Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Narodne bajke Lužičkih Srba

Lutki sa Košinske gore

U stara vremena lutki, patuljci, živeli su na Košinskoj gori i ponekad odlazili u goste ljudima kojima su bili prijatelji. Najčešće su posećivali jednog ovčara, koji je pod gorom napasao svoje stado. Oni su mu pomagali oko ovaca i igrali se s jaganjcima.

Ovčar je bio dobar čovek i oni odluče da ga nagrade. Zato ga pozovu k sebi u planinu da mu otkriju riznicu punu zlata i dragog kamenje. Riznica je bila na vrhu planine.

Kad ovčar stigne na vrh, pokažu mu lutki tri cveta, preporučujući mu da otkine dva, a trećim da dodirne zemlju. Taj cvet je, rekoše mu – ključ od podzemne riznice.

Ovčar otkine dva cveta, a trećim, neuzbranim, dotakne zemlju, ali mu se vrata podzemnog skrovišta ne otvore. Umesto toga začuje se glas da je, veli, otkinuo cvet koji je bio ključ, i da više niko, za veki vekov, neće proniknuti u tajnu zlatne skrivnice.

Narodne bajke Lužičkih Srba

 


 

Click here for Domowina official site