Pomoc Promena pisma Pretraga Mapa Projekat Rastko - Boka
Zemlja
Istorija
Ljudi
Duhovnost
Umetnost
Kontakt

TIA Janus

Mala virtuelna galerija

Herceg-Novi

Autor fotografija:
Miloš Ćapin

Herceg-Novi je 1382. godine podigao Tvrtko I Kotromanić, "Božjom milošću kralj Srba, Bosne i Pomorja i Zapadnih strana". Grad je postao značajan državni centar za vrijeme hercega od Svetoga Save, Stefana Vukčića Kosače. Pod turskom upravom je bio od 1482. do 1687. godine, sa kratkim prekidom 1538-1539. kada su ga zauzeli Španci. Od 1687. do 1797. je u sastavu Mletačke republike. Za vrijeme Napoleonovih ratova bio je pod austrijskom, ruskom i francuskom upravom. Od 1815. do 1918. traje druga austrijska okupacija. Oslobođen je 7. novembra 1918. godine.


Arhiv


Glavna gradska vrata


Kanli kula


Karača


Njegoševa ulica


Njegoševa ulica - 2


Portal crkve sv. Arhangela Mihaila na Belavisti


Suton


Tora


Tora 2


Trg Nikole Đurkovića


Trg Nikole Đurkovića - 2

// Projekat Rastko - Boka / Zemlja //
[ Promjena pisma | Pretraživanje | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]


© 2001. "Projekat Rastko - Biblioteka srpske kulture na Internetu"; Tehnologije, izdavaštvo i agencija "Janus"; kao i nosioci pojedinačnih autorskih prava. Nijedan deo ovog sajta ne smije se umnožavati ili prenositi bez prethodne saglasnosti. Za zahtjeve kliknite ovdje.