Proiectul cultural Rastko 
 
.
  acasă 
proiect
istorie
artă
literatură
diverse
legături
e-mail
 
   
   
  Dragan  Dragojloviæ
   
  Invocarea 
  lui 
  Dumnezeu
  ***
  Versiunea românească: Dușan Baiski și Blagoie Ciobotin
  © Dușan Baiski
   
   
  CUPRINS 

  POEZIE DE SEARĂ 

  Rugăciunea de seară  

  ÎN RUGĂCIUNI 

  În rugăciuni  
  După o lungă așteptare  
  Tristețea vieții trecute  
  Timpul omenesc  
  Cel de al doilea nume al destinului  
  Picătura în praf  
  A te ascunde în suflet  
  Cum să tac  
  Ruinele visului  
  Un alt fel de lume  
  Urmele vieții  
  Dialogul cu sine  
  Bucuria omenească  
  Privirea în adânc  
  Slobozește mila ta  
  Cei care doresc să se-ntoarcă  
  Cuvântul tău  
  Spune oricare cuvânt  
  Învățăturile vieții noastre  
  Deasupra destinului  
  La fântână  
  La capătul zilei  
  Grădinarul din grădina bătrână  
  Jucăriile  
  Cereștile surori  
  Lumea de pe urmă  
  Îngerul pășește împreună cu noi  
  La izvorul din poveste  
  Fără alegere  
  zidurile neziditului oraș  
  Numele tău  
  Înalt e cerul  
  O poveste despre veșnicie  

  GLASUL LINIȘTEI 

  Glasul liniștei  
  Regăsirea de sine  
  Te pot rugăciunile întoarce?  
  Zidurile cerului  
  Dinaintea bisericii  
  De neconceput  
  Umbra lui Dumnezeu  
  Și Dumnezeul nostru tace  
  Sub cupolă  
  Cuvintele ce nu trebuiesc rostite  
  Vocea din vis  
  Viața care s-a scurs  
  E singur fiecare dintre noi?  
  Întoarcerea speranței  
  Îndepărtatul glas  

  MARTORUL SPERANȚEI NOASTRE  
  Martorul speranței noastre  
   
    

  POEZIE DE SEARĂ 
   

  RUGĂCIUNEA DE SEARĂ 

  Potolește-te, lumină, 
  Odihnește ochii, zilei, 
  Și slobozește căruța amiezii 
  Peste cer lin să dispară 
  Ducând durerea noastră. 

  Pe unde nădejdea noastră 
  Hoinărește cu ochii legați. 

  Potolește-te, lumină, 
  Pe pleoapa căzută 
  Care înăbușă vorbirea 
  În timp ce bătăile din piept 
  Cu bătăile cerului se-mpreunează - 

  Acolo unde totul 
  Fără de urmă se pierde. 

  Iar clopotele serii să tacă. 
  Nu moare ziua 
  Ci se pregătește să doarmă orele 
  Dealungul cărora noaptea 
  În gol va coborî 

  Acolo unde sălășuiește un alt timp 
  Neconsiderându-ne pe noi. 

  Potolește-te, lumină, 
  Lasă ca fața ta nevăzută 
  Să treacă pe cărarea 
  Pe care neputința noastră 
  Se întrece cu 
  Durerea noastră - 

  Pe cărarea pe care Dumnezeu 
  Părăsindu-ne a plecat. 
   

  ÎN RUGĂCIUNI 

  ÎN RUGĂCIUNI 

  Laud aspirația 
  Spre desăvârșire, 
  Îngenunchez în rugăciune. 

  Doamne, 
  Dăruiește o zi fără durere, 
  Nădejde fără regrete. 

  Anul se termină 
  Ca oricare altul. 
  Nici o iluzie 
  Nu a trecut fără reîntoarcere. 
  În capcanele sale 
  Cu sine însăși se va juca 
  Inima mea, 
  Și cu pierderea 
  Pentru a învăța să ierte. 

  Doamne, 
  Cînd noaptea aceasta va trece 
  Clopotele tale să răsune 
  Prin acest ținut însingurat. 
   

  DUPĂ O LUNGĂ AȘTEPTARE 

  După o lungă așteptare 
  În fața cerului gol 
  Au apărut porțile invizibile 
  Și s-a arătat umbra Raiului, 
  Iar deasupra ceții galben-cenușii 
  Strălucește un alt soare. 

  Adânc în inimă 
  Se-ntrevede castelul tainei, 
  Bolta înstelată. 
  Neîndemânaticul clopotar visează 
  Iar în vânt răsună 
  Iarba uscată. 

  Doamne, 
  Nu trăda pe acei 
  Care Te creează 
  Din cuvânt și din durere. 

  TRISTEȚEA VIEȚII TRECUTE 

  E trează tristețea 
  Vieții trecute. 
  În dimineața transparentă 
  Nu pot să explic 
  Ce ascunde 
  Picătura de rouă. 
  Ca-ntr-un miracol 
  Stau lângă tocul ușii 
  Care nu s-a deschis. 

  Doamne, 
  Oare aceasta este totul 
  Ce ai putut să-mi dai 
  Când pe drumul acesta 
  M-ai trimis ? 

  TIMPUL OMENESC 

  Când istoria se lasă 
  Peste mâinile noastre, 
  Cine va uni cioburile, 
  Cine va reînnoi dărâmăturile? 
  Pentru că ceea ce o clipă 
  Promite, 
  Alta o persiflă. 
  Iluziile sunt spațiul 
  În care trăim. 
  Oare și timpul omenesc 
  În sfărâmături 
  Se năruie ? 

  Doamne, 
  Acelora care vor să evite 
  Ordinele destinului 
  Acordă-le mila Ta. 

  CEL DE AL DOILEA NUME AL DESTINULUI 

  Zorile se întind. 
  Noaptea se retrage 
  În sine. 
  Soarele luminează 
  Uitarea. 
  Este departe mâna 
  Care ar putea 
  Să vindece. 
  Doar singurătatea 
  Dă putere. 
  Crucea este cel de al doilea 
  Nume al destinului. 

  Doamne, 
  Oare lumina ta 
  Va alunga pustietatea 
  Din inimile noastre ? 

  PICĂTURA ÎN PRAF 

  Și inima aceasta când se liniștește 
  Lumea își va continua drumul. 
  Nimeni nu va ști 
  De momentul 
  În care lacrima lumii seamănă 
  Cu picătura de ploaie în praf. 

  Nu ne dezvălui taina, 
  Doamne, 
  Să nu rămânem fără  de speranță. 

  A TE ASCUNDE ÎN SUFLET 

  Între vizibil și taină 
  Se ispitește lumea noastră. 
  Nădejdea este neputincioasă 
  Dacă nu-nțelege 
  Graiul destinului. 
  Că la urmă a toate 
  Vine sfârșitul, 
  Despre acsta nu vorbim. 
  Nu vorbim nici despre durere, 
  În colonia timpului 
  Este sălașul ei. 

  În fața puterilor 
  Ce totul dărâmă, 
  Doamne, 
  Este oare suficient în 
  Propriul suflet a te ascunde ? 

  CUM SĂ TAC 

  În amintiri 
  Trecutul nu-mbătrânește. 
  Ziua care nu există 
  Își păzește lumina 
  Încălzind uitarea. 
  Cu mâna trec 
  De-a lungul depărtării. 
  Oare-i mai puternică rațiunea 
  Decât golul 
  Pe care-l țin în palmă ? 

  Doamne, 
  Învață-mă cum să tac. 

  RUINELE VISULUI 

  Peste aurora îndepărtată 
  Se întinde pustiul. 
  O stea 
  Nu dorește să se stingă. 
  Pe poteca pe care merg 
  Florile muntelui 
  Își împletesc lujerele 
  Cu vântul și cu liniștea. 

  Doamne, 
  Ce frumoase sunt 
  Ruinele visului. 

  UN ALT FEL DE LUME 

  Și ziua această este condamnată 
  Să moară pentru o iluzie, 
  Iar amiaza aceasta să dispară 
  Slăvind soarele. 
  Într-un zbor jos 
  în roiuri se adună 
  Mulțimile de nori 
  Și deasupra cerului conduc 
  Umbra pământului. 
  Ploaia va uni, poate, 
  Ziua cu noaptea 
  În foșnetul care tânjește 
  După stelele invizibile. 

  Doamne, 
  Acest gând care visează 
  Un alt fel de lume, 
  În furtună 
  Să nu uite de sine. 

  URMELE VIEȚII 

  Amintirea 
  Nimic nu reînnoiește. 
  Este a doua 
  Față a morții. 
  Vorbele rostite sunt 
  Doar păpădiile în 
  Vântul de primăvară. 
  În vremea aspră 
  Urmele vieții 
  Repede-și pierd conturul. 
  Ce sinceră a fost 
  Rugăciunea noastră ! 

  Gurile care vorbesc 
  Sunt în slujba inimii. 
  Doamne, 
  Să fie în slujba 
  Dragostei Tale. 

  DIALOGUL CU SINE 

  Cu viteza stelei căzătoare 
  Zilele conduc anul 
  Spre sfârșit. 
  Timpul este nemilos 
  Pentru cei fără de putere. 
  Nenorocirea și durerea de pe pământ 
  Nu știu să le explice 
  Nici tăcerea, 
  Nici cuvintele. 
  Incertitudinea deasupra frunzelor 
  Ce tremură. 
  Și vremea aceasta 
  Slobozește tolba 
  Cu melancolie să-i țintească 
  Pe singuratici. 

  Doamne, 
  Unde este Raiul 
  În care am trăit 
  Până ne-ai iubit ? 

  BUCURIA OMENEASCĂ 

  Câtă durere, 
  Câtă cantitate de nenorocire 
  Făurește timpul omenesc ! 
  Iar bucuria, 
  Ea este acum stăpână 
  Asupra acestei liniști 
  Ea, neînfricată, 
  Se arată, 
  Întorcându-și clipele scurte 
  Și strălucitoare 
  Către cer și amintire. 

  Doamne, 
  Fără bucuria omenească 
  Ce mare pustiu ar fi 
  Această lume ? 

  PRIVIREA ÎN ADÂNC 

  Această lume se preface 
  Că ne iubește. 
  Povestea despre Rai 
  Își dezamăgește creatorul. 
  În mâinile goale 
  Sunt lungi umbrele 
  Anului. 
  Liniștea de pe ele 
  Seamănă cu ochii 
  Cu care privim 
  În adâncime. 

  Doamne, 
  Oare alte lumi sunt mai bune 
  Decât aceasta a noastră ? 

  SLOBOZEȘTE MILA TA 

  Golul de la sfârșitul veacului. 
  Singurătatea învinge spațiul, 
  Geme în noi 
  Și în depărtare. 
  Amărăciunea se-ntinde 
  Deasupra Pământului. 
  Aici nu mai este 
  Căminul nostru. 

  Doamne, 
  Slobozește mila ta 
  Asupra acestor mâini obosite. 

  CEI CARE DORESC SĂ SE-NTOARCĂ 

  Nimeni 
  Între noi și cer. 
  Pe drumul 
  Pe care au coborât îngerii 
  Parcă nimeni nu mai trece. 
  În grădinile aducerii aminte 
  Cresc merele 
  Din vechiul Rai. 

  Între noi și cer 
  Doar uitarea. 
  Soarele este indicatorul pentru 
  Partea aceasta a exilului. 

  Doamne 
  Pomenește-i pe aceia 
  Care doresc să se-ntoarcă 
  Dar nu știu să deschidă ușa. 

  CUVÂNTUL TĂU 

  Noaptea pădurile vuiesc. 
  Vocea speriată 
  Cheamă amintirea. 
  Și din liniște 
  Inima-nșelătoare 
  Știe să creeze cuvintele. 
  Dar, cine va asculta 
  Cuvintele timpului 
  Când steaua de seară 
  Își va anunța darurile ? 

  Numească, Doamne 
  Al Tău cuvânt 
  Ceea ce eu tac. 

  SPUNE ORICARE CUVÂNT 

  Nici mai mic decât nădejdea, 
  Nici mai mare decât soarta. 
  Adunăm cea ce ni s-a luat. 
  Inima umple 
  Golul 
  Și astăzi la fel ca și ieri, 
  Întrebare fără răspuns. 
  Oftatul se-ntinde în lume. 

  Durerea nu explică nimic. 
  Doamne, 
  Măcar Tu spune acum 
  Orice cuvânt. 

  ÎNVĂȚĂTURILE VIEȚII NOASTRE 

  Oare am fost 
  Sau mai suntem ? 
  Nici măcar cuvântul nu ne 
  Recunoaște. 
  În spatele cortinei aceluiași teatru 
  Noi nu mai suntem, 
  Dar aici este reprezentația 
  Vieții noastre. 
  Suntem spectatorii 
  Care râdem de propria 
  Noastră neputință. 

  Doamne, 
  Oare învățăturile noastre 
  Vor folosi altora 
  Mai fericiți decât noi ? 

  DEASUPRA DESTINULUI 

  Deschid ochii 
  În mijlocul liniștii. 
  Aici nici lumina 
  Nu știe să sălășuiască. 
  Deschid ochii 
  Pentru a căuta drumul 
  Pe care am mers 
  Și m-am întrebat, 
  Să fie oare totul, 
  După legile pământului, 
  Atât de vulnerabil. 

  Doamne, 
  Există recompensă pentru acei 
  Care suferă tăcând ? 

  LA FÂNTÂNĂ 

  A coborât steaua la fântână 
  Ca să se spele. 
  Acum strălucește în adâncul ei 
  Singură și pierdută 
  În timp ce cealaltă parte a cerului 
  Coboară în apa 
  Pe care am băut-o 
  În timp ce ne bucuram 
  De viață. 

  La izvoarele tale, 
  Doamne, 
  Oare gurile muritoare 
  Își pot potoli setea ? 

  LA CAPĂTUL ZILEI 

  A trecut furtuna. 
  Soarele și golul albastru 
  Parcă le-am putea atinge cu mâna. 
  În zmeuriș 
  Cântă greierul. 
  În spatele casei, de-a lungul grădinii, 
  Copiii se joacă 
  De-a uitarea. 
  Din nou înflorește cireșul 
  În care se ascunde 
  Vocea tatălui. 

  Doamne, 
  Fie ca în seara aceasta 
  Să ne ocolească tristețea anului, 
  Să nu se-ntâmple 
  Cea ce trebuie. 

  GRĂDINARUL DIN VECHEA GRĂDINĂ 

  Mireasma de april 
  Întinde exaltarea 
  Deasupra anului. 
  Bunul Dumnezeu 
  Este grădinarul gratuit 
  Din vechea grădină. 
  Rondourile cerești de roze 
  Se apleacă 
  În fața bucuriei stelelor. 
  Inima mea este biserica 
  În care pronunț 
  Rugăciunile - 
  Asemeni omului fără apărare. 

  Cînd timpul va îngenunchia 
  La rugăciune, 
  Doamne, 
  Să asculte și cuvântul meu. 

  JUCĂRIILE 

  Ziua fuge în umbră. 
  Cerul își ascunde forma 
  Iar vântul din sud 
  În frunzișul rugului 
  Caută flacăra 
  Pe care timpul 
  Se coace. 

  Experiența noastră s-a copt 
  Pe caruselul ceresc 
  Și iarăși parcă nimic 
  Nu am învățat. 

  Doamne, 
  Ale cui jucării suntem noi ? 

  CEREȘTILE SURORI 

  Lătratul câinilor 
  Împreună tăcerea cu tremurul. 
  Câte-o stea după nor, 
  și felinarele târzii 
  sunt semne că-ntunericul acesta 
  nu-i deșertul gol 

  Doamne, 
  sunt și stelele, 
  cereștile noastre surori 
  născute-n durerea-Ți? 

  LUMEA DE PE URMĂ 

  Bătăile ceasului 
  și pacea nopții. 
  Clarul de lună 
  și licărul blând al cerului 
  liniștesc aidoma milei 
  rugăciunii 
  Cuvântul se-oprește-n inimă, 
  nu poate-atinge 
  ceea ce presimte 

  Doamne 
  este realitatea Ta 
  de necuprins pentru noi 
  și cea de pe urmă lume? 

  ÎNGERUL PĂȘEȘTE ÎMPREUNĂ CU NOI 

  Fără de-ajutor sunt 
  și fără de-apărare 
  zilele ce se-nșiră. 
  Grădina și răsadurile 
  pe care le-am grijit 
  se duc deja. 
  Însingurat urlă lupul în 
  zmeurișul roșu 
  iar în mărul din copilărie 
  se-aude o pasăre necunoscută. 
  Unde, dar, sunt cuvintele 
  cu care-am umplut inimile 
  până ce-am crezut 
  că Dumnezeul nostru 
  pășește împreună cu noi? 

  Doamne, 
  ne-ai lăsat oare 
  din pricina neștiinței 
  și a patimii noastre? 

  LA IZVORUL DIN POVESTE 

  O dimineață obosită, 
   o zi în  suspiciune. 
  Tot ce a intrat în noapte 
  a câștigat 
  cu un fior mai mult. 
  La izvorul din poveste 
  își spală zâna mea chipul . 
  Pe drumul 
  pe care va trece viitorul 
  pășește ceea ce 
  încă nu s-a petrecut. 
  Acolo unde am visat 
  există vise 
  dar nu exist eu. 

  Doamne, 
  accepți și Tu 
  să fi condus de speranță? 

  FĂRĂ ALEGERE 

  Dispar urmele zilei 
  în vânătul amurg. 
  Numele meu e 
  tremurul vântului 
  spre o-ndepărtată stea. 
  Pe rouă 
  păzitorii cerului 
  lasă urme, 
  iar golul se întinde 
  cu îndepărtarea lumii noastre. 

  Săracul e votul, 
  Doamne, 
  acolo unde nu există alegeri. 

  ZIDURILE NEZIDITULUI ORAȘ 

  Zidurile neziditului oraș 
  în noi se ridică 
  Pe cerul de la miază-zi 
  o adiere de vânt 
  îngerul adormit îl trezește . 
  Strigătul nostru 
  își recunoaște aici 
  casa, 
  iar ziua de mâine 
  tânjește pe-un nor 
  deasupra cerescului ocean. 

  Doamne, 
  încotro ne vom duce 
  când se va sfârși această noapte? 

  NUMELE TĂU 

  Indiferentul timp 
  cu anii se joacă. 
  Amintirea este ținutul natal 
  a ceea ce nu există. 
  De buruieni a fost acoperită 
  poteca pe care 
  cobora cerul pe pământ. 
  Nici vestitorii cerului 
  nu ne pot găsi. 
  Însă inima 
  nu a uitat 
  să bată. 

  Doamne, 
  prin această de nepătruns tăcere 
  audă-se numele Tău. 

  ÎNALT E CERUL 

  Este îndoiala 
  mai reală decât viitorul? 
  Pe legătura dintre ceea ce trece 
  și ceea ce va fi 
  liniștea e mai zgomotoasă 
  decât vorbirea. 
  Inima nu-mi ajunge 
  cuvintele. 
  Mă-nconjoară ținuturile 
  prin care am trecut 
  într-o altă viață. 
  Rugăciunile și temerile cad 
  de pe stelele înghețate. 

  Doamne, 
  nu lăsa slăbiciunea 
  să-i învingă 
  pe cei ce bătuți nu se dau. 

  O POVESTE DESPRE VEȘNICIE 

  Am uitat visele 
  ce dădeau timpului 
  o formă. 
  La răscruce se încrucișează 
  ploaia și vântul 
  risipind de demult 
  spusele cuvinte. 
  Ziua trece pe lângă casă, 
  nu vrea prin fereastră 
  să privească. 

  Doamne, 
  și pe chipul tău 
  cade această ploaie, 
  ori te-ai ascuns 
  în povestea despre veșnicie 
  în care nu e loc și pentru noi. 
  Prin ea doar vântul 
  risipește cenușa noastră. 
   
   

  GLASUL LINIȘTEI 
   
   

  GLASUL LINIȘTEI 

  Adânc e glasul liniștei. 
  Din vechile basme, Te arăți, 
  Doamne, ca un tânăr cu pupilele 
  din stele. 

  Mă uit cum seara 
  cu năvoadele o aduni 
  pe când păstorii 
  cântând 
  adună 
  turmele cerești. 

  În josul zidurilor nopții 
  se lasă mușchii 
  și sunetul rugăciunii. 
  În colțul cerului un liniștit novice 
  plânge. 

  Tinere Doamne, 
  vrei să înnoiești 
  în noaptea aceasta vechile povești 
  pentru ca dimineața clopotele 
  să reînnoiască prelungirea veșniciei 
  aici unde-i totul scurt 
  și pieritor . 

  REGĂSIREA DE SINE 

  În de nepătrunsul crepuscul 
  se scurge întârziata ploaie. 
  Mi se arată un curcubeu 
  pe sub care pășesc spre Tine, 
  Doamne. 

  Peste grădini, în noapte-ngălbenite, 
  clopotele răsună . 
  Pe nevăzute stele 
  toamna s-a ascuns. 

  Cel ce se regăsește pe sine 
  pe Dumnezeu L-a regăsit, 
  repet vorbă cu vorbă, 
  până ce noaptea, ca un orb trandafir, 
  înflorește-n tulburi pârâuri 
  care-o poartă. 

  TE POT RUGĂCIUNILE ÎNTOARCE 

  Doamne, 
  Te văd într-un foc alb. 
  Așa mi Te-amintesc din copilărie 
  când veneai pe la casa noastră 
  și ne mângâiai pe păr 
  în vreme ce mama rugăciuni murmura. 

  Acum e clipa 
  să mă anunț Ție cu glas tare 
  pus față în față cu realitatea ce se îndoiește 
  de ceea ce ai promis, 
  cu timpul care e altfel 
  decât acela în care de mână 
  m-ai   dus 
  arătându-mi stelele 
  și o bucată de cer 
  pe care pot să-mi ridic 
  grădini și palate 
  dacă totul îmi înșeală așteptările. 

  Acum e clipa adevărului: 
  te pot rugăciunile întoarce 
  aici unde demult nu exiști? 

  ZIDURILE CERULUI 

  În matinalii zori 
  se pierd umbrele nopții. 
  Rugăciunile sprijină 
  stâlpii bisericii, 
  se topesc în tăcere. 

  Ce poate glasul omenesc 
  în această solemnă clipă? 

  Zidurile cerului se îndreaptă-n 
  inima noastră. 
  De după altar 
  ne privește Dumnezeu. 
  În îndepărtata copilărie 
  cade o caldă ploaie. 
  Coboară o icoană de pe zid 
  spunând: 
  acum s-au întâlnit 
  moartea voastră și veșnicia. 

  Norii înalță cupola bisericii. 
  Suntem o navă purtătoare de cruce 
  care zboară prin timp. 
  Clopotele de dimineață sunt 
  glasul pământului 
  care se salută cu noi. 

  DINAINTEA BISERICII 

  A crescut din pământ 
  și a luminat fereastra 
  aidoma stelei din Betleem 
  cerul de răsărit. 
  Arcurile și portalurile, 
  vitraliile și bolțile 
  cheamăcerul să coboare 
  aici unde liber pășește 
  singur fiul lui Dumnezeu. 

  Clopotele în noi. 
  În josul bolților 
  care-au unit 
  formele iubirii noastre, 
  pășesc îngerii. 

  Totu-i ireal 
  și prea înalt. 

  Te întrebăm: 
  totul e ridicat 
  de omul cel căzut 
  ori de înviatul Dumnezeu? 

  DE  NECONCEPUT 

  Doamne, 
  neștiind să mă adresez Ție 
  îți apar aievea 
  sărutând poalele hainelor Tale 
  de timp, 
  cu inima înțelegând glasul Tău. 

  În mine a înviat 
  Teama Ta de infinit. 
  Singur și tot mai singur 
  intuiesc idniferența 
  și perfecțiunea legilor Tale. 
  Dar, lașul și fricosul 
  din mine, 
  acest nehotărât, 
  ești Tu însuți, Doamne? 

  Ori sunt cuvintele acestea simplitatea 
  celui nevrednic 
  ce ar dori să le explice neconceputul 
  celor de neconceput, 
  care ar dori ca neputinței sale să-i găseasca 
  forma și numele finale. 

  UMBRA LUI DUMNEZEU 

  Când încep clopotele să răsune 
  se-arată pe cer 
  umbra lui Dumnezeu. 
  Parcă plânge-un înger 
  sub bolțile bisericii. 

  Am uitat poruncile 
  lui Dumnezeu 
  sau vreun scrib contemporan 
  se pregătește să scrie 
  o nouă evanghelie, 

  sau cei ce mijlocesc între noi 
  și cer 
  își uită îndatoririle, 

  sau avem mai puțină credință 
  decât așteaptă Dumnezeu? 

  Suntem singuri. 
  Rugăciunea e adâncă precum noaptea, 
  precum golul stelelor. 

  ȘI DUMNEZEUL NOSTRU TACE 

  Se stinge ziua în noi 
  și pe cer. 
  Steaua căzătoare 
  își aprinde sufletul 
  în josul tăcerii înserării. 

  Se liniștește durerea zilei 
  acolo unde se stinge 
  lumina ei 
  sau rămâne în noi 
  pentru a depune mărturie 
  despre dăinuirea suferinței? 

  Nu suntem de vină 
  pentru că am visat în zadar. 
  Știm să recunoaștem 
  fericirea 
  ori suntem lipsiți de apărarea 
  celui care ne-a dat 
  și a uitat de noi? 

  Când speranța începe 
  să se îndoiască 
  trebuie să taci. 
  Și Dumnezeul nostru tace. 

  SUB CUPOLĂ 

  Amiază 
  în rugul lui iunie. 
  Însinguratul zăvorât în ceasornic 
  nicidecum să găsească ușa. 

  Aici sunt o candelă și o evanghelie, 
  stele pe boltă, 
  icoane și ziduri 
  în a căror umedă liniște 
  Solitar trăiește Domnul. 

  În albastrul gol bate o inimă, 
  acul ceasornicului. 
  Mâna lui Dumnezeu 
  îl salută pe cel care se roagă, 

  însă darurile nu aici se primesc. 
  Ele sunt din belșug acolo 
  unde timpul nu se măsoară. 

  CUVINTELE CE NU TREBUIE ROSTITE 

  Soarele s-a ascuns în ferestre. 
  Vântul zboară neobservat 
  prin rândul de copaci. 
  Îngropați în frunze 
  zburăm și noi. 
  Florile de grădină, trandafirii necunosuți, 
  Fețele de masă de pe scundele mese, 
  mirosul pinilor, 
  rugăciunea însinguratei femei 
  în colțul parcului, 
  crucea de pe biserică, 
  norii - 
  totu e vara pus în această clipă, 
  în bucățica de fereastră 
  pe care Dumnezeu a lăsat-o aici 
  să o împlinim, 

  cu speranță și durere 
  în cuvinte ce nu trebuie rostite. 

  VOCEA DIN VIS 

  Doamne, 
  când aici se aude ceasornicul, 
  ce oră arată ceasul Tău? 
  Vocea din vis amintește 
  că pe această parte 
  fiecare clipă este cea din urmă. 

  Zidul de ceață, ori de spumă, 
  pot opri aceste mâini? 
  În tulburarea înțelegeri noastre 
  poate fi durerea  acceptată 
  ca o putere pe care ne-o trimiți, 
  care cu Tine ne unește? 

  Ne-aducem aminte de ceea ce posedăm. 
  Uneori descoperim dimineața 
  că pe mâinile noastre se depune 
  câte-un bob de veșnicie, 
  și că nimicul este o mare taină. 

  Aici unde ne întâlnim 
  cu darurile Tale, Doamne, 
  cu temerile și căințele Tale - 
  siguri suntem 
  doar că timpul este ceea ce nu avem. 

  VIAȚA CARE S-A SCURS 

  Mă întreb ce face acum 
  viața mea ce s-a scurs până acum. 
  Unde s-au așezat 
  nepovestitele povești, 
  cireșele de mai din copilărie? 

  Ce e cu mâinile 
  care-au construit, 
  cu inima care a avut putere 
  pentru câteva vieți, 
  cu palatele ridicate și ruinate, 
  cu rugăciunile? 

  Unde sunte nescrisele poezii 
  de fericire și iubire, 
  ploile și zăpezile care-au căzut 
  pe drumurile mele, 
  durerile de care s-au 
  copt anii? 

  Acele mici taine unde sunt, 
  acele parfumuri care recunoșteau 
  ținuturile și anotimpurile, 
  muzica aceea ce semăna a speranță, 
  și care parcă undeva mai sună? 

  Unde e această viață, mă întreb. 
  Adierea de vânt poartă nori albi. 
  Cerul seamănă cu un desen îndepărtat 
  ce real mi se întoarce. 
  În șoaptă pronunț: 
  Doamne, știu că nu m-ai părăsit. 

  E SINGUR FIECARE DINTRE NOI? 

  Implacabil se 
  adună neantul. 
  Neliniștea a tulburat stelele 
  și cerul. 
  S-au amestecat bătăile 
  inimii și ale ceasului de perete. 
  Lumina și întunericul 
  sunt parcă una. 

  Va spune Dumnezeu acum: 
  găsește puteră să accepți 
  ceea ce ți-este dat 
  și să înțelegi irepetabilul. 

  Liniștea e blândă 
  ca un glas neputincios. 
  Cum să pronunți totul 
  ce precum durerea și tremurul 
  coboară de pe însuși cerul 
  și-n această inimă-și găsește casa? 

  Este singur Dumnezeu 
  așa cum singur este 
  fiecare dintre noi? 

  ÎNTOARCEREA SPERANȚEI 

  Aici e speranța mea 
  care ani de-a rândul m-a condus 
  și mi-a cântat 
  cu o glas care nu a pronunțat cuvinte 
  ci doar a unit în mine 
  cerul și timpul. 

  Mă întreb de unde să se arate 
  din nou 
  acum când norii aleargă precum oamenii 
  prin ziua ce se stinge, 
  iar copacii se îndoaie-n vânt. 

  Oare e la fel cum a fost? 
  Sunt chinul 
  și greșelile ei 
  impăcate cu rugăciunile mele? 

  Este îndeajuns de puternică 
  clipa aceasta 
  pentru a da față cu glasul 
  unui Dumnezeu absent, 
  fără a mă învinge 
  fără a-mi lua puterea vorbirii 
  și a cuvintelor, 
  unicul lucru care ne mai rămâne 
  din tot ceea ce a fost, 
  din tot ceea ce va fi. 

  ÎNDEPĂRTATUL GLAS 
   

   “Doamne Dumnezeul meu! De ce m-ai părăsit” 
   Hristos pe Golgota
  De s-ar anunța acum 
  glasul acela, 
  ce-ar face toți anii 
  care veacuri de-a rândul 
  repetă acel strigăt de protest? 
  S-ar recunoaște 
  în rugăciunile noastre? 

  De se arată acum, 
  în ce cuvinte s-ar putea descrie 
  speranța fiecărei clipe? 
  Cum s-ar comporta 
  ziua aceasta și ploaia aceasta? 

  Poate el este aici chiar acum, 
  poate nici nu a plecat vreodată 
  din inima noastră. 
  Limpede se aude: 
  Doamne Dumnezeul meu, 
  fie-Ți milă de fiul tău 
  și învață-l cum să clădească pe pământ 
  o casă a iubirii 
  în care să poți și Tu veni, 
  recunoscând că nu ne-ai părăsit. 
   

  MARTORUL SPERANȚEI NOASTRE 
   

  MARTORUL SPERANȚEI NOASTRE 

  Să repete această gură 
  vechea rugăciune. 
  Trâmbițele Ierihonului 
  se-aud în depărtare, 
  vizitiul lui Jahve 
  biciușete stelele peste cer. 

  Nu-l invoca pe cel care nu te-aude, 
  laș neputincios în pieptul meu. 
  Trimisul chinului 
  pășește pe pământ, 
  împărăția lui este veșnică 
  iar apărarea ta, slabă. 

  Nu există ajutor. 
  Această poezie poate fi o rugăciune. 
  Îngerul, martorul speranței 
  încă nu a anuns de partea noastră. 
  Cazna este uneori răsplata. 
   Se împacă parcă soarta noastră 
  cu natura noastră. 

  În cuvintele acestea 
  ar putea să-ncapă durerea lumii. 
  Steaua din Betleem se stinge și luminează 
  acolo unde fiul pământului 
  În văpaia ei s-a oglindit. 
   
   

   
 
 
 
 All contents copyright © 1999. All rights reserved