NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoLingvistika i filologija
TIA Janus

ODBOR ZA STANDARDIZACIJU
SRPSKOG JEZIKA

Zaključak br. 7

18. decembar 1998. godine

Beograd, Đure Jakšića 9

Telefoni: 183-175, 181-383, 635-590

Telefaksi: 183-175, 182-825

 

Samoosporeno članstvo

Na sednici Komisije za sintaksu Odbora za standardizaciju srpskog jezika od 5. novembra 1998. godine, kojoj su prisustvovali svi njeni članovi, jednoglasno je odlučeno da se Odboru za standardizaciju srpskog jezika predloži da donese zaključak o upućivanju pisma Filozofskom fakultetu u Srpskom Sarajevu u kojem će se izložiti sledeći stav prema izjavama predstavnika tog fakulteta u Odboru:

U štampi je prof. dr Miloš Kovačević, član Odbora za standardizaciju srpskog jezika, izjavio da je naš i njegov odbor, u stvari, "odbor za satanizaciju srpskog naroda", odnosno "odbor za satanizaciju srpskog jezika". Bilo je to u listu "Demokratija" od 17. 9. 1998, str. 9, i od 18. 9. 1998, str. 8, u tekstovima: "Raskid s podaništvom srpske jezičke nauke" (pri čemu je u naslovu tog teksta sintagma srpska jezička nauka data pod navodnicima) i "Srblje je čuvalo ilirski jezik". Ta dva teksta sačinjavaju Reagovanje Odbora za informisanje Svetskog sabora Srba na Saopštenje Odbora za standardizaciju srpskog jezika povodom "Slova o srpskom jeziku". Tekst reagovanja nalazi se u prilogu.

Odbor za standardizaciju srpskog jezika moli Filozofski fakultet u Srpskom Sarajevu da se izjasni o tome da li njegov predstavnik u Odboru, koji naš i svoj Odbor naziva "odborom za satanizaciju srpskog naroda" i "odborom za satanizaciju srpskog jezika", može doprinositi radu Odbora i neophodnoj saradnji s kolegama na tome dugoročnom i dragocenom poslu. Osim toga, posredi je i pitanje moralne održivosti takvog ponašanja, koje bi iziskivalo podnošenje ostavke na članstvo u Odboru, makar i bez izvinjenja.

Odbor je na svojoj drugoj sednici, održanoj 4. decembra 1998. godine, razmotrio i prihvatio predlog Komisije za sintaksu, koji mu je dostavljen kao prilog zapisniku s druge sednice te komisije, održane 5. novembra 1998. godine.


// Projekat Rastko / Filologija //
[ Promena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]