Proiectul cultural Rastko 
 
.
  acasă 
proiect
istorie
artă
literatură
diverse
legături
e-mail
 

 
 

  Grozdana Olujiæ
  BASME
  Versiunea românească:
  DUȘAN BAISKI
  © Dușan Baiski - 1995, pentru versiunea românească
   
   
   

  Cuprins 

  Trandafirul sidefiu 
  Păpădia 
  Oglinda 
  Blonda 
  Băiatul și prințesa 
  Râul celest 
  Copiii Tatagăi 
  Farfuria de aur 
  Micii cântăreți 
  Pietroiul 
  Prințul Norilor 
  Stânca pescărușului 
  Clopotul 
  Împărăteasa și floarea 
  Darul pițigoiului 
  Degețel de Aur 
  Macii roșii 

   
   

  Trandafirul sidefiu
   
   

   Adânc, pe fundul mării, acolo unde razele soarelui ajung abia la amiază, trăia și creștea o prea frumoasă scoică pe nume Trandafirul Sidefiu, care își zicea mereu: "Ah, de-aș putea ieși la lumină, să văd soarele, să văd florile și să simt adierea vântului!" 
   - Este prea frumos la suprafața mării, acolo cântă și zboară păsări cu aripi colorate. Iar de celelalte minunății ce să mai spun? 
   Aici, peștișorul ce povestea despre strălucirea Lumii de Sus își pierdea răsuflarea. Și cum nu și-ar pierde-o? Odată, pescarii l-au scos la suprafața mării, însă, doar ce-au sorbit ochii lui rotunzi strălucirea soarelui, că o mână l-a înșfăcat și l-a întors în apă. Cine știe ce anume ar fi putut vedea de-ar fi rămas puțin mai mult afară? La acest gând, ochii peștișorului deveneau mari și îngândurați. Numai că în zadar dădea roată bărcii, în zadar intra în plase. Ochii acestora erau prea mari. Peștișorul aluneca și ajungea iar în vechea și plicticoasa tovărășie a peștilor și racilor. 
   Trandafirul Sidefiu îl asculta cu gura căscată. Prin cap îi roiau imagini ale Lumii de Sus. Ce este scânteierea fundului mării față de strălucirea ei? Ce sunt florile de coral față de floarea de iasomie? Gândurile despre strălucirea Lumii de Sus întunecară strălucirea lumii lui; îngheță Trandafirul Sidefiu rotirea peștilor prin apa albastră, transparentă, plictisitor îi deveni legănatul meduzelor și caraghios împiedicatul racilor prin nisip. Ce anume este interesant în nașterea unei noi stele din piciorul rupt al unei stele de mare? De milioane de ani cresc coralii, se târăsc racii, se leagănă creanga de coral crescută pe stâncă. De o veșnicie vuiesc valurile. Și ce dacă? 
   Trandafirul Sidefiu capul și-l plecă și privi lung la nisipul deasupra căruia alunecau umbrele bancurilor de pești, iar pe stânca nu mai mare de-o palmă se îngâna o creangă de coral. Ar putea să intre-n vorbă cu ea; poate știe ceva despre nori și despre flori? Poate a fost cândva în Lumea de Sus? Ușor le este peștilor; înotând, ei ajung până la suprafață, însă de cum iau o gură de aer, întoarcerea le este inevitabilă. Sigur că da, creanga de coral știe un drum mai bun! Trandafirul Sidefiu se aplecă spre creanga de coral, hotărât să-i ceară sfatul și să-i caute ajutorul. 
   - Tu ești mai înțeleaptă și trăiești mult, zise Trandafirul Sidefiu - nu cumva știi cum se ajunge până la Lumea de Sus? 
   - Bineînțeles, din moment ce eu mă și aflu în Lumea de Sus - îi răspunse creanga de coral gândindu-se la sine și la stânca sa. O altă lume nu o interesa. Plecările? Nimicuri. Chiar că Trandafirul Sidefiu e de-a dreptul neserios în dorința-i de a se desprinde de fundul mării și de a porni spre soare și nori. Fiecare trebuie să-și știe locul și să nu-l părăsească! Creanga  de coral își aduse aminte de o rudă de-a sa care, la fel, a visat să plece în Lumea de Sus. Atât de mult s-a gândit la asta că într-o bună zi s-a rupt de fund și a pornit cu valurile spre înălțime. Ce anume s-a întâmplat până la urmă cu ea nu știe nici măcar racul cel singuratic, deși iese în fiecare noapte pe mal. Creanga de coral dădu grăbită din cap în semn că nu. Pentru cel ce-și are stânca sa este nechibzuită plecarea în necunoscut. Să se liniștească el, Trandafirul Sidefiu. De-atâtea gânduri ale scoicii până și coralii-și pierd culoarea, iar cu ele nimic nu se rezolvă. Creanga de coral se lipi de stâncă și amuți. 
   Trandafirului Sidefiu nu-i rămăsese altceva de făcut decât să-i găsească un interlocutor. Însă nici peștele-șarpe nu avea o părere mai bună despre Lumea de Sus. Pentru pești, această lume începe în plasă și se sfârșește în tigaie. 
   Dând supărat din coadă, peștele se pierdu în spatele stâncii, iar Trandafirul Sidefiu se adresă meduzelor. Însă meduzele nu aveau nici poftă, nici timp să povestească despre Lumea de Sus. Soarele, așa cum îl văd ele, este un glob tulbure și galben, ce seara se înroșește și se prăbușește în valuri. Acest glob nu se mănâncă, nu-l poți prinde cu ventuzele și nu folosește la nimic. Și-atunci de ce s-ar gândi la el? Cea mai bătrână dintre meduze, poreclită și Uraganul Mustăcios, își desfăcu vălurile și porni încet în urma unui banc de pești, aruncându-i Trandafirului Sidefiu peste umăr cum că ar fi cel mai înțelept să-și șteargă din minte însăși Lumea de Sus. 
   Acesta a fost ultimul lucru pe care Trandafirul Sidefiu a fost în stare să-l facă. Desenând dungi pe fundul nisipos, razele soarelui se încurcaseră printre ierburile de mare și le făceau unduitoare și transparente. Bancurile de pești zburau ca niște săgeți de argint. Peștișorul nu înceta să povestească despre norii ce plutesc în înaltul și albastrul cer, despre florile mai rumene decât coralul și despre vântul ce naște prin scobiturile stâncilor sunete suave. Și-apoi, aici sunt și trandafirii! 
   Astfel descoperi Trandafirul Sidefiu că există flori ce poartă numele de trandafiri; flori albe și galbene, violete și roșii. Acum chiar că nu mai putea aștepta. De ce să aștepte? Până când? În nerăbdarea-i să plece cât mai curând în minunile Lumii de Sus, Trandafirului Sidefiu lumea de pe fundul mării îi deveni hidoasă. Oribil i se făcu până și dulcele vuiet al mării. Ce sunt valurile față de vânt? Dar vuietul mării față de cântecul ierbii și păsărilor? 
   Ca un cuțit îi trecea Trandafirului Sidefiu prin inimă dorința fierbinte. Ascuțită și îndelungată fu durerea. Poate pe altcineva l-ar fi doborât. Trandafirul Sidefiu se strânse și porni să plângă în sinea sa. După aceea simți cum tristețea, ca fluxul mării, îi inundă întreaga ființă și se condensă într-o picătură dură și strălucitoare. 
   Nu se mai mișca. Nu mai deschidea gura. Cu tristețe, creștea în el grăuntele de perlă. Încet-încet, Trandafirul Sidefiu începu să uite Lumea de Sus. Îl oboseau până și poveștile peștilor. Erau mereu aceleași povești! Peștele devenea în ele tot mai important, iar Lumea de Sus, tot mai ștearsă și mai lipsită de importanță. Îngrășându-se, peștele abia mai ajungea până la suprafața apei. Acum și lui, la fel ca meduzelor, i se părea că soarele nu este altceva decât un cerc galben și tulbure. Acum îl atrăgea și pe el întunecimea fundului mării. Trandafirului Sidefiu dorul după Lumea de Sus i se arăta ca un semn al unei mici nebunii. Are dreptate creanga de coral gândind astfel. Peștișorul venea la Trandafirul Sidefiu tot mai rar. Trandafirul Sidefiu îl chema tot mai rar. Nu-i mai era nici de Lumea de Sus, nici de Lumea de Jos. El căuta îi găsea aceste lumi în sine. 
   Iar grăuntele de perlă creștea și se împlinea. Creștea și strălucea ca un mic soare. Trandafirul Sidefiu îl înfășura cu petalele sale, apărându-l cu gelozie de toată lumea. Era micuța lui minune și nu dorea să o împartă cu nimeni și nici nu se mai gândea la plecarea din vale. Sunt ridicoli peștii în disputa lor despre care anume dintre ei este mai frumos! Cu atât mai ridicol este Sfatul broaștelor țestoase care discută această problemă. Trandafirul Sidefiu știa că micuțul soare ascuns în el este mai frumos decât toți la un loc. Însă de ce i-ar interesa pe alții acest lucru? 
   Mândria tainică a Trandafirului Sidefiu îi dădea grăuntelui de perlă culori mai bogate și mai scânteietoare. El nu mai purta acum în sine doar strălucirea delicată a lunii și fulgerarea soarelui, ci și revărsarea curcubeului ceresc. Adânc, pe fundul mării, unde razele ajung abia la amiază, Trandafirul sidefiu își câștigă tihna.. Putea să trăiască în acest fel unul, o sută de ani, o veșnicie. Nu-i mai era nimeni trebuincios. Nu mai căuta pe nimeni. Aproape că uită de poveștile cu nori și flori în clipa când umbra unui corp întunecat dădu buzna în apă, iar mâna cuiva îl apucă strâns, îl desprinse de pe fund și-l duse la suprafață. 
   Oare să fi trecut doar o clipă? Ori el a călătorit o întreagă veșnicie? Trandafirul Sidefiu nu și-a putut da seama când s-a dat la o parte și el a trebuit să-și închidă ochii, orbit de prea puternica lumină a soarelui. 
   - Cât e de mare! - auzi exclamația cuiva și deschise ochii. O, ce minune! Soarele învârtea cerul ca pe o sfârlează, norii goneau, mai ușori decât spuma mării, se simțea suflarea sărată a mării și mirosul florilor de rozmarin. Totul scânteia, totul sclipea mai strălucitor decât și-a putut aduce peștele aminte . Trandafirului Sidefiu i se opri răsuflarea. Însă nu era timp pentru a se minuna de Lumea de Sus; mâna cuiva îl ținea strâns, îi smulgea măruntaiele și-i sfâșia plămânii. Și astfel ajunse și până la comoara ascunsă a Trandafirului Sidefiu. 
   - Uite o perlă! Superbă! - exclamă omul, în vreme ce două degete ridicau taina Trandafirului Sidefiu, iar niște voci emoționate îi zumzăiau pe la urechi. Abia reuși cu o ultimă privire să cuprindă strălucirea micuțului său soare, că în scoica-i golită pătrunse briza sărată a mării. Pescarul duse cu el grăuntele de perlă, iar un copil luă scoica aruncată, o curăță de nisip și o puse la ureche. 
   Oare ceea ce a auzit să fie vuietul valurilor? Povestea despre viața din mare? Băiatul îl mângâie tandru pe Trandafirul sidefiu, îl ascunse în cămașă și fugi către casă. 
   Toată noaptea după aceea îl ținu lipit de ureche. Întreaga noapte rătăci pe cer globul ca o perlă al lunii. Băiatului i se părea că în murmurul scoicii asculta vuietul mării. Trandafirul Sidefiu credea că pe cer rătăcește taina lui cea pe care i-o smulseseră oamenii. Mai mult, tot mai mult urca luna pe cer. Tandru, tot mai tandru murmura scoica. Iar dimineața, când privi pe fereastră, soarele văzu cum băiatul și scoica dormeau sprijiniți unul de altul. În spatele pleoapelor le plutea strălucirea grăuntelui de perlă. 
   Marea era departe și tăcută. Doar în valea cea mică se mai agitau locuitorii de pe fundul mării întrebându-se unde este Trandafirul Sidefiu, aceasta în vreme ce grăuntele de perlă strălucea în vitrina celei mai scumpe prăvălii din oraș. Oamenii se îngrămădeau să-l vadă, însă doar un băiat și un poet știau că în vitrină scânteia, de fapt, o dorință. 
   

 
 
   
 
 
 
 All contents copyright © 1999. All rights reserved