*

Сербістика в щорічнику "Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур"

Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. – Киів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Інститут філології). - 1999-2009.

Србистика у кијевском годишњаку "Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур" (Компаративна истраживања словенских језика и култура, 1999-2009)

1999

Дзюба О.І. (Київ, Україна)

До питання інтерпретації біблійного міфу про Самсона та Далілу в світовій літературі 14–18


2000

Карацуба М.Ю. (Київ, Україна)

Типологічні зіставлення південнослов'янської народної поезії з літературними творами східних слов'ян на рівні образно-сюжетної структури 53–61

Лисенко А.А. (Київ, Україна)

Маркованість стилістичних значень сербської та хорватської науково-фантастичної лексики 283–289

Ярмак В.І., Пономаренко В.П. (Київ, Україна)

Назви срібла у слов'янських мовах 328–343


Випуск 3, 2001. – частина 1

Пастух С.М. (Київ, Україна)

Проблема історичної пам'яті у романах Вука Драшковича „Ніж" 93–105.


Випуск 3, 2001. – частина 2

Пейчева О.Н.

О нестабильных консонантах в сербском и хорватском литературных языках 113–120


Випуск 5, 2006

Білик Н.Л. (Київ, Україна)
Іво Андрич в українських перекладах (80-ті – 90-ті роки ХХ ст.) 174–181

Василишин М.В. (Львів, Україна)
"Fiktion" і "faktion" у сербській літературі "неореалізму" (на матеріалі прози М.Савича) 181–187

Стельмах Х.М. (Львів, Україна)
Символіка простору у феміністичній прозі (на матеріалі роману Я. Тешанович “Сирени”) 248–254

Ткаченко О.М. (Київ, Україна)
Лірично-суб'єктивне в поетиці Іво Андрича та місце образу жінки 255–262


Випуск 6, 2006

Білик Н.Л. (Київ, Україна)
Сюжетно-фабульні аналогії в історичних романах І.Андрича та П.Загребельного 230

Пастух С.М. (Київ, Україна)
Югославський роман про війну 1980–90-х років: oсобливості нарації 270

Ткаченко О.М. (Київ, Україна)
"Жінка без тілесного": образ жінки "західного світу" в історичному романі І.Андрича "Травницька хроніка" 292


Випуск 7, 2008

Айдачич Д. (Белград, Сербія)
Представе о Пољацима у Мемоарима Симеона Пишчевића 277–281

Білик Н.Л. (Київ, Україна)
Іво Андрич в українських перекладах (І половина ХХ сторіччя) 320–332

Василrишин М.Б. (Львів, Україна)
Особливості неореалізму в літературах Югославії та Італії (компаративний аспект) 337–346

Гук З.В. (Львів, Україна)
Постмодерністська інтерпретація міфу про Геро і Леандра у романі Мілорада Павича “Внутрішня сторона вітру” 352–361

Карацуба М.Ю. (Київ, Україна)
До питання омонімії у слов'янських мовах у світлі праць Л. Булаховського 403–407

Рева Л. Г. (Київ, Україна)
Славістичний дискурс Михайла Драй-Хмари 483–494

Ткаченко О.М. (Київ, Україна)
Художня інтерпретація архетипу фатальної жінки у творчості І.Андрича (на матеріалі оповідання “Анічині часи”) 501–507


2008 Ювілейний випуск (до 120–річчя з дня народження)

Ярмак В.І. (Київ, Україна)
Відтворення в художньому перекладі стилістичних особливостей сербських часових форм на позначення минулого у світлі концепцій академіка Л. А. Булаховського 248–255

Білик Н.Л. (Київ, Україна)
Іво Андрич і українська культура (до характеристики українських творчих зв'язків Іво Андрича 50–60-х років ХХ сторіччя) 267–274

Білоног Ю.І. (Київ, Україна)
Інтерактивність у авторсько-читацькій комунікації “по-павичівськи” (на матеріалі романної творчості М. Павича) 274–282

Деркач О.М. (Київ, Україна)
Семантика категорії “краси” у жіночій персоносфері роману Іво Андрича “Омер-паша Латас” 301–307

Карацуба М.Ю. (Київ, Україна)
Українські художні переклади І. Франка з сербської народної поезії у світлі позиції Л.А. Булаховського 313–320

Славістичний Белград – 2008 (Білик Н.Л)

Круглий стіл, присвячений сербському письменникові Д. Михайловичу ( Д. Айдачич )


2009, Спеціальний випуск [PDF >> ]

Албул О.А., Лобур Н.В. (Львів, Україна)
Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка 3–10

Паламарчук О.Л., Чмир О.Р. (Київ, Україна)
Слов'янська філологія в Київському університеті 63–70

Стеблина-Рудякова Л.М. (Київ, Україна)
Почеци наставе српског језика на Кијевском универзитету 98–100

Антонова О.К. (Київ, Україна)
Фразеологізми з компонентом ДУША у сербській мовній картині світу 109–113

Білик Н.Л. (Київ, Україна)
Семантика ключевого знаку-символу романах І. Андрича "Міст на Дрині" й П. Загребельного "Первоміст" : типологічні аналогії, міфологічний інтертекст 237–246

Деркач О.М. (Київ, Україна)
Жінка "нового часу" як елемент типологічної класифікації суб'єктів жіночої персоносфері у творах Іво Андрича (на матеріалі роману "Міст на Дрині") 257–264

Дзюба-Погребняк О.І. (Київ, Україна)
Косовська (Відовданська) ідея та Перша світова війна 264–274


Випуск 10, 2009

Антонова О.К. (Київ, Україна)

Семантика слова душа й її роль у процесі фразеологізації 11–14

Гук З.В. (Львів, Україна)

Особливості функціонування моделі енциклопедії в прозовій творчості Д. Кіша та М. Павича 273–281

Деркач О.М. (Київ, Україна)

Жінка "нового часу" у жіночій персоносфері Іво Андрича: проблема самоідентифікації (на матеріалі оповідання "Жінка на камені") 281–284

Карацуба М.Ю. (Київ, Україна)

Тематичне і жанрове розмаїття хорватського і сербського модернізму 302–309

Ковтун О.О. (Київ, Україна)

Музикант-виконавець у традиційній культурі південних слов'ян (етнолінгвістичний аспект) 318–326

Моцна І.І. (Львів, Україна)

Час і простір в антиутопічних романах Борислава Пекича 360–369

На Растку објављено: 2009-12-06
Датум последње измене: 2009-12-06 20:01:42
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује