Друштво / Медији / Радио
 

Програм на срспком језику

О садржају, структури и програмској организованости емисија на српском језику у Мађарском радију

Од самог оснивања Печујског регионалног студија (12.01.1953.), Мађарски радио отпочео је емитовање емисија на српскохрватском језику које су се чуле искључиво у Барањској регији и због тога биле су посвећене животу, положају, раду и разним активностима припадника хрватске и српске мањине у том региону. Након побољшања техничких услова, средином 80-их година, отвориле су се могућности да се ови програми у целини – широм земље – могу чути на Кошутовим ултракратким таласима.  Првом периоду то је значило недељно два дана, а од 90-их година, када је дошло до проширења програма – дневно 30 минута – постало је свакодневно.

Након разилажења Српскохрватске редакције (07.09.1992.) формирале су се две самосталне секције, српска и хрватска, у којима су по 22 сарадника радила реализујући радове који су били потребни за састављање дневних тридесетоминутних земаљских и шездесетоминутних регионалних магазина. Уредницима емисија на српском језику – Бранку Чатићу и Миленку Радићу – првобитни задатак је био да на матерњем језику информишу слушаоце српске народности о догађајима који се тичу српске мањине, о потешкоћама, могућностима и осталим појединим политичким, друштвеним и културним темама. Прилагођавајући се дневним и недељним збивањима, структуру магазина су карактерисали актуелни састави (вести, извештаји, преглед штампе и др.). Суботње емисије обично су обрађивале културне, историјске и научне теме, док су недељне, као завршне емсије, дале сумирање најважнијих и најзанимљивијих прилога током протекле седмице.

Година промена била је и 1993. када је број сарадника редакције повећан: из Крагујевца (Југославија) пристигла је Снежана Миливојевић, док се из Сегедина у Печуј преселио Предраг Мандић, који су, такође, постали уредници емисија на српском језику. Исте године – због проширења програмског времена – чланови редакције морали су водити бригу о реализовању свакодневног деведесетоминутног регионалног магазина. У овим емисијама су се нашли интервјуи, репортаже и извештаји лакшег профила који су, између осталих, дали веродостојно информисање и о културним збивањима на северном делу Војводине (Сомбор, Нови Сад, итд.). У том циљу било је важно да се изграде добре везе са појединим културним институцијама и радијским установама у матичној земљи. На овај начин успостављена је тесна сарадња између Српске редакције и Редакције за културу при Радио Београду, те Радио Сомбору.

Моментално, након промена у 1998. години, Српска редакција се радним данима јавља регионалним програмом од 55 минута који се тек на таласима Радио Пачуја шује, а свакодневни једносатни магазин емитује се у печујској, будемпештанској и сегединској регији. Добро изграђени свакодневни контакти са српским мањинским самоуправама, цивилним и културним удружењима, Будимском епархијом, у могоме су допринели да наше слушаоце брзо, тачно и објективно информишемо. Овамо се, наравно, надовезују и преко потребна техничка инвестирања (компјутерска мрежа, ISDN телефонска линија, Интернет) која су већ у току у Печујском студију.

Сарадници Српске редакције Мађарског радија:

Бранко Чатић, др Предраг Мандић и Миленко Радић


Друштво | Уметност | Историја | Духовност | Мапа | Контакт
Мапа | Претрага | Latinica | Помоћ


© 1997-2001 - Пројекат Растко; Технологије, издаваштво и агенција Јанус; Научно друштво за словенске уметности и културе; носиоци ауторских права. Ниједан део овог сајта не сме се умножавати или преносити без претходне сагласности. За захтеве кликните овде.