Садржај библиотеке

Документи у библиотеци наведени по редоследу уношења у базу података

Преминуо слависта Миодраг Сибиновић

Лирска антропологија: Једанаест песама Миодрага Сибиновића - Миодраг Мркић

Плашчаніца / Плаштаница - Едуард Акулин / Эдуард Акулін

Изложба у Народној библиотеци Србије „Пушкин и српска култура“, РТС Београд, 1999.

Миодраг Сибинович, биография

Наш Љермонтов. Предавање М. Сибиновића на КНУ поводом 200. годишњице рођења М. Љермонтова. Фебруар 2014. - Миодраг Сибиновић

Са промоције у НБС књиге „2 века Пушкина“ (део 1. и део 2), 3. III 1999.

Поезија - Миодраг Сибиновић

Линкови везани за Миодрага Сибиновића (ИНДЕКС)

Антологија белоруске поезије у Српској књижевној задрузи - Миодраг Сибиновић

Књига Мирослава Топића и Петра Буњака „Фолклор и превод“ - Миодраг Сибиновић

Изазови за даље проучавање живота и дела Десанке Максимовић на грађи њених превода, есеја и путописа - Миодраг Сибиновић

Читање Попине песме Белутак - Миодраг Сибиновић

Лира и збиља Томислава Мијовића. Српска поезија из засенка - Миодраг Сибиновић

Црни таласи - Миодраг Сибиновић

Цитати и плагијати - Миодраг Сибиновић

Ремек–дело незнаног великог песника: Слово о Игоровом походу - Миодраг Сибиновић

Светионици српске културе: Поводом педесетогодишњице смрти Милорада Панића–Сурепа - Миодраг Сибиновић

Напомене на промоцији књиге „Словенска вертикала“ - Миодраг Сибиновић

Речь М. Сибиновича по поводу присуждения звания почетного доктора МГУ - Миодраг Сибинович

Из Сибиновићеве беседе на свечаном уручењу Повеље за животно дело „Радован Кошутић“ јануара 2017. - Миодраг Сибиновић

Реч на промоцији добитника повеље за животно дело Удружења књижевника Србије 6. II 2013. - Миодраг Сибиновић

Из истории поэтического перевода в Югославии - Миодраг Сибинович

Творческое в художественном переводе как части литературного процесса - Миодраг Сибинович

L'aspect créateur de la traduction en tant que composante du processus littéraire - Miodrag Sibinović

The Creative Element in Translation as Part of the Literary Process - Miodrag Sibinović

«Демон» М. Ю. Лермонтова от Й. Йовановича–Змая до Н. Бертолино - Миодраг Сибинович

L'approche de la traduction de la poesie - Miodrag Sibinović

Нацыянальнае, рэгiянальнае i eўрапейскае як элементы лiтаратурнага працэсу - Миодраг Сибинович

Светови Валерија Брјусова - Миодраг Сибиновић

О акмеизму и Ани Ахматовој - Миодраг Сибиновић и Тамара Ђуканов

Поезија нобеловца Јосифа Бродског - Миодраг Сибиновић

Са свечаног уручења Награде за превод руске прозе „Јован Максимовић“ - Миодраг Сибиновић

Руски сегмент српске преводне књижевности на почетку XXI века - Миодраг Сибиновић

Мандељштам у српском руху и духу - Миодраг Сибиновић

Предлози за даље истраживање неких тема које се тичу живота и дела проф. Ђорђа Живановића - Миодраг Сибиновић

Петар Андрејевич Митропан (1891–1988) - Миодраг Сибиновић

Место украјинске књижевности у српској науци о књижевности и култури - Миодраг Сибиновић

Стари и нови фетиши украјинске поезије пред српским читаоцем - Миодраг Сибиновић

Са промоције књиге Александре Корде Петровић о К. Чапеку „Од робота до инсеката“ - Миодраг Сибиновић

Непролазни Јесењин - Миодраг Сибиновић

Промоција „Антологије руске лирике“ - Миодраг Сибиновић

„И што ли си срећан, последњи Адаме“: Панорама савремене руске поезије - Миодраг Сибиновић

Из опыта исследования поэтики Есенина - Миодраг Сибинович

Опыты перевода поэзии Есенина - Миодраг Сибинович

Oтварање електронске библиотеке слависте Миодрага Сибиновића (18. 12. 2019.) - Миодраг Сибиновић, Душан Иванић, Александар Јерков, Дејан Ајдачић и Зоран Стефановић

Чланци и студије Миодрага Сибиновића (ИНДЕКС) - Миодраг Сибиновић

Осврти на дело Миодрага Сибиновића (ИНДЕКС)

Преводи Миодрага Сибиновића (ИНДЕКС) - Миодраг Сибиновић

Књиге Миодрага Сибиновића (ИНДЕКС) - Миодраг Сибиновић

О књизи „Венац за Мандељштама“ - Анђелка Цвијић

Извод из реферата за избор Миодрага Сибиновића у звање доцента - Радован Лалић, Ђорђе Живановић и Милосав Бабовић

Извод из реферата за избор Миодрага Сибиновића у звање редовног професора - Милосава Стојнић, Драган Недељковић и Ђорђе Живановић

Извод из извештаја са свечаног уручења дипломе почасног доктора Московског државног универзитета Миодрагу Сибиновићу - МГУ

Из рецензије за књигу „Словенска вертикала“ Миодрага Сибиновића - Витомир Вулетић

Из рецензије књиге „Словенски књижевни источници“ Миодрага Сибиновића - Милан Ранковић

О Миодрагу Сибиновићу као преводиоцу поезије - Никола Бертолино

Слависти поводом 80 година живота и рада Миодрага Сибиновића - Људмила Поповић

О књизи „Поетика и поезија. Велики руски лиричари“ Миодрага Сибиновића - Ирена Лукшић

Проф. др Миодраг Сибиновић, добитник Повеље “Радован Кошутић“ за 2016. годину за животно дело и две референтне монографије - Ксенија Кончаревић

Юбилей Миодрага Сибиновича - Андрей Базилевский

О књизи „Љермонтов у српској књижевности“ Миодрага Сибиновића - Сава Пенчић

О књизи „Словенски импулси у српској књижевности и култури“ Миодрага Сибиновића - Витомир Вулетић

О књизи „Поетика и поезија. Велики руски лиричари“ Миодрага Сибиновића - Сава Пенчић

О књизи „Оригинал и превод“ Миодрага Сибиновића - Радивоје Константиновић

О књизи „Множење светова. Руска књижевност у српској књижевности и култури“ Миодрага Сибиновића - Вукашин Костић

О књизи „Оригинал и превод“ Миодрага Сибиновића - Сава Бабић

О Миодрагу Сибиновићу, из књиге "Историја словенских књижевности и њеног проучавања" - Иван Чарота

О књизи „О превођењу“ Миодрага Сибиновића - Ранко Бугарски

О Сибиновићу као преводиоцу украјинске поезије - Људмила Поповић

О двотомном зборнику радова Руска емиграција у српској култури ХХ века - Наталья Вагапова

О књизи „Између светова. Нови аспекти књижевног дела Десанке Максимовић“ - Петар Буњак

О двотомном зборнику радова Руска емиграција у српској култури ХХ века - Наталья Вагапова

О књизи „Множење светова“ - Душан Иванић

О књизи „Множење светова“ - Петар Буњак

О књизи „Кроз гриву зене. Коњ у поезији словенских народа“ - Петар Буњак

О књизи „Венац за Мандељштама“ - Срба Игњатовић

О књизи „Кроз гриву зене. Коњ у поезији словенских народа“ - Душан Иванић

Миодраг Сибиновић — биографија

Миодраг Сибиновић — библиографија

Селективна библиографија радова професора Миодрага Сибиновића - Ана Голубовић, Ана Јаковљевић Радуновић

 

Пројекат Растко / Филологија и лингвистика / Библиотека Миодраг Сибиновић