Projekat Rastko - Cetinje
Duhovnost
Zemlja
Elektronska biblioteka kulture i tradicije Crne Gore
Umjetnost LjudiKontakt
Povijest MapaPretragaPromjena pismaPomocNovo

Др Јован Вукмановић

Значај Вука Стеф. Караџића за упознавање Црне Горе

Гласник етнографског музеја на Цетињу, IV књига 1964. Цетиње

Својом историјском улогом у прошлости, особито у петовјековној борби са Турцима, Црногорци су одавно скренули пажњу на себе свих културних народа. Многи радознали путници, политичари и научници, почевши још у XVI вијеку, интересују се живо о њима, посјећују их и приказују у разним правцима. Њихови разнородни списи, писани скоро на свима европским језицима, разасути су по многим часописима и књигама. Међу њима" има и знатан број прилога из области етнологије са драгоцјеним подацима, али су они већином писани узгредно и случајно, тенденциозно и једнострано, без научног плана и дубљег познавања. Једни приказују Црну Гору као „легендарну земљу" и говоре више о ратоборности њених синова, а други је пак клеветају и износе многе измишљотине. Све до у току XIX вијека није било уопште дубљег и објективнијег проучавања живота и народа у овој покрајини.

У првој половини XIX вијека радови француског пуковника Вијале де Сомијера и Вука Стеф. Караџића изазвали су нарочито интересовање међу западним свијетом, поготово Њемцима, за Црну Гору. Вијала, који је 1810. као командант Херцег-Новога из доба француске окупације Боке Которске пропутовао Црну Гору, упознао се изближе са Црногорцима, и дао је у свом дјелу Vouage historique et politique au Monténégro, поред осталог, пуно детаља о њиховом начину живота и ношњи, обичајима и вјеровањима, друштвеним и културним приликама. Преко овог дјела, поред свих измишљотина у њему и преписаних података из А. Фортиса, Црна Гора била је такорећи откривена западном свијету. Знатно непосредније и сигурније информације о Црној Гори дао је Вук Стеф. Караџић својим дјелом на њемачком језику Montenegro und die Montenegriner.

Караџић, присталица савременог европског романтизма који је у његово доба почео да трага за прошлошћу свих народа, сматра да су народни обичаји „жива старина", обиљежје и главна одлика сваког народа. „Код сваког су народа-каже он- најсветије ове три ствари: закон, језик и обичаји; тим се народи један с другим рођакају и један од другог разликују. Како народ изгуби те три светиње, он изгуби и своје име." Схватајући тако обичаје, Вук их је почео рано прикупљати и настоји да да пуну и реалну слику цјелокупног живота српског народа. У тежњи да што потпуније и савјесније прикаже живот и обичаје тог народа, он своја проучавања проширује и на Црну Гору, у којој уочава огромно богатство народних умотворина. Поријеклом Дробњак, Вук врло рано стијече везе са многим Црногорцима и настоји да посјети Црну Гору. Он се још 1818. обраћа црногорском митрополиту Петру I да му преко својих млађих скупља црногорске пјесме.[1] По доласку у Црну Гору, 1834, Вук сам непосредно скупља народне умотворине и другу етнографску и историјску грађу. Митрополит Петар II, с којим се био упознао још 1833. у Бечу, примио га је, како сам пише Копитару, "као друга и пријатеља, и с чим се гођ може, рад је да ми угоди."[2] Сенатори и истакнути гуслари свакодневно му пјевају пјесме, причају о прошлости и саопштавају му огромну усмену грађу о Црној Гори. Вук силази у Боку Которску, „која је за језик- како пише Копитару- наше најзнатније мјесто у цијелом народу нашем". Путовањем по Црној Гори Вук је био необично задовољан, јер је прикупио многе народне умотворине и грађу за језик, живот и обичаје. "Да ништа више ново на нађем-пише једном свом пријатељу- осим овога што сам досад нашао, опет налазим да је било вриједно овако даљни и трудни пут предузети."[3] На овом путу Вук се упознао са многим истакнутим људима, међу којима су нарочито значајна била познанства са Вуком Врчевићем у Будви и Вуком Поповићем у Рисну. Он је међу Црногорцима, из разних крајева, био стекао скоро двадесет сарадника, који ће му прикупљати и слати разну грађу, а неки и своје сопствене пјесме.

По повратку у Беч Вук је написао књигу Montenegro und die Montenegriner, која је изашла на њемачком 1837. као извод већег рада на нашем језику о истом питању. Књига је подијељена на осам одјељака, у којима су посебно приказани земља, људи, историја, начин управљања, живот са сусједима, начин живота, закон (вјера) и наука, и нарави и обичаји. Грађа изнесена овдје није систематски сређена, али је била нова и за саме Србе, а поготово за страни свијет који ништа поуздано није знао о Црној Гори. То је претежно информативна књига, писана у намјери да се прикаже мученички живот Црногораца и тешки политички положај њихове земље. У њој су нарочито реално, проницљиво и сликовито описани народни живот и обичаји становништва, док је историја, која га је мање занимала, писана углавном на основу пјесама и причања савременика. Књига о Црној Гори, писана ведро, истовремено као литерарно и научно дјело, открила је Њемцима многе етничке, социјалне и етичке особине једног родовско-племенског друштва. Она је изазвала огромно и разноврсно интересовање код Њемаца, који је отада често посјећују и пишу о њој у разним правцима. Поводом тога Ј. Копитар пише у јуну 1838. Вуку: „Ви сте једини криви што сад цео свет, па и сами краљеви, путују у Црну Гору.. ."[4] Вук је и касније неколико пута навраћао у Црну Гору.

О Црној Гори нарочито се много писало 1853, поводом борбе са Омер-пашом Латасом. За непуна три мјесеца изашло је преко пет стотина чланака, расправа и разних дописа у свега неколико важнијих европских листова и часописа. У многим написима изнесене су злонамјерно нетачности и клевете против Црногораца, што је шкодило њиховим интересима пред страним, културним свијетом. Турска је била организовала и пропагандни центар у Брислу, одакле су писмено и усмено ширене неистине о Црној Гори. Овакве клевете подстакле су Вука Караџића да напише анонимно неколико информативних чланака за њемачке новине. Нарочито су била од великог значаја два његова чланка штампана у истакнутом аугсбуршком дневнику Allgemeine Zeitung. Он је овим чланцима дао правац писања другим писцима и довољно материјала за сазнање истине о Црној Гори, подижући тиме њен углед у очима ондашњег европског свијета.

Вуков рад о Црној Гори, посебно етнографски, представља велику научну и књижевну вриједност. О Црногорцима су многи писали, страни и домаћи писци, али нико од њих није имао толику моћ запажања да уочи што је карактеристично, да похвали добро и осуди рђаво као Вук Караџић. Стога се његова књига о Црној Гори може сматрати – како каже његов биограф Љ. Стојановић – "као верно огледало свега црногорског и приватног и јавног живота и целог друштвеног и породичног стања њихова на почетку владе Петра II, који је почео уводити цивилизацију и државни поредак у Црној Гори."[5] Вук указује на богато духовно стваралаштво Црногораца и постаје оснивач њихове етнографије. Тај његов рад, савјестан и озбиљан, још увијек је драгоцјени извор за упознавање Црногораца, које до данас нико боље и тачније није представио.

Фусноте

1 Тихомир Р. Ђорђевић, Једно писмо Вука С. Караџића (Наш народни живот, књ. IX, Београд, 1934, 75–82).

2 Љу6. Стојановић, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, Београд, 1924, 424.

3 Љуб. Стојановић, ,наведени рад, 426.

4 Љуб. Стојановић, наведени рад, 448.

5 Вук Ст. Караџић, Црна Гора и. Бока Которска, Београд, 1922, V.

 


[ Пројекат Растко Цетиње | Промјена писма | Претраживање | Мапа пројекта | Контакт | Помоћ ]
/ Пројекат Растко Београд /