NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoLingvistika i filologija
TIA Janus

ODBOR ZA STANDARDIZACIJU
SRPSKOG JEZIKA

Komisija za korpus

Kom. br. 9, 5. decembar 2001. g.

Odluka br. 22

Beograd, Đure Jakšića 9

Telefoni: 183-175, 181-383, 635-590

Telefaksi: 183-175, 182-825

Na sednici Komisije za korpus održanoj 27. 11. 2001. godine predloženo je da se utvrdi odluka Odbora koja bi se uputila Ministarstvu kulture Republike Srbije i Narodnoj biblioteci Srbije, te vladama Republike Crne Gore i Republike Srpske i odgovarajućim bibliotekama u Novom Sadu, na Cetinju i u Banjoj Luci, a ticala bi se čuvanja obaveznog primerka publikacije i u elektronskoj formi. Predlog Komisije prihvaćen je na godišnjoj sednici Odbora 25. 1. 2002. godine kao Odluka br. 22.

 

Obavezni primerak i u elektronskoj formi

Polazeći od potrebe da se unapređuje savremena srpska jezička kultura kao neodvojiv deo nacionalne kulture u celini, neophodno je u novi Zakon o kulturnim dobrima ili u novi Zakon o izdavačkoj delatnosti (odnosno u odgovarajuće zakone u Republici Crnoj Gori i Republici Srpskoj) ugraditi odredbu koja će obezbediti specifičan i moderan način arhiviranja štampanih tekstova. Kako Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice srpske (a u Crnoj Gori i Srpskoj odgovarajuće biblioteke najvišeg ranga) pohranjuju obavezni primerak svake štampane knjige (i druge štampane publikacije), te kako se sve publikacije danas pripremaju za štampu uz pomoć kompjutera, – izdavače bi trebalo obavezati na to da uz štampani primerak publikacije prilože i istovetnu kopiju u standardizovanoj elektronskoj tekstualnoj formi. Narodnoj biblioteci Srbije i Biblioteci Matice srpske (niti odgovarajućim bibliotekama u Crnoj Gori i Srpskoj) neće biti teško da, uz minimalno poboljšanje kadrovskih i tehničkih mogućnosti, formiraju i održavaju elektronske arhive štampanih tekstova.

 

Obrazloženje

Razvoj digitalnih elektronskih medijuma donosi nov kvalitet u mnogim segmentima života, pa bi stvaranje kvalitetne arhive tekstova u elektronski čitljivoj formi doprinosilo valjanom održavanju i unapređivanju kulture srpskog jezika i razvoju informacijsko-komunikacijske delatnosti uopšte. Takva arhiva bila bi od velikog nacionalnog značaja i njen sadržaj bio bi, pod određenim, pravno regulisanim uslovima, dostupan različitim naučnim, kulturnim i drugim javnim institucijama. Zaštita autorskih prava prilikom korišćenja tekstova u elektronskom obliku morala bi biti zajamčena kao i zaštita drugih autorskih prava.

Jedna od najkrupnijih posledica stvaranja ove arhive bila bi formiranje Elektronskog korpusa srpskog jezika, za koji bi relevantan bio samo probrani deo elektronski zapisanih tekstova. Ovakav korpus dao bi neophodan podsticaj ubrzavanju i osavremenjivanju rada na verovatno najobimnijem i najdugotrajnijem projektu srpske nacionalne kulture – Rečniku SANU, koji je poslednjih nekoliko decenija izlazio pod naslovom Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, donoseći ekavske i ijekavske likove svih unesenih odrednica. Korpus bi takođe omogućio modernizaciju čitavog kompleksa lingvističkih i informatičkih istraživanja.


// Projekat Rastko / Filologija //
[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]