NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoDrama i pozoriste
TIA Janus

Branibor Debeljković: Usamljeni II

Branibor Debeljković:
Dobitnik Godišnje nagrade za fotografiju

1969


Branibor Debeljković (snimio: Bane Đorđević, 1965)

Savezni odbor Foto-saveza Jugoslavije na svojoj sednici od 5. juna 1969. godine dodelio je
Godišnju nagradu za fotografiju
drugu Braniboru Debeljkoviću
Majstoru fotografije
Hon. EFIAP
nosiocu mnogobrojnih nagrada
kao izraz priznanja za stvaralačka ostvarenja na polju fotografije

Uz povelju Savezni odbor Foto-saveza Jugoslavije izdaje i ovu foto-monografiju koja je sastavni deo nagrade

Predsednik Samuilo Amodaj

Internet izdanje

Izvršni producent i pokrovitelj:
Tehnologije, izdavaštvo i agencija
JANUS

Beograd, 12. jul 2003.

Urednik: Milinko Stefanović

Producent: Zoran Stefanović

Digitalizacija tekstualnog i likovnog materijala: Nenad Petrović

Korektura: Milenka Kuzmanović

Likovno oblikovanje: Marinko Lugonja

Vebmastering: Goran Marić

Štampano izdanje

Beograd, 1969.

Izdavač: Foto-savez Jugoslavije, Beograd, Bulevar revolucije 44

Foto-monografija Foto-saveza Jugoslavije

Predgovor: Zoran Markuš

Štampa: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb

 

 

Zoran Markuš

Branibor Debeljković

Kada bih pokušao da u najkraćem uvodu definišem umetnost fotografije, mislim da bih morao ostati u okvirima definicija kojima se definiše umetnost uopšte. Svakoj umetnosti i svim delima, od Altamire do danas, priroda je bila i ostala majka. Ali, ono što razlikuje delo od izvora, ostvarenje od inspiracije, to je trag svesti, osećanja i duha koje otiskuje stvaralac. Zbog toga umetnost nije niti može biti veristička kopija prirode već stvaralaštvo.

Stvar ništa ne menja činjenica da se ovde nalazimo u domenu jedne umetnosti čije se izražajne mogućnosti postižu mehaničkim sredstvima. Čak, ako za trenutak ostavimo po strani trenutne preokupacije fotografije — o čemu lepo informiše poslednje poglavlje ove knjige – i ostanemo u granicama jednog klasičnog motiva, na primer, pejsaža, naši dokazi neće biti manje ubedljivi. Jer, pejsaž nije priroda, već njen tipičan ili karakterističan deo, koji je odabrao umetnik. U prirodi se sve menja. Isti predeo nije "isti" ni u jednom trenutku dana, a kakve su mene kroz koje on prolazi u pojedinim godišnjim dobima?! Uhvatiti, registrovati i preneti u večnost prolaznost trenutka — zakon je ove umetnosti.

Kao što priroda nije pejzaž, tako ni svaki čovek nije portret. Ne daje ni svaki komad zemlje, parče drveta ili stene (registrovano sočivom kamere) ideju o materiji. Kada se već govori o mehaničkom udelu, onda treba reći, da on više sužava, nego što širi mogućnosti izraza. Zato je u ovoj umetnosti teže biti umetnik.

Internacionalni majstor Branibor Debeljković jedan je od stubova umetničke fotografije u Jugoslaviji. Rođen je u Prištini 1916. Studirao je i završio filozofski fakultet, ali strast prema fotografiji bila je jača i konačno je preovladala u njegovu zvanju i profesiji. Pojava ni nova ni izuzetna, već pre bi se reklo karakteristična za umetnost i umetnike našeg vremena. Od 1938, kada je prvi put izlagao na jednoj domaćoj izložbi, do danas, prošlo je pune tri decenije. Skoro da nema većeg svetskog centra u kome nisu bila izložena njegova dela, a nagrade i priznanja na domaćim i međunarodnim izložbama laskavo govore o pređenom putu.

Ako bi se o njemu želelo govoriti jezikom brojki, onda cifra od više hiljada fotografskih dela, najubedljivije svedoči o kakvoj je aktivnosti reč. Podatak impresionira, ali istovremeno otkriva sve teškoće koje se postavljaju kada izbor treba svesti na — 60 dela. Pri tom, pojavljuje se i dilema da li umetnika predstaviti hronološkim ili ići za sistematizacijom materijala, potest, po poglavljima koje obrazuju isti ili slični motivi i teme, bez obzira kada su pojedina dela nastala. Ovde su kombinovana oba principa. Prvo i poslednje poglavlje imanentno sugerišu poštovanje hronologije, dok su ostali odeljci knjige klasifikovani po materijalu. Dela obuhvaćena u odeljku "Iz prve mape" su hronološki najstarija i istovremeno su jedinstvena u Izrazu, dok poslednje poglavlje "Forme, strukture i materija" pripadaju poslednjim godinama stvaraoca i imaju naglašen formalni estetički okvir.

Govoriti o ostvarenjima "Iz prve mape" – bez obzira da li se pri tom misli na portrete, snažne talase i penušavu vodu, na klasje žita na olujnom nebu, ispucalu zemlju žednu vode ili na predah u polju žita — znači pisati i o jednoj etapi fotografije uopšte. Kada se pojavila, fotografija je i sa svoje strane uticala da slikarstvo pobegne od verističko-idealističke predstave prirode. Ali, u trenutku kada je rascep sa tradicionalnim iskustvom kod slikarstva bio najveći, fotografija počinje da oponaša izvesne njegove vrednosti — razume se u meri u kojoj je to uopšte moguće. Zato, u najstarijim Debeljkovićevim delima ima toliko polutonova i najfinijih valerskih nijansi. Kao da smo na terenu holandskog slikarstva, to jest, slikarskog manira koji je i u najdubljim senkama osetio skoro nevidljive gradacije svetlo-tamnog i umeo da ih izdiferencira i izrazi. Kod fotografije "Hercegnovski grad" poređene sa Rujsdalom skoro se direktno nameće.

Ako uporedimo ovo delo sa bilo kojim ostvarenjem u "Predeli moje zemlje" lako ćemo prepoznati formalne razlike koje dele prvu etapu Branibora Debeljkovića od svih kasnijih. Kod prvih, inspiracija se unapred podvrgava jednom optičkom i formalnom efektu, koji se postiže i naknadno, u realizaciji. U kasnijim predelima, oko umetnika usmereno je na sam pejsaž, na likovne vrednosti koje on sam ima u sebi. Problem je ovde drukčiji i rekao bih teži, a sama priroda "istinski je" prikazana.

Monumentalnost kanjona Drine, pitomost Šumadijskog pejzaža ili čisto optičke i plastične vrednosti Sandžačkih predela – da pomenemo samo neke radove iz ovog poglavlja – nisu postignute nikakvim pomoćnim sredstvima, već ekspresivnošću motiva koje je znao da zapazi umetnik. Pored čisto umetničkih vrednosti, ovi pejsaži impresioniraju snagom i ubedljivošću.

Najčešće, u svakoj umetnosti, postoje određeni motivi, teme i inspiracije koje najviše odgovaraju prirodi i talentu umetnika. Drukčije nije ni u fotografiji. Intimno, Branibor Debeljković veruje da pejsaž i brze, skoro reporterski registrovane senzacije najviše odgovaraju njegovom nervu. Ja bih bio skeptičan prema ovoj oceni autora. Pre bih rekao da se on sa podjednakim uspehom ogleda u svim disciplinama i da ta crta dominira u njegovoj fizionomiji. Takav zaključak najviše nameće poglavlje "Nade". Branibor Debeljković je relativno malo slikao decu, ali ove nekolike fotografije, uzete iz šireg izbora, su prava remek djela, studije stava, pokreta i izraza, dečijeg karaktera i psihologije. Potekla su iz različitih društvenih slojeva i različitih ambijenata, ali uvek otkrivaju otvorenost, ozarenost i optimizam, i zbog toga su nade.

Pravu meru majstorstva Branibor Debeljković dao je u poglavlju "Ljudi i egzistencije".

Tu je, po mom mišljenju, najdalje prodro do dubljih životnih istina, do saznanja do kojih se uopšte može doći pomoću fotografske kamere.

Pojam egzistencije kod Debeljkovića ne treba shvatiti u filozofskom, već u sociološkom smislu, kao način života. Zbog toga ima radova kao što je "Jelisejska polja", gde je sociološki momenat intoniran do najviše gradacije. S druge strane, u beznačajnim motivima, sa najskromnijim sredstvima, u skoro kamernom štimungu ("Usamljenost I" i "Usamljenost II") umetnik je znao da izrazi usamljenost i fizičku otuđenost čoveka našeg vremena. Kada slika snažne mašine, simbole industrijske civilizacije i naše izgradnje, on time ne dovodi u podređen položaj čoveka. U delu "Novi Arhimed", premda uhvaćen u mreži mehanizacije, Debeljkovićev čovek je izdvojen, kao vladar i upravljač.

Iako zbog rigorozne selekcije mnoga značajna ostvarenja, a među njima nekoliko značajnih portreta, nisu došli u obzir da budu reprodukovani, portret Jusuf Karša svetskog majstora u oblasti fotografije, karakterističan je za Debeljkovićeva shvatanja portreta. Dok je u najstarijim delima "Iz prve mape", kao na primer, u "Crnogorki" naglašen psihološki momenat, u kasnijim radovima, kao na primer, u ovom, u prvi plan stavljene su vrednosti karaktera. Zbog toga bi se ovo ostvarenje moglo uzeti kao tipično za umetnika. Ono što je za slikara "skicenblok", to su za fotografa reportaže. Treba imati nerve, instinkta i brzine da se notiraju prolazne senzacije. Sve ove osobine i vrednosti došle su do izražaja u ansamblima "Gitarijada" i "Fotografi i modeli".

"Gitarijadu" karakteriše simultanost prikazivanja, međuzavisnost između protagonista i publike, ponekad dovedene do deliričnog zanosa. "Fotografi i modeli" su izatkani iz duhovitih sekvenci, povezanih među sobom odnosima koji postoje između fotografa amatera i modela. Okvir je karakterističan i lepo nađen: Trg Svetog Marka u Veneciji, mesto na kome valjda najviše "škljocaju" fotografske kamere.

Postoji u svakom periodu umetnosti jedinstven senzibilitet po kojem se najtačnije prepoznaje vreme i epoha. U trenutku kad nauka u svom najprogresivnijem delu upire pogled u atom, da bi u njemu pronašla osnovne zakone života i materijalnog postojanja, u slikarstvu se, na primer, čine slični napori. Slikari našeg vremena pretpostavljaju predmetu i figuri fakturu, slikarsku materiju stavljaju u centar svojih interesovanja. Bilo bi zabluda pretpostaviti da među njima postoji neka zavisnost, to jest, da su savremeni slikari "enformela" studirali savremenu fiziku, ili, obrnuto, da savremena umetnost utiče na nauku. Reč je o sličnom senzibilitetu, koji karakteriše jedno vreme.

Ove uvodne rečenice potrebne su da bi se razumelo poslednje poglavlje knjige "Forme, strukture i materija". U njemu Branibor Debeljković otkriva drukčiju lepotu i nove izražajne mogućnosti, koje su mnogo bliže prirodi fotografije, nego, recimo, slikarstvu ili drugim plastičnim umetnostima.

U centru pažnje umetnika nije više drvo kao deo pejsaža, već čisto formalne vrednosti koje otkrivaju njegove krošnje. Umetnika ne interesuju ni stadion ni ljudi koji ga dupke ispunjuju, već pravilan geometrijski ritam koji obrazuju njihove glave i tela.

Dalji korak u otkrivanju novih optičkih vrednosti Debeljković će napraviti u svojim strukturama i materijama. To su, na primer, čestice vode ili linearni ornamenti koje otkrivaju materija drveta ili kamena. Ima u ovim radovima nečeg podjednako apsolutnog i impresionalnog, lepog samog po sebi, neovisnog od lokalnog i zato univerzalnog i večitog. Šta je fotografija? Kako kažu priručnici i enciklopedije, to su zapisi svetlosti na masu srebro-nitrata kojim je prevučen film i fotografska ploča. Više nego što to mogu da objasne reči, umetnik to demonstrira u delima. Ovi radovi predstavljaju deo preokupacije umetnika za svet optičkih senzacija, koje čine jednu od najautentičnijih etapa Branibora Debeljkovića. Svetlosni efekti, izolovani od izvora, organizuju se u posebnu celinu, u sopstveni svet oblika. S njima se završava ova knjiga i istovremeno potvrđuje istina, da u ovom trenutku sve likovne umetnosti govore sličnim jezikom o istim problemima.

Kao što je umetnost fotografije mlada, takva je i mladost ove knjige. Tri decenije, koliko odvaja prve i poslednje radove Branibora Debeljkovića nisu samo njegove. Ako se jedinstvenim pogledom obuhvati stvaralaštvo Branibora Debeljkovića, videće se da se njegov rad poklapa s godinama razvoja umetnosti fotografije u Srbiji. Njegov prvi period, lirski motivi, raspevanost pejsaža, sfumato koji lebdi nad njegovim slikama vremenski se podudara s periodom od pre trideset godina kada je fotografija težila slikarskim uzorima, stvarajući postepeno svoj izraz i odvajajući se istovremeno od onovremenskog slikarstva. Momenat njegove reporterske fotografije, zapažanje scena, detalja, događaja, odrazilo se kao kontrast ranijem lirskom periodu njegovog rada. Posebnu celinu, kao etapu ili sklonost umetnika, predstavljaju dela u kojima se otišlo u produbljivanje dubljeg saznanja o čoveku i uslovima njegove egzistencije. Apstraktne tendencije, koje su se manifestovale u svim umetnostima, dobile su u njemu izrazitog pristašu. Traženje novog kroz prirodne forme, kroz česticu vode, drvo koje se raspada, kristale, nezavisne optičke efekte, odraz je nečeg novog, svežeg, koje Debeljković unosi u fotografiju, novina koju će ubrzo prihvatiti i drugi stvarajući stil u fotografiji Beogradskog umetničkog centra, lako je danas Debeljković u naponu stvaralačke moći i prema tome još nije rekao svoju poslednju reč, on već danas predstavlja zaslužno ime u istoriji naše novije umetnosti, koja, u najskorijem vremenu, mora da otvori svoje novo poglavlje o fotografiji.

O autoru

Branibor Debeljković je rođen 1916. godine u Prištini. Farmaciju je diplomirao 1939. godine u Zagrebu, gde se u Foto-klubu "Zagreb" počeo i ozbiljnije baviti fotografijom. Po završetku studija 1940. godine vraća se u Beograd, gde pokreće osnivanje Kluba fotoamatera "Beograd". Godine 1947. sa grupom entuzijasta osniva Društvo fotoamatera "Beograd" koji ubrzo postaje centar za širenje fotografske kulture. To je današnji Foto-klub "Beograd", kroz koji je prošla čitava plejada vrlo poznatih vrhunskih fotografa. Godine 1949. učestvuje u osnivanju jugoslavenskog fotografskog časopisa "Fotografija", čiji je i prvi urednik. Tada definitivno napušta svoj dotadašnji poziv apotekara. Učestvovao je na velikom broju domaćih i inostranih izložbi ne samo kao uspešni izlagač, na kojima je dobio veći broj nagrada i priznanja, već vrlo često i kao član žirija. Muzej Revolucije naroda Jugoslavije predlaže Debeljkovića 1963. godine, kao koautora izložbe "Robija — škola revolucionara", za Oktobarsku nagradu. Kao priznanje za stvaralački rad na polju fotografije i postignuti visoki umetnički renome Savez foto i kinoamatera Jugoslavije dodeljuje mu 1954. godine zvanje majstora umetničke fotografije. Međunarodna federacija fotografske umetnosti (Federation internationale de l'art photographique) dodeljuje mu 1957. godine titulu Exellance FIAP (EFIAP), a 1967. godine visoko priznanje, titulu Hon. EFIAP. Kao visoki stručnjak i umetnik na polju fotografije a na osnovu velikog broja priznanja Debeljkovića pozivaju 1953. godine da se učlani u Udruženje likovnih umetnika (ULUS). To je bilo priznanje, ne samo njegovim kvalitetima već i fotografiji uopšte. Pored svog umetničkog rada na fotografiji Debeljković se bavi i proučavanjem istorije fotografije u Jugoslaviji. Kratki pregled razvoja fotografije u Jugoslaviji štampan je u engleskoj FOCAL PRESS fotografskoj enciklopediji, dok će se u toku ove godine, u okviru Udruženja primenjenih umetnosti Srbije, izdati prikaz razvitka fotografije u Srbiji.

Iz prve mape 1937-1950

1. Pred oluju (1939.)

2. Mladić (1937.)

3. Crnogorka (1946.)

4. Hercegnovski grad (1950.)

5. Akt (1947.)

6. Želja (1950.)

7.Poslednja (1950.)

8.Suša (1950.)

9. Visoka peć (1950.)

Predeli moje zemlje

10. Čovek i sunce (1969.)

11. Predeli iz Sandžaka (1957.)

12. Kanjon Drine (1958.)

13. Kanjon Drine (1958.)

14. Na livadi (1962.)

15. Erodivni predeo — Stari Vlah (1963.)

16 Vlasinsko jezero (1960.)

17 Kamenolom (1964.)

18 Šumadijski predeo (1955.)

19. Predeo iz Metohije (1954.)

20. Skupljanje sena (planina Golija 1962.)

21. Krš (Nikšić 1964.)

22. Selo (Sandžak 1960.)

21. Krš (Nikšić 1964.)

22. Ljudi

23. Monteri (1957.)

24. Tom Džons (Pariz 1966.)

25. Stado (Golija 1962.)

26. Jadni pešak (Rim, 1960.)

27. Jelisejska polja (Rim 1966.)

28. Hala (1959.)

28. Svakog dana (1958.)

28. Svakog dana (1958.)

29. Usamljena I (1958.)

30. Fotograf Jusuf Karš (1962.)

40. Rvači (1967.)

41. Rvač posle borbe (1967.)

 

42. Kroz prozor (1960.)

Nade

43. Dečak ispod Ostrovice (1958.)

44. Igrači piljaka (Sandžak 1959.)

45. Devojčica sa Jastrepca (1956.)

46. Samouverena (1962.)

46. U mislima (1960.)

47.Fata (1964)

48. Periferija (1956.)

Zapisi

 

49. Fotografija za minut (1951.)

50—55. Koncert od 100 fotografija — Gitarijada — izvod iz istoimene izložbe od 100 fotografija — reportaža sa održavanja takmičenja bit muzike — gitarijadi održane u hali Beogradskog sajma — 1965. godine

56. Prijateljsko ubeđivanje — scena sa studentskih demonstracija u Cirihu 1968.

57. Fotograf i modeli — reportaža sa Trga Sv. Marka u Veneciji, gde se verovatno, najviše ljudi međusobno fotografišu

58. Govornik — gospodin Emil Matzler, presednik Omladinske komisije FIAP-a

Forma, strukture i materija

59. Forma, struktura i materija (1969.)

60. Forma u kamenu (1964.)

61. Publika (1965.)

62. Kapi vode na ploči za visoki sjaj (1960.)

63. Kaktus (1967.)

64. Kristali hidrohinona (1967.)

65. Mrtvi divovi (Kokin Brod 1963.)

66. Ovca (1963.)

67. Na Baltičkom moru (1961.)

68. Mahovina (1960.)

69. Panj (1967.)

70. Fotogram (1960.)

71. Guteogram (1965.)

72.

73. Drvo (solarizacija 1968.)

 

Spisak fotografija

Iz prve mape 1937—1950.

 1. Pred oluju (1939.)
 2. Mladić (1937.)
 3. Crnogorka (1946.)
 4. Hercegnovski grad (1950.)
 5. Akt (1947.)
 6. Zelja (1950.)
 7. Poslednja (1950.)
 8. Suša (1950.)
 9. Visoka peć (1950.)
 10. Predeli moje zemlje

 11. Čovek i sunce (1969.)
 12. Predeli iz Sandžaka (1957.)
 13. Kanjon Drine (1958.)
 14. Na livadi (1962.)
 15. Erodivni predeo — Stari Vlah (1963.)
 16. Vlasinsko jezero (1960.)
 17. Kamenolom (1964.)
 18. Šumadijski predeo (1955.)
 19. Melanholični predeo (Kopaonik 1962.)
 20. Predeo iz Metohije (1954.)
 21. Skupljanje sena (Planina Golija 1962.)
 22. Krš (Nikšić 1964.)
 23. Selo (Sandžak 1960.)
 24. Ada Ciganlija (1963.)
 25. Ljudi i egzistencije

 26. Ljudi
 27. Monteri (1957.)
 28. Novi Arhimed (1957.)
 29. Hala (1959.)
 30. Jelisejska polja (1966.)
 31. Tom Džons (Pariz 1966.)
 32. Stado (Golija 1962.)
 33. Jadni pešak (Rim 1960.)
 34. Večernje novosti (1963.)
 35. Svakog dana (1958.)
 36. Usamljena I (1958.)
 37. Matrijarhat (1961.)
 38. Fotograf Jusuf Karš (1962.)
 39. Rvači (1967.)
 40. Rvač posle borbe (1967.)
 41. Kroz prozor (1960.)
 42. Nade

 43. Dečak ispod Ostrovice (1958.)
 44. Igrači piljaka (Sandžak 1959.)
 45. Devojčica sa Jastrepca (1956.)
 46. Samouverena (1962.)
 47. U mislima (1960.)
 48. Fata (1964.)
 49. Periferija (1956.)

Zapisi

48. Fotografija za minut (1951.)

49—51. Koncert od 100 fotografija — Gitarijada — izvod iz istoimene izložbe od 100 fotografija — reportaža sa održavanja takmičenja bit muzike — gitarijadi održane u hali Beogradskog sajma — 1965. godine

52. Prijateljsko ubeđivanje — scena sa studentskih demonstracija u Cirihu 1968.

53. Fotograf i modeli — reportaža sa Trga Sv. Marka u Veneciji, gde se verovatno, najviše ljudi međusobno fotografišu

54. Govornik — gospodin Emil Matzler, presednik Omladinske komisije FIAP-a

Forma, strukture i materija

 1. Forma, struktura i materija (1969.)
 2. Forma u kamenu (1964.)
 3. Publika (1965.)
 4. Kapi vode na ploči za visoki sjaj (1960.)
 5. Kaktus (1967.)
 6. Kristali hidrohinona (1967.)
 7. Mrtvi divovi (Kokin Brod 1963.)
 8. Ovca (1963.)
 9. Na baltičkom moru (1961.)
 10. Mahovina (1960.)
 11. Panj (1967.)
 12. Fotogram (1960.)
 13. Guteogram (1965.)
 14. Drvo (solarizacija 1968.)

Samostalne izložbe

1959. godine

"Kajakom niz Drinu 58" — izložba sa 70 radova. Izložbena sala Kabineta za VVV — Terazije, Beograd, 7— 17. marta.

1961. godine

Izložba od 55 radova priređena od "Zwiazek Polskich Artystow Fotografikow – Centralne Biuro Wystaw Artysticznych".

Izložbena sala: Kordegarda Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Krakowskie

Przedmiescie; Warszawa 6 — 19. maja

1961. godine

Ista izložba organizovana od strane ZPAF i Gdanskie

Towarzystwo przyjaciol sztuki".

Izložbena sala u "Dworze Artusa", Gdansk 8—31. avgusta.

1962. godine

59 radova

Izložbena sala: Salon fotografije Foto saveza Jugoslavije

Beograd, aprila

1962. godine

Izložba od 59 radova Studentski centar Zagreb, aprila

1965. godine

69 radova

Izložbena sala: Hol Narodnog pozorišta

Priština, maja

1965. godine

"Fotografija u stanu" — Izložba dekorativne fotografije

25 radova većeg formata

Galerija Grafičkog kolektiva; Beograd, 21 —31. maja

1966. godine

"Koncert od 100 fotografija" — Izložba fotografija sa koncerta bit muzike — "Gitarijade" (50 radova T. Peterneka)

Izložbena sala: Hol Doma omladine

Beograd, 5—15. Februara

Pregled domaćih i međunarodnih izložbi na kojima je učestvovao u vremenu od 1938 – 1969.

1938.

V Internationale Foto Kongres Austellung - Wien

VI međunarodna izložba umjetničke fotografije - Zagreb

1939.

VII izložba umjetničke fotografije - Zagreb

1940.

VIII međunarodna izložba umjetničke fotografije - Zagreb

Nacionalna izložba umjetničke fotografije: Osijek, Sušak, Daruvar - Daruvar

Izložba četiri države: Švajcarske, Madžarske, Italije i Jugoslavije - Debrecin, Šopronj, Budimpešta, Miškolc, Cirih

1948.

Prva izložba fotografije "Društva fotoamatera Beograd" - Beograd

1949.

IV Mezynarodni vystava Fotografije - Praha

XXII Annual International Exhibition of Photography - Lincoln (Eng.)

87 Annual Open International Exhibition

I Izložba Saveza foto i kino amatera Jugoslavije - Zagreb

II Internacionale Kunstfoto Ausstellung - Insbruck-Klagenfurt

1950.

I Photo-Biennale de FIAP - Bern

38e Salon International d'art photographique - Paris

10e Fokus Salon - Amsterdam

17e International Fotosalon IRIS - Antwerpen

Putujuća izložba Sekretarijata za informacije

"Yugoslawia trough the eyes of the Camera artist"

I internationale Ausstellung fotographischer Kunst - Saarbrücken

Salon International d'art photographyque - Bruxelles

Den tredie Internationale Udstilling of billedmaesig fotografi Danmark - København

41st International Exhibition of the London Salon of Photography - London

III Zvezna razstava umetniške fotografije - Ljubljana

1951.

1le Internationale FOKUS Fotosalon - Amsterdam

The twentyfirst Midland Salon of photography - Wolverhampton

2a Mostra di Fotografie di Montagna - Busto Arsizio

International Salon of Photography - Edinbourgh

Seventh Open International Exhibition of Pictorial Photography - Blackpool

Western Salon of Photography - Truro

39e Salon International d'art photographique - Paris

Salon International d'art photographique - Bruxelles

18e International Foto Salon IRIS Antwerpen

42nd International Exhibition of the London Salon of photography - London

Mostra Internationale del Ritratto - Bologna

II Izložba umetničke fotografije - Beograd

Chicago International Exnibition of photography - Chicago

PHOTOKINA Internationale photo und Kinoausstellung - Köln

Seattle International Exhibition of photography - Seattle

V Exhibition International de fotografias - Havana

IV Internationale Ausstellung - Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt

1952.

10e Salon International Albert ler - Charleroi

19e Salon International d'art photographique "IRIS" - Antwerpen

V Salon Internationale d'art photographique - Luxemburg

I međunarodna izložba fotografske umetnosti - Beograd

II Internationale Photo-Bienale der FIAP - Salzburg

Izložba planinarske fotografije Jugoslavije - Beograd

IV Međunarodna razstava umetniške fotografije - Ljubljana

2 me Sabu Biennal

1953.

2me Salon Biennal - Huy

Internationale Fotoausstellung - München

Internationale Salon of Photography - Bangalore (Mysore. Ind.)

First Internationale Salon of Pictorial photography - Calcutta (Bengal)

10. Međunarodna izložba umetničke fotografije - Zagreb

2. Međunarodna izložba fotografske umetnosti - Beograd

VI Internationale Jubilaeums Ausstellung - Wien

IV Savezna izložba jugoslovenske fotografije - Sarajevo

1954.

Prva megunarodna izložba na fotografska umetnost - Skopje

IV Klupska izložba fotografije - Beograd

I Izložba fotografije Kosmeta - Priština

23rd Internationale Exhibition of Photography - Boston (USA)

14e International FOKUS Fotosalon - Amsterdam

21e International Fotosalon IRIS - Antwerpen

45th International Exhibition of London Salon of Photography - London

VI Salon Internationale de photographie - Seraing (Belge)

1955.

11 Međunarodna izložba umjetničke fotografije - Zagreb

Salon fotografske umetnosti "20. Oktobar" - Beograd

Internationale Fotoausstellung "IFA" - München

V Izložba jugoslovenske fotografije - Novi Sad

II Internationale Ausstellung fotografischer Kunst - Frankfurt

I Izložba "ULUPUS"-a - Beograd

1956.

Mysore photographic Society International Salon - Bengalore

I Međunarodna izložba umjetničke fotografije - Sarajevo

VII Internationale Photoausstellung - Wien

Eleventh open Internationale Exhibition of pictorial photography - Blackpool

60th Annual open Exhibition - Birmingham

64th International Salon of photography - Toronto (Canada)

II Međunarodna izložba fotografske umetnosti - Beograd

Internationale Fotosalon - Kortrijk (Belge)

Izložba jugoslovenske fotografije - Pariz

Izložba jugoslovenske fotografije - Varšava

1957.

II Salon International d'art photographique - Marseille

International Exhibition of modern photography - Karlstad (Sweden)

I Nemzetkozi Muveszi Fotokiallitas - Budapest

41 st Scottish Salon of International photography - Air (Scotland)

IXe Salon international d'art photographique - Bordeaux

"Die Welt photographiert" III Internationale Ausstellung - Frankfurt

Primul Salon International de arta fotografica al R. P. R. - Bucuresti

12. Međunarodna izložba umjetničke fotografije - Zagreb

IV Međuklupska univerzitetska fotoizložba - Zagreb

VII Republička izložba fotografije Srbije - Kragujevac

Salon fotografije "20. Oktobar" - Beograd

International Exhibition Boston Camera club - Boston (USA)

1958.

VIII Izložba jugoslovenske fotografije - Osijek

II Međunarodna izložba fotografije - Sarajevo

Salon international d'art photographique - Budapest

II Međunarodna izložba umjetničke fotografije "Čovjek i more" - Zadar

Internationale Vergleichschau - Köln

1. Internationale Fotosalon "ARTOSA" - Tienen (Belge)

5me Congres International de Photog. d'art - Anvers

IV Exposicao International de Arte fotografica - Rio de Janeiro

III International Ausstellung bildmässige Fotografie - Linz

25e IRIS International Fotosalon - Antwerpen

49th International Exhibition of the London Salon of photography - London

2e Internationale Fotoausstellung - Leverkusen

VIII Republička izložba fotografije Srbije - Priština

I Salon internatuonal de Fotografija - San Andrian de Besos

"Umetnost u službi čoveka" — I festival primenjene umetnosti - Zrenjanin

1959.

3rd Helsinki Exhibition of photographic art - Helsinki

Salon fotografije "20. oktobar" - Beograd

9. Izložba jugoslovenske fotografije - Beograd

Izložba jugoslovenske fotografije - Tokio

Izložba fotografije članova ULUPUj-a - Beograd

1960.

III izložba fotografije - Sarajevo

I Međuklupska izložba fotografije - Zenica

XXIV Salon international de arte fotografico - Buenos Aires

First Sarawak international Salon of photography - Kutching (Sarawak, Borneo)

Berliner Fotoschau - Berlin (DDR)

PHOTOEUROP 60 2me Exposition Europeenne de photographique - Lausane

Nemzetkoezi Fotomueveszeti Szalon - Szeged-Budapest

Miedzynarodowa wystawa fotografii artycznei - Katowyce

Izložba fotografije "6. april" - Sarajevo

Border International Salon of photography East London (South Africa)

15th Hongkong International Salon of Pictorial photography - Hongkong

VI Salon fotografije "20. oktobar" - Beograd

Izložba jugoslovenske fotografije - Indija

1961.

Bild mape - Bazel

200 Salao internacional de arte fotografica - Sao Paulo

The second Essex Salon of photography - Essex

XI Izložba jugoslovenske fotografije - Beograd

16th Hongkong International Salon of Pictorial photography - Hongkong

VIII Dalmatinska izložba fotografije - Split

VII Salon fotografske umetnosti "20. Oktobar" Beograd

Fifth International Exhibition of photography - Los Angeles

Sixt Melbourne International Exhibition of photography - Melbourne

36 International fotosalon - Gent (Belge)

VIII Salao internacional de arte fotografica Mocambique (Africa)

Izložba nacrta za svilu (Zagrebački proljetni Velesajam) 8 fotodesena - Zagreb

Međunarodni sajam odevanja "Moda u svetu" tekstilni deseni - Beograd

1962.

Pictorial and Portrait print Salon - Albuquerque (New Mex)

VIII Salon fotografske umetnosti "20. Oktobar" - Beograd

Izložba fotografije "Ljudi i planine" - Beograd

International Salon of photography - San Jose (Calif. USA)

13th Singapore International Salon of photography - Singapore

The Linkoln Salon - Linkoln (Engl.)

XVIII Salon internacionale de arte fotografica - Buenos Aires

V Concorso Internationale di fotografica "II Campanone d'oro" - Bergamo

VIII Mednarodna razstava umetniške fotografije - Ljubljana

XII Izložba jugoslovenske fotografije - Sarajevo

Izložba jugoslovenske fotografije - Berlin

Izložba primenjene umetnosti "10 godina ULUPUS-a" - Beograd

Izložba primenjene umetnosti "10 godina ULUPUS-a" - Novi Sad

1963.

Tenth International Exhibition of photography - Ceylon

XXVII Exposicion internacional de arte fotografica - Santiago de Chile

"Nök a XX Szazadban" - Budapest

I Međuklupska izložba fotografije - Sombor

4th International Salon of photography - Calcutta

13 Sojuzna izložba na fotografija - Skopje

An International Exhibition of photography

The Royal photographic Society of Great Britain - London

Va Exposicao Mundial de arte fotografica - Belo Horizonte (Brazil)

XXVII Salon International de arte fotografica - Buenos Aires

Izložba jugoslovenske fotografije - Budimpešta

Izložba jugoslovenske fotografije - Moskva

1964.

X Salon fotografske umetnosti "20. Oktobar" - Beograd

Salon Europeen d'art photographique - Bernoy

32nd Boston International Photographic Exhibition - Boston

Photoeurop 64 - Bruxelles, Val de Bievre, Lausane

VI Međunarodna izložba studentske fotografije - Zagreb — Beograd

8e Bienale de la FIAP - Basel

lst Jyväskylä Exhibition of photographic art - Jyväskylä (Finland)

Vtora megunarodna izložba na fotografska umetnost - Skopje

5. Biennale internazionale di arte fotografica - Modena

EUROPA FOTO 1964. - Esslingen-Hamburg-Koln-Ludwigshaven

24 International photographic Salon of Japan - Tokio

Izložba primenjenih umetnosti: III kongres ULUPUJ-a - Ljubljana

1965.

Salao internacional de arte fotografica - Rio de Janeiro

Meždunarodna hudožestvena fotoizložba - Plovdiv

4. Međunarodni Bijenale "Čovjek i more" - Zadar

XI Salon fotografske umetnosti "20. Oktobar" - Beograd

30 Salo internacional de arte fotografica - Nova Friburgo (Brasil)

18th International Ilinois State fair Exhibition of Photography

Izložba jugoslovenske fotografije - Sofija

1966.

Salon primenjenih umetnosti - Beograd

Izložba jugoslovenske fotografije članova ULUPUJ-a - Prag

1967.

19 Exposicao mondial de arte Fotografica - Rio de Janeiro

IV Baratšag Hida Fotokialitas - Kapošvar

IV međuklupska izložba fotografije - Zemun

Oktobarski salon likovnih i primenjenih umetnosti - Beograd

1968.

2 Mostra International di fotografia "Michelangelo d'Oro" - Marina di Pietra santa

11 Jugoslovenska izložba fotografije "Čelik i nafta" - Sisak

Oktobarski salon likovnih i primenjenih umetnosti - Beograd

4 Internationaler Foto-Club Salon AUSTRIA - Wien

1969.

Savremena Jugoslovenska fotografija članova ULUPUJ-a Čačak

Majska izložba MI 1969 Beograd

Nagrade dobijene na izložbama

1940.

Bronzana plaketa — Nacionalna izložba umjetničke fotografije - Osijek

Srebrna plaketa — Negy nemzet kiallitasa - Debrezen

1948.

I nagrada — I izložba fotografije Društva foto i kinoamatera Beograd - Beograd

Diploma — IV Mezynarodni vystava fotografie - Praha

1949.

II nagrada na konkursu fotografije Saveza foto i kino amatera Jugoslavije - Beograd

1950.

Diploma — III Savezna izložba umjetniške fotografije - Ljubljana

Diplome d'Honneur-Salon Intern. d'Art photograph. - Bruxelles

1951.

Pohvala — 9 Međunarodna izložba umjetničke fotografije - Zagreb

Diplome d'Honneur avec mention speciale - Salon International d'Art Photographique - Bruxelles

Diploma — Photokina - Köln

Srebrna plaketa — Internationale Photoausstellung - Salzburg

II nagrada — 2a Mostra di Fotografia di Montagna - Busto Arsizio

1952.

Srebrna plaketa — I izložba planinarske fotografije Jugoslavije - Beograd

Diploma — Photokina — Internationale Photo und Kinoausstellung - Köln

1953.

Urkunde — IFA — Internationale Fotoausstellung - München

III nagrada — I Savezna izložba turističke fotografije - Beograd

1954.

II nagrada i diploma — Izložba fotografije fotokluba "Beograd" - Beograd

1955.

Brončana plaketa — 11. Međunarodna izložba umjetničke fotografije - Zagreb

1956.

Diploma — Photokina - Köln

Zlatna plaketa — VI Jubilarna izložba jugoslovenske fotografije - Beograd

Srebrna plaketa "10 godina Narodne tehnike" - Beograd

Bronzana plaketa "Boris Kidrič" za zasluge na širenju tehničke kulture - Beograd

1957.

Bronzana medalja — Internationale Fotoausstellung Frankfurt/M

Srebrna plaketa — Izložba fotografije "20. Oktobar" - Beograd

Diploma — VII izložba jugoslovenske fotografije - Titograd

Srebrna plaketa — XII Međunarodna izložba umjetničke fotografije - Zagreb

1958.

Srebrna plaketa

1959.

Plaketa — 19e Fokus Salon - Amsterdam

Zlatna plaketa predsednika Skupštine grada Beograda na izložbi "20. Oktobar" - Beograd

Dve novčane nagrade (50$) — Monthly Qualifying

Competition of Popular Photography magazine - Boston

Diploma — VIII klupska izložba fotografija - Kragujevac

Diploma — II Međuklupska izložba fotografije - Bosanski Brod

Srebrni trofej — 15th Internationale Salon of Pictorial Photography - Hongkong

1961.

Zlatna plaketa predsednika Skupštine grada Beograda i tri novčane nagrade

na izložbi fotografije "20. Oktobar" - Beograd

Plaketa — 20 Salao internacional de arte fotografico - Sao Paolo

Diploma i novčana nagrada — Međunarodni sajam odevanja "Moda u svetu" - Beograd

Diploma za izložene tekstilne foto desene na Međunarodnom sajmu odevanja "Moda u svetu" - Beograd

Diploma — 36e International Salon - Gent

1962.

I nagrada — Međuklupska izložba fotografije - Valjevo

Prize "Tensi" — VI International Exhibition "II Campanone d'Oro" - Bergamo

Četiri novčane nagrade (800 DM) Fotowetbewerb "Für socialistische Fotokunst" - Berlin

Zlatna plaketa — IV Savezna izložba planinarske fotografije - Beograd

Zlatna plaketa "Divokoza" Planinarskog saveza Jugoslavije - Beograd

Godišnja nagrada — srebrna plaketa ULUPUS-a za uspeh u radu - Beograd

1963.

Zlatna plaketa i pehar — Međunarodna izložba fotografije "Noek a XX Szazadban" - Budapest

II nagrada — I međuklupska izložba fotografije - Sombor

Novčana nagrada Kulturnoprosvetne zajednice (100.000); - Beograd

II nagrada (novčana) Turističkog saveza Beograda - Beograd

II nagrada (novčana) Turističkog saveza Beograda na IX Salonu fotografije "20. Oktobar" - Beograd

Srebrna plaketa – XIII Izložba jugoslovenske fotografije - Skopje

I i II nagrada — Razstava planinske fotografije - Ljubljana

Srebrna plaketa "Boris Kidrič" za zasluge na širenju tehničke kulture - Beograd

1964.

I (novčana) nagrada Turističkog saveza Beograda (100.000) na X Salonu fotografije "20. Oktobar" Beograd

Plaketa — 5. Bienale internacionale di arte fotografica - Modena

Plaketa Jubilen de Prata - Sao Paolo

Spomen plaketa i diploma grada Beograda 1944—1964. Beograd

1965.

Bronzana plaketa i Diploma — IV međunarodni bijenale fotografije "Čovjek i more" - Zadar

Novčana nagrada Turističkog saveza Beograda na XI Salonu fotografije "20. Oktobar" - Beograd

Godišnja nagrada — srebrna plaketa ULUPUS-a za uspeh u radu - Beograd

1966.

Diploma Veća Narodne tehnike Jugoslavije "20 godina Narodne tehnike" - Beograd

1967.

Bronzana plaketa "Baratsag Hidja" izložba fotografija - Kaposvar

Naslovi nekih članaka iz dnevnih listova i časopisi koji se odnose na umetnika

(Prikazi izložbi i drugo)

1940.

"Hrvatski dnevnik", Zagreb, 19 listopada

Članak: "Slavenska fotografija dominira na VIII međunarodnoj umjetničkoj izložbi"

"Morgenblatt", Zagreb, 23. oktobar

Članak: "VIII Internationale Kunstphotographische Ausstellung in Zagreb"

"Jutarnji list", Zagreb, 26. X

Članak: "Međunarodna izložba umjetničke fotografije u Zagrebu"

"Vreme", Beograd, juni

Članak: "Nacionalna izložba umetničke fotografije u Osijeku (1 fotografija)

1950.

"Glas", Beograd, 5. februar

Članak: M. Kulundžić: "Nekoliko napomena uz izložbu umetničke fotografije"

"Ilustrirani vjesnik", Zagreb, Januara

Članak: "Socijalistička izgradnja u našoj umjetničkoj fotografiji (Miroje Vučelić)

"Književne novine", Beograd, 7. februar Članak: Oto Bihalji-Merin: "Pohvala fotografiji, povodom II savezne izložbe"

1952.

"Film", Beograd, br. 20

Članak: Žorž Skrigin: "Umjetnička fotografija i film; posle IX međunarodne izložbe fotografije u Zagrebu".

"Književne novine", Beograd, br. 59, od 24. juna

Članak: Radoš Novaković: "Međunarodna izložba umetničke fotografije"

"Svedočanstva", Beograd, br. 6 od 31. maja

Članak: Oto Bihalji-Merin: "Duh i oko fotokamere — povodom I međunarodne izložbe fotografije u Beogradu"

1954.

"Politika", Beograd, 13. januara

Članak: Živko Milič: Snimljeni svet

1957.

"Svet tehnike", Beograd, broj 4

Članak: Dragiša Stefanović: "Ilustrovana strana majstora kamere: Branibor Debeljković"

1960.

"La Prensa", Buenos Aires, 6. novembra

Članak: "XXIV Salon international de fotografias"

(1 reprodukcija)

1961.

"Dziennik baltvcki", Gdansk, 12. maja

Članak: "Jugoslawia w fotografice Branibora Debeljkoviča"

"Wieczor", Gdansk, 15. maja

Članak: "Fotografika Branibora Debeljkoviča"

1962.

Časopis "Foto Prisma", Düsseldorf, br. 2

Članak: Emil Mätzler: "Branibor Debeljković — ein Meister der jugoslawischen Fotographie" (4 reprodukcije)

"Beogradska nedelja", Beograd, aprila Članak: "U salonu fotografije" — izložba radova Branibora Debeljkovića "Spektar osećanja"

1963.

"Politika", Beograd, 10. novembra

Članak: Miodrag Maksimović: "Najčudnija škola na svetu" — povodom izložbe "Robija-škola revolucionara"

1965.

"Borba", Zagreb, maja

Članak: "Fotografija kao ukras u enterijeru"

"Oslobođenje", Sarajevo, 25. maja

Članak: "Fotografija u stanu"

"Rad", Beograd, 4. juna

Članak: "Privlačan predlog: izložba dekorativne fotografije Branibora Debeljkovića"

1966.

"Sport i svet", Beograd, br. 485 od 6. februara

Članak: "Gitarijada — povodom izložbe "Koncert od 100 fotografija"

1969.

"Politika", Beograd, 9. juni

Članak: Pavle Vasić: "MI-69 — Primenjena umetnost"

 

"Beogradska nedelja" — april 1962: U Salonu fotografije — izložba radova Branibora Debeljkovića

Spektar osećanja

Značajnu ulogu za popularisanje fotografije u Beogradu imao je ovaj bivši farmaceut od trenutka kada je 1949. definitivno ostavio poziv da bi se, nošen jednim plemenitim i entuzijastičnim idealom, okrenuo novom pozivu. Već posle prvih rezultata, i sada, na ovoj izložbi, koja na izvestan način rekapitulira jednu plodnu aktivnost, jasno se vidi da autorova opredeljenost novom pozivu nije bila avantura, već prava životna oaza da se jedno osećanje sebe, jedno osećanje sveta, izrazi i fiksira simbolikom svetlo-tamnog.

Tipično za Debeljkovića je nekanoniziran pogled na svet, jedan raskošan spektar osećanja koji je uslovio bogati tematski registar.

Osa njegovog objektiva, u fotografijama koje imaju karakter hronike, postavljena je uvek tako celishodno, da bi se izvukao maksimum svih komponenata koje događaj, scena, pruža: dinamiku, štimung, suštinu, likovne vrednosti ("Svakog dana", "Rasprodaja"), uvek pri tome pomno pazeći na formu ("Monteri").

U pejsažima postiže stupanj ekspresije koji omogućuje pretpostavku jedne nove realnosti, one koju kreira. Pejsaž je kod njega bogato graduirana tema, koju čine predeli grafički sažeti u dve-tri tonske vrednosti kontrasta, ili pak oni, krcati sadržajem, što ga nosi jedna barokna dramatična forma. Na primer, "Tržaška koča pod Triglavom". Sadržaj slike je surova priroda i usred nje, skoro izgubljen, signum čoveka — kuća, sa podtekstom o čovekovoj večnoj, tragičnoj suprotstavi prirodi.

Jedan diskretan senzibilitet istočnjačkog porekla zrači iz njegovih radova "Melanholični predeo" i "Paprat" i dok prvi vredi kao izvanredna kompozicija, drugi slavi srebrnastu lepotu ovog cveta pomalo ornamentalnih formi, a u celini asocira radove jedne američke slikarske struje, tzv. slikarstva akcije.

Debeljković pomno neguje kulturu izraza, a oko njegove kamere ažurno prati pulsacije života.

K. B.

Politika, 10. novembra 1963.:

Povodom izložbe "Robija — škola revolucionara"

Najčudnija škola na svetu

Autentičnost pružena na uvid: robijaši koje je upamtila istorija

Pišući o fotografiji na ovoj izložbi Miodrag Maksimović, između ostalog, kaže:

". . . Fotografskim povećanjem čudno se osvetljavaju i dobijaju sasvim nove dimenzije, izvesni detalji koji su do sada prolazili nezapaženo. Jedan zid, nešto što je na prvi pogled obično i neprimetno dobija ovde jednu novu likovnu dimenziju, a snagu dokumentarnog povećava do maksimalnog efekta."

"Glavni saradnici: arh. Branko Babić, akademski slikar Miloš Čirić i majstor fotografije Branibor Debeljković."

Borba:

"Fotografija kao ukras u enterijeru"

Jedna veoma zanimljiva i korisna izložba u Galeriji Grafičkog kolektiva bit će zatvorena 30. maja. Na njoj naš umjetnik primijenjene umjetnosti i majstor fotografije Branibor Debeljković, poznat i nagrađivan na izložbama u preko pedeset gradova na svih pet kontinenata, prikazuje kako danas crno-bijela fotografija kao ukras može da obogati čitavu kompoziciju stana.

Autor preko četrdeset izložbenih fotosa, uglavnom detalja iz prirode, sigurni smo, želio je među posjetiocima da vidi što veći broj naših žena. Jer, slika kao dekoracija stana najčešće je odraz ukusa domaćice. Znamo da je ta slika još i danas u 90 posto domaćinstava u našoj zemlji neka veoma loša reprodukcija velikih slikara, uveličana vjenčana fotografija pored fotografije golišavog prvenca, ili uramljena obična fotografija pejzaža isječena iz nekog ilustriranog časopisa.

Skupina kamenja koja sliči na skulpturu velikog umjetnika, igra grana i lišća, ptice u letu, sjenke i svjetlosti na predmetima, cvijeće, iglice mraza, uhvaćeni u objektiv i transponirani u obliku crno-bijelih fotografija, prema riječima njihovog autora, "može da postane veoma zanimljiv element dekora u stanu. Projektant, preko ovakvih fotografija, ima mogućnosti da unese neku vrst kontrapunkta veoma potrebnog u suvremenom živo obojenom enterijeru."

V. I.

Oslobođenje, 25. maj 1965.

"Fotografija u stanu"

"Reputacija koju ovaj umjetnik uživa u svakom slučaju je rezultat izvanrednih dostignuća na polju ove relativno mlade umjetničke grane. Jer, ne treba zaboraviti da fotografija, bar kod nas, još nije našla svoje pravo mjesto u enterijeru, a naročito u stanu. U moru slika i umjetničkih predmeta fotografija može da bude veoma interesantna dekoracija. Mogućnost njenog uveličavanja i prilagođavanja formata po želji projektanta može veoma dobro da se uklopi u opštu kompoziciju stana.

Fotografija u stanu kao realistički dokumenat brzo zamara. Ali, zato postoji dio svijeta koji nam može samo fotografija otkriti.

Izložba Branibora Debeljkovića svjedoči o tome. Dobra dekorativna fotografija, a ne ona sladunjava, kičerska, može da nađe svoje pravo mjesto u enterijeru. I ne samo to. Moderno namještenom stanu ona daje posebnu notu, boju, dimenziju.

M. V.

Rad, 4. jun 1965.

Privlačan predlog — izložba dekorativne fotografije Branibora Debeljkovića

Beogradski majstor fotografske umetnosti Branibor Debeljković gost je, ovih dana, galerije Grafičkog kolektiva u Beogradu, gde je izložio tridesetak svojih radova pod zajedničkim naslovom "Fotografija u stanu". Ova retka priredba jedne specifične discipline primenjene umetnosti podseća nas na činjenicu da je fotografija, kao element savremenog uređenja stana i enterijera uopšte, bila dosad bezrazložno zapostavljena u našoj sredini, kao što nas iznenađuje izvanrednom estetskom i tehničkom sposobnošću autora da kamerom i laboratorijskim radom oblikuje fotografiju i uzdigne je do zavidnih granica umetnosti. To je, istovremeno, ilustracija do kojeg stepena fotografija predstavlja ne samo tehniku, a odakle počinje da se svrstava u krug lepih veština.

Autor je u ovoj prilici nastojao da izvanredne estetske efekte i plastične mogućnosti fotografije prilagodi svakodnevnim potrebama čoveka, a da pri tome njene umetničke vrednosti ne izgube ni najmanji deo. Cilj je, dakle, da se prikaže kako fotografija, poput slikarskih ostvarenja, može da se integrira u savremeno uređen enterijer i da ga svojim izražajnim sredstvima humanizuje. U tom smislu autor je nesumnjivo uspeo. Neobično sveže deluju rešenja stonih lampi čije abažure prekriva dobro izabrana fotografija, za tu svrhu specijalno laboratorijski podešena. Takođe je fotografijama u boji, preneta na platno, doprinela utisku slikarskog ostvarenja, a kasirana na karton ili drvo — grafičkom radu.

Ovom izložbom, razume se, nije se nastojalo da se prikaže sve što je moguće postići fotografijom (da se oblože vrata plakara, imitira neki prostor koji u stanu ne postoji i slično), ali nije se propustila ni preporuka da je za savremeno uređenje enterijera, koji je po pravilu živo obojen, najpogodnija crno-bela fotografija. U stan, takođe, ne treba unositi ni takozvanu anegdotsku fotografiju, već samo onu koja funkcionalnom vrednošću stvara celinu sa ostalim elementima opreme. Šteta (e, međutim, što posetilac ove izložbe ostaje bez odgovora na pitanje gde može nabaviti ..."

P.

Govor Drag. Stojanovića-Sipa prilikom otvaranja VII samostalne izložbe u Grafičkom kolektivu u Beogradu 21. maja 1965. godine:

"Kad se otvaraju izložbe običaj je da se održi kraći govor i prisutnima objasni značaj koji ima izložba ili predstavi autor dela koja gledamo. U ovoj prilici hteo bih da kažem nekoliko reči van ovog običaja ... Ustvari, hteo bih da iskoristim priliku da bih jednom neobičnom čoveku naše sredine, Braniboru Debeljkoviću, upornom šunjalu sa foto-kamerom u ruci i čudno osetljivim očima, javno rekao, za neke stvari:

TRI PUTA HVALA!

Tri puta — za tri krupne zasluge;

PRVO HVALA! za upornost i retku strast bavljenja jednim poslom koji nije samo posao nego i prava umetnost. U našim uslovima i vremenu kad je počeo pa do nedavno, to je bilo i više: prava hrabrost, istinsko pribijanje okvira zaostalih shvatanja o umetnosti.

Fotografiji, do tada poznatoj u nas uglavnom po značaju koji ima za lične karte, porodične uspomene i retka putovanja na more, krčio je umetničke, prave umetničke puteve i od dokumenta stvarao doživljaje, mali krug pasioniranih ljudi u čijem prvom redu zanesenjaka, stalno gledamo Branibora Debeljkovića.

DRUGO HVALA! za ono što je zabeležio svojom kamerom, za sve neobične uglove u koje je postavio svoja sočiva, dugo vrebao bizarne trenutke našega SADA, naših predela, naših likova, naše istorije i naše maštovitosti. Za osetljivost izbora u onome što stvaraju nevidljiva zrnca brom-srebra u mraku mračne sobice, za lucidne trenutke u kojima je iz reflektovanih zraka permanentnog kretanja, izdvojio isečke i fragmente da bi ih pretvorio stvaralački u samostalne celine ili orkestrirao u nova, neočekivana dejstva.

TREĆE HVALA! za ono što nije umeo sam: za njegovo delo organizovanog razvoja naše fotografije, za predan dugogodišnji rad na postavljanju i razvijanju naših fotografskih organizacija, njihovih aktivnosti i mnogih zapaženih manifestacija, izdavačke delatnosti i mnoge druge dane i mesece. Za animiranje javnosti fotografskom umetnošću, za mnogu stručnu, prijateljsku reč onima koji počinju, na kursevima, u klubovima, školama i svojoj radionici.

TRI PUTA HVALA! BRANIBORE DEBELJKOVIĆU

i jedno posebno HVALA od ovog KOLEKTIVA u čije je prve dane i postojanje bilo upisano i tvoje ime, doprinos u stvaranju i otvaranju same galerije.

21. V 65.

D. S. Dip.


// Projekat Rastko / Fotografija //
[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]