NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoLingvistika i filologija
TIA Janus

Odbor za standardizaciju srpskog jezika

Poslovnik
Odbora za standardizaciju srpskog jezika

Na osnovu člana 3. Sporazuma o osnivanju Odbora za standardizaciju srpskog jezika (u daljem tekstu: Odbor), Odbor na svojoj prvoj, konstitutivnoj sednici donosi

POSLOVNIK

Član 1.

Odbor radi u plenumskim sednicama i u komisijama koje obrazuje za pojedina područja normativne problematike. Na svojoj prvoj sednici Odbor formira Komisiju za odnose s javnošću i rešavanje neodložnih pitanja, koja mogu iskrsavati između sednica Odbora.

Član 2.

Odbor bira predsednika, koji vodi sednice i usmerava rad Odbora. Sednice zakazuje predsednik na predlog jednog od osnivača ili po sopstvenoj inicijativi. Odbor bira i potpredsednika, koji pomaže predsedniku u njegovom radu i zamenjuje ga u slučaju odsutnosti. Odbor bira i sekretara, koji obavlja ili organizuje obavljanje stručno-administrativnih poslova. Sekretar može, ali ne mora, biti član Odbora. Predsednik, potpredsednik i sekretar Odbora biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Član 3.

Odbor donosi odluke koje se upućuju osnivačima i javnosti u vidu stavova ili zaključaka, odnosno mišljenja ili preporuka.

Odluke se donose sporazumevanjem članova Odbora. U izuzetnim slučajevima, ako se ukaže preka potreba, članovi Odbora, na predlog predsednika, mogu se izjašnjavati i glasanjem.

Odluke se donose ako sednici prisustvuje najmanje polovina članova Odbora.

Član 4.

Na sednici Odbora vodi se zapisnik, koji se dostavlja članovima Odbora. Kad je reč o pitanjima od posebnog značaja, zapisnik se dostavlja i osnivačima.

Član 5.

Rezultate rada Odbora objavljuje Matica srpska ili Institut za srpski jezik u svojim glasilima ili u zasebnim publikacijama, a kad je to u interesu jezičke standardizacije, Matici se mogu, kao kooperanti ili suorganizatori, odnosno kao suizdavači, pridružiti i drugi osnivači, odnosno druga pravna lica.

Član 6.

Za potporu svome radu Odbor će se obraćati osnivačima, državnim i drugim organima, kao i donatorima i drugim dobrotvorima.

U Beogradu,
12. decembar 1997. godine

PREDSEDNIK ODBORA
Pavle Ivić


// Projekat Rastko / Filologija //
[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]