Proiectul cultural Rastko 
 
.
.
Matica srpska
.
Fundația culturală "Matica srpska" este cea mai veche instituție 
sârbească de literatură, cultură și știință
  acasă 
proiect
istorie
artă
literatură
diverse
legături
e-mail
 
   
   
   
   
  ISTORIA 
  Fundației culturale "Matica srpska"

  Motivul pentru înființarea Fundației culturale "Matica srpska" ("Matca sârbă") l-a constituit revista "Serbska ljetopis" (în fotografie), pornită în anul 1824, la Pesta, care, datorită ecoului slab la public, a intrat în criză. Pentru a nu-i fi întreruptă apariția, o grupă de cetățeni sârbi a hotărât ca în februarie 1826 să înființeze o fundație care să se ocupe nu doar de editarea revistei, ci și de editarea de cărți folositoare în general. Astăzi, "Letopis Matica srpska" este cea mai veche revistă literară din lume, care apare fără întrerupere începând din anul 1826.

  Fondatorii Fundației culturale "Matica srpska" au fost: Jovan Hadžiæ (alias Miloš Svetiæ), un tânăr avocat și scriitor, și câțiva târgoveții sârbi din Pesta și anume Josif Milovuk, Gavrilo Bozitovac, Georgije Stankoviæ, Petar Rajiæ, Jovan Demetroviæ și Andrija Rozmiroviæ.
  Prin acțiunile sale, Fundației culturală "Matica srpska" a influențat cele mai importante mișcări culturale și istorice ale poporului sârb. Chiar dacă, la început s-a împotrivit reformei limbii literare a lui Vuk Stefanoviæ Karađiæ, dat fiind faptul că scrierea fonetică, dorită de Vuk, nu era agreată de Jovan Hadžiæ și de marele patron al Fundației culturale "Matica srpska", Sava Tekelja, acesta din urmă fiind chiar împotriva introducerii în literatură a limbii populare, Fundația culturală "Matica srpska" a jucat atunci un mare rol în formarea intelectualității burgheze sârbe.
  Datorită creșterii puterii economice și rolului social al burgheziei sârbe în ținuturile sudice ale Ungariei de atunci, Fundația culturală "Matica srpska" se mută în 1864 de la Pesta la Novi Sad, unde devine punctul de sprijin al Uniunii tinerilor sârbi și al Partidului popular liber-cugetător al lui Svetozar Miletiæ. De atunci și până în ziua de astăzi, Fundația culturală "Matica srpska" a fortificat conștiința socială și culturală a burgheziei sârbe și, alături de Academia Sârbă de Știință și Artă, se constituie într-o instituție națională de prim rang.

  .

  Fundația culturală "Matica srpska", astăzi

  Activitatea Fundației culturale "Matica srpska" în plan literar, cultural și științific se desfășoară și astăzi prin secțiile ei: Secția literară, Secția de arte plastice, Secția pentru științe sociale și Secția pentru științele naturii, dar și prin Secția de manuscrise. Secțiile editează propriile lor culegeri, dar și titluri specializate de înaltă valoare. 
  În cadrul Fundației culturale "Matica srpska" activează astăzi, ca entități independente, Biblioteca "Matica srpska", Galeria "Matica srpska", Editura "Matica srpska" și Întreprinderea poligrafică "Matica srpska". 
  Biblioteca "Matica srpska" are în păstrare mai mult de 2.700.000 de publicații (cărți, reviste etc.) și, după Biblioteca Națională a Serbiei, este cea mai mare bibliotecă națională. Galeria "Matica srpska", care are la Novi Sad propria sa clădire, are aproximativ 5.000 de obiecte de artă, pictură, sculptură și posedă astăzi cea mai mare colecție de artă plastică sârbă din secolele XVIII și XIX. Editura "Matica srpska" editează anual circa 50 de titluri, preocupându-se în mod deosebit de operele alese ale scriitorilor sârbi și de lucrări capitale ale literaturii universale.
  Fundația culturală "Matica srpska" s-a bucurat încă de la începutul activității sale de simpatia burgheziei sârbe, astfel că, prin donații benevole, au pornit să se formeze în jurul ei diferite alte fundații pentru sprijinirea literaturii și educației, iar unele dintre acestea, în ciuda tuturor vicisitutidinilor istoriei, există și astăzi. Cea mai importantă dintre ele este fundația lui Jovan Nako, înființată în 1837, "pentru sprijinirea literaturii sârbe", și cea a lui Sava Tekelija, înființată în 1838, pentru școlarizarea studenților sârbi, cunoscută în cele din urmă sub numele de "Tekelijanum". Într-o parte a clădirii "Tekelijanum"-ului se află astăzi liceul sârb din Budapesta. Clădirea Fundației "Matica srpska", lăsată prin testament de Marija Trandafil, a fost construită în 1912. 
  Prin legatul Fundației "Matica srpska", s-a format, după cel de al doilea război mondial, actualul Muzeu al Voivodinei din Novi Sad, iar din Fundația culturală "Matica srpska" a răsărit și Institutul regional pentru protecția monumentelor culturale.
   
   

      Prezentarea a fost preluată de pe site-ul Fundației "Matica srpska".
      Versiunea românească a prezentării: Dușan Baiski

   

 
 
   
 
 
 
 All contents copyright © 1999. All rights reserved