NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoAntropologija i etnologija
TIA Janus

Љубинко Раденковић

Митска бића српског народа:

(Х)АЛА

Штампано у часопису Лицеум 2, Крагујевац, стр. 11-16.

Кључне речи: митологија, демони, хала, народна култура, Јужни Словени

(Х)ала је митолошко биће које се јавља у фолклору и веровањима Срба, Бугара и Македонаца. Под овим именом најчешће се помиње у Србији, у њеном источном и јужном делу, Поморављу, Копаонику и делом у Бугарској. У поменутим српским крајевима срећу се још и називи: алетина, алине, алосије, алчина. У западним крајевима сачуван је назив хала, халина, најчешће у епским песмама или у окамењеним изразима типа: Хало несита! Назив хала среће се и у Бугарској.

У речницима ЈАЗУ и САНУ и неким другим, назив ала изводи се из тур. ala, "змија". Неке народне представе о али, приказујући је као змијолико чудовиште пружају могућност за прихватање оваквог тумачења. Језички пак, тешко је објашњиво почетно х у њеном називу. Зато је прихватљивије друго тумачење које назив изводи из индоевропске основе "holiti/haliti"скресати"[1]. Један од синонима за митолошко биће стригој код Румуна јесте хале.[2] У Старих Грка, а такође и у народним веровањима данашњих Грка, среће се слично митолошко биће под називом ламја. Тај назив среће се и код Бугара и Македонаца, где може бити и синоним за алу.

У народним бајањима але имају и лична имена. По једном извору, у источном делу Србије зову се: Смиљана, Огршћана, Калина, Магдалена[3], по другом извору, у околини ЛесковцаДобрица, Бугарка, Јевросија Рускиња, Драгија, Загорка, док је, по казивању бајалице из истог краја, у Морави погинула ала Иленка Румунка. Бајалица им се у чину бајања обраћала недовољно јасним изразом Маате палетинке.[4]

Не постоји јасна и јединствена представа о спољашњем изгледу але. Она се најчешће везује за ветар, олују и градоносне облаке: "ала је некакво црно и страшно биће у виду ветра"[5]; "алу народ замишља као црни ветар који иде земљом. Где год прође, мора да духне вијор, који врти као сврдао. Кога задахне вијор, полуди[6]" ; и у Бугарској је ала онај силан ветар који мете све пред собом и изазива велико пустошење: "Излезнаха до три люти хали,/ Девет години що се духали";[7] але које јуришају на месец имају две главе и шест прстију и претварају се у различите обликечас у људе са шест прстију и гвозденим вилама, час у животињеу црно јуне, великог вепра, црног вука;[8] по једном веровању из околине Лесковца, човек је чувао алу у амбаруона је имала огромна уста и у руци је држала велику дрвену кашику; пила је дневно 30 литара млека;[9] у бајању из источне Србије ала се описује као змија троглавкиња ("у једна уста носи виле и ветрови,/ друга устаиздат и зле болести,/ трећа устаучинци, растурци"[10]); ала се може "увући" и у човека и тада она има људско обличје а задржава алске особинепо предању ала се увукла у светог Симеуна па је он постао незаситиз њега је алу извукао свети Сава[11]; по једној приповеци која се среће у источној Србији и Бугарској, човек је убио алу која му је уништавала виноград, а била је у мршавом човеку у далеком селуона је јела млеко из великих судова где су били удробљени: црни, зелен и бео хлеб ( црни хлеб од жита које је ала обирала ујутру са њива када је падала као магла, зеленод жита пре цветања и белиод зрелог жита)[12]; у другој приповеци ала улази у умрлу цареву ћерку и прождире војнике који су на стражи[13]; по предању из околине Лесковца але у виду 12 гавранова односиле су род винограда[14].

Водећи градоносне облаке, ала се приказује и у виду орла, који се обично сматра пратиоцем алиног противникабога Громовника. Вероватно се то може тумачити њеном могућношћу да се претвара у различите облике и да може да бира облике који ће јој омогућити да најлакше оствари циљ. У приповеткама је често приказана као лаковерна и глупа (што је повезује с ђаволом), јер је лако варају Ћоса и Циганин.

Када се људи сретну с алама на путу или у пољу, или пак наиђу на "њихово" место на раскрсници, добијају од њих опасне болести (слично је и са вилама, самовилама, јудама). Сусрет човека с алом на путу, која му нуди кумство у једној приповеци, такође је на штету човека[15]. Одлазак човека у алину кућу, која је далеко и у шуми, према народним приповеткама, може имати различите последице по њега: ако јој приступи с молбом и не говори о разликама између ње и људи, бива награђену супротном, сурово га кажњава. Тако пасторка, коју је отерала маћеха, дошавши у алину кућу, обраћа јој се изразом "мајко", иште је по глави пуној црва, храни њену "живину" састављену од дивљих животиња, а за узврат бива награђена од ње ковчегом пуним злата; супротно чини маћехина ћерка и зато њу и њену мајку ала кажњава пославши им у сандуку змије отровнице[16]. У другом примеру, када се царев син обратио али да му даде своју ћерку за жену, она га спашава од других ала и помаже му да се ожени[17]. Опет, ала поједе жену и дете, које је била кума, када жена, дошавши код ње у госте, казује шта је све видела у њеној кући (најважније, како је ала скидала своју главу и намештала коњску)[18].

Према народном веровању на Копаонику, алу која је живела у језеру, убили су Римљани тако што су заковали површину језера гредама са металним шиљцима окренутим надоле. Од тог времена жито више не рађа као до тада ("један класједан литар"). Такође, по тим веровањима ала је чувала берићет свога краја од других ала. Ако град убије летину, тумачило се, да је ала из другог краја победила домаћу алу и однела берићет[19].

За нечиста места, јер ту долазе але, сматрају се уврате (где се окреће стока и плуг при орању њиве) и браници (насипи на водоплавном земљишту). У Поморављу на тим местима беру алске траве, које употребљавају у бајању[20].

Але односе летину, или како се каже, "пију берићет"пшеницу, грожђе у раној фази итд; могу да испију и млеко овцама, нарочито кад грми; задају људима болести. Према веровању из Хомоља але јуришају на Месец, с намером да га униште, а после тога би и Сунце од жалости умрло и тада би светом завладала тама[21]. У приповеткама за але се каже да једу људско месо. У свом простору по мирису откривају човека: "Нано, што нам мирише на човечје месо", пита син своју мајку алу. У Банату се веровало, ако родитељима умиру деца да их једе хала[22].

Противници але су: змај и свецисв. Илија, св. Аранђео, св. Ђорђе, св. Јован, св. Сава а такође и халовити или змајевити људи. Муња је главно средство којим се алини противници боре против ње. Зато се верује да је грмљавина борба између ала и змајева. У горњој Пчињи, за место на њиви где је жито добро родили, кажу да је змај погодио алу и она ту стресла уво[23]. Кад грми, але се скривају од змајева у високом дрвећу. Ако се пак змај нађе у шупљем дрвету, але га могу уништити тако што запале дрво[24].

Против ала у облацима по веровању из Баната, боре се и халовити људи. За једног од њих људи су говорили да има реп, а други је имао четири сисе[25]. По истом извору, сељаци су као истиниту причу износили, да је пре Првог светског рата на путу према Белој Цркви, пала малаксала ала из облака у виду огромне змије, па су јој давали млека да ојача.

У хрватским крајевима функције које су везане за алу имају: вукодлак, вештица, вједогоња, легромант, штриго итд.

На основу сижеа народних приповедака може се говорити о сличности између але и руске баба-јаге. Раније поменути садржај о одласку пасторке у алину кућу у шуми, среће се и код Русатамо пасторка одлази у баба-јагину кућу и храни њену "стоку"[26] . Слични су и приповедни садржаји у којима су ала код Срба, а баба-јага код Руса, куме детету и које га после поједу јер откривају њихову тајну. У српском примеру дијалог с алом води мајка њеног кумчета а у руском само кумче:

1) "Сутрадан отиде кумица к њој, па кад улегне у једну собу, види како се бију ожег и метла; кад је била у другој соби, а оно људске ноге; кад улегне у четврту собу, а оно људско месо; кад улегне у пету собу, а оно крв, а кад улегне у шесту, а оно ала скинула своју главу па је биште, а на себе турила коњску главу. Како је видела кумицу, а она баци коњску главу, па тури своју. После тога принесе ала ручак и каже јој:Ручај, кумо.Како ћу да ручам, кад улегох у прву собу, а оно се бију ожег и метла?Ручај, кумо, ручај. То су моје слушкиње: бију се која ће да узме метлу да мете.Како ћу, кумо, да ручам, кад улегох у другу и трећу собу а оно руке и ноге људске? А ала јој каже:Ручај, кумо, то је моје јело.Како ћу да ручам, кумо, кад улегох у шесту собу, а оно сама крв?Ручај, кумице, ручај, то је моје вино што га пијем.Како ћу да ручам, кад те видох како си скинула своју главу па је биштеш, а на себе турила коњску? Ала, кад то чу, поједе и њу и дете;"[27]

2) "На свој имендан пошла је девојчица куми с колачима да је части. Долази до вратаврата затворена људском ногом; изашла у двориштеу каци крв; изашла на степеништетамо мртва деца; трем затворен руком; на подуруке, ноге; врата затворена прстом. Изашла јој у сусрет Јага и пита:Да ли си нешто видела по путу, драга, кад си долазила код мене?Видела самодговара девојчица,врата ногом затворена.То је моја реза гвоздена.Видела сам у дворишту у каци крв.То је моја комина, моја добра.Видела сам на степеништу деца леже.То су моји прасићи.Трем затворен руком.То је моја реза, моја златна.Видела сам у кући чупаву главу.То је моја метла, моја коврџава, рекла је Јага-Јагињишна, наљутила се на своје наметљиво кумче и појела га"[28].

И један и други пример сведоче о хтонској природи ових митолошких бића. Наиме, јунак може ући у хтонски простор и открити тајну тог светаали ту тајну не сме пренети људима. Слично овоме је стицање знања немуштог језикачовек може доћи до тог сазнања од стране хтонског бића, али ако се усуди да то сазнање саопшти људима онда ће га у тој намери претећи смрт.

И ала и баба-јага могу се свести на неку старију представу о женском демонском божанствузмијоликој господарици подземног света.

Напомене

1 Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд, вьш. 8, Москва 1981, стр.12-13.

2 Г. Кабакова, Материалы по румынской демонологии, Материалы к VI международному конгрессу по изучению стран юго-восточной Европы, Москва 1989, стр.133.

3 М. Милићевић, Живот Срба сељака, СЕЗб I, 1894, стр.327.

4 Драгутин М. Ђорђевић, Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави, СЕЗб LXX, 1958, стр.559

5 Саватије Грбић, Српски народни обичаји из среза бољевачког, СЕЗб XIV, 1909, стр.326.

6 Сава М. Милосављевић, Обичаји српског народа из среза хомољског, СЕЗб XIX, 1913, стр.296.

7 Димиитьр Маринов, Народна вяра и религиозни народни обичаи, София 1994, стр.70.

8 Сава М. Милосављевић, наведено дело, стр. 397.

9 Драгутин М. Ђорђевић, Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави, стр.563-565.

10 Љубинко Раденковић, Народне басме и бајања, НишПриштинаКрагујевац 1982, стр.97.

11 Владимир Ћоровић, Свети Сава у народном предању, Београд 1990, стр. 182.

12 Веселин Чајкановић, Српске народне приповетке, СЕЗб XVI, 1927, стр.366-368; Лиляна Даскалова-Перковска, Доротея Добрева, Йорданка Коцева, Евгения Мицева, Български фолклорни приказки, София 1994, стр.226.

13 Веселин Чајкановић, Српске народне приповетке, стр.57-59.

14 Драгутин М. Ђорђевић, Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави, стр.563-565.

15 Веселин Чајкановић, Српске народне приповетке, стр.369.

16 Веселин Чајкановић, наведено дело, стр.135.

17 Веселин Чајкановић, наведено дело, стр. 114-117.

18 Веселин Чајкановић, наведено дело, стр. 369.

19 Казивао Богомир Максимовић (1927), село Црна Глава (1996).

20 Веселин Чајкановић, Речник српских народних веровања о биљкама. Додатак В. Ђурића, СКЗ, Београд 1994, стр.256.

21 Сава М. Милосављевић, наведено дело, стр.397.

22 Миленко С. Филиповић, Вера и црква у животу Банатских Хера, Банатске Хере, Нови Сад 1958, стр.281.

23 Миленко С. Филиповић, Персида Томић. Горња Пчиња, СЕЗб LXVIII, 1955, стр.104.

24 Алекса Васиљевић, Како се у Сврљигу мисли о змајевима, "Босанска вила" IX, 1894, бр.12, стр. 182-184. стр.184.

25 Милени С. Филиповић, Вера и црква у животу Банатских Хера, стр.281.

26 Вук Стеф. Караџић, Српске народне приповијетке, "Просвета", Београд 1988, стр.135; А. Н. Афанасьев, Народные русские сказки, т. I, Москва 1985, стр.124-125.

26 Веселин Чајкановић, Српске народне приповетке, стр. 369.

27 Т. А. Новичкова, Русский демонологический словарь, СПб, 1995, стр. 31-32.

// Пројекат Растко / Антропологија //
[ Промена писма | Претрага | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]