Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Narodne bajke Lužičkih Srba

Staro sedlo

Jedan siromašni seljak služio je u sedmogodišnjem ratu kao vojnik. U jednoj bici njega je sam kralj odlikovao.

Posle rata je seljak orao svoju zemlju baš u vreme kada je kralj onuda prolazio. Kralj prepozna seljaka i upita ga kako u životu prolazi.

– Svakako – odgovori mu seljak.

Potom upita kralja da li sme da mu pošalje nešto. Kralj se tome malo začudi, ali milostivo klimnu glavom. A seljak mu pošalje lonac kuvanih trešanja.

Kada je kasnije kralj istim putem prolazio, upita ga seljak kako su mu prijale trešnje. Ali kralj o njima nije ništa znao, jer su zaslađene trešnje njegove sluge pojele. Ali sad je on morao zapitati seljaka šta želi da za te trešnje dobije.

– AH! – odgovori seljak. – U stvari, ništa! Ali, ako baš hoćeš da mi nešto daš, možda bi mi staro sedlo bilo od koristi.

Kralj to blagonaklono odobri. Ali seljak je hteo i napismeno da ima, ako bi kralj, daleko bilo, u međuvremenu umro ili na ovo zaboravio. Kralj mu dade i napismeno.

Već drugog dana ode seljak sa tom potvrdom knezu, koji je nedaleko od seljakove kuće na velikom dobru živeo. Njegovo dobro zvalo se Staro sedlo.

Seljak učtivo reče knezu:

– Kralj mi je Staro sedlo darovao, a ovde imam i napismeno. Sad vas molim da mi dobro predate.

Knez odmah ode da se s kraljem objasni, ali kralj, kad prepozna svoj potpis, morade seljaku ostaviti dobro.

Narodne bajke Lužičkih Srba

 


 

Click here for Domowina official site