Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Narodne bajke Lužičkih Srba

Dete i zmijski kralj

Bila jednom žena koja je imala malu kćer. Svakad kad bi kravu pomuzla, stavljala bi ona na pod, pred svoju devojčicu, zdelu s mlekom i nadrobljenim hlebom, pa odlazila od kuće na rad. Ali, na povratku bi joj devojčica pripovedala da je dolazila nekakva kokoš, mleko joj popila, a hleb ni taknuti nije htela.

Jednoga dana opet je mati stavila zdelu mleka ispred svoje kćeri, ali se pri tom sakrila, očekujući da se neobična kokoš ponovo javi. I ona se pojavi.

Ali to nije bila kokoš, već zmija sa zlatnom krunom na glavi. Ona poče da pije mleko. A devojčica ju je lupkala kašičicom po glavi i govorila:

– Hej ti, papaj i hleb, a ne pij samo mleko!

Mati se uplaši da će zmija devojčici neko zlo učiniti. Ali ona skide svoju krunu s glave i ostavi je detetu. I tako je ono postalo veoma bogato.

Narodne bajke Lužičkih Srba

 


 

Click here for Domowina official site