Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Narodne bajke Lužičkih Srba

Kosmodej

Bili otac i mati, i imali jednu kćer. Njoj umre mati. Pošto je otac često putovao, odlazila je devojka k svojoj kumi.

Jednom joj reče kuma:

– Poradi kod oca da me za ženu uzme, pa će i tebi dobro biti! Svake večeri ću ti glavicu mlekom, a nožice pivom umivati!

I otac uzme kumu za ženu. Prve večeri opere ona devojci, kako je obećala, glavu mlekom, a noge pivom. Ali već drugog dana strpa je neumivenu u postelju. Kuma, koja je i sama imala jednu devojčicu, ubrzo reče mužu:

– Šta će nam obe? Gledaj da nam tvoja kći iz kuće ode!

Potom ispeče za nju hleb od kore i peska i dade joj suvi, tvrdi sir. Otac povede devojku iz kuće, a pas i mačka krenu za njima. Kako nije znao kuda bi s devojkom, sagradi joj kolibu od granja i lišća i tu ostavi.

Tamo je sad devojka sa psom i mačkom stanovala. Kad bi ogladnela, jela bi suvi hleb i sir i time još hranila psa i mačku.

Jedne večeri dođe šumski duh Kosmodej, zalupa na vrata i pozove:

– Lepa devojko, pusti me unutra!

Devojka upita psa i mačku:

– Psiću i maco, da li da ga pustim ili ne pustim?

Oni joj odgovore:

– Da, idi pusti ga unutra! Bude li zao, mi ćemo ga grepsti i ujedati.

Pred vratima je stajao bradati starac. On reče:

– Lepa devojko, ja sam gladan, daj mi nešto da jedem!

Devojka opet upita:

– Psiću i maco, smem li?

A oni odgovore:

– Daj mu svakako malo!

Kad je večerao, reče starac:

– Lepa devojko, operi mi noge!

Devojka opet upita:

– Psiću i maco, moram li?

A oni odgovore:

– Da, operi mu noge!

Potom reče bradati čovek:

– Lepa devojko, pokaži mi postelju!

Devojka ponovo zapita, a pas i mačka joj odgovore:

– Da, pripremi mu svakako postelju!

Potom su svi polegali i usnuli.

Kada se dvojka u ranu zoru probudila, nije više bila u šumskoj kolibi, već u prekrasnom dvorcu. Ustavši, odmah pogleda kroz prozor. U dvorištu su pevali pevci i kokodakale kokoši, mome su poslovale oko krava, a momci oko konja. Na strehama su gukali golubovi, a u bašti je silno cveće cvetalo.

Tada priđu sluškinjice, koje devojku u lepu haljinu obuku. Potom dođe i Kosmodej. Umesto bradatog starca, sad je pred njom stajao lepi mladić. I odmah prirede svadbu sa mnogo gostiju, koja je tri dana trajala.

Devojka je bila veoma srećna. Posle nekog vremena pošalje mlada svoga glasnika ocu i maćehi i javi im da sada u divnom dvorcu stanuje i pozove ih u posetu.

Ali maćeha pozavidi svojoj pastorci ina tako velikoj sreći i reče svome mužu:

– Odvedi i moju devojku u šumu!

Ona joj ispeče kolač od belog pšeničnog brašna, dade joj mastan sir s čistim kajmakom i kupi joj još bukliju vina. Potom odvede otac devojku u šumu i načini joj tamo kolibu od granja i lišća. Pas i mačka pođu s njima.

Devojka je jela kajmak i sir, a psu i mački ništa nije davala. Naveče dođe šumski duh Kosmodej, zalupa na vrata i pozove:

– Lepa devojko, pusti me unutra i daj mi nešto da jedem!

Devojka upita psa i mačku:

– Smem li da ga pustim unutra?

A oni odgovore:

– Sama si jela, sama si pila – sama sebi savet daj!

Devojka pusti duha unutra i dade mu malo jela. Posle večere reče Kosmodej:

– Lepa devojko, operi mi noge!

A ona mu prinese četku i ubrus. Ali stari bradati čovek reče:

Ne, ne, moja devojčice, svojim rukama mi moraš oprati noge!

Kada mu ona opra noge, zapovedi Kosmodej:

– Lepa devojko, sada mi pripremi postelju za noć!

Devojka opet upita:

– Psiću i maco, smem li?
Ali oni odgovore:

– Sama si jela, sama si pila – sama sebi savet daj!

Devojka pripremi bradatom starcu postelju pa ode i legne. Kada se devojka u zoru probudila, bila je sama. Starac, pas i mačka nestali su. Ona je sedela ispod žbuna i plakala.

Narodne bajke Lužičkih Srba

 


 

Click here for Domowina official site