Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Narodne bajke Lužičkih Srba

Zlatno dobro

Bio jednom čovek koji je imao zlatno dobro – lepi, novi dvorac, i u njemu dva sina. Kad je ostareo, htede da zlatno dobro jednome od sinova preda. Zato pozva obojicu k sebi i reče:

– Ko mi od svoje neveste najlepši prsten donese, dobiće zlatno dobro.

Stariji se obradova, jer je već imao izabranicu. Mlađi, pak, ostade tužan. Prvi pocikujući ode iz dvorca, a drugi plačući osta kraj kuće. Ispod trema iskoči velika žaba i reče:

– Dečače, zašto tako gorko plačeš?

– Kako da ne plačem – odgovori momak. – Naš otac, koji ima zlatno dobro, odlučio je da ga preda onome ko mu od svoje neveste najlepši prsten donese.

– Ne plači! – kaza mu žaba. – i pođi za mnom.

On pođe za njom u rupu. tamo je bila lepa odaja, u kojoj mu žaba predade prsten tako blistav da je celu odaju osvetljavao. On ga ponese kući.

Otac ih opet pozva k sebi i reče:

– Stariji, pokaži mi šta si doneo!

A ovaj odvi hartiju i iz nje izvuče zarđalu burmu. Na to reče otac:

– Mlađi, a ti?

A ovaj izvuče svoj prsten, koji se tako blistao da je celu sobu obasjavao. Ali otac ne bi zadovoljan i poruči:

– Ko mi od svoje neveste najlepšu svilenu maramicu donese, dobiće zlatno dobro.

Stariji pocikujući istrča iz dvorca, a mlađi plačući osta kraj kuće. Ispod trema iskoči opet velika žaba i zapita:

– Zašto tako gorko plačeš, dečače?

– Kako da ne plačem! – odgovori momak. – Otac nam ima zlatno dobro, ali će ga dati onome ko mu od svoje neveste najlepšu svilenu maramicu donese.

– Ne plači – kaza žaba – i pođi sa mnom!
Ona ga povede sa sobom i zajedno uđoše u onu rupu. Tamo, u lepoj odaji, žaba mu predade svetlucavi rupčić i on ga odnese kući.

Otac ih opet okupi i zapita:

– Stariji, pokaži mi šta imaš!

Ovaj pokaza, ali umesto maramice, imao je maramu. Otac tad reče:

– Mlađi, a ti?

Mlađi izvuče svetlucavu maramicu. Ali otac ni sa tim ne bi zadovoljan, pa poruči:

– Ko mi najlepšu nevestu kući dovede, dobiće zlatno dobro.

Stariji se obradova, a mlađi rastuži. Prvi otrča pocikujući iz dvorca, drugi, pak, gorko plačući osta kraj kuće. Ispod trema iskoči opet velika žaba i zapita:

– Dečače, zašto sad plačeš?

– Kako da ne plačem! – odgovori momak. – Otac nam ima zlatno dobro, ali će ga predati onom ko mu najlepšu nevestu u kuću dovede.

– Ne plaći – kaza žaba – i pođi sa mnom!

Ona uvede momka u rupu, ali sada je tamo, u onoj lepoj odaji, stajala prekrasna devojka. Žaba devojku opremi: odozdo joj stavi svilenu, odozgo – običnu, svakodnevnu suknju. Tako obučenu je predade mladiću.

I stariji dovede svoju nevestu, ali ona je bila kitnjasto odevena. Otac ih lepo primi i reče:

– Stariji, zaigraj s tvojom nevestom!

Ali kada se devojka u igri poče okretati, podiže se gornja kićena haljina, a ukaza donja, sva siva i zgužvana. Otac tad reče mlađem:

– Zaigraj i ti sa svojom!

A kad se druga nevesta poče okretati, podiže se gornja, svakodnevna haljina, a ukaza se donja, svilena. Otac se začudi i reče mlađemu:

– Tebi predajem zlatno dobro!

Narodne bajke Lužičkih Srba

 


 

Click here for Domowina official site