Proiectul cultural Rastko 
 
.
  acasă 
proiect
istorie
artă
literatură
diverse
legături
e-mail
 
   
   
   
  DRAGAN DRAGOJLOVIÆ
   
   
  CARTEA IUBIRII
   
  * * *
  Versiunea românească:
   Dușan Baiski și Blagoe Ciobotin
  TIMIȘOARA - 1996
   
   
   
   
   

  CUPRINS 

  DARURILE VIEȚII 
  Pornește, tulbură, agită 

  FOCUL ZORILOR ÎNDEPĂRTAȚI 
  Focule, am modelat flacăra ta 
  Arzi cu flacără albă 
  Am stins aurora purpurie 
  Te voi recunoaște 
  Cuvântul să scapere focul 
  Ca un opaiț pe masă 
  În gerul acesta 

  SLOVA NUMELUI TĂU 
  Vestitorii pronunță numele tău 
  E scris numele tău 
  Când viața începe să ne frângă 
  Pronunțarea numelui tău 
  Slovele dumnezeiescului nume 
  Cineva cheamă prin rouă 
  Încet slăbește glasul 
  Timpul și-a întins rădăcina 

  ÎNTRE CÂNTECE ȘI LINIȘTE 
  Între cântece și nori 
  În serile de toamnă 
  Pe căruță se plimbă seara 
  Urcă și se scufundă în liniște 
  Oare am presimțit totul 
  Acest țipăt al păsării 

  SLUGĂ ȘI DOMN AL MEU 
  Taina ochiului meu 
  Tu, semn din copilărie 
  Tu, cuget al meu 
  De partea aceasta a adevărului 
  Mirosul sălciilor de toamnă 
  Cerul de la apusul soarelui 
  Strălucește umbra ta 

  ISPITE 
  Ne ispitesc 
  Când ne-aducem aminte 
  Îndoiala noastră 
  Am rămas vulnerabili 
  Ispitirea a fost definitivă 

  EA, CU NUMELE SPERANȚEI 
  Prezență nevăzută 
  Îți amintești de mesaje 
  Nu ai știut de dorm 
  Trezești tu adormitul adevăr 
  Te-au cântat pe tine 
  Te furișezi prin tăcere 
  Ușor îi este tristeții 

  GHICIREA VISELOR 
  Visăm? 
  Doar visele înving depărtările 
  Cuvintele să exprime visele 
  Nu doar îndrăgostiți 
  Vise fără de adăpost 
  Cine altcineva dacă nu visul nostru 
  Ce dacă visele cresc 
  Ne țin visele minte 

  FĂRĂ APĂRARE 
  Fără de apărare este casa dintre nori 
  Fără de apărare și fără înfrângere 
  Fără de apărare este inima 
  Descoperit-am azi-noapte cum mă trezești 
  Atinge cu mâna pragul neliniștii 
  În revărsările clarului de lună 
  Fără de apărare sunt cuvintele 
  Fără de apărare este ceea ce am apărat 

  SORA PĂTIMIRII MELE 
  Sora pătimirii mele 
   
   
   
   

  DARURILE VIEȚII 
   

  PORNEȘTE, TULBURĂ, AGITĂ 
   

   
     Pornește, tulbură, agită, 
  să se trezească pasiunea ascunsă 
     să scânteieze focul ce arde 
  cu flacără dătătoare de viață, 
     să fiarbă durerea și speranța 
  pe hotarele unde puterile nevăzute 
  ale morții cu viața se sărută. 

     Cu mișcarea ochiului reaprinde ceea ce 
  a ars deja, jarul acela din pântecul pământului 
  ce ne încălzește călcâiele, 
     patima încinsă ce frige totul 
  pe pământ și pe cer. 

     Înnebunește totul ce ne înfrânează, 
  rupe granițele pe care lumea, în fiecare 
  zi, pe drumurile dragostei noastre 
  le ridică, 
     și fugi, avântă-te din toate puterile 
  în îmbrățișarea care te așteaptă în toate colțurile lumii, 
     în somnul tău și în realitatea mea. 

     Pășește către mine, pronunță 
  cuvântul în care ne jurăm, în fața căruia îngenunchiem, 
     și dezleagă părul să se reverse 
  peste sânii aurorei, 
     peste durerea zilei trădătoare. 

     Slobozește vocea cu sunetul să înnebunească 
  literele pe care întreaga viață le pomenim, 
     ascunzând în ele bătăile inimilor 
  noastre, 
     aranjează aceste litere în vântul care 
  ne poartă de la o speranță la cealaltă. 

     Iar pașii tăi să înnebunească 
  străzile, să le ațâțe unele împotriva celorlalte, 
     tulburate să se ciocnească între ele 
  și cu stelele. 

     Iubește și nu opri nimic, 
  totul să fie cum a fost sortit, 
  inima să te aducă la casa mea, astfel ca 
  împreună să oferim daruri puterilor 
     vieții și iubirii. 

     Nu opri nimic, totul este fără de apărare. 
  În inimile noastre este înscrisă voia lui 
  Dumnezeu 
     și golul cald prin care, 
  fără noi, păși-va timpul. 
     Pornește, tulbură, agită, 
  aprinde nearderea, 
     fie ca prin noaptea trează să se scurgă 
  țâșniturile ploii fierbinți, fie ca pe 
  coapsele dimineții într-o suflare nebună să moară zorile. 

     Fă ca pe arcul curcubeului să urcăm și să 
  coborâm îmbrățișați, 
     negândind dacă tinerețea și viața 
  au sfârșit, 

     iar în vremea asta 
  norii întârziați să se sărute. 
   

  FOCUL ZORILOR ÎNDEPĂRTAȚI 
   

  FOCULE, AM MODELAT FLACĂRA TA 
   

     Focule, cu mâinile am modelat 
  flacăra ta 
     de-a lungul drumurilor care-mi erau 
  sortite, 
     pe luciul tău tihnit și astăzi 
  inima mi-o încălzesc, 
     și liniștea care înmulțește umbra 
  anotimpurilor de demult. 

     Iată, flăcării tale mă închin 
  vârfurile ei ating iarna pe care golul 
  o sedimentează, 
     iar anii prin care am trecut singuri 
  și despărțiți o blestemă. 

     Focule, vei arde până când arde această inimă 
  a cărei tremur aduce prinos cenușii tale, 
  a cărei presimțire o mint cu nădejdea 
     în timp ce vatra stinsă visează căminul 
  în care dragostea nu moare. 
   
   
   
   
   

  ARZI CU FLACĂRĂ ALBĂ 
   

   
  Arzi, 
  de flacăra albă încă mai este cuprinsă constelația 
  pe care ne-am început casa, 
     și pădurea din care am trăiat trunchiul pentru 
  ușa 
     prin care treceam îmbrățișați. 

     De-a lungul acestei flăcări albe 
  încă se mai cațără inima noastră 
     ca și cum pe vârful ei ar aprinde cenușa. 

     Iar tu, vechiule an, 
  care te căiești pentru tot ce n-ai 
  luat, 
     oare în dimineața ta copiii zorilor 
  își țin capetele-ntoarse către Dumnezeu 
     până apare soarele, 
  până noaptea își schimbă veșmintele, 
     până ce flacăra mistuie rugul biblic, 
  dinaintea căruia străjerii pustiului 
     o-ntâmpină pe-a mea dragă. 

     Pe pustiul munte Galad, știu, 
  nu mai este cine să culeagă crinii. 
   
   
   
   

  AM STINS AURORA PURPURIE 
   

   
  A trecut luna nouă. Am stins 
  aurora purpurie 
     înainte de a-și fi văzut dimineața chipul 
  în oglinda zilei, 
     înainte ca mâinile să fi adunat cenușa. 

     Am stins focurile, dar tăciunii 
  au rămas în inimă 
     să țină minte ceea ce ar fi putut să fie. 

     Am stins focurile, neregretând flacăra 
  în timp ce priveam cum se-ndepărtează 
  primăvara 
     cum la poarta lunii mai ziua uită 
  ce i-a promis aurorei 

     Ce să mai spunem acum când avem mai multă 
  înțelepciune decât nădejde, 
     mai mult timp trecut decât viitor, 
  când i-am cedat totul durerii, 
     tăcută și veșnică, demult fugită 
  din cer. 
   
   
   
   
   
   

  TE VOI RECUNOAȘTE 
   

   
  Te voi recunoaște printe scântei, 
  printre urmele incendiului, 
     te voi recunoaște în luciul cenușii 
  din palmă 
     care se revarsă pe partea stângă a 
  pieptului meu 
     legând absența ta și 
  căldura vieții mele. 
   

     Te voi recunoaște după tremurul inimii 
  în care fulgerul aprinde tunetele 
     pe care ne urcăm să descoperim 
  lumile de rai 
     de la stingerea ochiului, 
   

  acolo, unde, prin tinerețe, 
     nestăpâniți pășeam, 
  acolo, unde și-acum te privesc cum mă 
     cauți printre plantațiile de tuia ca 
  printre săruturi. 

     Te voi recunoaște după căldura din venele mele, 
     după urma Ursei Mari 
  care s-a furișat din cer 
     plecând iubitei mele. 
   
   
   

  CUVÂNTUL SĂ SCAPERE FOCUL 
   

   
  Fie să scapere cuvântul focul alb 
     pe atingerea veșniciei și a glasului  nostru, 
     nădejdea cu care ne căutăm 
  pe singurătatea pe care calci. 

     Fie ca ziua de mâine să primească 
  culoarea feței tale 
     și să coboare aici unde cuvintele noastre 
  încă mai încălzesc 
     și păzesc ghicitoarea  în care 
  ascundeam tainele 
     cât timp eram prieteni cu cerul, 
  și, pe apă, pe soare lăsam 
  amprentele trupului. 

     Fie ca ziua viitoare să cânte 
  ceea ce am visat 
     când visători veneau la poartă 
  să o cheme 
     pe aceea fără de care 
  nu există viață. 
   
   
   
   
   
   

  CA UN OPAIȚ PE MASĂ 
   
   

  Ca un opaiț pe masă, seara de demult 
  se mistuie 
     în focul în care invulnerabili am ars, 
  cu focul stupid al patimii înflăcărate 
     pe care am vrut să ne suim 
  la cer - 
     acolo unde nu există moarte, 

   unde nădejdea este semnul nepieirii. 

  Întunericul strălucește. 
  Se aprind vânturile 
  anului tânăr, 
     acum când umbrele timpului se sting, 
  când noaptea furișându-se coboară pe potecile 
     care-și amintesc de noi, 

     de-a lungul cărora am dori să ne întoarcem 
  până ce flacăra nepământească tainic 
   
   
   
   

  ÎN GERUL ACESTA 
   

   
  În gerul acesta, în timp ce vântul de miazănoapte 
  respirația o-ngheață, 
     să suflăm jarul de pe locul vechii 
  vetre 
     să privim cum întinerește 
  soarele, cum pâlpâie țâșniturile strălucitoare 
  de-a lungul umbrelor anilor lungi. 

     Să aprindem focul acolo unde vânturile 
  cenușa au suflat-o, 
     unde furtuna tace, 
  și să privim cum mâinile necredincioase 
     binecuvântează drumurile dragostei 
  și a uitării 
     pe care moartea adună, iar lacrima 
  reînnoiește 
     zilele care au devenit lumină. 
   

  SLOVA NUMELUI TĂU 
   

  VESTITORII PRONUNȚĂ NUMELE TĂU 
   

   
   În diminețile senine ale tinereții ascultam 
  cum vestitorii cerului pronunțau numele 
  tău 
     deschizând cuvintele și timpul în durerea 
  care știe să se bucure. 

     Fără odihnă mergeam după acest sunet, 
  ziua și noaptea buchisind slovele, 
  scriindu-le pe toate scrisorile lumii, 
     și pe muntele Galad, unde iubita lui Solomon 
  șoptea Cântarea Cântărilor. 

     În diminețile senine și în nopțile lungi 
  ale vieții 
     mergeam după acest sunet asemenea orbului 
  după bastonul alb, 
     știind că te voi pierde 

     dar salvând pentru vecie cântecul 
  care va naște toate cântecele, 
     rămânând nescris. 
   
   
   
   

  E SCRIS NUMELE TĂU 
   
   

     E scris numele tău 
  unde viața ascundea tainele, 
  de unde nimeni nu-l poate șterge. 

     E scris pe trupul meu, 
  pe bucurie, 
     pe picăturile de ploaie, pe vântul 
  pe care-l voi călări ca pe cel mai bun 
  cal 
     când voi porni într-acolo unde sunt 
  grădinile mele. 

     E scris în ochii mei, 
  pe ziuă și noapte, 
  pe granița visului, ca neuitarea 
  să-l reînnoiască și să-l păzească. 

     E scris în inima mea, 
  aici unde nici moartea nu-i poate dăuna 
     unde bătăile îl reînnoiesc și-l 
  unesc cu veșnicia. 
   
   

  CÂND VIAȚA ÎNCEPE SĂ NE FRÂNGĂ 
   
   

     Când viața începe să ne frângă, 
  când lumea începe să semene pe 
     ceea ce este 
  și nu pe ceea ce am visat, 

     când de pe turnul nostru se sfarmă 
  obloanele protectoare 
     și cu ruinele lor îngroapă 
  speranța, 
     eu voi înscrie numele tău deasupra 
  cerului înșelător, 

     acolo, de unde îl voi vedea și cu 
  ochii închiși. 
   
   
   

  PRONUNȚAREA NUMELUI TĂU 
   
   

     Cu conversația fericitului cu liniștea 
  se aseamănă pronunțarea numelui tău 
     și a rugăciunilor, 
  această șoptire a acelorași imne 

     cu speranța ca o divinitate 
  fără de nume, 
     din apropierea nevăzută te va 
  aduce, 
     și-n inima mea te va liniști 
  ca să poți auzi glasul meu, 

     aici unde sunetele numelui tău 
  ridică scări către cer 
     de-a lungul cărora coboară luna cea tânără, 
  când amintirea începe să bată 
     la ușa prin care se scurge 
  către veșnicie 
  timpul din mâinile noastre. 
   
     Acolo unde odată te voi găsi 
  și-ți voi dărui fotografiile acestei vieți 
     înșelătoare. 
   
   
   

  SLOVELE DUMNEZEIESCULUI NUME 
   
   

     Dumnezeiescul nume, 
  slovele tale sufletul le-a buchisit 
  zile și ani în șir, 
     iată, și astăzi fac același lucru, 
  fiecare literă o extrag din adâncul 
  anilor, 
     smulgând-o cerului, 
  încet și cu grijă buchisesc neliniștea 
  îngenuncheat în fața ta, 
     putere de neprins pe porțile 
  începutului și sfârșitului, 
     fără de trup omniprezență, 
  mă închin ție asemeni creatorului 
     cum se închină operei sale desăvârșite, 
  mă închin până sunetul tău domnește, 

     până încerc să stăpânesc 
  singurătatea 
     și infinitul pustiu care cască 
  în partea stângă a pieptului. 
   

  CINEVA CHEAMĂ PRIN ROUĂ 
   
   

     Cineva cheamă prin roua verde 
  iar tu păzești glasul 
     pe hotarele zorilor să pronunți 
  tot ce ai visat azi-noapte. 

     Păzești cheile tainelor și deschizi 
  poarta zilei 
     la care întâlnesc tot ce am pierdut 
     încontinu pronunțând numele 
  tău 
     ca veșnic să exiști. 

     Nu știu pe unde calc, nici 
  când ne vom întâlni, 
     nici dacă dorințele au primit 
  culoarea aurului, 
     dar pe păzitoarea destinului o văd cum 
  îți face cu mâna 
     și îndoiala cum îmbracă hainele 
  noi. 
   
   
   

  ÎNCET SLĂBEȘTE GLASUL 
   
   

     Încet slăbește glasul 
  și vestește apusul soarelui 

  descompunând slovele numelui tău 
  pe consoanele și vocalele 
  cântecului de jale 
     în care se afundă noaptea. 

     Știu, în curând prin liniște se va 
  anunța numele tău, 
     iar prin abisul nopții să înceapă să 
  vorbească împreună nefericiții întunericului, 
     după ce prin seară trec 
  licuricii 
     grăbindu-se să înapoieze vara ce 
  se pierde la marginea pădurii, 
     după aparența pe care o ținem pe 
  palmă, pe care pășim 
  ca pe însuși fundul vieții. 
   
   
   

  TIMPUL ȘI-A ÎNTINS RĂDĂCINA 
   
   

     Oare erai numai prin trecere 
  când am pronunțat numele tău 
     în locul unde timpul și-a întins 
  rădăcina și neuitarea a vorbit? 

     Oare ai răspuns sau 
  te-ai speriat 
     când primăvara și vântul au ieșit 
  din ceață, 
     când dumnezeii au cântat 
  în ritmul respirației noastre? 

     Oare ai reținut timbrul vocii mele 
     după care mă vei recunoaște la 
  poalele liniștii, 

     unde se va deschide spațiul 
  nepăcătos care nu știe să sărute, 
     și care niciunde nu are sfârșit. 
   

  ÎNTRE CÂNTECE ȘI LINIȘTE  
   

  ÎNTRE CÂNTECE ȘI NORI 
   
   

     Alerga între cântece 
  și nori, 
     pe potecile pe unde-l călăuzea 
  nașterea, 
     unde treaz îmbina 
  cuvinte și iluzii, 

     câtă vreme tainic cânta 
  tandra bocitoare, 
     iar mâinile presimțeau frigul 
  viitoarei ierni. 

  Era singur și deschis 
  sufletul lui, 
     pe care îl vei popula 
  și aici pentru totdeauna vei rămâne. 
   
   

  ÎN SERILE DE TOAMNĂ 
   
   

     În serile de toamnă 
  în pădurile natale încep să cânte noaptea și 
  păsările pădurii 
     și se îndreaptă peste ogrăzi și 
  grădini spre casa 
     în care șade lângă foc 
  numărând scântei, 
     jucându-se cu propriile dorințe, 

     până când noaptea nu deschide ușa 
  și cu liniștea întunecată umple totul. 

     Unde ești tu atunci 
  să vezi puterea nevăzută cum 
  sporește tremurul, 
     iar surâsul tău umple 
  golul, 
     în care în singurătate stau fotografia 
  ta și stelele nepăsătoare. 
   
   
   

  PE CĂRUȚĂ SE PLIMBĂ SEARA 
   
   

     Cu clopotele bisericii se-amestecă 
  fluierul 
     pe căruță se plimbă seara. 
  Scârțâitul roților se aseamănă cu 
     geamătul blând. 

     Pe moment așează-ți capul pe 
  aceste sunete 
     inspirând amurgul, mireasma 
  depărtării și a zilei ce se duce. 

     Roua tânără, asemeni lacrimilor ignorante, 
  cade repede. 
     Birjarul ceresc transportă 
  liniștea peste Caleea Lactee 
  a cărei culoare se stinge în negura 
  surdă a pământului. 
   
   
   

  URCĂ ȘI SE SCUFUNDĂ ÎN LINIȘTE 
   
   

     Urcă și se cufundă în liniște 
  tremurul frunzelor. 
     Cântatul păsărilor trezește partea ascunsă 
  a lumii 
     prin care calcă îngândurat 
  grăbindu-se ca furtuna să nu-i împrăștie 
  imaginile visului 
     pe care le clădea după 
  chipul tău 
     între sine și depărtare 
  de-a lungul imaginarei linii a vieții. 

     Se grăbește. Are nevoie de o mie de mâini și 
  de picioare 
  să ajungă ceea ce risipește, 
  și gândește ce frumos este să fi fericit 
     să cânți fără speranță, 
  ce provocator este să atingi cerul 
     cu propria inimă. 
   
   
   

  OARE AM PRESIMȚIT TOTUL 
   
   

     Vom trăi oate toată viața 
  copilăria, 
     oare am presimțit totul ce 
  se va întâmpla, 
     ce vom numi după durere 
  și dragoste, 
     se întreba, căutând printre sunetele 
  primăverii, 
     stând în fața porții prin care vei 
  intra, 

     unde reunite speranța și infinitul 
  vor trece din nou, căutând potecile 
     care puteau să-l conducă înspre tine. 

     Vom recapitula oare totul 
  ascultând pașii cum răsună, 
     privind cerurile goale, 
  sub care vom parcurge drumul 
     stabilit undeva în afara rațiunii noastre. 

     Când totul se va termina, este sigur, 
  tu vei fi aceea 
     pe care o vor imagina cerul și 
  anii, trecător și veșnic acum. 
   
   
   

  ACEST ȚIPĂT AL PĂSĂRII 
   
   

     Acest țipăt al păsării i-a luat 
  gândul 
     și l-a dus pe cărarea de tei, la al cărui 
  capăt freamătă platanii și cerul 
     în serile tinere 
  câteodată și cerul. 

     Acest strigăt al păsării, acest urlet 
  adânc se întoarce pe drumul 
     pe care inima lui trece 
  mirată, 
     iar de pe aurora toamnei picură tăcerea, 
  asemeni aurului vechi, 
     de-a lungul neauzitului foșnet al frunzelor, de-a lungul 
  tăcerii stelelor de pe cer, 
     care nu mai este același. 

     Cântecul tandru al dragostei alții parcă îl 
  cântă 
     cu o voce frântă, care se aseamănă cu 
  stinsele chemări, 
     cu un bocet. 
   

  SLUGĂ ȘI DOMN AL MEU 
   

  TAINA OCHIULUI MEU 
   
   

     Tu, taină a ochiului meu, 
  plăcut și unic în suflet, tăcerea de pe 
  buze, 
      gânguritul singurătății prin depărtarea de necuprins a inimii, 
     unde pe neașteptate te-am întâlnit, neștiind 
  că însăși soarta te trimite, 
     unde te-am cules prin soare și prin rouă, 
  tu, bărbata mea floare-n durerea zorilor și printre 
  vânturi, 
     iată, mă închin parfumului tău și 
  spinului tău, 
     și glasului care mă conduce să nu rătăcesc, 
  și umbrei pe care am sorbit-o și trăiesc în prezența 
     câștigată prin nădejde și prin puterea rugăciunii. 

     Iată, te preamăresc. slugă și domn al 
  anilor mei, 
     tu, dorință, în care m-am cufundat și am oprit 
  timpul, 
     temere, tu, al cărei nume îl șoptesc 
  în fiecare clipă, 
     lumină în care mă aprind și mă sting 
  asemenea unui licurici deasupra lanului de grâu, 
     prin care vara pășește mândru și 
  apăsat 
      asemenea ție prin inima mea, prin viața mea. 
   
   
   

  TU, SEMN DIN COPILĂRIE 
   
   

     Tu, semn pe care în copilărie îl 
  desenam pe propriu-mi trup, 
     dinaintea casei, unde soarele cobora 
  să-și spele fața, 
     unde fără de urmă se cufundau picăturile de ploaie, 
  cum întreg mă cufund acum în tine 
     șoptind cuvintele ce mă ridică de pe 
  pământ. 
     Zbor, sunt un nor fără de obstacole, 
  norul copil, ce se lingușește cerului, 
  tatălui său, 
     ferindu-se să spună ce poartă-n inimă, 
  în burnița împănată prin care 
  se joacă dragostea 
     și mijind numără până la semnul la care 
  se deschid ochii, 
     când descopăr că nu mai ești, 
  că te-ai ascuns în interiorul infinitului 
  prin care mii de ani te voi conduce 
     cu mâna-mi neputincioasă. 
   
   
   

  TU, CUGET AL MEU 
   
   

     Tu, cuget al meu și toate cuvintele 
  nerostite ce încăpățânate pe mine se supără 
     și se adună pe terasa de lângă mare 
  luminată de clarul de lună 
     coborând de-a lungul treptelor către 
  neauzita apă 
     prin care numai luna și peștii înoată. 

     Iar acolo, în liniște, abia văzut 
  tremură un felinar, 
     în lumina lui va deschide noaptea ușa 
  și va slobozi trezele-mi vise în gol, 
     oprindu-le să se-nnoiască, să 
  povestească ce iubesc, 
     nerostită să rămână taina, 

     să nu-ți rămână numele-nrobit 
  sub cerul care-a coborât până pe apă 
      și cu stelele singură m-a lăsat. 
   
   

  DE PARTEA ACEASTA A ADEVĂRULUI 
   

   
    Tu, teamă a mea, fiorul de-a lungul căruia 
  ziua și noaptea, în adâncuri 
  cobor 
     pe fundul căruia găsesc teama 
  cum liniștită se plimbă 
     de partea aceasta a adevărului, 
  de-a lungul granițelor pe care inima le dărâmă, iar 
  rațiunea le reînnoiește. 

     Iar tu, pe alte depărtări 
  mergi nevăzând cum, fără consimțământul nostru 
  soarta ne-a legat 
     cu nodul pe care nici timpul nu știe 
  să-l deznoade, 
     mergi nevăzând propria-ți umbră 
  pe coapsele mele, buzele tale pe 
  ale mele, 
     și sânii mei cum alăptează 
  norii alături de care pășești. 
     Oare, a mă iubi, mă întreb, sau 
  a mă preda puterii deznădejdii, 
     sau a deschide porțile și a slobozi 
  teama să plece, să se prelingă 
  peste lume, 
     deasupra depărtărilor pe care te 
  poate găsi, 
     până adun și scad adunatul 
  și scăzutul 
     și mă las în voia cântecului 
  din vremea când au fost mai multe 
  vise decât durere. 
   
   
   

  MIROSUL SĂLCIILOR  DE TOAMNĂ 
   
   

     Ești mai iute decât inima mea. Te plimbi 
  prin umbră, prin mirosul sălciilor 
  de toamnă, 
     pe lângă râul unde ne spălam pe față 
     și în vârtejuri surprindeam puhoaiele 
  care s-au năpustit din grădinile cerului, 
     unde, după fiecare noapte ne 
  lepădam visurile 
     clădind casă indestructibilă între 
  stele, 

     în care acuma te caut, deschizând 
  ușile de la toate camerele, aprinzând lămpașele 
  în toate nopțile, 
     alegând zilele și anii 
  în care te-am avut ascunzându-te de 
  alții. 

     Ești mai iute decât inima care și acuma te 
  mai visează 
     urmărind cum la izvorul iubirii 
  noastre 
     păsările obosite beau apă, 
  iar soarele coboară să-și potolească setea, 
     aici unde în afară de sete nimic nu mai există. 
   
   

  CERUL DE LA APUSUL SOARELUI 
   
   

     Din cerul de la apusul soarelui 
  vreau să-ți cos noua cămașă, 
     pe ea să înscriu calendarul viselor 
  și depărtarea prin care pășesc. 

     Vreau ca în seara aceasta să 
  pronunț cuvântul 
     ce este mai real decât mine, 
  acestor păduri și întinderi 
     care mă neagă 
  să le împart puțină iertare 
     încet pronunțând numele tău 

     întoarsă la cer, ochi în ochi 
  cu golul 
     cu ziua ce se stinge. 
   
   

  STRĂLUCEȘTE UMBRA TA 
   
   

     Strălucește umbra ta și încălzește 
  toate spațiile goale ale sufletului, 
     și adâncimile cerului, 
  în care am vrut să plantez 
  grădini 
     și prin ele să mă plimb cu 
  tine, 
     eliberată de teama de a 
  pierde și de frica de moarte. 

     Prin ele să pronunț cu tine 
  rugăciuni Dumnezeului iubirii 
     care, slabi și vulnerabili 
  ne-a dăruit conștiinței de frumos 
     și, dintr-atâția oameni, unul spre 
  celălalt ne-a îndreptat 
     cu dragostea noastră să 
  confirmăm legile lui 
     aici pe pământ, pe acest 
  veșnic bulgăre de suferință 
     ce se opune morții. 

    Strălucește umbra ta 
  și conduce durerea ce te caută 
  dincolo de lume 
     și te găsește cu ochii legați. 

   

  ISPITE 
   

  NE ISPITESC 
   
   

     Ne ispitesc zilele scurte. 
  Ploaia spală umbrele îmbrățișate 
     și cu foșnet neobosit se duce 
  prin ceață 
     în fiorul nostru candela care luminează universul 
  să întâlnească, 

     pe țâșniturile sale prelungi să 
  îmbrace noua haină 
     și să bată la ușa noastră, 
  oaspetele visului prin care trecem 
  treziți 
     nelăsând niciunde urme. 
   
   

  CÂND NE-ADUCEM AMINTE 
   
   

     Ca prin ceață vedem trecutul 
  și pe novicele în odaia liniștită 
     întors spre răsăritul soarelui 
  cu tâmplele în mâini, 
     și coatele proptite de liniște. 

     În timp ce creionul traduce tăcerea 
  în cuvânt 
     ca din tăcere cântecul să se nască, 
  se poate auzi șoapta care vine 
     din însăși sufletul lui Dumnezeu 

     și se întinde prin infinitul 
  care se află în noi 
     din care trecutul nostru nu știe 
  să iasă. 
   
   

  ÎNDOIALA NOASTRĂ 
   
   

     Îndoiala noastră este mărturia 
  neputinței noastre, 
     dovada că am înțeles legile 
  soartei 
     chiar dacă, și nu o dată, 
  am ispitit propria rațiune, 
     și atunci când am descoperit că 
  rugăciunea nu-și găsește refugiul 
     nici chiar tristețea noastră, în 
  desăvârșirea durerii, 
     și a neputinței de a păstra iubirea. 

     Dar, vibrația sufletului nu se sperie 
  de neputință, nici de ceea ce este trecător, 
     ci preamărește clipa în care am 
  cunoscut 
     că aparținem unul celuilalt, 
  și că alt adevăr nu există. 
   

  AM RĂMAS VULNERABILI 
   

     Ne ispiteau slăbiciunile noastre 
  cu aceeași forță ca și puterile cosmice, 
     am rămas vulnerabili într-atâta 
  încât cu ifose ne opuneam 
     la tot ce ne distruge 
  în timp ce pășeam peste pământ și peste 
     cer, 
  prin îndepărtatele ținuturi ale sufletului, 

     acolo unde norocul își spăla fața 
  în aurora începutului, 
     în aurora ce ne-a descoperit 
  timpul pământesc 
     și soarta care ne zeflemește 
  cu infidelitate și cu milă. 
   
   

  ISPITIREA A FOST DEFINITIVĂ 
   

     Ispitirea a fost definitivă când a venit 
  sfârșitul 
     și cu fluier de foc a fluierat 
  deasupra inimilor noastre, 
     a venit de pe muchia marelui gol 
  care se oglindește în ochii noștri 
     și urlând a creat cuvintele 
  cântecului 
     care acceptă să ne fie 
  luminător prin noaptea deasă 
     și are motiv să spună: 

     eu sunt glasul care plânge în liniște, 
  amară este roua dimineții 
     cu care vă veți spăla fețele 
  de astăzi și pentru totdeauna. 
   
   
   EA, CU NUMELE SPERANȚEI 
   

  PREZENȚĂ NEVĂZUTĂ 
   
   

     Tu, care mi-ai înaripat 
  viața 
  și cu nevăzuta-ți prezență ai 
  umplut toate golurile 
     și ai înstăpânit cu deșartă speranță, 
  cu vise fără de cedare 
     știi tu care călător încă n-a 
  ajuns la casa lui 
     deși de mult s-a stins steaua cea dintâi. 

     știi tu cum arde marea când 
  soarele, -n amurg, se lasă pe 
  trupu-i mlădios 
     pe care se leagănă darurile talazurilor fără 
  darurile pentru daruri, 
     într-ale căror grădini se-nmulțesc algele și 
  săratele ferigi, spuma ce valurile le sărută 
  însă de iubirea-și n-are parte. 

     Știi să-ți repeți numele când 
  cade-n izvor, 
     când glasul pierdut nu are unde să se 
  oglindească, 
  îți sunt ochii-ntorși într-acolo unde 
  m-ai întâlnit întâia oară, 

     unde boncănesc acuma cerbii cei tineri, cu 
  picioarele săpând iarba și pământul. 
   
   

  ÎȚI AMINTEȘTI DE MESAJE 
   
   

     Tu, care ți-ai rezumat povestea-n 
  câteva slove 
     al căror înțeles nu poate nimeni să-l explice, 
  știi că-n ele se ascund imagini pe care 
  le-ai pierdut 
     în vreme ce adunam cuvinte noi 
  și frunze de salcie, în vreme ce se-mplinea socul 
  în soarele de iunie, 
     iar din fluierul lui ciobanul turmei 
  înstelate chema îndrăgostiții. 

     Tu care te-ai luat după ceasul solar, 
  știi tu, măcar îți amintești de 
  mesajele pe care ni le trimiteau urmele noastre 
  în vreme ce ne scrijeleam în palme chipul 
  presimțitei tristeți, 
     iar dimineața te trezeai crezând că 
  ai găsit fericirea 
     acolo unde și-a înălțat Vărsătorul grădinile 
  sale 
     și ți-ai pus la porți străjeri 
  să ne păzească de rugăciuni, să ne 
  spună cum luna, iubitul întunericului, 
  ne-a furat visele 
     de fiecare dată când întinerește cerul și 
  începe poveștile cu care ne trece însetați 
  peste apă, 

     peste anii care te țin în brațe 
  și cu picioarele goale fug din pragul meu. 
   
   
   

  NU AI ȘTIUT DE DORM 
   
   

     Nu ai știut de dorm până ce stau cu ochii mijiți 
  și pe fluierul vântului colind locurile 
  iubirii noastre, 
     înscriind pe fiecare dintre ele semnul 
  tău, 
     deschizând porțile și acolo unde nu se vede 
  ograda, 
     unde în țarcurile zorilor se aburesc turmele 
  cerului, 
     iară roua cântă despre dragoste. 

     Nici acum nu știi de ce visez în vreme ce 
  treaz pășesc pe cărările noastre, 
     în vreme ce amiaza se pregătește să cânte 
  vechea doină coborând 
     în sandalele zeiței romane în josul 
  treptelor de lemn, 
     spre castelul ce nu există nicăieri. 
     Iar aceste dealuri ale sânilor sunt pământurile 
  pe care le suge copilul cer 
     visându-și nașterea, sărutând 
  mâna care a sădit copacul cu frunza  căzătoare și 
  tuia cea veșnic verde 
  și grădinile în care vor coborî îndrăgostiții. 
   
   

  TREZEȘTI TU ADORMITUL ADEVĂR 
   

   
    Ești tu aceea a cărei putere 
  deschide porțile 
     în spatele cărora divina lumină 
  încălzește drumurile morții 
     pe care pășesc și visez între 
  spațiul gol și propria-mi umbră? 

     Al tău e glasul ce trezește neliniștit 
  cu neauzită chemare 
     la porțile uitatului rai, 
  dinaintea cărora chinul și suferința își 
  spun amintirile? 

     Trezești tu adormitul 
  adevăr 
     recunoscându-i sorții puterea 
  intențiilor 
     față de puterea noastră ce se irosește 
  cu fiecare zi 
     în josul zidurilor prin care am 
  trece, 
     în spatele cărora am schimba 
  speranța cu pierdutul . 
   
   
   

  TE-AU CÂNTAT PE TINE 
   
   

     Pe tine te-au cântat secerătorii 
  întrecându-se cu soarele și ziua 
    în spicul cărora grâul copt 
  ducea daruri celor înfometați și 
  celor îndrăgostiți 
     în vreme ce prin amiaza de vară secerile 
  chemau dorul păsărilor? 

     Ești tu aceea care a fugit 
  din cântec 
     și te-ascunzi acum, împodobită 
  cu tăcere și lacrimi, 
     purtând în inimă inelul de aur 
  al timpului trecut? 

     Tu pășești neauzit 
  între zi și noapte, 
     între lună și 
  anotimpuri, 
     tristă și neschimbată? 

     Uite, nimeni nu te vede. 
  Te recunosc doar cântecele, 
     doar ele recunosc căldura 
  trupului tău, 
     răsuflarea ta și pasul ce se-aude. 
   
   
   

  TE FURIȘEZI PRIN TĂCERE 
   
   

     Ești tu cea care se furișează 
  prin tăcere 
     și cu degetele scrii slovele 
  care cu taină încălzesc această clipă, 
     și stelele când noaptea de gheață 
  le înconjoară, când vânturile de miază-noapte ies 
  din iarnă și ne-mpresoară casa fără de 
  ziduri. 

     Auzi tu cum greierele îndepărtatei 
  veri încă mai cântă prin trezirea noastră, 
     unde se întrec anii cu 
  insomnia, 
     unde Balanța zodiacală cântărește golul, 
  ținând pe taler propriul său suflet, 
     și cântecele pe care le cânt 
  neobosit căutându-te pe tine, unica, 

     perla pe care vânătorul pe inima sa 
  a pierdut-o 
     iar acuma suferă și doar mie-și 
  spune durerea. 
   
   
   

  UȘOR ÎI ESTE TRISTEȚII 
   
   

     Ușor îi este tristeții, 
  dar trebuie cântat și-atunci când nu există 
  motive, 
     trebuie să te rogi în fiecare zi 
  să nu te ducă ireală de mâini, 
  să te găsească acolo unde te-ai ascuns, 

     în spatele căldurii cerului ce se 
  întinde 
     după tactul răsuflării tale, după puterea 
  absenței tale 
     care-mi conduce și-mi încurajează pașii 
  pe ciudata linie a vieții. 

     E ușor a-ți aminti, 
  dar trebuie să ai putere 
     și cu-amărăciune să începi să cânți cântecul 
  ce se va auzi mai departe de durere, 
     mai departe de sunet. 
   
   

  GHICIREA VISELOR 
   

  VISĂM? 
   
   

     Visăm sau 
  ghicim visele 
     când cu mâinile împreunate 
  atingem zorii, 

     când ne gândim că este 
  îndeajuns doar dorința 
     și să fie realitate ceea 
  ce ascunde naiva inimă, 
     ceea ce poartă ochii în afara noastră 
  descoperind o lume nevăzută 
     și drumul pe care îmbrățișate 
  pășesc umbrele noastre. 

     Ghicim visele 
  când, față în față, 
  ne întâlnim cu soarta, 
     cu ceea ce ne este scris 
  încă de la naștere 
     când am fost un pumn de plâns 
  al Creatorului nostru. 
   
   
   

  DOAR VISELE ÎNVING DEPĂRTĂRILE 
   

     Doar visele pot învinge 
  depărtările dintre noi, 
     vorbim pe când căutăm drumul 
  pe care ne-am fi întâlnit 
     ori casa în care se trăiește fără 
  despărțiri, 
     în care puterea voinței este mai mare 
  decât puterea sorții. 
   

     Vorbim privind cum visele 
  pleacă 
     să învingă pustiul fără 
  de semne de drum, 
     cu tăcerea să se întâlnească. 

     Vorbim privind cum speranța, 
  cu firave mâini, înlătură piedicile, 
  impasul și depărtările, 
     și cu o puternică mișcare eliberează 
  visele 
     pregătite să se întoarcă, din nou 
  să-și încerce puterea, 
     bucuroase că, după trezire, 
  nu le-am uitat. 
   
   
   

  CUVINTELE SĂ EXPRIME VISELE 
   

     Cuvintele să exprime visele, 
  să le numească taina. 

     Iar în vremea asta 
  noi ne vom muta în casa noastră, 
  vom îngriji măslini și vom cânta 
  cântece 
     pe țărmul mării noastre, 
  și cu fluierul lui Orfeu vom chema 
     sunetele care ar reînvia, 
  înainte de ce vom povesti toate poveștile, 
     înainte ca totul să înceapă să prea semene 
  a noroc, 

  înainte ca visele noastre să se trezească. 
   
   
   

  NU DOAR ÎNDRĂGOSTIȚI 
   
   

     Nu visează doar îndrăgostiții 
  ci și aceia care doresc 
     să-și ascundă durerea 
  acolo unde se-ascunde iubirea, 
     unde-și spală nemurirea 
  nenumăratele chipuri și curg 
  divinele izvoare, 

     unde va întâlni tinere și vechi 
  vise 
     și-n ele va găsi 
  tot ceea ce nu s-a întâmplat, 
     și tristețea care în urma a toate 
  rămâne 
     sigură că nici visele 
  nu-i pot nimica. 
   
   
   

  VISE FĂRĂ DE ADĂPOST 
   
   

     Visele noastre, sărmanele, fără de-adăpost, 
  recunosc în semnele vremii 
  propriile semne, 
     în nedesăvârșirea noastră propriul destin 
  și, întorcând izvorului nemuritoarele ape 
  în care se oglindește veacul lor, 
     înscriu slovele iertării 
  așteptând să se liniștească lacrimile pe care le-ntâlnesc 
     pe drumul pe care trecem. 

     Iar în celesta carte înscrise sunt 
  mesajele morții 
     printre ale căror rânduri se-ascund 
  cuvintele iubirii 
     pe care în sine le-am găsit când 
  am fost fericiți, 
     pe care ne sprijinim până ce pășim 
  spre lumină, prin ponorul fără fund, 
  crezând în iubire ca în unica 
     favoare a vieții. 
   
   
   

  CINE ALTCINEVA DACĂ NU VISUL NOSTRU 
   
   

     Cine altcineva, dacă nu visul nostru, 
  să deschidă poarta cerului, 
     cine ne-ar fi lăsat acolo 
  unde se învață nu se poate și nu e voie, 

  cine ar fi sprijinit speranța, ar fi învins 
  ispitirile 
     în această dureroasă locuință pe 
  pământ 
     în care iubirea noastră își recunoaște 
  propria locuință, 
     trecătoarea veșnicie fără alegere, 

     acest pumn de întuneric și lumină, 
  aceste cântece care ar dori să fie imnuri 
     și să fie deasupra muritorului timp așa cum 
  sunt iubirea și visul 
     deasupra puterii noastre. 
   
   

  CE DACĂ VISELE CRESC 
   
   

     Ce vom face când visele noastre 
  cresc, 
     când prind curaj și singure pleacă 
  peste lume, 
     cum vom încerca intențiile lor 
  cum le vom ademeni 
  să se întoarcă? 

     Cu poveștile din basme, 
  cu o mie și una de nopți 
     și o singură viață, 
  le vom oferi destule motive pentru a ne 
  recunoaște, 
     și a mai savura o dată frumusețea 
  muritorului nostru orizont, 
     de unde se distinge tot ce e 
  văzut și nevăzut, 

     înainte de a descoperi singure că nu mai 
  există. 
   
   
   

  NE ȚIN VISELE MINTE 
   

     Am fost jucării 
  pentru visele noastre, 
     ori doar am trecut prin ele, 
  călători norocoși cu ochii legați? 

     Aud cum le chemăm 
  cu un glas ale cărui strune încă mai întind 
     pasiunea dinaintea căreia am stat în genunchi, 
  sunt în asta însingurate ori 
     sunt în orașul sfânt care nu-și cunoaște 
  originea, 
     până la care glasul nostru nu ajunge? 

     Ne văd pe noi, slugi ale lor, 
  cum le trimitem spovedanii 
     până ce zilele degetele încălzesc 
  la soarele cu dinți al acestei ierni târzii, 
     care pe neașteptate îmbracă haina 
  iernii pe care am uitat-o? 
   
   

  FĂRĂ APĂRARE 
   
   

  FĂRĂ DE APĂRARE ESTE CASA DINTRE NORI 
   
   

     Fără de apărare este casa dintre nori, 
  vântoasa noastră casă, 
      zidurile ei, din praf 
  stelar, 
     ferestrele, din durere. 

     Fără de apărare sunt clanța și 
  pragul 
     pe care tăcerea-și odihnește 
  pașii, 
     fără de apărare sunt nerostitele 
  cuvinte 

     și fierbintele gol în care 
  am ascuns trecutul, 
     cartea păcatelor și cartea iubirii, 
  pentru ca în repausul timpului gol 
      să ne jucăm de-a norocul nostru 
  prin odăile fără de geamuri și uși, 

     la porțile cerului fără de casă, 
  la ale cărui puteri dinainte ne-am plecat 
  capul. 
   

  FĂRĂ DE APĂRARE ȘI FĂRĂ ÎNFRÂNGERE 
   
   

     Fără de apărare și fără înfrângere 
  a trecut cuvântul nostru 
     și-acuma-și pleacă urechea dinăuntru 
  pe pieptul nostru 
     să asculte semnele cerului 
  pe muritorul infinit. 

     Și noi ne-am trecut drumul 
  privind cum urcă iubirea 
     în susul scării stelare, 
  am trecut neștiind 
     că vocea noastră nu poate pronunța 
  poruncile cerului și legile, 
     că nu putem prin împăcarea cu pierderea 
  să întoarcem îndepărtata noapte, 
  plină de clar de lună, 
     prin care am călcat ascultând 
  neauzite sunete 
     și am privit cum în senina noapte 
  se naște lacrima, 
     în care și-acuma își află cuvintele noastre 
  temeiurile și puterea. 
   
   
   

  FĂRĂ DE APĂRARE ESTE INIMA 
   

   
    Fără de apărare este această inimă 
  într-ale cărei încăperi domnește umbra ta, 
     fără de apărare sunt minutele și orele 
  prin care trec neauzit, 
     și locurile întâlnirilor noastre, și banca 
  pe care, în copilăria noastră, 
  se odihnește timpul liber. 

     Să mă plec dinainte-i ori 
  să-mi bat joc de durerea 
     ce-și ascunde fața după curatele 
  ferestre ale răsăritului, 
     prin care pășești ca prin biblicele 
  livezi, 
     prin iarba acestor nemuritoare ținuturi 
  răsărită din uitare. 

     Iată, și aici te apăr, 
  aici unde ți-este prezența mai adâncă decât 
  hăul cerului , mai puternică decât vântul care 
  împrăștie anotimpurile prin pustiurile 
  pământului, 
     aici unde cu bătăile inimii 
  ți-am întins împărăția până unde ajunge 
  nevăzuta depărtare încleștată cu durerea, 
     unde magia vieții și a morții 
  împacă suferința cu Dumnezeu. 
   
   

  DESCOPERIT-AM AZI-NOAPTE CUM MĂ TREZEȘTI 
   
   

      Descoperit-am azi-noapte cum mă trezești, 
  și cum ireale sunt  imaginile vieții 
  cu care umbra ți-o apăr 

     în pragurile casei părăsite 
  ale cărei uși de ieșire și de intrare 
  sunt amestecate cu răsăriturile și 
  apusurile zorilor 
     din ochii tăi. 

     Descoperit-am azi-noapte cum accepți 
  înfrângerile și pierderile 
     cu o tăcere ce seamănă a 
  jurământ. 

     În vreme ce zorile se leapădă de toate 
  purtându-ți chipul, apărându-ți 
  numele, 
     înțeles-am că doar iubirea știe 
  să apere și să ierte. 
   
   

  ATINGE CU MÂNA PRAGUL NELINIȘTII 
   
   

     Atinge cu mâna pragul neliniștii noastre 
  și privește cum se deschide ușa 
     prin care se văd pierdutele 
  zile, 

     și mâinile noastre apăsate deasupra a ceea 
  ce apărăm 
     imprudent crezând că tinerețea 
  nu are sfârșit. 

     Pomenește ceea ce ai iubit 
  și-ascultă cum răsună depărtarea 
     cu sunetele pe care pășim 
  fără a ne ajunge pe noi înșine 
     așa cum cerul nu-și ajunge 
  stelele. 

     Atinge cu mâna locul care doare 
  și spune cum am fi trăit 
     cu inima de n-am fi scris iubirea 
  și dincoace și dincolo de durere, 
     de n-am fi apărat ceea ce apărat 
  nu se lasă. 
   
   

  ÎN REVĂRSĂRILE CLARULUI DE LUNĂ 
   
   

     Când luna, paznicul nopții, 
  încetează a-și apăra domeniile 
  și pleacă spre casă 
     întâlni-va iubirea noastră 
  ce-și caută drumul de întoarcere? 

     Ne va duce până la 
  izvorul 
     unde am băut taina 
  iubirii și a suferinței, 
     și cu praful stelar al veșniciei 
  am umplut clondirele de aur 
     ascunzându-ne fețele în temere și 
  dorință, 
     și în revărsările clarului de lună de-a lungul 
  nesfârșitului cer 
     unde și-acuma se-ntâlnesc 
  îndrăgostiții. 

     Va trezi luna, paznic al nopții, 
  pe cei adormiți 
     când ajunge la poarta apei 
  proaspete 
     și descoperă că nu suntem. 

  FĂRĂ DE APĂRARE SUNT CUVINTELE 
   
   

     Fără de apărare sunt cuvintele 
   care ne-au părăsit inima, ținutul 
  lor natal, 
     când le-am îndrumat unul spre altul, 
  când am legat cu ele două 
  luminoase umbre ivite din 
  inexplicabilul albastru, 
     în care sunt născuți cerul și stelele, 
  și liniștea, celălalt nume al durerii. 

     Din fiecare cuvânt își iau zborul roiuri 
  de sunete. Prin ele răzbate 
  vulnerabila noastră inimă 
     în vreme ce vântul cel alb deschide ușa 
  îndărătul căreia domnește liniștea, 
     în ea glasul nostru șuieră 
  aidoma setei prin uscata țărână. 

     Iar noi nu știm cum să ne-adunăm 
  cuvintele 
     care fără noi călătoresc prin 
  pustia vreme, 
     cum să le apărăm de depărtările 
  în afara cărora ele nu mai există. 
  FĂRĂ DE APĂRARE ESTE CEEA CE AM APĂRAT 
   
   

     Fără de apărare este tot ceea ce am apărat 
  plini de stăruitoare speranțe 
     tot ceea ce trainic am construit, cu 
  credința că e mai tare inima decât orice, 
     că ne sunt tălpile mai tari decât umbra, 
  iar amintirea decât frunzele toamnei, 
     ale cărei pârâuri, precum apele subterane, 
  se pierd în galbenele culori ale cerului. 

     Este oare ziua aceasta ziua liniștii care 
  se rotește în jurul axei nopții, 
     prin care se vor pierde amintirile și, 
  la mijlocul drumului, vor mai arunca o privire 
  peste ținuturile prin care iubirea, 
  divină și nemuritoare, 
  întărește tremurul în fața necuprinsului, 
     dar lângă acest necuprins inima noastră își 
  împinge 
  piatra 
     și fără mânie se întoarce la început 
  pentru a face din depărtare pod între speranță și 
  soartă. 
   

  SORA PĂTIMIRII MELE 
   

  SORA PĂTIMIRII MELE 
   
   

     Soră a pătimirii mele, 
  privește cum atinge matinalul nor 
  locurile de demult ale iubirii noastre 
     și în liniște deschide ochii spre zori 
  în vreme ce în josul cerului, pe urmele lui, 
  se coboară umbrele noastre 
     să-și sprijine tăcerea de 
  sufletul zilei, 

     să trezească tremurul rouăi 
  cu cântecul buzelor închise 
     în clipa în care inima deschide 
  dimineața 
     și pornește prin valea prin care 
  am visa. 

     Spune de are tristețea ta aceleași 
  slove 
     din care am sădit de necuprins 
  grădini de trandafiri fără de nume, 
     și flori cărora nu le știe nimeni denumirea, 
  grădini prin care mă voi plimba și după 
  viață, 
     pentru a repeta numele când va amuți 
  pieritoarea gură, 
     pentru a repeta sunetele pe care 
  le-am făcut cu mâinile noastre 
     într-un răsărit îndepărtat, 

     care încă se mai aud prin cer și 
  prin tăcerea încăperii, 
  cu un gol care nu ne-a uitat. 
   
   

   

   
 
 
 
 All contents copyright © 1999. All rights reserved