Projekat Rastko - Cetinje
Duhovnost
Zemlja
Elektronska biblioteka kulture i tradicije Crne Gore
Umjetnost LjudiKontakt
Povijest MapaPretragaPromjena pismaPomocNovo

 

Dr Jovan Vukmanović

Značaj Vuka Stef. Karadžića za upoznavanje Crne Gore

Glasnik etnografskog muzeja na Cetinju, IV knjiga 1964. Cetinje

Svojom istorijskom ulogom u prošlosti, osobito u petovjekovnoj borbi sa Turcima, Crnogorci su odavno skrenuli pažnju na sebe svih kulturnih naroda. Mnogi radoznali putnici, političari i naučnici, počevši još u XVI vijeku, interesuju se živo o njima, posjećuju ih i prikazuju u raznim pravcima. Njihovi raznorodni spisi, pisani skoro na svima evropskim jezicima, razasuti su po mnogim časopisima i knjigama. Među njima" ima i znatan broj priloga iz oblasti etnologije sa dragocjenim podacima, ali su oni većinom pisani uzgredno i slučajno, tendenciozno i jednostrano, bez naučnog plana i dubljeg poznavanja. Jedni prikazuju Crnu Goru kao „legendarnu zemlju" i govore više o ratobornosti njenih sinova, a drugi je pak klevetaju i iznose mnoge izmišljotine. Sve do u toku XIX vijeka nije bilo uopšte dubljeg i objektivnijeg proučavanja života i naroda u ovoj pokrajini.

U prvoj polovini XIX vijeka radovi francuskog pukovnika Vijale de Somijera i Vuka Stef. Karadžića izazvali su naročito interesovanje među zapadnim svijetom, pogotovo Njemcima, za Crnu Goru. Vijala, koji je 1810. kao komandant Herceg-Novoga iz doba francuske okupacije Boke Kotorske proputovao Crnu Goru, upoznao se izbliže sa Crnogorcima, i dao je u svom djelu Vouage historique et politique au Monténégro, pored ostalog, puno detalja o njihovom načinu života i nošnji, običajima i vjerovanjima, društvenim i kulturnim prilikama. Preko ovog djela, pored svih izmišljotina u njemu i prepisanih podataka iz A. Fortisa, Crna Gora bila je takoreći otkrivena zapadnom svijetu. Znatno neposrednije i sigurnije informacije o Crnoj Gori dao je Vuk Stef. Karadžić svojim djelom na njemačkom jeziku Montenegro und die Montenegriner.

Karadžić, pristalica savremenog evropskog romantizma koji je u njegovo doba počeo da traga za prošlošću svih naroda, smatra da su narodni običaji „živa starina", obilježje i glavna odlika svakog naroda. „Kod svakog su naroda-kaže on- najsvetije ove tri stvari: zakon, jezik i običaji; tim se narodi jedan s drugim rođakaju i jedan od drugog razlikuju. Kako narod izgubi te tri svetinje, on izgubi i svoje ime." Shvatajući tako običaje, Vuk ih je počeo rano prikupljati i nastoji da da punu i realnu sliku cjelokupnog života srpskog naroda. U težnji da što potpunije i savjesnije prikaže život i običaje tog naroda, on svoja proučavanja proširuje i na Crnu Goru, u kojoj uočava ogromno bogatstvo narodnih umotvorina. Porijeklom Drobnjak, Vuk vrlo rano stiječe veze sa mnogim Crnogorcima i nastoji da posjeti Crnu Goru. On se još 1818. obraća crnogorskom mitropolitu Petru I da mu preko svojih mlađih skuplja crnogorske pjesme.[1] Po dolasku u Crnu Goru, 1834, Vuk sam neposredno skuplja narodne umotvorine i drugu etnografsku i istorijsku građu. Mitropolit Petar II, s kojim se bio upoznao još 1833. u Beču, primio ga je, kako sam piše Kopitaru, "kao druga i prijatelja, i s čim se gođ može, rad je da mi ugodi."[2] Senatori i istaknuti guslari svakodnevno mu pjevaju pjesme, pričaju o prošlosti i saopštavaju mu ogromnu usmenu građu o Crnoj Gori. Vuk silazi u Boku Kotorsku, „koja je za jezik- kako piše Kopitaru- naše najznatnije mjesto u cijelom narodu našem". Putovanjem po Crnoj Gori Vuk je bio neobično zadovoljan, jer je prikupio mnoge narodne umotvorine i građu za jezik, život i običaje. "Da ništa više novo na nađem-piše jednom svom prijatelju- osim ovoga što sam dosad našao, opet nalazim da je bilo vrijedno ovako daljni i trudni put preduzeti."[3] Na ovom putu Vuk se upoznao sa mnogim istaknutim ljudima, među kojima su naročito značajna bila poznanstva sa Vukom Vrčevićem u Budvi i Vukom Popovićem u Risnu. On je među Crnogorcima, iz raznih krajeva, bio stekao skoro dvadeset saradnika, koji će mu prikupljati i slati raznu građu, a neki i svoje sopstvene pjesme.

Po povratku u Beč Vuk je napisao knjigu Montenegro und die Montenegriner, koja je izašla na njemačkom 1837. kao izvod većeg rada na našem jeziku o istom pitanju. Knjiga je podijeljena na osam odjeljaka, u kojima su posebno prikazani zemlja, ljudi, istorija, način upravljanja, život sa susjedima, način života, zakon (vjera) i nauka, i naravi i običaji. Građa iznesena ovdje nije sistematski sređena, ali je bila nova i za same Srbe, a pogotovo za strani svijet koji ništa pouzdano nije znao o Crnoj Gori. To je pretežno informativna knjiga, pisana u namjeri da se prikaže mučenički život Crnogoraca i teški politički položaj njihove zemlje. U njoj su naročito realno, pronicljivo i slikovito opisani narodni život i običaji stanovništva, dok je istorija, koja ga je manje zanimala, pisana uglavnom na osnovu pjesama i pričanja savremenika. Knjiga o Crnoj Gori, pisana vedro, istovremeno kao literarno i naučno djelo, otkrila je Njemcima mnoge etničke, socijalne i etičke osobine jednog rodovsko-plemenskog društva. Ona je izazvala ogromno i raznovrsno interesovanje kod Njemaca, koji je otada često posjećuju i pišu o njoj u raznim pravcima. Povodom toga J. Kopitar piše u junu 1838. Vuku: „Vi ste jedini krivi što sad ceo svet, pa i sami kraljevi, putuju u Crnu Goru.. ."[4] Vuk je i kasnije nekoliko puta navraćao u Crnu Goru.

O Crnoj Gori naročito se mnogo pisalo 1853, povodom borbe sa Omer-pašom Latasom. Za nepuna tri mjeseca izašlo je preko pet stotina članaka, rasprava i raznih dopisa u svega nekoliko važnijih evropskih listova i časopisa. U mnogim napisima iznesene su zlonamjerno netačnosti i klevete protiv Crnogoraca, što je škodilo njihovim interesima pred stranim, kulturnim svijetom. Turska je bila organizovala i propagandni centar u Brislu, odakle su pismeno i usmeno širene neistine o Crnoj Gori. Ovakve klevete podstakle su Vuka Karadžića da napiše anonimno nekoliko informativnih članaka za njemačke novine. Naročito su bila od velikog značaja dva njegova članka štampana u istaknutom augsburškom dnevniku Allgemeine Zeitung. On je ovim člancima dao pravac pisanja drugim piscima i dovoljno materijala za saznanje istine o Crnoj Gori, podižući time njen ugled u očima ondašnjeg evropskog svijeta.

Vukov rad o Crnoj Gori, posebno etnografski, predstavlja veliku naučnu i književnu vrijednost. O Crnogorcima su mnogi pisali, strani i domaći pisci, ali niko od njih nije imao toliku moć zapažanja da uoči što je karakteristično, da pohvali dobro i osudi rđavo kao Vuk Karadžić. Stoga se njegova knjiga o Crnoj Gori može smatrati – kako kaže njegov biograf Lj. Stojanović – "kao verno ogledalo svega crnogorskog i privatnog i javnog života i celog društvenog i porodičnog stanja njihova na početku vlade Petra II, koji je počeo uvoditi civilizaciju i državni poredak u Crnoj Gori."[5] Vuk ukazuje na bogato duhovno stvaralaštvo Crnogoraca i postaje osnivač njihove etnografije. Taj njegov rad, savjestan i ozbiljan, još uvijek je dragocjeni izvor za upoznavanje Crnogoraca, koje do danas niko bolje i tačnije nije predstavio.

Fusnote

1 Tihomir R. Đorđević, Jedno pismo Vuka S. Karadžića (Naš narodni život, knj. IX, Beograd, 1934, 75–82).

2 Lju6. Stojanović, Život i rad Vuka Stef. Karadžića, Beograd, 1924, 424.

3 Ljub. Stojanović, ,navedeni rad, 426.

4 Ljub. Stojanović, navedeni rad, 448.

5 Vuk St. Karadžić, Crna Gora i. Boka Kotorska, Beograd, 1922, V.


[ Projekat Rastko Cetinje | Promjena pisma | Pretraživanje | Mapa projekta | Kontakt | Pomoć ]
/ Projekat Rastko Beograd /