NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoAntropologija i etnologija
TIA Janus

Ljubinko Radenković

Mitska bića srpskog naroda:

(H)ALA

Štampano u časopisu Liceum 2, Kragujevac, str. 11-16.

Ključne reči: mitologija, demoni, hala, narodna kultura, Južni Sloveni

(H)ala je mitološko biće koje se javlja u folkloru i verovanjima Srba, Bugara i Makedonaca. Pod ovim imenom najčešće se pominje u Srbiji, u njenom istočnom i južnom delu, Pomoravlju, Kopaoniku i delom u Bugarskoj. U pomenutim srpskim krajevima sreću se još i nazivi: aletina, aline, alosije, alčina. U zapadnim krajevima sačuvan je naziv hala, halina, najčešće u epskim pesmama ili u okamenjenim izrazima tipa: Halo nesita! Naziv hala sreće se i u Bugarskoj.

U rečnicima JAZU i SANU i nekim drugim, naziv ala izvodi se iz tur. ala, "zmija". Neke narodne predstave o ali, prikazujući je kao zmijoliko čudovište pružaju mogućnost za prihvatanje ovakvog tumačenja. Jezički pak, teško je objašnjivo početno h u njenom nazivu. Zato je prihvatljivije drugo tumačenje koje naziv izvodi iz indoevropske osnove "holiti/haliti"skresati"[1]. Jedan od sinonima za mitološko biće strigoj kod Rumuna jeste hale.[2] U Starih Grka, a takođe i u narodnim verovanjima današnjih Grka, sreće se slično mitološko biće pod nazivom lamja. Taj naziv sreće se i kod Bugara i Makedonaca, gde može biti i sinonim za alu.

U narodnim bajanjima ale imaju i lična imena. Po jednom izvoru, u istočnom delu Srbije zovu se: Smiljana, Ogršćana, Kalina, Magdalena[3], po drugom izvoru, u okolini LeskovcaDobrica, Bugarka, Jevrosija Ruskinja, Dragija, Zagorka, dok je, po kazivanju bajalice iz istog kraja, u Moravi poginula ala Ilenka Rumunka. Bajalica im se u činu bajanja obraćala nedovoljno jasnim izrazom Maate paletinke.[4]

Ne postoji jasna i jedinstvena predstava o spoljašnjem izgledu ale. Ona se najčešće vezuje za vetar, oluju i gradonosne oblake: "ala je nekakvo crno i strašno biće u vidu vetra"[5]; "alu narod zamišlja kao crni vetar koji ide zemljom. Gde god prođe, mora da duhne vijor, koji vrti kao svrdao. Koga zadahne vijor, poludi[6]" ; i u Bugarskoj je ala onaj silan vetar koji mete sve pred sobom i izaziva veliko pustošenje: "Izleznaha do tri ljuti hali,/ Devet godini щo se duhali";[7] ale koje jurišaju na mesec imaju dve glave i šest prstiju i pretvaraju se u različite oblikečas u ljude sa šest prstiju i gvozdenim vilama, čas u životinjeu crno june, velikog vepra, crnog vuka;[8] po jednom verovanju iz okoline Leskovca, čovek je čuvao alu u ambaruona je imala ogromna usta i u ruci je držala veliku drvenu kašiku; pila je dnevno 30 litara mleka;[9] u bajanju iz istočne Srbije ala se opisuje kao zmija troglavkinja ("u jedna usta nosi vile i vetrovi,/ druga ustaizdat i zle bolesti,/ treća ustaučinci, rasturci"[10]); ala se može "uvući" i u čoveka i tada ona ima ljudsko obličje a zadržava alske osobinepo predanju ala se uvukla u svetog Simeuna pa je on postao nezasitiz njega je alu izvukao sveti Sava[11]; po jednoj pripoveci koja se sreće u istočnoj Srbiji i Bugarskoj, čovek je ubio alu koja mu je uništavala vinograd, a bila je u mršavom čoveku u dalekom seluona je jela mleko iz velikih sudova gde su bili udrobljeni: crni, zelen i beo hleb ( crni hleb od žita koje je ala obirala ujutru sa njiva kada je padala kao magla, zelenod žita pre cvetanja i beliod zrelog žita)[12]; u drugoj pripoveci ala ulazi u umrlu carevu ćerku i proždire vojnike koji su na straži[13]; po predanju iz okoline Leskovca ale u vidu 12 gavranova odnosile su rod vinograda[14].

Vodeći gradonosne oblake, ala se prikazuje i u vidu orla, koji se obično smatra pratiocem alinog protivnikaboga Gromovnika. Verovatno se to može tumačiti njenom mogućnošću da se pretvara u različite oblike i da može da bira oblike koji će joj omogućiti da najlakše ostvari cilj. U pripovetkama je često prikazana kao lakoverna i glupa (što je povezuje s đavolom), jer je lako varaju Ćosa i Ciganin.

Kada se ljudi sretnu s alama na putu ili u polju, ili pak naiđu na "njihovo" mesto na raskrsnici, dobijaju od njih opasne bolesti (slično je i sa vilama, samovilama, judama). Susret čoveka s alom na putu, koja mu nudi kumstvo u jednoj pripoveci, takođe je na štetu čoveka[15]. Odlazak čoveka u alinu kuću, koja je daleko i u šumi, prema narodnim pripovetkama, može imati različite posledice po njega: ako joj pristupi s molbom i ne govori o razlikama između nje i ljudi, biva nagrađenu suprotnom, surovo ga kažnjava. Tako pastorka, koju je oterala maćeha, došavši u alinu kuću, obraća joj se izrazom "majko", ište je po glavi punoj crva, hrani njenu "živinu" sastavljenu od divljih životinja, a za uzvrat biva nagrađena od nje kovčegom punim zlata; suprotno čini maćehina ćerka i zato nju i njenu majku ala kažnjava poslavši im u sanduku zmije otrovnice[16]. U drugom primeru, kada se carev sin obratio ali da mu dade svoju ćerku za ženu, ona ga spašava od drugih ala i pomaže mu da se oženi[17]. Opet, ala pojede ženu i dete, koje je bila kuma, kada žena, došavši kod nje u goste, kazuje šta je sve videla u njenoj kući (najvažnije, kako je ala skidala svoju glavu i nameštala konjsku)[18].

Prema narodnom verovanju na Kopaoniku, alu koja je živela u jezeru, ubili su Rimljani tako što su zakovali površinu jezera gredama sa metalnim šiljcima okrenutim nadole. Od tog vremena žito više ne rađa kao do tada ("jedan klasjedan litar"). Takođe, po tim verovanjima ala je čuvala berićet svoga kraja od drugih ala. Ako grad ubije letinu, tumačilo se, da je ala iz drugog kraja pobedila domaću alu i odnela berićet[19].

Za nečista mesta, jer tu dolaze ale, smatraju se uvrate (gde se okreće stoka i plug pri oranju njive) i branici (nasipi na vodoplavnom zemljištu). U Pomoravlju na tim mestima beru alske trave, koje upotrebljavaju u bajanju[20].

Ale odnose letinu, ili kako se kaže, "piju berićet"pšenicu, grožđe u ranoj fazi itd; mogu da ispiju i mleko ovcama, naročito kad grmi; zadaju ljudima bolesti. Prema verovanju iz Homolja ale jurišaju na Mesec, s namerom da ga unište, a posle toga bi i Sunce od žalosti umrlo i tada bi svetom zavladala tama[21]. U pripovetkama za ale se kaže da jedu ljudsko meso. U svom prostoru po mirisu otkrivaju čoveka: "Nano, što nam miriše na čovečje meso", pita sin svoju majku alu. U Banatu se verovalo, ako roditeljima umiru deca da ih jede hala[22].

Protivnici ale su: zmaj i svecisv. Ilija, sv. Aranđeo, sv. Đorđe, sv. Jovan, sv. Sava a takođe i haloviti ili zmajeviti ljudi. Munja je glavno sredstvo kojim se alini protivnici bore protiv nje. Zato se veruje da je grmljavina borba između ala i zmajeva. U gornjoj Pčinji, za mesto na njivi gde je žito dobro rodili, kažu da je zmaj pogodio alu i ona tu stresla uvo[23]. Kad grmi, ale se skrivaju od zmajeva u visokom drveću. Ako se pak zmaj nađe u šupljem drvetu, ale ga mogu uništiti tako što zapale drvo[24].

Protiv ala u oblacima po verovanju iz Banata, bore se i haloviti ljudi. Za jednog od njih ljudi su govorili da ima rep, a drugi je imao četiri sise[25]. Po istom izvoru, seljaci su kao istinitu priču iznosili, da je pre Prvog svetskog rata na putu prema Beloj Crkvi, pala malaksala ala iz oblaka u vidu ogromne zmije, pa su joj davali mleka da ojača.

U hrvatskim krajevima funkcije koje su vezane za alu imaju: vukodlak, veštica, vjedogonja, legromant, štrigo itd.

Na osnovu sižea narodnih pripovedaka može se govoriti o sličnosti između ale i ruske baba-jage. Ranije pomenuti sadržaj o odlasku pastorke u alinu kuću u šumi, sreće se i kod Rusatamo pastorka odlazi u baba-jaginu kuću i hrani njenu "stoku"[26] . Slični su i pripovedni sadržaji u kojima su ala kod Srba, a baba-jaga kod Rusa, kume detetu i koje ga posle pojedu jer otkrivaju njihovu tajnu. U srpskom primeru dijalog s alom vodi majka njenog kumčeta a u ruskom samo kumče:

1) "Sutradan otide kumica k njoj, pa kad ulegne u jednu sobu, vidi kako se biju ožeg i metla; kad je bila u drugoj sobi, a ono ljudske noge; kad ulegne u četvrtu sobu, a ono ljudsko meso; kad ulegne u petu sobu, a ono krv, a kad ulegne u šestu, a ono ala skinula svoju glavu pa je bište, a na sebe turila konjsku glavu. Kako je videla kumicu, a ona baci konjsku glavu, pa turi svoju. Posle toga prinese ala ručak i kaže joj:Ručaj, kumo.Kako ću da ručam, kad ulegoh u prvu sobu, a ono se biju ožeg i metla?Ručaj, kumo, ručaj. To su moje sluškinje: biju se koja će da uzme metlu da mete.Kako ću, kumo, da ručam, kad ulegoh u drugu i treću sobu a ono ruke i noge ljudske? A ala joj kaže:Ručaj, kumo, to je moje jelo.Kako ću da ručam, kumo, kad ulegoh u šestu sobu, a ono sama krv?Ručaj, kumice, ručaj, to je moje vino što ga pijem.Kako ću da ručam, kad te vidoh kako si skinula svoju glavu pa je bišteš, a na sebe turila konjsku? Ala, kad to ču, pojede i nju i dete;"[27]

2) "Na svoj imendan pošla je devojčica kumi s kolačima da je časti. Dolazi do vratavrata zatvorena ljudskom nogom; izašla u dvorišteu kaci krv; izašla na stepeništetamo mrtva deca; trem zatvoren rukom; na poduruke, noge; vrata zatvorena prstom. Izašla joj u susret Jaga i pita:Da li si nešto videla po putu, draga, kad si dolazila kod mene?Videla samodgovara devojčica,vrata nogom zatvorena.To je moja reza gvozdena.Videla sam u dvorištu u kaci krv.To je moja komina, moja dobra.Videla sam na stepeništu deca leže.To su moji prasići.Trem zatvoren rukom.To je moja reza, moja zlatna.Videla sam u kući čupavu glavu.To je moja metla, moja kovrdžava, rekla je Jaga-Jaginjišna, naljutila se na svoje nametljivo kumče i pojela ga"[28].

I jedan i drugi primer svedoče o htonskoj prirodi ovih mitoloških bića. Naime, junak može ući u htonski prostor i otkriti tajnu tog svetaali tu tajnu ne sme preneti ljudima. Slično ovome je sticanje znanja nemuštog jezikačovek može doći do tog saznanja od strane htonskog bića, ali ako se usudi da to saznanje saopšti ljudima onda će ga u toj nameri preteći smrt.

I ala i baba-jaga mogu se svesti na neku stariju predstavu o ženskom demonskom božanstvuzmijolikoj gospodarici podzemnog sveta.

Napomene

1 Эtimologičeskij slovar' slavjanskih jazykov. Praslavjanskij leksičeskij fond, v'š. 8, Moskva 1981, str.12-13.

2 G. Kabakova, Materialy po rumynskoj demonologii, Materialy k VI meždunarodnomu kongressu po izučeniju stran jugo-vostočnoj Evropy, Moskva 1989, str.133.

3 M. Milićević, Život Srba seljaka, SEZb I, 1894, str.327.

4 Dragutin M. Đorđević, Život i običaji narodni u Leskovačkoj Moravi, SEZb LXX, 1958, str.559

5 Savatije Grbić, Srpski narodni običaji iz sreza boljevačkog, SEZb XIV, 1909, str.326.

6 Sava M. Milosavljević, Običaji srpskog naroda iz sreza homoljskog, SEZb XIX, 1913, str.296.

7 Dimiit'r Marinov, Narodna vjara i religiozni narodni običai, Sofija 1994, str.70.

8 Sava M. Milosavljević, navedeno delo, str. 397.

9 Dragutin M. Đorđević, Život i običaji narodni u Leskovačkoj Moravi, str.563-565.

10 Ljubinko Radenković, Narodne basme i bajanja, NišPrištinaKragujevac 1982, str.97.

11 Vladimir Ćorović, Sveti Sava u narodnom predanju, Beograd 1990, str. 182.

12 Veselin Čajkanović, Srpske narodne pripovetke, SEZb XVI, 1927, str.366-368; Liljana Daskalova-Perkovska, Doroteja Dobreva, Jordanka Koceva, Evgenija Miceva, Bъlgarski folklorni prikazki, Sofija 1994, str.226.

13 Veselin Čajkanović, Srpske narodne pripovetke, str.57-59.

14 Dragutin M. Đorđević, Život i običaji narodni u Leskovačkoj Moravi, str.563-565.

15 Veselin Čajkanović, Srpske narodne pripovetke, str.369.

16 Veselin Čajkanović, navedeno delo, str.135.

17 Veselin Čajkanović, navedeno delo, str. 114-117.

18 Veselin Čajkanović, navedeno delo, str. 369.

19 Kazivao Bogomir Maksimović (1927), selo Crna Glava (1996).

20 Veselin Čajkanović, Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama. Dodatak V. Đurića, SKZ, Beograd 1994, str.256.

21 Sava M. Milosavljević, navedeno delo, str.397.

22 Milenko S. Filipović, Vera i crkva u životu Banatskih Hera, Banatske Here, Novi Sad 1958, str.281.

23 Milenko S. Filipović, Persida Tomić. Gornja Pčinja, SEZb LXVIII, 1955, str.104.

24 Aleksa Vasiljević, Kako se u Svrljigu misli o zmajevima, "Bosanska vila" IX, 1894, br.12, str. 182-184. str.184.

25 Mileni S. Filipović, Vera i crkva u životu Banatskih Hera, str.281.

26 Vuk Stef. Karadžić, Srpske narodne pripovijetke, "Prosveta", Beograd 1988, str.135; A. N. Afanas'ev, Narodnye russkie skazki, t. I, Moskva 1985, str.124-125.

26 Veselin Čajkanović, Srpske narodne pripovetke, str. 369.

27 T. A. Novičkova, Russkij demonologičeskij slovar', SPb, 1995, str. 31-32.

// Projekat Rastko / Antropologija i etnologija //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]