Његошу, његовом дјелу и времену;
  • референце и линкови на области које су блиске ствараочевом животу и дјелу

Препорука за нову апликацију

Gorski vijenac


Садржај Библиотеке

Петар II Петровић Његош — Глас каменштака (1833)

Петар II Петровић Његош — Пустињак цетински (1834)

Лијек јарости турске — Петар II Петровић Његош (1834.)

Luca mikrokozma Петар II Петровић Његош — Луча микрокозма (1845)

Петар II Петровић Његош - Ноћ скупља вијека (Пјесма је написана 1845. Први пут је објављена у "Босанској вили" 1913.)

Огледало српско [избор] (Београд, 1846.)

Kula Djurisica - Cardak Aleksica Петар II Петровић Његош -Кула Ђуришића * Чардак Алексића(1847)

Gorski vijenacПетар II Петровић Његош
Горски вијенац (1847), интегрално електронско издање, вуковски правопис
Горский виенацъ, историческо событ iє при свршетку XVII вiека, сочинениє П. П. Н, владыке црногоскога (у Бечу, словима Ч. О. О. Мехитариста, 1847), дигитални факсимил првог српског издања

Petar II Petrović Njegoš: The Mountain Wreath. Rendered into English by James W. Wiles. Originally published in 1930 by George Allen & Unwin, Ltd., London

The Mountain Wreath Petar II Petrovic Njegos: The Mountain Wreath
Unabridged Internet Edition. Translated into English by Vasa D. Mihailovich (2002)

Lazni car Scepan Mali Петар II Петровић Његош — Лажни цар Шћепан Мали (1851)

Петар II Петровић Његош — Свободијада

Петар II Петровић Његош - Прозни записи

  • Житије Мрђена Несретниковића њим самијем списано
  • Сан на Божић
  • Из биљежнице

Слово о Игоровом походу, препјев дјелова староруског спјева из XII века, од Петра II Петровића Његоша

Хомер: Илијада (прво пјевање) препјев, од Петра II Петровића Његоша

Документи

Петар II Петровић Његош - Изабрана писма (1830-1851)

Србин Србима на части захваљује (Цетиње, 1834.)

Његош о себи и Цетињу

Српско родољубље у Његоша

Осман-паши Скопљаку — Његош (5. октобар 1847.)

To Osman-pasha Skopljak by Petar II Petrović Njegoš


О Његошу и његовом времену

Владарска кућа Петровић-Његош: Никола I, Његова дјеца, зетови и унучад

Petar II Petrović Njegoš — The Honorable Member of Serb Literature Society

The chapel of Petar II Petrović Njegoš

Његошева капела на Ловћену — Српска светиња, Принц Михаило Петровић Његош (1908-1986, син принца Мирка и унук краља Николе) Париз 1969.

Песма „На гробу Петра II Петровића Његоша“ у Родољубива поезија краља Николе I Петровића Његоша


Студије и осврти

Јован Деретић: Кратка историја српске књижевности

VI Предромантизам (Књижевност Вуковог доба)

The eternal presence of Petar II Petrović Njegoš by Ivo Andrić

Petar II Petrović Njegoš — The passion for freedom by Isidora Sekulić

Petar II Petrović Njegoš by Vladeta Popović

The Sabre And The Song — Njegoš: The Mountain Wreath by Dr. Edward Dennis Goy

Његошеве песме о песнику — Миодраг Сибиновић

Српство у пјесничком дјелу Петра Другог Петровића Његоша — проф. др Светозар Стијовић

Ноћ вреднија од живота: Лепота и апсолут у Његошевој песми "Ноћ скупља вијека" — Душан Пајин (часопис "Овдје", јуни-јули 1998)

Семантика сенке у "Горском вијенцу" — Ирина Деретић

 

 

Пројекат Растко / Књижевност / Библиотека Његош
Промена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ