Pomoc Promena pisma Pretraga Mapa Projekat Rastko - Boka
Zemlja
Istorija
Ljudi
Duhovnost
Umetnost
Kontakt

TIA Janus

Vuk Karadžić

Risanski običaji

Izvor: Kovčežić za istoriju jezik i običaje Srba sva tri zakona
u Beču, u štampariji jermenskoga manastira
1849

INTERNET IZDANJE

IZVRŠNI PRODUCENT I POKROVITELJ Tehnologije, izdavaštvo i agencija
Janus
Beograd,
jul 2001

PRODUCENT I ODGOVORNI UREDNIK
Zoran Stefanović
LIKOVNO OBLIKOVANJE
Marinko Lugonja
VEBMASTERING I TEHNIČKO UREĐIVANJE
Milan Stojić
DIGITALIZACIJA TEKSTUALNOG I LIKOVNOG MATERIJALA
Nenad Petrović
KOREKTURA
Saša Šekarić i Dragana Vignjević

ŠTAMPANO IZDANJE

NOLIT
Beograd, 1972.

 

Napomena priređivača

Vuk Stef. Karadžić je napisao knjigu o Crnoj Gori i Boki Kotorskoj na osnovu podataka koje je prikupio dok je bio u tim krajevima 1834—35. godine. Deo te knjige, koji se odnosi na opis Crne Gore i Crnogoraca, objavio je na nemačkom (Montenegro und die Monteniger) u Štutgartu 1837. godine, a dva poglavlja: "Srbi svi i svuda" i "Boka Kotorska" — u Kovčežiću, u Beču 1849. godine, s napomenom ispred njihovih tekstova da su bili spremljeni za uvod ispred opisa Crne Gore.

Odlomke rukopisa opisa Crne Gore i Crnogoraca na srpskohrvatskom jeziku pronašli su i objavili Vasa Čubrilović (Vuk Stef. Karadžić, Crna Gora i Boka Kotorska, Beograd 1953) i Bogdan Šaranović (Prilozi za književnost, jezik i folklor, 1954).

Ljubomir Stojanović je preveo s nemačkog Vukov opis Crne Gore i Crnogoraca, i to je objavljeno 1922, godine u izdanjima Srpske književne zadruge. Tom prilikom dao je ispred toga opisa Vukov prilog o Boki Kotorskoj iz Kovčežića.

Sada se u ovoj knjizi štampa ono što je objavljeno u dvema knjigama Vukovim: u knjizi Montenegro und Montenegriner, kao i u Kovčežiću u kome su i prilozi koje je Vuk pripremio kao uvod ispred opisa Crne Gore. Našoj knjizi dat je naslov Crna Gora i Boka Kotorska.

Lj. D.

Napomena Vuka Karadžića

I ovo je pisano 1836. godine da se doda pred Crnu Goru, kao što će se vidjeti na mnogo mjesta. Poslije ovoga vremena naštampano je u Grlici G. Milakovića za godinu 1838. vrlo lijepo "Kratko geografičesko-statističesko opisanije Boke Kotorske"; ali ja opet ovo svoje štampam sad onako prosto kao što sam ga onda napisao.

 

Risanski običaji*

[* Za ove običaje, kao i za mnogo drugo koješta iz onijeh krajeva, Ja zahvaljujem prijatelju svome popu Vuku Popoviću iz Risna.]

1.
Ženidba

U Risnu, kao i u Dubrovniku i po drugijem onamo mjestima, mjesto isprositi djevojku kaže se vjeriti ili vjeriti se, npr.: On je vjerio djevojku, ili: On se vjerio s njome, ili ona s njime. Po tome se zaručnica zove vjerenica i zaručnik vjerenik, a prosidba vjeridba i vjera, npr.: Otišli na vjeridbu ili na vjeru; Djevojka je stajala pod vjerom tri godine. Na ovo je nalik i ono što je budimska kraljica kazala Jakšiću Todoru:
Jesi li se more oženio,
jal' đevojci dao vjeru tvrdu -

I u Risnu je bio običaj doskora, kao što je u Crnoj Gori a može biti i gdje na drugom mjestu i danas, da dva čovjeka koji se paze a imaju jedan muško jedan žensko dijete, vjere djecu još u kolijevci. Govori se da su gdjekoji još dok su im žene bile trudne ugovarali ako jedna rodi muško a druga žensko da će se oprijateljiti, i takovi su se ugovori držali kao i prava prosidba ili vjeridba. Ali su ovi običaji ondje već prošli, i slabo se u kojoj kući zadržava još i onaj da otac sinu djevojku traži i izbira, nego je sin izbira sam, a otac ide te prosi.

Došavši prosac u kuću djevojačku reče djevojačkome ocu otprilike ovako:

"Prijatelju, pomaga ti bog! Došao sam s dobrijem časom da s tobom progovoriš nešto nasamo. Ja imam sina, koga sa srećom mislim vjerivati, a ti imaš kćer (poimence tu i tu), koja je njemu i svima nama mila, pa sam došao k tebe, kao nje najboljemu prijatelju, da te pitam hoćeš li mi je dati za njega."

Kad djevojački otac misli dati djevojku on odgovori ovako:

"Fala ti, brate, na tvoje lijepo prijateljstvo, koje imaš spram mene i moje siromaške kuće, i oprosti mi što ti ne mogu sad odgovor dati, jer imam braće. i ostale svojte, da im kažem i upitam, i najdalje molim za osam dana da me pričekaš, da ti odgovorim na pošteno tvoje pitanje."

Ako li je ne misli dati, on mu opet zahvali, pa mu onda lijepijem načinom kaže da od toga ne može biti ništa izgovarajući se ili da je djevojka obrečena, ili da još nije spremljena za udaju, ili da je još mlada itd.

Kad dođe određeni dan da djevojački otac odgovori ocu momačkome, on sazove u kuću svoju braću, ako ih ima, i ostalu bližu rodbinu, a momački otac uzevši tako koga od svoje rodbine ide onamo kao na pouzdano da djevojku prstenuje. Pošto se pozdrave i za zdravlje raspitaju, otac momački držeći prsten u desnoj ruci reče:

"Evo, braćo, u ime božje ištem kćer (poimence) našega brata (toga i toga) za moga sina (poimence), i ako ga ljubi, dat' nam je evo obilježje kao zalog vjere pred vama da primi s dobrijem časom i dobrom srećom, akobogda."

Otac djevojački već se prije razgovorio i dogovorio sa svojima, a i kćer je na to pripravio preko matere joj ili sestre, ali ih sad opet upita: "Šta velite vi, braćo moja?" A oni mu odgovore: "Mi velimo što i ti." Onda on reče: "Dakle ja je dajem, i bog dao dobar čas!" Pa uzme prsten od oca momačkoga, i da ga ženi na ostavu do svadbe. Potom piju rakije, i tako je vjeridba svršena.

Poslije toga otide k vjerenici vjerenikov otac i brat koji će na svadbi biti ručni djever, i ponesu joj na dar lijepu haljinu i svilenu maramu, a ostalome ženskinju u kući po komad sapuna; a oni njima u trpezi dadu za to uzdarje: svekru u marami zavijenu sašivenu košulju, a djeveru ličnjak i bječve (peškir i čarape) u marami zavijene. Na pohodu pred kućom vjerenica daruje osobito svekru ličnjak, a on njojzi uklopi u ruku cekin; djeveru lijepu s kitama duvankesu, a on njoj talijer.

Drugi ili treći dan ide vjerenik k vjerenici sa svojijem stricem, i ponese punici svilenu maramu, komad sapuna, i u njemu zasađen cekin; tastu nove čizme, šurevima po crevlje, svastima po crevlje i svilenu maramu, i svima kućanima po štogod. Običaj je da se vjerenica krije od vjerenika upravo do vjenčanja; ali onda poslije velike molbe dopuste mu da je vidi, i došavši k njoj zagrli je i kao na silu poljubi; potom joj u ruke utisne cekin, a na prst natakne prsten. Ona se od svega toga brani, i gdjekoja jaka istrgne se od njega i pobjegne i darovi mu popadaju po zemlji. Na polasku punica daruje zetu u svilenoj marami košulju, gaće bijele s vezenijem gatnjikom, bječve i podveze sa četiri zlatne kite. Tako mu i ostalo sve ženskinje koje je on darivao dade ponešto uzdarja.

Dokle god djevojka stoji pod vjerom, vjerenik valja da joj se stara za obuću, i zato joj često šalje crevlje; a ona njemu i njegovoj kući svakoga sveca i nedjelje po pozlaćen (farakleisan) cvijet.

Otprije je bio običaj da vjerenik kad vjerenica dugo stoji pod vjerom ne ide k njoj više do dvaputa u godini, i to na Božiji dan i na ustavke njezinoga krsnog imena.

Poslije vjerenika ide mu mati sa kćeri svojom da vidi vjerenicu, i ponesu joj na dar haljinu i lijepu maramu, pletivaču, iglenicu i naprstak, i to sve troje od srebra; a prijateljicama po traversu (kecelju), prijatelju ličnjak ili vezenu maramu, a ostalima od roda po komad sapuna. Otac vjereničin u trpezi da prijateljici cekin, a njegova žena košulju u svilenoj marami; tako i ostale koje je ona darovala daju joj po nešto uzdarja. Na pohodu dade svekrva svojoj snasi prsten.

Na nedjelju dana pred svadbu iziđu na pjacu otac vjerenikov i vjereničin sa svojim prijateljima i ostalijem znatnijim ljudima iz mjesta, i ondje ih otac vjerenikov časti sve rakijom. Najprije on uzme u desnu ruku bocu rakije, na kojoj je jabuka i u jabuci cekin, pa stane ovako govoriti:

"Pomaga vam bog, poštena braćo i gospodo moja! Evo s dobrijem časom isprosio sam kćer (po imenu tu i tu) brata našega (toga i toga) za svoga sina (poimence), i prizvao sam vam da pijemo po čašicu rakije, i da rečete i vi da im bog da dobar čas i dobru sreću."

pa pruživši bocu ocu vjereničinu: "Prijatelju moj sretni da ti je čas!" Otac vjereničin primivši bocu, uzme s nje jabuku s cekinom, a bocu da najstarijemu njihovom poglavaru ili popu, koji uzevši je napije ovako:

"Bože blagoslovi! Što radili i uglavili, sretno bilo i dugovječno po jednu stranu i po drugu!"

Ostali poviču uglas: "Aviva"; a jedni i: "Amin bože daj!" Pošto se on napije, da bocu drugome koji je na redu, te se svi obrede napijajući kako koji zna. Odmah poslije toga odvoje se prijatelji sa svojom rodbinom na stranu i ugovore kad će biti svadba, koliko će biti svata itd. Ovi dan vjerenik pošlje bocu rakije i u tazbinu da se i oni kod kuće provesele kao i ovi u pjaci. Ali mu se boca odonud ne vrati prazna, nego opet nanovo napunjena i još odozgo sa šipkom (Granatapfel) i s kitom pozlaćena cvijeća. Onaj cekin što vjereničin otac uzme s boce u jabuci ne daje on vjerenici, nego ga uzme upravo sebi (u kuću); zato se obično kaže: Prodade kćer za cekin.

Od toga dana odmah se kod vjerenikove kuće počinje veselje, pjevanje, igranje i gošćenje. Najprije se pošilje nekoliko momaka koji su namijenjeni za svatove da iz crkve donesu barjak, a u tom djevojke od roda vjerenikova uhvate pred kućom kolo te igraju i pjevaju. Ovijeh momaka koji idu po barjak valja svagda da bude liho (npr. 5 ili 7); idući od crkve s barjakom barjaktar pjeva iza glasa a ostali meću puške. .Došavši pred kuću poigraju po dva i dva ispred kola, koje vodi vjerenikova mati ili sestra, a barjaktar s barjakom vijući s njime na sve strane. Potom pošto barjak privežu na jednome od najvišijeh kućnijeh prozora da se od svakud vidjeti može, posjedaju za trpezu i stanu piti i jesti. Kad se donese barjak iz crkve, djevojke u kolu obično pjevaju ovu pjesmu:

U ime boga u čas dobar sunce isteče,
čestito ti, domaćine, u dvor veselje!
Odlećeše, dolećeše sivi sokoli,
doniješe domaćinu kitu masline*;
čestito ti, domaćine, u dvor veselje!
Fala tebe, siv sokole, bio sa srećom!

[* Pripovijeda se da je u Risnu otprije bio običaj u svatove mjesto barjaka nositi granu masline; ali se sad to samo onda čini kad je mladoženjina ili djevojačka kuća u žalosti.]

Iza ove pjesme nastave i druge različne kao npr.:

1.

U ime boga u čas dobar!
Sve nam bilo u čas dobar!
A ovo sade u najbolje!
Vreme nam se veseliti,
mlada Kosta oženiti.
Kosto mi Stani poruči
po onoj zlatnoj jabuci:
"O Stane, moja dušice,
čuo sam da si srdita,
srdita i ognjevita.
Neg' Stane, moja dušice,
ostavi srdost u majke,
a živi oganj u braće,
ne nos' ga mene u dvore,
ne omrazi me sa majkom
A Stane Kostu poruči
po onom sivom, sokolu:
"O Kosto, srećo vesela,
ako ti budem srdita,
srdita i ognjevita,
napravi. zlatnu šibiku,
pa mene šibaj u dvore.
po onom skucu svilenu."

2.

Tri su mi gore visoke,
jedna je gora najviša,
po njoj mi Kosto lov lovi,
Stane mu konja privodi,
privodi da ga napoji.
Dava mu zobat' bisera
iz svoga skuca svilena;
dava mu piti vodice
iz svoje ruke desnice.
Tu mi je mlada zaspala,
poviče straža sa grada:
"Čija je moma zaspala?"
To začu Kosto u lovu:
"Moja je, ne budite je;
ja ću je i sam buditi,
kada se vrnem iz lova."
Doigra Kosto iz lova,
i ubra stručak ružice
da bije Stanu po licu:
"Ustani, Stane dušice,
da li se nisi naspala
sve dugo vr'eme u majke?"
Kad čula Stane đevojka,
ona se od sna razabra,
veselo skoči na noge.
Kad viđe Kosto delija,
svoga mi konja osedla,
veselo skoči na konja,
i uze Stanu za ruku,
metnu je za se na konja,
veselo dvoru odigra;
kad dođe Kosto pred dvore,
svoju mi majku dozivlje:
"Izađi majko, pred dvore,
evo ti vodim snašicu."
Kad Kosta majka razumje,
veselo pred dvor izađe,
pa ljubi svoje snašice,
i stade boga faliti:
"Fala mi bog milome,
evo li u dvor odmjene!"

3.

Igralo je vlaško kolo i arbanaško,
u to kolo đevojčica vila bijela,
ia njoj su mi tri kavada od suva zlata,
oko nje su tri ćemera srebra bijela,
a na grlo tri đerdana drobna. bisera,
a u uši troj' menđuše od suva zlata,
na glavi joj tri vijenca od žarka sunca.
Otud ide tursko momče iz turske zemlje,
pod njime je vranac konjic roda vilina,
a na konju bojno sedlo roga jelena,
a za sedlom mala uzda zuba zmijina;
a na njemu dug' dolama duga do zemlje,
a o pasu tanka sablja su tri gajtana,
na gajtanu tri kamena sva tri dragana,
na glavi mu samur-kapa od velje svite,
a za kapom paun-pero palo na rame,
te mu lice zaklonjaše od žarka sunca,
sve se kolo ustavilo te ga gledahu.
Ma govori tursko momče iz turske zemlje:
"Igraj kolo naokolo, ne gledaj pa me,
nisam doš'o da ustavljam kolo đevojak',
neg' da prosim, đevojčicu vilu bijelu,
na kojoj su tri kavada od suva zlata,
i oko nje tri ćemera srebra bijela,
a na grlo tri đerdana drobna bisera,
a u uši troj' menđuše od suva zlata,
i na glavi tri vijenca od žarka sunca."
Ma govori đevojčica vila bijela:
"Hod' otole tursko momče iz turske zemlje!
Ne prose se đevojčice u ovo kolo,
no se prose đevojčice u svoga baba."

Na nekoliko dana pred svadbu otide k vjerenici brat mladoženjin sa svojom sestrom ili drugom kakom djevojkom ili ženom koja zna procijeniti ženske haljine i ostale stvari. Djever onda ponese snasi mahač (lepez), crevlje i bječve, lijepo ogledalo i u njemu rijetki češalj, gurđela (pantljika), špioda (čioda) i različnoga načinjenog cvijeća, a uz to i materi joj crevlje. Pred objedom procijene djevojačke haljine i ostale sve stvari što ona misli sa sobom ponijeti, od najmanjega do najvećega; i kad stvari ove slože u skrinju (kovčeg), svak baci u nju po kakav novac ili drugo što. Pošto se skrinja zatvori, ključ uzme djever, i zapovjedi da je nose kući mladoženjinoj; ali brat djevojčin sjede na skrinju, i ne da je s mjesta krenuti dok mu djever ne pokloni talijer ili najmanje jednu forintu. Na objedu daruju djevera ličnjakom a sestru mu bijelom maramom. Na polasku djever daruje vjerenici najviše forintu, a ona njemu bijele bječve.

Koji su pozvati u svatove ili na svadbu oni uoči svadbe pošalju vjerenikovoj kući po brava oderana s glavom, koji u ustima drži grančicu lovorikovu, po veliki samun kruha iskićen pozlaćenijem cvijećem i barjačićima, i po dvije boce vina. Ako vjerenik ima udatu sestru, ona mu donese sašivenu košulju. A k vjereničinoj kući šalju zvanice po bocu rakije, po lijep kruh i po maramu, a žene neka haljinu, neka traversu, neka faculet; I ovo je upravo sve za djevojku, ali gdjekoja mati ustavi što i za sebe. Ovaj dan pred sami mrak skupe se pozvani svatovi kod vjerenikove kuće, i svaki kad dođe izbaci pred kućom pušku. Pošto posjedaju za trpezu, domaćin odredi šta će koji od svatova biti, i ovo određivanje on počne ovako:

"Dobro veče, braćo i gospodo moja! Evo s mirom božijem i časom dobrijem sabrao sam vas u ovi siromaški svoj dom, ne da vas počastim, nego da vas potrudim do one naše sretne prijateljske kuće da pođete sjutra i onu našu sretnu nevjestu u ovi naš dom za mojega sina da dovedete. Znam lijepo da sjutra poštena ona braća i naši prijatelji vama se radosno nadaju, i nastojaće vam koliko srdačnu ljubav u dočeku prikazati, toliko s ljudskijem govorom svakome počast dati. Zato ja da bi svaki svoje ime i dužnost svatovsku znao, i s imenjakom svojim tamo razgovor provodio, imenujem s dobrijem časom: 1) za prvijenca poimence toga i toga (obično ujaka mladoženjina); 2) barjaktara toga i toga (od kaka junačkog roda), 3) starog svata toga i toga, 4) domaćina od svatova toga i toga (kojega od roda), 5) sretnoga kuma toga i toga, 6) đevera toga i toga (svoga drugog sina), 7) muštulugdžiju toga i toga (koga od svoje dalje rodbine), 8) vojvodu toga i toga (zeta od kuće)."

Kad ima svatova mnogo onda se postave i po dvojica od sviju ovijeh, i oni se između sebe dogovore kad će i kako koji svoj posao izvršivati. Potom stanu piti rakiju i gdjekoji po dva i dva pjevati:

Cv'jetak pade na trpezu,
a s trpeze na svatove;
stari svate, dobre ti sijede,
dobre ti sijede!

I ovako jedni druge sve pripijevaju. Kad dođe na kuma onda se reče:

sretni kule, dobre ti sijede,
dobre ti sijede!

a muštulugdžijama:

Na muštuluk braćo naša,
dobre vi sijede!

A pošto svatove ovako obrede, onda pripijevaju i ostale zvanice i pirnice ovako:

Cv'jetak pade na trpezu, a s trpeze na svatove;
sve pirnice i zvanice,
dobre vi sijede,
dobre vi sijede!

Kad se god ko pripjeva on izbaci pušku i tijem kao zahvaljuje. Potom se stane donositi jelo na trpezu. Dok ovi jedu i piju, djevojke i nevjeste uhvate kolo te igraju i pjevaju kao npr.:

Divno ti je pod moć pogledati
đe gospoda za sofrom sjeđahu,
i crveno vino ispijahu.
Ko najljepše za sofrom sjeđaše
i mudrije vino ispijaše?
Stari svate najljepše sjeđaše,
najmudrije vino ispijaše.

A kad tako pripjevaju sve svatove redom, onda nastave i ove druge pjesme:

1.

Divno ti je pod noć pogledati
đe svatovi za sofrom sjeđahu
i crveno vino ispijahu,
jelenko im uz trpezu šeta,
te im čaše prislužuje vina,
na ramenu slavje grlo jasno,
a na drugo paun-pero zlatno,
pa govori paun-pero zlatno:
"O tako mi slavje grlo jasno,
da je moje tako grlo jasno,
ja bih moje grlo progladio,
svu gospodu redom pripjevao."
Al' govori slavje grlo jasno:
"A tako mi paun-pero zlatno,
da su mene tako pera zlatna,
ja bih moja pera poskubao,
sve bih svate redom darovao."

2.

Mlada Stane Kostu poručuje
po zelenu struku koranfila:
"O ti Kosto, mila srećo moja,
mene majka i bije i kara
a ni s kakva huda đela moga,
nego s tvoga česta dohođenja."
Kad je Kosto Stanu razumio,
uput mi je njojzi poručio
po lijepoj rumenoj ružici:
"O ti Stane, draga dušo moja,
moli boga da dođe neđelja,
skupiću ti gospodu svatove,
sve svatove prije neženjene,
vrane konje prije nesedlane,
britke sablje prije nepasane,
samur-kape prije nemetane,
brata moga na mome konjicu,
u mom ruhu, u ođelu mome,
i mojemu svijetlu oružju,
da me prije ti upoznaš, dušo."
Brzo dođe i neđelja dana,
skupi Kosto gospodu svatove,
sve svatove prije neženjene,
vrane konje prije nesedlane,
britke sablje prije nepasane,
samur-kape prije nemetane,
brata svoga na svoga konjica,
u Kostovu ruhu i ođelu,
i Kostovu svijetlu oružju.

3.

Lov lovio mladi Kosto Zvijer-planinom,
iz lova mu žarko sunce lice dogori,
traži Kosto malo lada da se zakloni,
i on nađe malo lada blizu jezera,
tu je Kosto počinuo sanka trudahna,
a kada se razabrao sanka vesela,
na ruci mu mlada Stane skoro vjerena,
la govori mladi Kosto dobra delija:
"A tako ti, mlada Stane, skoro vjerena,
ali si li s rosom pala iz vedra neba,
ili si li putem došla sama đevojka?"
Mlada Stane progovara tiho smjereno:
"A tako mi mladi Kosto, srećo vesela,
nijesam. ti s rosom pala iz vedra neba,
nego sal ti putem došla. mlada đevojka."

4.

Ja usadih vitu jelu,
a do jele tanku lozu,
i do loze struk bosilja,
do bosilja drobne ruže,
a do ruže narančice;
i navrnuh živu vodu,
a ostavih đevojčicu,
ni malenu ni veliku,
b'jela lica i rumena,
tanka struka i visoka,
da mi čuva žive vode;
i osedlah konja moga,
pa odigrah mome dvoru.
I prođe mi jedno ljeto,
pa mi prođe baš i drugo,
kad obrnu treće ljeto,
nakanih se i otidoh,
i zaigrah vrana konja,
i pripasah britku sablju,
i nakrivih samur-kapu;
kad ja bijah preko polja,
ma ne mogah pristupiti
od visine vite jele,
od širine tanke loze,
od mirisa bosioka
i lijepe drobne ruže
i širine narančice
i ljepote đevojačke
i velike žive vode.

Pošto svatovi večeraju i ustanu, onda igračice i pjevačice posjedaju za večeru, a stari svat reče svatovima da se hvataju u kolo i da pjevaju koji su za to. Ovo kolo vodi sam stari svat, a pjesme počinje koji je najvještiji među njima. Evo i njihove prve pjesme:

Skoči kolo da skočimo,
da bi nama u čas dobar,
našem bratu domaćinu,
sa svom braćom naokolo! —
Sablju paše Star Novače
po Misiru bijelome,
nisko sablju pripasuje.
Susrete ga tursko momče,
Star-Novaku besjedilo:
"A tako ti, Star-Novače,
otkud tebe sablja moja,
sablja moja, baba moga?"
Odgovara Star Novače:
"Hod' otole, tursko momče,
nije ovo sablja tvoja,
nit' je sablja baba tvoga,
neg' je ovo sablja moja:
ja sam sablju sakovao
u Misiru bijelome
u Nikole kujundžije;
ako li mi ne vjeruješ,
izvešću ti tri svjedoka:
Radojicu i Grujicu
i Nikolu kujundžiju
što je sablju sakovao."

A kad prestanu igrati i umorni posjedaju, otpjeva se gdjekoja pjesma i uz gusle, a igraju se i igre svakojake. Pa onda već od neko doba noći ide svaki svojoj kući izbacujući svaki po pušku kao i kad su došli.

Kao što domaćin od vjerenikove kuće odredi koji će što biti u svatovima, tako se postavi i kod kuće djevojačke, i ovo se zove npr. stari svat od doma, a ono prvo stari svat od svata itd.

Ujutru kad zora zabijeli, puknu kod mladoženjine kuće tri topa. Na ovaj glas svatovi ustaju i oblače se u svoje najljepše stajaće odijelo. Kad se skupe svi kod mladoženjine kuće, stari svat zapovjedi da svi posjedaju oko stola na pregled, i kad vidi da su svi na broj i da je svaki spreman kao što treba, onda im reče:

"Vidim, gospodo moja, fala bogu i bogorodici, da smo svi sad koji smo sinoć od našega brata domaćina bili imenovati na iskupu, i svi zdravi i nakićeni, vesela lica i srca; nego preporučujem svakome: kad budemo sad na sretni put krenuti i onoj prijateljskoj kući doći, da pazi svaki svoj red, svoju čast, svoju dužnost i obraz; niko nikoga ničim da ne uvrijedi, nego svaki svakoga bratski da sretne i pozdravi, i svaki svakome da dv mirno i ljubazno što je za koga: tako će i nama svijema biti sve ljudski i pošteno."

Na ovijem riječima zahvale starome svatu svi poklonima. Potom stanu piti rakiju, kafu, i jesti slatkiša kojekakvijeh. Utom kolo mladi i djevojaka već pred dvorom igra, i između ostalijeh pjesama pjevaju i ove:

1.

U ime boga u čas dobar,
svatovi se iskupiše,
i divno se nakitiše,
vrane konje osedlaše,
britke sablje pripasaše,
samur-kape nakriviše,
brze konje zaigraše,
u đevojke odigraše.

2.

Stane mi se svatovima nada
u neđelju koja prva dođe,
po putu je bosilje sadila,
pokraj puta ruže i viole,
oko dvora sitnu mačuranu,
a pred dvore zelenu naranču.
Kad se bjehu svati podignuli,
ne umiju dvoru puta naći,
Od mirisa rana bosioka,
od ljepote ruže i viole,
od čestine sitne mačurane,
od širine zelene naranče,
od trepeta sivijeh sokola.
Ma govori prelijepa Stane:
"A za boga moje drugarice,
puštite me na pendžer od dvora,
da ja viđu kićene svatove."
Ona uze pero od pauna,
i njime mi manu put svatova:
"Prvijenče, diko od svatova,
vi od pasa sablja izvadite,
pokosite sitnu mačuranu,
potkrešite zelenu naranču,
nakitite sebe i konjice,
uljezite mene u dvorove."

3

Mlada Stane Sunce zaklinjaše:
"O tako ti, moje Sunce žarko!
Tako sjalo, nikad ne tamnjelo!
Jesi l' danas preko Risna sjalo?
Jesi l' Kostu dvore obasjalo?
Viđe li mi svekra i svekrvu?
Žude l' dovest' u dvoru odmjenu?
Viđe li mi moje đeverove?
Viđe li mi moje zaovice?
Viđe li mi Kosta vjerenika?
Je li zdravo i je li veselo?
Jesu li mu na iskup svatovi?
Vije li mu barjak na dvorove?
Vodi li mu kolo stara majka?
A sestrice pjesme začinju li?"
Žarko Sunce Stani odgovara:
"O boga mi, prelijepa Stane,
kad me pitaš, da ti pravo kažem.
Ja sam danas preko Risna sjalo,
i Kostove dvore obasjalo,
viđelo sam svekra i svekrvu,
žude dovest' u dvoru odmjenu;
viđelo sam sve tvoje đevere,
svi ti kuju zlaćene prstene;
viđelo sam tvoje zaovice,
sve ti kuju srebrne cvjetove;
viđelo sam Kosta vjerenika,
on je zdravo, i on je veselo,
njemu vije barjak na dvorove,
i vodi mu kolo stara majka,
sve sestrice kolo začinjahu,
i njemu su na iskup svatovi,
odista će po te polaziti."

Pošto se svati počaste rakijom, kafom i slatkišima, stanu se spremati na put (ako li je djevojačka kuća tako daleko da se do objeda ne mogu natrag vratiti, onda ovdje doručkuju a onamo objeduju) kolo im stane pripijevati ovako:

U ime boga, u čas dobar sunce isteče!
Hajd' iz dvora, stari svate, brijeme ti je.
konji su vi osedlani, te vas čekaju,
a junaci oružani, te vas gledaju,
Susrela vas dobra sreća, i gospodin bog,
sveti Petar i Nikola, božji anđeli!
Tko vi stio nauditi ne dao mu bog!

I tako ostale redom.

Kad se svatovi krenu od kuće po djevojku izbace se po nekolika topa. Oni putem idu kao što su imenovani jedan za drugijem oko tri koraka razdaleko. Barjaktar jednako barjakom vija na sve strane, a ostali redom meću puške, osobito kad koga izda glas pripjeva izabrani pjevač, npr.:

Da si zdravo, bane prvijenče!

Koga god putem sretnu, nude ga i časte rakijom, a iz kuća pored kojijeh prolaze iznose im se zdravice: boca rakije ili vina, a na njoj šipak ili jabuka s pozlaćenijem cvijećem, koja se iz desne ruke dade prvijencu s riječima:

"Gospodine prvijenče, da ti je čast!"

A oni primivši je u desnu ruku napije drugu do sebe ovako:

"Okle ova zdravica izlazila, sve mu zdravo i veselo bilo! Da bog da dv izlazi za mnogo ljeta a sretnih godina, imala okle a imala i pred koga, akobogda!"

Na ovaj način napijajući svi redom piju, i na svakoj iznesenoj zdravici po jedan iz puške zahvaljuje. Običaj je da svatovi ni putem ni u trpezi kad kome na čemu zahvaljuje kape ne skidaju.

Kad je svatova manje od sedam onda ne nose barjaka.

Kod mladoženjine kuće djevojke i nevjeste doklegod svatove naziru, jednako pjevaju različne pjesme i u njima pripijevaju vjerenika i vjerenicu, kao napr.:

1.

Provehla je jasna zora
iznad mjesta b'jela Risna,
to ne bila jasna zora,
no to bila mlada Stane,
u ruci joj dva slavića,
slavićima govorila:
"O tako vi, dva slavića,
poletnite na dvorove
dragu Kostu na prozore,
i recite Kostu mome:
"Viđeli smo mladu Stanu,
lijepo je narešena,
narešena, nakićena,
tanka struka i visoka,
b'jela lica i rumena,
tvoja slika i prilika" "

2.

Livada se uresila
sve cvijećem bijelijem,
bijelijem, crvenijem,
usred toga zelen bore,
a pod borom mlada Stane,
ona vije dva vijenca,
jedan sebe, drugi Kostu;
koji Kostu namjenjuje,
u nj mi zdravlja prinižuje,
koji l' sebe namjenjuje,
U nj bisera prikićuje.

3.

Neven sadi mlada Stane,
s nevenom se razgovara:
"Oj nevene, moj nevene,
blago onom ko t' uzbere!
"I ja bih te mlada brala,
nego sade nemam kade,
idem dvorit' Kostu dvore,
Kostu dvore kako moje."

Kad svatovi budu blizu djevojačke kuće, stari svat pošalje muštulugdžiju da trči djevojačkoj kući da odnese pozdrav od njega starome svatu od doma, i da javi da svatovi veselo idu i da su blizu. Stari svat veselo muštulugdžiju dočeka, zahvali na pozdravu, ponudi ga da sjedne i pruži mu zdravicu. Muštulugdžija valja da pazi da ne bi uzeo zdravice bez pokrivača (bez marame ili peškira na njemu) i da ne sjede, nego stojke ubrzo da napije i k svatovima da se vrati. Inače ako se prevari te uzme zdravicu bez pokrivača, ili ga zadrže s razgovorom, te se odocni izići pred svatove, onda mu se svi smiju i stari ga svat prekori. Muštulugdžija trčeći i otud i odovud pjeva i meće puške i iz cice (čuture) koju uza se nosi, časti rakijom ili vinom svakoga koga sretne.

I kod djevojačke je kuće o svadbi dosta veselo, ali nije onako kao kod mladoženje, jer ondje mlade i djevojčice, koje bi valjalo da igraju i pjevaju, bave se oko djevojke i nju razgovaraju, od plača tješe, uče je hodati, među djeverima stajati, poklonjati se itd., i valja ih silom na pjevanje i igranje nagoniti; a kod mladoženje pjevajući i igrajući zaborave i jesti i piti i spavati. I ovdje kao i kod mladoženje skupe se mlade i nevjeste od svojte i rodbine, te se vesele i pjevaju različne pjesme.

Kad svatovi dođu djevojačkoj kući, pozdrave ih pucnjavom iz topova, a oni odgovore iz pušaka; potom zapjevaju:

U ime boga u čas dobar!
Sve nam bilo u čas dobar!

A od kola koje igra pred kućom zapjeva se:

Prvijenče gospodine, dobro došao!
S vama došla svaka sreća i sam gospod bog!
Tko vi stio nauditi, ne dao mu bog!

I pripjevavši ovako sve svate redom nastave Još i ove pjesmice:

1.

Dvore mi sunce ogrija,
Stani mi đever doigra.
Stane mi se rodu moli:
mili rode moj,
nemojte mi zabraniti
kud ja hoću poć',
da ja viđu b'jele dvore
Kosta delije.

2.

Sunce mi je na istoku, hoće da dođe,
mlada Stane na pohodu, hoće da pođe,
babo joj se smjerno moli: "Ne idi Stane!"
Mlada Stane odgovora tiho smjereno:
"Bogme hoću moj babajko, brijeme mi je,
i tamo mi baba kažu, kolik da si ti."

I ovako joj pripijevaju i majku i braću i sestru da je mole da ne ide.

Kad svatovi pred kućom izbace puške, pritrči jedan momak od doma te im primi duge puške, iščisti ih, napuni domaćinovijem prahom, pa ostavi na određenome mjestu. A barjaktar poskočivši s barjakom nekoliko puta ispred kola i tamo i amo namjesti barjak da se vije na visoku mjestu. Potom im se pospe te umiju ruke, pa onda ulaze u kuću te sjedaju za trpezu s desne strane svaki kod svoga svatovskog imenjaka. A djever pođe k vjerenici i obrnuvši je unaokolo triputa put istoka (kao što Sunce ide, s lijeve strane na desnu), ona mu se pokloni i s njim poljubi, i ona se više ni s kim ne ljubi do vjenčanja. Govori se da je otprije bio običaj da ovda djever svoju snahu i muškim pasom opaše po košulji, da bi mušku djecu rađala. Ali je ovo sad prestalo.

Kad posjedaju za trpezu, prije nego iko što prihvati ili reče, počnu se dva stara svata razgovarati ovako:

Stari svat od doma: Gospodine stari svate, dobre ti sijede! Vi ste danas iz daleka hodili, čelo oznojili, a noge utrudili, bog zna jeste li đe otpočinuli, i od koga koju zdravicu primili. A mene evo, zafalit' mi milom bogu, svašto ovđe zapalo da vladam i vladah, da zapovijedam i zapovijedah; i sad mi rekoše da ja sve pozdrave predam tebe da ti vladaš i zapovijedaš na mjesto moje.

Stari svat od svatova: Fala, druže, mili imenjače, ja za toga posla i gospostva nijesam; nego kad si vladao i zapovijedao dosad, vladaj i zapovijedaj i posad.

St. sv. od doma (udarajući ga rukom prijateljski po ramenu): Bogme da ti nijesi za toga posla i gospostva, ne bi te braća ni zvala, nit' bi im bio glava, ni bi ovđe bio, ni kod mene sjedio.

St. se. od sv.: Stari svate gospodine, kad mi tako veliš, hoću kako god bilo, samo neka mi bude sve pravo i pošteno (primi od njega bardak*) pun vina bez dara koji bi valjalo da je na njemu, i nastavi dalje). Stari svate gospodine, ovo je bio mal tvoj, a sada je dar moj, da nijesi dosta mala imao, ne bi mene ovoliki dar dao: no se ne mogu načuditi: budli ovoliki mal se poarči, i ovoliko čuda (pića) nabavi, kako se zaboravi još ovđe malo poarčiti i nešto nabaviti; pa mnogo hoćaše biti ljepše i poštenije!

[* Bardak se onamo zove bijel i šaren sud (kao što je Srijemu bokal) koji se u Srbiji zove bokar i milojka, a u Paštrovićima majulika (od majolica).]

St. sv. od doma: Mi štogod smo mala imali, nijesmo žalili poarčiti da vas bolje dočekamo, i po običaju ugostimo i darujemo.

St. sv. od sv.: A da moj stari svate, jesi li viđeo kad se gradi brod na moru ili grad na polju? Brod ne može po moru hoditi ni na moru ništa dobiti prije nego se na njemu arbuo (katarža) pobije, i po njemu platno se razvije, pa ti tek onda hitro jezdi i napreduje. Grad na polju kad je tvrd i uredan, pa kad ti izađe kakav dušmanin da ga na silu uzme, valja tada grad zatvorit', top namjestit', i na grad barjak poperit', i ovim oglasit' da su braća složna pod barjak skupljena, veselo piju i barjak viju. Ali ovđe danas kod tebe vidim grad bez barjaka, vidim brod bez jedara.

St. sv. od doma: Bogme stari svate opet da ti rečem: što god smo imali sve smo tu poarčili, i nemoj me više hitrinom tvojom varati.

St. sv. od sv.: Kad misliš da te želim hitrinom prevarit', a ti mi kaži, moj stari svate gospodine: jesi li kad putem hodio i sobom konja vodio, je li va njemu sedlo bilo, i jesi l' nosio ćebe i mutap, da pokriješ na konju tvoju torbicu il' konjsku zobnicu, ili kad đe umoran sjedneš da poda se metneš? Sad mi kaži i odgovori: ili si tutkun sobom (koji ne zna) ili zuđur s ćesom (nemalac)?

St. sv. od doma (videći da ga ne može govorom nikako pridobiti, i oni dar zašteđeti iznese lijepu maramu i pokrije bardak pun vina govoreći): Evo ti i to, o stari svate! Išteš li još štogod od mene?

St. sv. od sv.: Stari svate gospodine, sad ta lijepa fala (pokloni se i zahvali na daru). A da stari svate gospodine, viđe li ti kad ko ište i da mu se, ko kuca i otvori mu se, ko traži i nađe, i ko ljudi pita ne zalazi s puta? Sad pitam ja tebe: što bi ti rekao mene: što ću ja sad od ovoga tvoga mala, a mojega lijepoga dara, ili ću ga s tobom na ovo mjesto arčiti, ili ću ga po kome na dom spraviti, il' kome bratu ovđe dati, ali kudgod u vilajet poslati, neću l' s njime štogod više steći i bolje dobiti?

St. sv. od doma: Ej, fala bogu i bogorodici! Sad mi je milo da si mi veseo i dovoljan od mene. A što me pitaš za mal tvoj, ja bih ti rekao, ako begenišeš, biće najbolje da poarčimo ovđe.

St. sv. od sv.: Čujem, čujem te stari svate, a čuo sam i od starijeh ljudi da si dobar prijatelj za sebe: nego opet tebe visoka fala na lijepom društvu i razgovoru (pa onda zovne svoga vojvodu). Oj vojvodo moj!

Vojvoda: Čujem te, i vidim te brate i diko naša stari svate!

St. sv. od sv.: Dobro te čulo i viđelo sa svom družinom naokolo! A da ču li i viđe li što učini ovi naš brat i od doma stari svat? Kakav mi dade dar, njemu bog dao pošten glas i svijetli obraz među svojom braćom i tuđom krajinom! A spominješ li se, brate, kad nas srete danas u putu oni glas za ovoga našega brata i od doma starog svata da nas čeka ovđe i nama se nada, kako se bjesmo od njega prepali i strah od njega uzeli, i kako drug s drugom zboraše i iz srca svaki mišljaše da nam neće dati ni iz kutla vode. a kamoli vina i rakije; pa ga sad viđi kako ni bi, kako gospod bog obil ga učini i s krstom ga na oposlom obrnu: dok se s njime sastasmo i očima viđesmo, poče nam davati jednom, njemu bog dao objema! Pa nam primače po dvije, da mu bog dušmane podvije! Sad nam dade po tri, da mu bog dušmane potre, a povisi i poživi njega, i njegovu đecu, i sve njegove kumove i prijatelje, i svijeh koji smo danas ovđe! Nego majčin sine a sivi sokole, kad nam je ovako bog dao, i ovi domaćin dotekao, a ovi prijatelj stari svat dopustio, dobro mi se okroti, i okolo sebe družinu oslobodi; nije mala ni u barjelu vina; nego danas lijepo otpočinimo da koke prekujemo*), pa sjutra novi dan i nova navaka, da idemo pjevajući i lubardajući.

[* Ovđe se konji spominju na više mjesta, a svatovi svagda pješice idu, i u cijelome Risnu ne znam imaju li sad dva kolja za jahanje. Ovo pokazuje da su ovi običaji od onijeh mjesta gdje svatovi na konjma idu.]

Vojvoda: Tako moj brate, stari svate, svi mi to begenišemo.

Vojvode svuda sjedaju u zasjedu, udno trpeze, i svaka zdravica valja da se nazdravi vojvodi, a vojvoda onome u čije se zdravlje pije, npr. stari svat napijajući za zdravlje prvijenca ovako reče k vojvodi: "Zdrav si mi, vojvodo! Za zdravlje našega brata prvijenca!" Pošto stari svat čašu popije, vojvoda napivši također nazdravi prvijencu, pa pošto vojvoda popije onda prvijenac zahvalivši na zdravici pije*.

[* Ovako je i u Srbiji, kad se napija, treća čaša onoga u čije se zdravlje pije, i još najposlije doda onaj koji najprije napije: "Tvoja je treća, od boga ti dobra sreća!"]

Potom počnu piti rakiju i zalagati kojekakijem slatkišima (ili i objedovati).

Mnogi od slatkiša s trpeze pomeću i u svoje čpagove, te putem kad pođu s djevojkom daju djevojkama koje sretnu, da bi se prije poudavale.

Ako se ondje objeduje, onda ubrzo napijaju u dobri čas i u bolji od objeda. Kad dođu do zdravice treće, domaćinove, uzme stari svat od svatova pun bardak vina i napije starom svatu od doma ovako:

"Stari svate gospodine, dobre ti sijede! Kad god je od bremena dobroća, sve trči čela na ljepotu cvijeća, tako i ja sve tebe te tebe. Ja idoh po svijetu ka' i čela po cvijetu i tražih neću li naći boljeg od tebe, a ja ne mogah ni ka' tebe, a kamol' boljeg od tebe, kad je mene svako dobro kod tebe. Sad da si mi pozdravo zdrav, kakono bih i sam sebe rad! Pismo najprije u dobri čas, pomogao bog i dobri čas! Pismo drugu i u bolji čas, pomogao bog i u najbolji čas! A evo sad trećom i najboljom srećom, s molbom presvete majke bogorodice, koja stoji na prijestolu nebeskom, te se moli bogu za pravi rod rišćanski, molitva joj u boga poslušna, a mi od boga i bogorodice pomilovani! Pomilovao bog vas rod rišćanski, a najbolje nas koji smo ovđe danas! Za zdravlje oba brata domaćina, i našega i vašega! Veselje im ovo sretno i čestito bilo! I za zdravlje svijeh nas koji smo se ovđe sastali danas u ovi pošteni dom, a pod kućni krov! Bila nam sreća na sastanku kako Ristu i Jovanu na uranku na vodi Jordanu! Vazda se sastajali i vazda se ljubili! I za zdravlje oba plemena, i našega i vašega! Da bog da dv naše i vaše pleme bude plemenito, na daleko glasito, od roda rodno, a od boga sretno i čestito! Bog i u naše i u vaše pleme udijelio u svačem sreću. i berićet, kako u prava i sretna mjesta rišćanska! Za zdravlje našijeh plemenika i dogovornika! Da bog da dv budu među svojom braćom i tuđom krajinom vazda stimani, a u gospode na divanu prizvani i pribrani, a od boga pomilovani i ponjegovani, nikome se ne molili, no svakome junački odgovorili, na divanu jezikom iz usta, dušmaninu oružjem iz ruka, oštrom sabljom, jakom miškom, i dobrom zgodom, a sve s pomoću božjom! — I zdrav si mi brate! Za zdravlje našega kola i polja! Da bog da dv nam kolo vodi a polje rodi, polje nam rodilo vinom i šenicom, naše kolo muškom đečicom, planine urdom i tjenicom*), naše zgrade i livade opsom i kupusom, naše strane i glavice medom i maslom i svakom živom imovinom, od boga blagoslovenom! Naše sestre i nevjeste iz doma hodile, a kolo vodile, po kolu se gizdale, svijem kolom njiale, sve oglavlja bijela**), obraza svijetla i glasa poštena; u kolu vesele bile, igrajući skakale, i svojemu domu išle igrajući i pjevajući, muška čeda grleći, u naručja noseći i na lijep rod rišćanski gledajući, za svoja čeda boga moleći bogu se umolile, čeda odgojile, s oružjem ih sastavile, duše im mjesta ufatile! I opet ti fala, moj bane stari svate, i spasi te Ristos i bogorodica!"

[* Tjenica ovdje znači skorup (kajmak). Gdjekoji poslije ove riječi dodadu: "i ovcom bjelicom!"

** Da ne bi nigda bile u žalosti i u crnijem haljinama.]

Poslije ove zdravice stari svat od svatova progovori svome vojvodi ovako:

"Čuj me, o vojvodo moj! Dobro te svako čulo i viđelo? Evo mi ovamo počesmo nešto trgovati i trgovasmo, i fajdu dijelismo, od koje i vama dolje dijel učinismo; nego gledajte i vi vašu kad stanete dijeliti, nemojte nas zaboraviti kako i mi što nijesmo vas, nego (kao pruživši. mu ruku s bardakom) da te čujem sokole!"

Tada i vojvoda s punim bardakom u ruci napije starom svatu od doma:

"Zdrav si mi bane stari svate! Za našega dobroga i sretnoga došanstva, i vašega dobroga i čestitog našanstva! Da bog da i lijepa milost božja da danas bude došla s nama k vama svaka dobra i čestita sreća, koja će nas po adetu složiti i smiriti, rukama zagrliti i bratski ižljubiti! Da bog da ovi lijepi i čestiti sastanak naš da bude srećan i čestit za sve nas, da se mi vama vazda falimo i podičimo, a vi nama ne pohudite, i bog dao nama na našem odlasku dobar čas a vama veseli ostanak! I blagodarimo gospodine stari svate na vašemu lijepome društvu, poštenom razgovoru, časnoj sofri, i svoj krasnoj i čestitoj gospodi, i veselo dok se opet sastanemo!"

Vojvoda od doma mjesto svoga staroga svata odgovori na ovu zdravicu ovako:

"Fala druže desni, a u boga sretni! Vazda zdrav bio i u svatove hodio, s desne strane sjedio, veselo bio i družinu junačio kako pravi brat i vrsni svat! Za zdravlje oba stara svata, i našega i vašega, da d bog da budu vazda stari svatovi, a gospodski banovi, bratski cvjetovi, a zemaljski kmetovi!*) Da bog da dv zdravo budu do stare starosti, u bistroj pameti, i da vazda sjede i pod kose sijede, u bogatu selu a trpezi u čelu, gospoda ih zvala, krajina im u oči gledala, besjedu im slušala, i bila im poslušna među braćom i tuđom krajinom, a oni bili od gospoda boga umudreni i ponjegovani! Pomilovao bog njih i njihov rod i njihov dom i svijeh nas koji smo ovđe danas! I za zdravlje domaćinovijeh pirnica i uzornica, koji god se junak danas ovđe pribrao, svakoga bog pomogao; i unaprijed pomakao, koliko je volja i milost njegova! Zdrav si, o barjaktaru! Zdravo mi hodio, vazda barjak nosio, barjak ti treptio, a ti pod njim kako pelivan letio, zdravo mi bio, junački ga vio kako bih sam htio i želio! Prvijenče brate, zdrav si mi i ti, moj brate mili! Vazda mi prvi hodio, i za sobom poštenu družinu vodio, zdravo ih doma dovodio, a na domu zdravo i veselo nahodio! Zdravo mi bio kako bih i sebi poželio, i kad ti dođe ova čašica i ova zdravica, prigni sjedeći a odmakni stojeći, konja uzdaj, i više se u piće ne uzdaj, no na noge, sokole, put krči, a svatove viči!"

[* Sudije.]

Sad koji od svata pozove djevere ovako: "O đeveri!" Oni odgovore:

"Evo nas." — "A jeste li zdravo tamo i veseli." — "Jesmo, fala bogu: što smo tražili to smo i našli, što smo željeli to smo i dobili."

Onda vojvoda od svatova odgovori vojvodi od doma:

"Fala, druže, fala, vrsni viteže! Što god smo dosad radili i divanili i za čije zdravlje vino ispijali, bog sve uslišio, i lijepa milost božja pomogla i svakom u svačem priskočila! A sad, brate mili i viteže srpski, zdrav si mi, zdrav! Za zdravlje našijeh dika, okićenijeh đevera, da im bog da dv vazda na put idu, i s puta okićeni i bogati se vraćaju! I za zdravlje brata našega suđenoga miloga sretnoga i čestitoga druga novoga koga smo sad s nama pridružili i u svoju ruku uzeli! Da bog da i lijepa milost božja, kad krenula iz svog roda, da krene u dobri čas, a kad dođe k svome domu, u bolji čas! Da bog da dv ugodi svome domu kako bi joj bilo milo svome rodu! Da bog da dv izlazi među druge oglavlja bijela, obraza lijepa, glasa poštena, kakono srećne i čestite šćeri rišćanske, i da joj bog da lijepu čest*) i sinova šest, i šćeri dvije, da je želja mine, i zdrav!"

[* Čest ovdje može značiti i čast (die Ehre) i sreću (od čega je i čestit i čestitati itd.); ako znači prvo, onda je uzeto od skora prema šest.]

Razgovori se ovi provode i zdravice nazdravljaju bilo na objedu ili samo uz rakiju i slatkiše. I ovdje popijevaju i svatove i ostale goste pripijevaju:

Cv'jetak pade na trpezu,
a s trpeze na svatove;
stari svate, dobre ti sijede,
dobre ti sijede! Itd.

Kad bude već vrijeme da se svatovi na put spremaju, domaćin iznese darove te ih sve daruje: najprije iz desne ruke da svakome po pozlaćen cvijet, koji svaki zadijeva sebi za uho ili na prsi, potom svakome na lijevo ramo metne po maramu govoreći, npr. starome svatu, kome najprije daje:„Gospodine, stari svate, da ti je čast!" Stari je svat od svatova dužan paziti da se svaki od svatova daruje, a uz to još da ne bi zaboravio uzeti maramu za drugoga staroga svata od svata, koji je ostao kod momačkoga doma da naređuje i pripravlja koješta za svadbu, i za popa koji će mladijence vjenčati; a barjaktar valja da ište po maramu za barjak na crkvu i za dijete koje će se iznijeti pred djevojku kad u kuću dođe.

Kad se darovi dijele, mlade i djevojke pjevaju ovu pjesmicu:

Risnu grade naš, lijepo stanje,
na tebe mi troja vrata staše:
jedna vrata žarko sunce sjaše,
a na druga živa voda vraše,
a na treća Kostovi svatovi,
među njima đever i đevojka,
te čekaju dara od đevojke,
Stanina se hitra nađe majka,
iznijela gospodske darove,
da dariva sve redom svatove;
domaćin je dara uzimao
sve svatove redom darovao,
svakom dava koji za što bješe,
a đeveru konja i đevojku,
i Stanin je babo izlazio,
i đeveru amanat zadav'o:
,,Čuvaj mene prelijepu Stanu
od mojega do Kostova dvora."

Potom stari svat od svatova pozove djevere da djevojku izvedu iz kamare k trpezi na dobru molitvu. Onda je brat i jedan od djevera povedu držeći je brat za desnu i djever za lijevu ruku. Kad je tako izvedu, svatovi sazovu djevojačke roditelje (ili one od kućana koji su joj mjesto njih) i ostalu rodbinu da joj dadu dobru molitvu, pa uzevši veliki kolač, ili, kao što ondje kažu, samun, i na njemu, na mjestu za to u miješenju načinjenome, srebrnu čašicu vina, dadu ga najprije ocu, koji sjedavši na stolicu zovne djevere i zapita ih: ,,Šta ištete od mene grješnika?" A oni mu odgovore:

„Mi ištemo od takoga bana da rečeš dobru riječ svome đetetu, tako i tebe bog dao svako dobro koje u njega požuđeo!" Onda on držeći u ruci kolač s čašom reče ovako:„Šćerce, da ti bog da svaku dobru sreću i svako dobro, kako bih i sam sebe rad!"

Izgovorivši ovo srkne malo vina iz čaše, i pjevači onda zapjevaju:

Dobar čoeče,
dobro ti reče!
Dobro ti reče,
brzo se steče!
U dobre čase,
pod pune čaše!
Svemu rodu i plemenu na veliku čast,
a našijem mlad'jencima u najbolji čas;
a svak reci i pomisli: da je dobar čas,
tako vama i bog dao vazda dobar čas!

Potom se otprilike s onakijem riječima dade kolač materi, koja je blagoslovi otprilike ovako:

"Šćerce, bože ti daj dobru sreću! Koliko škroka postupila od svoga roda do svoga doma, toliko ti bog dao dobrijeh i sretnijeh časa!"

A tako otprilike i ostala rodbina. Pjevači poslije svakoga pripijevaju kao i gore poslije oca, samo što se imena mijenjaju npr. mjesto: dobar čoeče, materi se reče: dobra majčice, strini: dobra banice, a bratu: dobar brate. Nevjesta se uza svaki pripjev poklonja, samo uz onaj: a našijem mlad'jencima ne, nego sa stidom gleda preda se. Pošto se svrši dobra molitva, djever pusti djevojku te ostane opet u brata, a muštulugdžija uzme molitveni samun i ponese ga na vjenčanje a onamo ga poslije da popu. Tako djever uzme i ostavi čašu: a pošto se iz nje onda mladijenci zapoje vinom, da se nevjesti te je ostavi za spomen*).

[* Ja sam u Tršiću od svoga oca slušao kako se u narodnoj pjesmi (Dioba Jakšića, u II knj. nar. pjes. 97. na strani 391) kaže za ljubu Dmitra Jakšića:

Ona ode u podrume donje,
te uzima čašu molitvenu
sakovanu od suvoga zlata
što je ona od oca donela...

Ali sad upravo ne znam da li se u Srbiji zna po čemu se zove molitvena čaša.]

Kad potom stari svat zapovjedi da svatovi ustaju i da se spremaju za put, onaj koji im je primio duge puške iznese ih pune i da svakome svoju, a djevojke i mlade u kolu zapjevaju:

U ime boga, u čas dobar sunce isteče,
hajd' iz dvora, stari svate, brijeme ti je,
konji su ti osedlali, te te čekaju,
a junaci oružani, te te gledaju.

I ovako pripijevaju sve svatove redom. Potom kad svatovi već polaze, nastave i ove pjesmice:

1.

Odvila se zlatna žica od vedra neba,
to ne bila zlatna žica od vedra neba,
no to bila zlatna Stane od dobra roda,
zavila se barjaktaru oko barjaka.

2.

Odbi se Stane od roda
kakono čela od roja,
privi se k milom đeveru
kakono zlato k jumaku.

3.

Crljena svila po moru plila:
crljena svilo, ne okvasi se,
Stane sestrice, ne omrazi se,
tebe je lasno rodu je časno.

Brat sestru drži jednako i ne pušta je djeveru dok ne dođe na avlijska vrata, pa mu ondje reče:

"Pozlati đevere, ako hoćeš da ti dam ovaku banicu."

I poslije dugoga takovog prepiranja djever mu što pokloni (talijer ili najmanje forintu), a on preda djevojku.

Kad se svatovi krenu s djevojkom, izbace se topovi kao i kad su došli. Pošto se malo odmaknu od kuće, zovne otac djevojku da bi se obrnula, da bi joj se porod umetnuo na njezin rod. Ako li svatovi misle da je mladoženjin rod znatniji od djevojčinog, onda djeveri čuvaju da se ona ne bi obrnula. A i prijatelji dozivaju svatove njihovijem svatovskijem imenima i žele im srećan put npr.:"O bane prvijenče!" — "Aj." — "Hajde zbogom i da ti je dobra sreća!" Pa izbaci pušku a onaj mu isto tako odgovori. I ovako se dozivaju dokle se god mogu čuti i razumjeti, pa najposlije svi svatovi ujedanput opale puške, i tako im zahvale na ljubavi i na dočeku.

Nevjesta se putem često poklanja, a osobito kad koga sretnu, ali u ruku ne ljubi nikoga.

Svatovi s djevojkom idu upravo k crkvi: i kad budu blizu nje pošalju naprijed nekoliko svata po mladoženju; on prije nego pođe od kuće u crkvu, ište blagoslov od svojijeh roditelja i poljubi ih u ruku. Kad od kuće pođe u crkvu, mati mu, baš ako će i stara biti, izleti pred kuću u kolo, i s nevjestama i djevojkama stane pjevati:

Kosto majci desnu ruku ljubi,
a ona mu dobre čase daje,
čase dobre od boga, najbolje.

Ovako pripijevaju i strica i braću i sestre i tetke i ostalu rodbinu kako spravljaju Kosta na vjenčanje.

Po svršetku vjenčanja pop zapovjedi mladijencima da se ondje odmah poljube. Ako mladoženja nije vrlo stidljiv i uzda se da će iznenada moći ugrabiti te djevojku poljubiti, on posluša popa. Ako li se stidi ili se boji da to neće moći učiniti i tako da će se osramotiti, oni oboje kao stideći se ne poslušaju ga. Kad na svršetku mladijenci i svatovi cjeluju krst, onda se meće na nj po štogod popu za vjenčanje.

Gdjekoje grozničave nevjeste i djevojke dođu u crkvu te poslije vjenčanja pitaju nevjestu kad će ih pustiti groznica, misleći, kao što se i govori, da će ih zaista onda pustiti kad ona rekne; gdjekoji pak govore da djevojke pitajući kad će ih pustiti groznica misle kad će se udati; i zato im nevjesta prema tome određuje što je moguće kraći rok.

Dok se mladijenci u crkvi vjenčavaju, svatovi pred crkvom uhvate kolo i igrajući pjevaju različne igračke pjesme kao npr. iz knjige I pjesmu 259, 260, 266.

Po vjenčanju mladoženju prijatelji otprate kući, a svatovi s djevojkom zaostanu pred crkvom. Kad već misle da je mladoženja kući prispio, onda i oni izbacivši ondje svi u glas po jednu pušku, pođu put kuće mladoženjine, i kad se prikuče oko jednoga puškometa, pošalju muštulugdžiju naprijed te javi da svatovi s djevojkom sretno idu. Onamo ga dočekaju s bardakom vina i s maramom na njemu. Potom se vrati svatovima na susret. Kad svatovi s djevojkom budu blizu kuće, mlade i djevojke pred kućom u kolu pjevaju ove pjesme:

1.

Odlećeše, dolećeše sivi sokoli,
doniješe dobre glase od sve gospode,

2.

Što se sjaše preko Risna grada:
al' je sunce, al' je jasan mjesec?
al' je saja među terzijama?
al' je zlato među zlatarima?
al' je đerđev među veziljama?
al' jabuka od suvoga zlata?
il' su ono dva kamena draga?
Nit' je sunce, nit' je jasan mjesec,
nit' je saja među terzijama,
nit' je zlato među zlatarima,
nit' je đerđev među veziljama,
ni jabuka od suvoga zlata,
nit' su ono dva kamena draga,
neg' je snaha među đeverima;
koliko je divna i lijepa,
čelo joj je visoka planina,
u licu je b'jela i rumena,
iz daleka dvoru svjetlost dava.

3.

Durmitore visoka planino.
s tebe mi se bio grad viđaše,
iza grada tri sunca grijahu:
prvo sunce vas Risan grijaše,
drugo sunce svate ogrijalo,
treće sunce dvore ogrijalo;
koje sunce Risan ogrijalo —
to je sunce prvijenac s kumom,
koje sunce svate ogrijalo —
to je sunce stari svat od svata,
koje sunce dvore ogrijala —
to je sunce đever uz đevojku.

A kad već dođu pred kuću, onda zagrme topovi, a oni svi opale iz pušaka a mlade i djevojke u kolu pripijevaju ih sve redom ovako:

Stari svate gospodine, dobro došao!
S vama došla dobra sreća i gospodin bog!
Tko vi stio nauditi, ne dao mu bog!

U kuću djevojka valja da uđe preko prostrtoga ćilima pod kojijem je muški gatnjik i mali nožić crnijeh korica, da bi mušku djecu i junake rađala. Na kućnome pragu sretne svekrva svoju nevjestu i založi je tri puta medom iz ožice, ali ne kad ona zine, nego je kao zavaruje pa joj iznenada ožicu turi u usta; potom joj da od roda kako muško dijete, te ga po triput podižući od zemlje poljubi pa mu onda daruje maramu koja je za to od kuće spremljena*).

[* Dijete se ovo u Srbiji zove nakonjče jer se djevojci daje na konja a u Risnu nema imena nikakoga.]

Potom joj da u ruke pjat šenice, te njome iz ruke pospe na sve strane. Kad potom stupi desnom nogom u kuću, pjeva se ova pjesmica:

Naša snaha čestita ti dođe,
u dvore je sreću donijela:
za kosom joj ogrijalo sunce,
u rukala sivoga sokola,
a u srcu mira i pogodbe,
u ustima meda i pogače.
Kad je snaha u dvor ulazila,
po dvoru je sreću dijelila:
svekrovima hitro poslušanje,
đeverima brzo susretanje,
zaovama divno dočekanje,
jetrvama mile dogovore,
đuvegiji premilo grljenje.

Pošto uđe sa djeverom u svoju kamaru, dolaze iz kuće i iz rodbine djevojke i nevjeste te se ljube s njom. Potom svatovi posjedaju za trpezu gdje je mjesto kome, i stanu piti rakiju razgovarajući se i hvaleći se domaćinu i ostalima kako su ih kod djevojačke kuće lijepo dočekali.

Tu stari svat preda dar što je donio drugome starom svatu.

Utom se stane i jelo donositi. Obična su jela ondje na svadbi ova: 1) oriz (pirinač kuhan gusto gotovo kao u nas pilav)., 2) kuhano goveđe i kokošinje meso, 3) pršuti (svinjski) kuhani i nekuhani, 4) pečenje, ponajviše ovčje, 5) sir. Onuda po okolini kod ljudi koji žive dalje od mora odmah se poslije oriza donese pečenje pa onda ostalo što ima*).

[* U nas se pripovijeda da Turci najprije jedu meso pa onda čorbu, i po tome običaju na častima i kod našijeh ljudi u Turskoj kašto se iznese čorba poslije sviju jela, i govore da je čorba kandžija, tj. da nema ništa više, nego kako ona dođe valja ustajati iza trpeze. Naši ljudi u šali pripovijedaju da su negda Turci počevši jesti pojeli čorbu, pa onda stigne odnekud Kraljević Marko te im pojede meso; zato oni od onda urede da jedu najprije meso, pa on ako bi opet došao, na čast mu čorba.]

Tu se pije i uza svako jelo napija i vojvodama nazdravlja kao i prije, a osim toga još napija se i u slavu božiju. Oko polovine jela pristupe k trpezi mlade i djevojke te stanu pripijevati svatove počevši od popa, ako je u trpezi, ovako:

1.

Žarko sunce na istoku sjaše,
kroz pendžere u sofru grijaše,
sve je svate redom ogrijalo.
Biserna brada, srebrna čaša,
biser se runi, u čašu pada,
svakoga glava dukata valja,
popova glava tri grada valja.
Čast da ti je, svešteniče,
i crveno vino!
Popij i tu i drugu,
da ti obje probudu!

2

Žarki kove i, srebrni, da divno ti sjaš,
domaćine mudra glavo, da mnogo ti znaš!
U tebe su zlatni noži i svileni pas:
više valja, domaćine, tvoj pošteni glas
nego tvoji zlatni noži i svileni pas.
Čast da ti je, domaćine,
i crveno vino!
Popij i tu i drugu,
da ti obje probudu!

I tako otprilike svima redom. Iza toga počnu i muškarci sjedeći za trpezom ovako pripijevati:

1.

Što se ovo muklo pije vino?
Nije ovo vino ukradeno,
neg' je ovo vino kupovano
za bijele groše i dukate.

2.

Kad se ženi ban vojvoda Janko,
Janko trista svata sakupio,
pa je Janko svate razredio:
prvijenca dva Jakšića mlada —
da si zdravo, bane prvijenče!
Barjaktara Relju Bošnjanina —
da si zdravo, vilo barjaktare!
Starog svata Starinu Novaka —
da si zdravo, bane stari svate!
A za kuma mlada Marijana —
da si zdravo, naš visoki kume!
Na muštuluk Novaković Gruja —
da ste zdravo na muštuluk braćo!
Za vojvodu Obilić Miloša —
vojevode zdravo i veselo!

Pri jelu svatovi često dovikuju djevere kako su, jesu li s nevjestom veseli i s jelom i pićem zadovoljni.

Kad se donese pečenje na trpezu, stari svat zovne djevere da dovedu nevjestu k trpezi na dobru molitvu. Djeveri dovedavši snahu namjeste je u čelo trpeze s mladoženjom uporedo, i prevjese ih obadvoje preko glava jednim ličnjakom, te tako stoje dokle im svi redom ne dadu dobru molitvu otprilike onako kao i kod kuće djevojačke. Potom djever uzme opet snahu za ruku, a svatovi ustaju pjevajući:

Tvrda ti je vojvodina zasjeda, zasjeda,
ne bi mu je mutna voda zanesla, zanesla,
a nekmoli, turska busa razbila, razbila.

Dok se ovo nekoliko puta ispjeva, nevjesta nad umivaonicom*) poljeva svatovima i svima koji su za trpezom bili, te umivaju ruke, a djever pored nje drži ličnjak te se otiru. Svaki pošto ruke umije baci u vodu kakav novac ili drugo što od srebra ili zlata. I ovo je sve nevjestino (i po drugijem krajevima zove se poljevačica).

[* U Srbiji se po varošima umiva nad leđenom. a po selima nad kakvom karlicom, u Risnu pak, kao i u svemu primorju umivaonica je (kao bijela okrugla činija) ponajviše namještena na tri drvene noge tako visoko da se čovjek može umiti nad njom ne saginjući se.]

Pošto se umiju, zapale svatovi na dugijem čibucima lule, pa onako uhvativši se u kolo igraju pjevajući dva i dva:

1

Skoči kolo da skočimo,
da bi nama u čas dobar
našem bratu domaćinu
s svom gospodom naokolo!
U Vukića Brankovića
vranac konjic bez biljega,
ia čelo mu sjajan mjesec,
a u grivi vidra igra,
iz kopita oganj dava.
Za njega mu niko ne zna,
nego sestra Vidosava,
koja mu je zob davala
iz leđena srebrnoga;
s Vukićem se posvadila,
caru ga je poviđela:
"Sultan-care gospodare,
u Vukića brata moga
vranac konjic bez biljega,
na čelo mu sjajan mjesec,
a u grivi vidra igra,
iz kopita oganj dava."
Kad je care razumio,
car Vukiću poručuje:
"O Vukiću slugo moja,
pošlji mene konja tvoga,
ja ću tebe i dva moja,
i dva grada nevardana
i dv'je mome neljubljene."
Kad je Vukić razumio,
Vukić caru poručuje:
"Sultan-care gospodare,
ne dam tebi konja moga
da mi davaš i tri tvoja
i tri grada nevardana
i tri mome neljubljene.
Zdravo bila glava loja,
a pod njome vranac konjic,
konje ću ti otimati,
gradove ti osvojiti,
hoću mome obljubiti."
A sad skoči da skočimo,
da vidimo ko će bolje,
ko l' će bolje, ko li gore,
a ja viđu ko ne more,
ko se skoro oženio,
svakog dobra poželjeo,
i u selo jaranica,
i vezenih maramica.
Kolovođa diko naša,
okom treni, kolom kreni,
što l' ti kolo zadremalo
ali ti se umorilo?

Dok muškarci ovako igraju i pjevaju, ženskinje objeduje, pa onda opet uhvate i one kolo te igrajući pjevaju dvije i dvije različite pjesme, a osobito ovu, kojom i nevjestu u kolo pozivaju:

U ime boga, u čas dobar, sunce isteče,
hod' u kolo, snaho naša, brijeme ti je,
svekrovi ti redom, sjede, dara čekaju.
Budi, snaho, sobom dobra, to su darovi.

I ovako redom pripijevaju da svekrva, zaove, jetrve, đeveri sjede i dara čekaju. I pošto je djeveri izvedu u kolo, pjevaju različne pjesme, a osobito ovu:

Petar se gradu falio:
"Ne ljepše ljubi od moje,
ni b'jele vile od gore."
Začu ga vila iz gore,
panula Petru na dvore,
dozivlje Petra imenom:
"Izidi amo, delijo,
izvedi tvoju ljubovcu,
koja je ljepša od mene,
od mene vile od gore!"
Kada je Petar začuo,
ufati ljubi za ruku,
divno je Petar ođede:
ma joj je svila do zemlje,
a rusa kosa do bedre,
a drobni biser do pasa,
u uši zlatne brnjice;
izvede ljubi pred dvore,
triput je ljepša od vile,
Kad viđe vila istinu,
onda mu vila govori:
"Mala ti fala, delijo,
ako t' je ljepša ljubovca.
od mene vile od gore,
a nju je majka rodila,
u svilen povoj povila,
majčinim ml'jekom dojila;
a mene, vilu od gore,
mene je gora rodila,
u zelen listak povila;
jutrenja rosa padala,
mene je vilu dojila!
od gore vjetric puvao,
mene je vilu šikao,
to su mi bile dadije."

Iza ovoga igranja i pjevanja stari svat zapovjedi da se nosi barjak u crkvu, koji barjaktar uzevši pođu svi put crkve, a djevojke i mlade isprate ih malo pjevajući.

Kad svatovi barjak i maramu koju su za crkvu ponijeli od kuće djevojačke odnesu u crkvu, oni pred crkvom uhvate kolo, a mladoženja pošlje za njima vina da piju i oni i ostali ljudi koji se obično skupe kao da gledaju. Ondje svatovi igrajući pjevaju između ostalijeh i ovu pjesmu:

Vino piše tri delije
u stojnome Carigradu
u đevojke krčmarice,
vino piše, ne platiše,
što ne piše to proliše.
Pošto viđe krčmarica,
ona caru na plač pođe:
"Sultan-care gospodare,
dođoše mi tri delije
baš u mene krčmarice,
vino piše, neplatiše,
što ne piše—to proliše.
Kad je care razumio,
krčmarici besjedio:
"Krčmarice, jadna bila,
kakve bjehu te delije?"
Krčmarica odgovara:
"Jedno bješe taj delija:
s'jede brade do pojasa,
drugo bješe taj delija:
crna brka do ramena,
treće bješe taj delija:
mlado momče golobrače.
" Kad je care razumio,
Krčmarici besjedio:
"Što je bio taj delija
s'jede brade do pojasa,
to je bio Ugrin Janko;
što je bio taj delija
crna brka do ramena,
to je bio Kraljić Marko;
što l' je bio taj delija
mlado momče golobrače,
to je bio ban Sekule.
Neg' ču li me krčmarice,
kad ti dođu te delije,
podaj njima piti vina,
vina dosta izobila,
ne išt' pare ni dinara;
dođi mene na divane,
ja ću tebe platit' vino."

Vraćajući se ispred crkve k mladoženji na večeru kad budu preko pjace, barjaktar valja sve svatove iz svoje kese da časti kakijem pićem, vinom ili rakijom, ko što hoće.

Gotovo na svršetku večere povade djeveri s djevojkom iz skrinje sve darove koje je ona iz roda donijela, i donesavši ih k trpezi, stane ih ona razdavati: kumu u marami zavijenu sašivenu košulju i ličnjak s cvijećem, svekru i svekrvi u marami po košulju nesašivenu, djeverima i mladoženji u marami po košulju sašivenu, jetrvama i zaovama po bijelu maramu ili po šarenu traversu, a malijem djevojčicama od kuće i rodbine crvene gurđele, a ostalijem svatovima po pozlaćen cvijet. Kad kum svoj dar primi, on dade kumi na bardaku vina krišku hljeba i u njoj zaboden cekin ili dva, ili prema tome zlatan prsten, za koje mu kuma poklonivši se poljubi ruku i donese mu onaj isti bardak drugoga vina i na njemu šipak.

Pošto se darovi tako razdijele, stari svat napije zdravicu za cvjetova i darova:

"Za zdravlje ovijeh ćetova i darova! Vazda se u zdravlju sastajali, u ljubavi življeli, darovima se darivali, a ćetovima kitili, mi i naša đeca, akobogda!"

Po večeri igraju se igre svakojake, pa tek oko ponoći odlaze kućama osim onijeh koji su od bliže rodbine ili koji su sa strane došli u prijatelje. Na polasku puca se opet iz pušaka, a nevjesta isprativši malo kuma daruje mu maramu, i tobolac sa zlatnijem kiticama, a on njoj cekin ili najmanje talijer; a kad se sjutri dan kumovski dar pošalje za njim, on opet pošalje natrag dvije boce vina, samun kruha i ramo pečenoga mesa.

Kad bude vrijeme za spavanje, svekrva i njezina kći u nevjestinoj kamari legnu s nevjestom da spavaju, pa kad opaze da je nevjesta zaspala, one se polako izvuku i mjesto sebe pošalju mladoženju.

Otprije je i u Risnu bio običaj da tri prve noći djeveri spavaju s nevjestom, ali toga sad već nema.

Ujutru nevjesta ustane prije sviju i počevši od svekra i svekrve svima još u postelji nazove dobro jutro; potom naloži vatru i pristavi kafu, i pripravi vodu za umivanje, potom sa svojom zaovom ili jetrvom namjesti sve postelje osim svoje, a njezinu valja da namjesti svekrva ili zaove same. Kad bude kafa gotova, ona je da svakome osim svoga muža, a njemu kao od stida ne da.

Koji su od svatova zanoćili kod mladoženje, oni ujutru idu s djeverima i s nevjestom i još s drugijem djevojkama na najljepšu živu vodu. Putem momci pucaju iz pušaka a djevojke pjevaju različne pjesme, kao npr.:

Snaha naša rano podranila
s đeverima na vodu studenu,
susreli je dva sokola siva,
dva sokola od babova dvora,
viđela ih naša snaha draga,
viđela ih pa ih poznavala,
sokol'ma se smjerno poklanjaše.
Kad viđeše dva sokola siva,
jedan graje, drugi progovara,
snahi našoj riječ govorahu:
"Oj tako ti, prelijepa Stane,
tvoja te je majka pozdravila,
poslala je da te upitamo
jel' tu Kosta slično i obično."
Mlada Stane riječ progovara:
"O tako mi, dva sokola siva,
pozdravite moju milu majku,
pravo ćete njojzi kazivati,
u Kosta m' je slično i obično,
slično mi je, sve mi, sretno bilo!"

Kad dođu na vodu, pjeva se ova pjesmica:

Na jezero ladna voda
đe nevjeste sve dohode
sve nevjeste i đevojke,
među njima snaha naša,
na glavi joj zlatna kruna,
dvije grinje od bisera
i dva prama suva zlata
i dva pera čanbelova;
nad vodom se nadazrela,
u vodu joj kruna pala,
dv'je grinje od bisera
i dva prama suva zlata
i dva pera čanbelova.
Kad to viđe snaha naša,
brže braću dozivala:
"Štitom vodu isekajte,
mačem travu okosite."
Kad su snahu braća čuli,
štitom vodu isekaše,
mačem travu raskosiše,
zlatnu krunu izvadiše,
dvije grinje od bisera
i dva prala suva zlata
i dva pera čanbelova,
snahi našoj darovaše.

Na vodi snaha natoči bardak vode i daje onima koji hoće da piju, a djever je triput prsne vodom po prsima. Potom piju rakiju koju su ponijeli, i nevjesta se ljubi sa svima. Kad se vrate s vode, nevjesta nosi bardak pun vode, a djevojke pjevaju:

1.

Snaha naša rano podranila
s đeverima na vodu studenu
da donese u dvor vode ladne.
Kad je Stane u dvor se vratila,
u dvoru je sreću dijelila:
svekrovima daleko praćenje,
svekrvama neodgovaranje,
đeverima hitro poslušanje,
jetrvama divno milovanje,
zaovama divno dočekanje.

2.

Mladi Kosto dvore sagradio,
a pred dvore zelene naranče,
i u dvore sofre postavio,
i za sofre stole namjestio,
a na sofre zlatne gvantijere,
na nju meće kupe i finčane,
a u kupe kafe i rakije,
a na dvore stupce pozlaćene,
a na stupce svilene sagove,
a na njima rumene ružice.
Što s' u dvore sofre pozlaćene
i za sofre stoli postavljeni,
što na sofru zlatne gvantijere,
to su snahi mila braća došla;
što l' na. dvore stupci pozlaćeni,
to su snahi od doma svekrovi;
što l' na stupce svileni sagovi,
to su snahi milane svekrve;
što l' na sagu rumene ružice,
to su snahi milani đeveri;
što l' pred dvore zelene naranče,
to su snahi milane zaove;
što l' je ono kafa i rakija,
to su snahi milane jetrve.

Ovu gornju pjesmicu pjevaju i kad dođu nevjesti iz roda u pohode ovi isti dan.

Polećela dva sokola siva
od Stanina mila roda svoga.
Ma se Stane upoznala u nje,
sa suzama njima progovara:
"O boga vi, dva sokola siva,
jeste l' sada od babova dvora?
Videste li oca mi i majku?
Jesu l' svoje suze otirali
što su za me jučer isplakali?"
A sokoli Stani govorahu:
"O boga ni, prelijepa Stane,
mi smo sada od babova dvora
od babova dvora bijeloga;
nas je posla' i otac i majka,
i tebe su, Stane, pozdravljali;
još da bismo tebe upitali
jel' t' u Kosta slično i obično."
Tako ona njima odgovara:
"Pojte zbogom dva siva sokola,
pozdrav'te mi i baba i majku,
i ovako njima. govorite:
u Kosta je slično i obično,
tek da bog dv da im bude sretno."

Po drugijem krajevima naroda našega, osobito u nas, u pohode se ide poslije nekoliko dana, a gdje-što i nedjelja: ali u Risnu prvi dan poslije svadbe ide se od roda djevojačkoga nevjesti u pohode, a sjutradan od kuće mladoženjine tazbini u prvičje.

U pohode ide nevjestin otac, mati, brat, ujak i koji rođak. Oni obučeni u stajaće haljine idući ne pjevaju, nego meću puške od svoje kuće do zetove. Osim ostalijeh darova pohođani nose veliki kolač kruha, i nekuhan pršut. Kad dođu onamo, punica daruje oca mladoženjina ličnjakom, njegovu ženu bijelom maramom, zeta košuljom sašivenom, brata mu vezenom maramom, rođacima da po duvankesu, sestrama po traversu, ženskinju iz rodbine po komad sapuna, a malijem djevojčicama po gurđelu na grančici od naranče, a najposlije svojoj kćeri lijepu navezenu košulju, koju joj je tajno pripravila za ovda. Pošto se ovi darovi razdadu, onda počnu piti rakiju, jesti slatkiša, a potom i objedovati. Kao što je po svemu narodu našemu običaj da se prijatelji i gosti na jelu nude, tako i ovdje za objedom domaćin nudi pohođane, a osobito nevjesta oca i majku. Po objedu nevjesta opet nad umivaonicom poljeva te umivaju ruke, i svako od njih valja opet da joj baci što u vodu. Za večerom, koja se počinje kako se smrkne, zet daruje punici komad sapuna i u njemu zadjeven dukat, a otac njegov ostalijem pohođanima po vezenu maramu i po grančicu cvijeća.

Na polasku svaki od pohođana dade nevjesti što u novcu, a mati joj zlatan prsten natakne na ruku, i pošto se tako s pucnjavom pušaka rastanu, dozivaju ih dokle se god mogu čuti i razumjeti, i iz pušaka pozdravljaju. Za pohođanima zet odmah pošalje samun kruha, ramo pečeno s nekoliko šipaka, naranača i kojekakijeh slatkiša.

U prvičje ide mladoženja s nevjestom, sa svojijem ocem, s materom, ujakom, s bratom i drugom bližom rodbinom. Djever ne vodi nevjeste za ruku, nego sama ide najzadnja iza sviju poklanjajući se prema svakome koga sretnu. I onamo se časte i daruju i ispraćaju otprilike kao i u pohodima, samo što se na rastanku ne daruju.

Iza svega ovoga valja još nevjestu u prvu nedjelju ili na kakav praznik poslije svadbe voditi u crkvu, i ovo je posao samo ženski, a muškarci se ni od jedne strane u nj ne miješaju. Svekrva objavi naprijed na jedan ili dva dana rodbini svojoj i nevjestinoj u koji će se dan nevjesta voditi u crkvu. Onaj dan ujutru iskupe se sve poznate žene u stajaće haljine obučene i nakićene kod nevjeste, a nju zaova i još kakva u tom poslu vješta žena obuku u najljepše haljine kao što su i vjenčane: na glavu joj načine kukuljicu (od njezine kose, u koju se pozadijeva oko 200 igala sa šupljijem od srebra ispletenijem i pozlaćenijem glavama), u uši brljice s biserom, za uši dva cvijeta od srme, o vratu kordun (zlatan sindžirić koji je zavijen oko vrata nekoliko puta i potom sa zlatnom kolajnom visi niz prsi do pojasa), na pleći kamižolu ili koret od crvene kadife sa 6 srebrnijeh a i pozlaćenijeh putaca niz prsi, a sa 12 na rukavima, svrh toga bran (dugačku haljinu) i po ovoj odozgo zlatom, vezenu maramu preko pleća, dolje traversu, oko sebe ćemer (pojas od srebrnijeh i pozlaćenijeh ploča, o kojemu na srebrnu sindžiriću visi britva s desne strane do sniže koljena); srdašce (ispleteno od srebra i iskićeno biserom koje s naličja ima dvije kuke te se njima spuči košulja na prsima); s obje strane prsiju ambrete (četiri srebrne i pozlaćene ploče koliko talijer, koje su između sebe biočuzima sastavljene, a krajnje imaju po kuku te se za haljinu pripnu); na noge bječve od crvene svile i crevlje crvene.

Pošto je ovako obuku, upute se po dvije poredo pred leturđiju k crkvi: naprijed idu najstarije, a ostale po redu za njima, a nevjesta sa zaovom u srijedi držeći se za ruke. Koga god putem sretnu svakom se obje poklone, i sa ženskinjem po triputa poljube. U crkvi najprije cjeluju ikone, i nevjesta na crkveni pjat metne talijer ili najmanje forintu, potom se i ondje s poklonima nevjesta i zaova ižljube sa svima ženama koje zastanu ili koje dođu do leturđije.

Poslije leturđije nevjesta i zaova stanu kod vrata crkvenijeh te se muškarcima poklanjaju, i ljube sa ženama i djevojkama s kojijem prije nijesu. Mladoženja od kuće ili s pjace pošlje rakije te se njom i slatkišima, koji se ponesu od obje strane, počaste pred crkvom i one i ostale sve žene koje se s njima pomiješaju. Kad se iz crkve vrate k mladoženjinoj kući, i ondje ih dočekaju nanovo s rakijom i sa slatkišima. Potom gdjekoje otidu kući a svojte i bliža rodbina ostanu na objedu, za kojijem nevjesta daruje zaovi lijepu traversu, a onoj koja je pomagala oblačiti je lijepu bijelu maramu.

Obično se misli da je nevjesta do ovoga dana još jednako djevojka, a poslije toga tek da će prestati biti: i zato sjutradan već ne nosi vijenaca i ne poklanja se do zemlje.

2.
Naricanje za mrtvima

U Srpskome rječniku kod riječi tužiti spomenuto je kako se u narodu našemu nariče za mrtvima. U najnovijoj prvoj knjizi našijeh narodnijeh pjesama od strane 69. do 72. kazano je kako se nariče u Paštrovićima i u Kastelima. Sad evo i risanskoga naricanja na stihove. Ono paštrovsko naricanje poslao mi je Vuk Vrčević, rodom Rišnjanin, kojega sam spomenuo u predgovoru k prvoj knjizi narodnijeh pjesama na strani VII a ovo risansko, kao što sam malo prije spomenuo, pop Vuk Popović, opet Rišnjanin. Čeljad ona koja za mrtvima žale i nariču zovu se po onijem krajevima pokajnice. Ja sam ovu riječ najprije čuo i pokajnice vidio u Crnoj Gori. Osim kućana i obližnje rodbine pokojnikove, pokajnice se ondje zovu i njegova dalja rodbina, prijatelji i poznanici, koji iz drugijeh sela ili prvi dan na pogreb, ili i drugi i treći idu kući njegovoj na pokajanje, te ga žale. Kad iz drugijeh mjesta idu muškarci na pokajanje, oni se poređaju jedan za drugijem zametnuvši na rame puške naopako, a jednoga između sebe izberu te nariče i jauče iza glasa: kad se prikuče blizu groblja ili kuće pokojnikove, onda potrče svi bez reda i zajauču uglas kako koji može. Kod kuće pokojnikove iznesu mu haljine i oružje te se nad tijem tuži*). Kad se pokajnice vrate s groblja, kod kuće pokojnikove daje se trpeza (kao daća). Treće jutro idu obližnje pokajnice na grob, gdje se poslije plača i jaukanja također pije i jede.

[* U Malesiji tako isto rade i Arnauti (po selima i turskoga zakona), gdjekoji još uzmu po jednu klepku u ruke, te se njome biju u prsi.]

Što je u narodu našemu malo naricanja na stihove tome je uzrok što se i u svakoj kući za svakijem mrtvacem drukčije nariče, na što danas jedna pokajnica smisli i namjesti, ono se sjutra zaboravi, a slabo ko i mari da pamti zapijevke u kojima nema ništa do tuženja i žalosti; samo se po narodu razišlo ono što je pored ostalijeh događaja ušlo u narodne pjesme npr.:

1.

Moj Damljane, moje jarko sunce,
l'jepo ti me bješe obasjalo,
al' mi brže za goricu zađe!

2.

Jaoj Andro, moje čisto zlato!
Ako bi te u rukave vezla,
rukav će se odma izderati,
pa će tvoje ime poginuti;
ako bi te u pesmu pevala,
pesma ide od usta do usta,
pa će doći u pogana usta;
ako bi te u knjigu pisala,
knjiga ide od ruke do ruke,
pa će doći u pogane ruke!

3.

O đevere moj zlaćen prstene,
skoro ti mi na prstu bijaše,
skoro bješe, pa nekud otide!
Što li si se na me naljutio,
te m' ne vodiš za bijelu ruku,
da dvorimo kićene svatove?

4.

Ao kume, moje jarko sunce,
dobro ti me bješe ogrijalo,
pa mi opet za goricu zađe!
A što si se na me naljutio,
te me držiš v'jence i oboce,
te ne vjenčaš tvoju milu kumu?

5.

A davori, da moj gospodaru!
Ja što si se na me naljutio?
Čarne oči, što me ne gledate?
B'jele ruke, što me ne grlite?
Medna usta, što me ne ljubite?
Što li ste se na me naljutila?

Istina da naricanja u stihovima ima od 10 slogova (kao što je ovdje 1, 4, 5,6, 7, 8, 10, 11, 12) i od 8 (kao što je ono paštrovsko i ovdje 14), ali je pravi njegov razmjer od 8 slogova i uza njih 4 kao pripjev, kao to su ovdje 2, 3, 9, 13.

1. Mati nad sinom

Što sam jadna majka dočekala,
e jaoh!*)
Da ja činim način sinu svome,
Što se jadna ja ne nadah majka
da ću ovo nigda dočekati!
Mili bože, nek je tebe fala,
što l' ovako jadnu ucvijeli,
da ja kukam sreću od napretka,
od napretka, od srca svojega!

[* Ovo se dodaje poslije svake vrste ovoga razmjera.]

2. Druge kao tješeći majku

Ja sam ti se potežila,
sestro jadna!
Ljuto si me uboljela
od žalosti;
jer si ovo dočekala,
mnogo jadna!
Da ti kukaš sreću tvoju
od napretka,
od srčana srca tvoga,
bila jadna!
Koja rana lijek nema?
Vila u jad!
Svaka rana lijek ima,
sestro jadna!
A srčana lijek nema
vila u jad!

3.Opet tako

Ne mogu se načuditi,
brate, tebe!
Đe odusta majku tvoju,
mnogo jadnu,
I, odusta dom i kuću,
dolu kuku!
I žalosnu vladu tvoju,
s jadom vlada!
U najviše nevrijeme,
bila jadna!
Đe ostade mnogo mlada,
prekukala!
I s nejakom đecom tvojom,
rano jaka!
Ko će đecu podignuti,
bila jadna!?
Ko li. će ih podraniti,
rano ljuta!?
Ko li. školi naučiti
mnogo jadna!?
Sirotinja često plače,
prekukala!
Često plače, brzo raste,
to moj jade!

4. Dvije i dvije

Stan'te druge, da se poslušamo,
da o ovom jadu govorimo,
Jokica se na put opravljaše,
za njim tamna majka pristajaše,
tamna majka i braća žalosna,
i ljubovca mnogo žalostiva,
i ovako veli svoja majka:
"Kud si mi se opremio, sinko?"
Braća vele: "Kud ćeš, naša diko?"
Svoja ljubi: "Đe ćeš, gospodare,
na tom tamo putu dalekome
okleno se nikad ne dolazi?
S kim ćeš mene jadnu ostaviti?"
Jokica se njima obrtaše,
i žalosnu riječ govoraše:
"Nemoj za mnom, majko, pristajati,
majko moja, i braćo rođena,
i ljubovca moja premilosna!
"Ne mogu se natrag doma vratit',
e ja odoh ovoj građevini,
nać' ću tamo tri grada careva,
u prvome žarka sunca nema,
u drugome ljeti vode nema,
u trećemu zimi ognja nema,
tu ću vama vijek vjekovati.
" Oh Jokica, žalosna ti, majka,
majka tvoja i braća rođena
i ljubovca, mnogo žalostiva!

5. Opet tako

Odmetnu se kućni starješina
iz ovoga doma žalosnoga,
za njim stara majka pristajaše,
te ga s jadom ona zaklinjaše
da ne ide tamo na te pute,
i ovako njemu govoraše:
"O Jokica, sinko, dobro moje!
Kom ostavljaš tvoju jadnu majku
i, žalosnu vjernu ljubovcu,
ucvjeljenu braću i sestrice
i nesrećnu đecu tvoju ludu?"
On se njojzi s jadom obrtaše,
i ovako majci govoraše:
"O tako mi, moja stara majko!
Teb' ostavljam tvojoj đeci miloj,
a ljubovcu miloj đeci svojoj,
moju braću bijelome danku
a sestrice u svoje domove.
Mene valja tamo putovati,
tamo mene boljeg dobra kažu,
kažu tamo do tri b'jela grada:
u jednome žarko sunce sjaje,
to je mene danas potamnjelo;
u drugome ljuta guja spava,
koja će mi popit' oči crne;
u trećemu crnu zimu kažu,
u tome ću vazda zimovati,
u studenoj vodi ogreznuti."
Po sad ovom domu na veselje!

6. Opet tako

Prosuo se biser po grohotu,
ma se saže Jokičina majka,
jadna majka i tamna ljubovca,
da pokupe biser po grohotu;
iz grohota udari ih zmija,
koja im. je oči izvadila
i Jokicu s smrti sastavila.
Kad Jokicu rane dopanuše,
tamnoj majci oči ispanuše,
a ljubovci srce izvadiše,
braći svojoj krila oblomiše.
Aoh Jokica, žalosna ti lajka!
I ljubovca u jad ostanula!
Koja će ti tamnjet' u tamninu
prijed, brate, reda i bremena.

7. Opet tako

Bojno koplje u planini staše,
sva planina od njega se sjaše,
tu Jokica bolan bolovaše;
k njem' dolazi sura tica vrane,
i u kljun mu vode donošaše,
te mu smrtna usta kvasijaše;
Jokica ga bogom zaklinjaše:
"E za boga, sura tica vrane,
ti poleti do dvora mojega,
te ti reci jadnoj mojoj majci,
jadnoj majci, i braći žalosnoj,
i ljubovci mojoj ojađeloj,
da su mene rane dopanule,
da me drugo pričekati neće,
ni da će me očima viđeti."

Posluša ga sura tica vrane,
i ona je za boga ajala,
Jokičinu dvoru poletnula,
i dozivlje Jokičinu majku:
Zlo ti jutro, Jokičina majko!
"Jokicu su rane dopanule,
i boluje bez nikoga svoga."
Majka veli: "Kuku majci, sinko!"
Braća vele: "Kuku naše krilo!
Na junaštvo svuđe od osvete!"
Jadna ljubi: "Aoh moja diko!"

8. Opet tako

Jaoh porastao zelen bore
u Jokice pred bijele dvore,
pustio je grane na sve strane,
o njima su ključi od pazara.
Jaoh Jokica, delijo pazara!
Ostade ti prežalosna majka;
kako će ti mladost pregorjeti,
braća tvoja lijepu osvetu,
a ljubovca takog gospodara?

9. Opet tako

Stan'te malo bolje i starije,
da vas malo jadna odmijenim.
Što si mi se oborio,
moj delijo!
Što li ljepše izodio,
oh je mene!
U ođelu delijnskome,
moj sokole!
U oružju junačkome,
moj junače?
Kako da ćeš u svatove,
divni svate!
Za đevera uz đevojku,
za tebe je!
Strašno li te pregledati,
diko brate!
Jadno li te pregorjeti,
ja ti jadna!
Siv sokole šestokrili,
brate, srećo!
Bratska sabljo samokova,
moj Lazare!
Zlatni stupče vas do neba,
brate rode!
Moje sunce od istoka,
moj Lazare!
Što si mi se ti ponio?
moj ponose!
E ćeš tamo dobra naći,
dobra srećo!
Od tvog roda glasitoga,
glasit brate!
Sve crkovne sveštenike,
od mog roda,
i zemaljske kapetane,
sokolove.
Da ih počnem. spominjati,
gore mene!
Od sabaja jutrašnjega,
zlo mi jutro!
Do zapada sunašnjega,
žlje li sadek!
Ne bi sestra pobrojala
mnoge jade,
što sam jadna izgubila,
prekukala!
Ah crkovne sveštenike,
oh stričevi!
Popa Vuka i Nikolu,
jadnoj mene!
Popa Sima i Komnena,
oba dobra,
za sve rane što su jade,
ja kukala!
Popa Jova, svakom mila,
bane pope!
Što ostavi svoju kuću,
kuku kući!
I nejaku đecu svoju,
jaok mene!
Ma iskoči opet slava,
slava bogu!
Te se đeca podigoše,
bogu ruke!
Sad se Lazo tebe molim.,
moj sokole!
Kad otideš kroz gradove,
grade brate!
Kroz gradove tamo tuđe,
tužnoj mene!
I okupiš, braću tvoju,
skupna glavo!
Kad budete na vijeću,
diko brate!
Biće kita sokolova,
soko rode!
Š njima će ti dika biti,
moja diko!
Ti si vazda bratski bio,
bratska glavo!
Sv'jeh nauči i nakaraj,
moj sokole!
Moga Sima i Bogdana
za najviše!
E su kuće zatrnuli,
u dom kuku!
Ostaše im, tužne sestre,
prekukale!
Bez zakletve do kamena,
kami njima!

10. Kad mrtvaca ponesu iz kuće

Vijećala gospoda banovi
na utoku mora debeloga:
"Kome ćemo dati banovinu?" —
Starom Joku srebrnu baketu*),
Ristu daše ćurka zelenoga,
Jovu daše toke na ramena,
a Luketi sablje pozlaćene,
a Miću mi kalpak pokloniše,
a Jokici crnoga barjaka,
da ga vije žalosna mu majka,
žalosna mu majka i ljubovca!

[* Joko je otac pokojnika Jokice, a ostali su mu stričevi i druga bliža rodbina. Baketa je riječ talijanska i znači štap, i Joku se to daje kao da bude starješina i da upravlja; jer kad ko do smrti bude kakav starješina u opštini (npr. kapetan), kaže se:"umro pod baketom."]

11. Kad se poslije ukopa vrati pop u kuću, mati ili žena pokojnikova panuvši mu na noge:

Sad što ću ti, bogom svešteniče!
Kako ću se u jad razabrati,
kako li ću jadna ostanuti,
a od moje velike žalosti?
Što me ovo jadno čudo nađe,
ovo jadno čudo iznenada;
kako ću ti tužna s jadom vladat'?
Ko ć' uzdržat' ovu sirotinju?

12. Pop joj odgovori otprilike:

Svijetom se valja razabrati,
svoju žalost valja pregorjeti.
Ko se rodi svak će umrijeti,
neko prije, a neko poslije;
neg' se valja u jad razabrati,
i čeljacu svoju utješiti.

13. Treći dan pokojniku na grobu

S jadom sam ti na dvor došla,
jad je mene!
Da obidem bona tebe
bore dome!
I da pitam jadna tebe,
mnogo jadna!
S čim si li se ti ponio,
dobar dole!
E si dvore sagradio,
grade dome!
Nove dvore samotvore,
samo jadna!
Pa sam jutros doranila,
išla u jad!
Da te, drme, s jadom pitam,
dugo jadna!
Kako ti je u tamnilu,
tamnoj mene!
U tamnilu bez viđela,
viđ' me jadi!. .
Bez čestoga ponuđaja,
dome slavo!
Bez promjene čiste tvoje,
mnogo jadna!
Kuda li ću sad bez tebe?
srećo dome!
Kako ću ti u dom stajat'?
s jadom stala!
Ludu đecu podizati,
prekukala!
Trajat' mladost u neradost?
znaš ti dome!
Evo idem kukavica.
u dom kuku!
Kada dođem u dom tamni,
tamnoj mene!
Šta ću đeci kaživati,
đeci lele!
Kad le sretu đeca u put,
srećo moja!
E su đeca lila tebe,
diko mila!
Često plaču, sporo rastu,
čest moj jade!

14.

Za popom Markom Komnenovićem iz Krivošija, kojega su sa još četiri Krivošijanina Turci nikšićki u Omutiću ubili na vjeru 25. januarija ove godine, naricala udovica kapetana risanskoga Anta Ćelovića,, koji je s njime u velikoj ljubavi življeo.

Svačemu se mogu čudit',
ma se čudu ne iščudih
što s' učini, što s' ogradi,
od sokola popa Marka!
Ko prevari tebe, pope,
mudra glavo izabrana,
i naš divni svešteniče,
vrsni bane od krajine,
oglašeni na sve strane?
Kuku kući, kuku mjestu,
ah bez tebe, mudri pope!
Ti im bješe upravitelj,
i savjetnik i branitelj,
kod gospode i kod braće;
đe gođ koji, ti si prvi.
i junaštvom i besjedom.
Ne čudim se ja krniku
koji te je prevario
i na vjeru izmamio,
no se čudim tebe, pope,
đe vjerova nevjerniku,
te izgubi mudru glavu.
Da ja mogah doći tebe,
da te, pope, ja ožalim,
i žalosna ja oplačem,
i da, pope, molim tebe
da pozdraviš dobra dosta,
moga, pope, domaćina,
tvog vazdašnjeg prijatelja,
koji ste se milovali,
na dogovor sastajali,
da krajine vi branite,
da o miru vi radite.
Kad se tamo sastanete
na vijeću s banovima,
molila bih tebe, pope,
da okaraš sreću moju,
što se tamo ustavio,
što mi đecu zaustavi,
što ih u dom on ne posla;
e ih bješe ostavio,
mješti njega u svom domu.
Ti si mudar i razuman,
ja bih s' u te pouzdala,
da bi mi ih ti doveo,
e ti basta, bane pope.
Al' evo nam zle uzdance!
Nemaš su što govoriti,
na snagi ti glave nije,
krnici je osjekoše,
ia gradove odniješe,
te su grada okitili
ah lijepom glavom tvojom,
i sveštenskom zlatnom bradom,
i s junačkom, tvojom braćom.

Na završetku ovoga narodnog naricanja dodaću još iz Gorskoga vijenca vladike crnogorskoga P. P. Nj. naricanje sestre Batrićeve za bratom. Ja neću reći da je ovo sestra Batrićeva ili druga kakva Crnogorka sve ovako složila ili namjestila, ali se zacijelo može kazati da ovdje nema nijedne riječi koju pokajnice u Crnoj Gori nijesu govorile. Kamo sreće da svi naši spisatelji sva djela svoja, barem kad pišu o narodnijem stvarima, ovako pišu narodnijem duhom i jezikom! Onda bi se i njihove umotvorine po svijetu hvalile i slavile kao narodne što se hvale i slave. Evo toga naricanja:
Kuda si mi uletio,
moj sokole!
Od divnoga jata tvoga,
brate rano!
Da l' nevjerne ne zna Turke,
bog ih kleo!
E će tebe prevariti,
divna glavo!
Moj svijete izgubljeni,
sunce brate!
Moje rane bez prebola,
rano ljuta!
Moje oči izvađene?
očni vide!
Kome braću ti ostavi,
bratska hvalo!
I staroga baba Pera,
kuku Pero!
I tri mlade sestre tvoje,
kukavice!
Sedam snahah što ošiša?
njima prazno!
Što ne čuva mladu glavu?
ljudska vilo!
Što krvnika njom nasladi?
bratska diko!
Na vjeru te posjekoše,
nevjernici!
Divno l' Travnik okitiše,
to platili!
Sa lijepom glavom tvojom,
kuku, lele!
Ko će čete sakupljati?
četovođa!
Ko l' krajini branit' krilo?
bratsko krilo!
Ko će Turske glave sjeći?
ostra sabljo!
Da pogibe u boj ljuti,
ubojniče!
Đe se srpski momci grabe,
mlado momče!
Oko glavah i oružja,
proste rane!
No na vjeru u nevjere,
vjerna glavo!
Da mi se je pomamiti,
sestri crnoj!
Da te kako zaboravim,
kukavica!
E prezgodna glava bješe,
mladi brate!
Da uz cara sjedijaše,
mudra glavo!
Šćaše carev vezir biti,
sestri tužnoj!
Da kod kralja sjedijaše,
moj mladiko!
Đeneral mu šćaše biti,
moja ružo!
Da se mogu razgovorit',
srce moje!
A sa mrtvom tvojom glavom,
kam, da mi je!
Da ti crne oči viđu,
oči moje!
Da poljubim mrtvu glavu
mjesto brata,
da očešljam, dugi perčin,
jaoh meni!
I junačku čalmu svežem,
sestra grdna!
U krvničke sad si ruke,
platili te!
Nagrdiće krasnu glavu,
prekrvnici!
Ti ćeš mnogo braće naći,
kuku nama!
Biranijeh sokolovah,
kuku braćo!
Po bedemu od Travnika,
bog ga kleo!
Glave bratske poznat' nećeš,
nama prazno!
Jere su ih nagrdili,
nevjeriici!
Kud će tvoja mlada ljuba?
kuku njojzi!
Dvoje đece tvoje ludo?
siročadi!
Što će jadni đed ti Bajko?
moj Batriću!
Koji te je odnjivio,
teško njemu!
Proste tvoje ljute rane,
moj Batriću!
Al' ne prosti grdni jadi,
kuku rode!
E se zemlja sva isturči,
bog je kleo!
Glavari se skamenili,
kal im u dom!© 2001. "Projekat Rastko - Biblioteka srpske kulture na Internetu"; Tehnologije, izdavaštvo i agencija "Janus"; kao i nosioci pojedinačnih autorskih prava. Nijedan deo ovog sajta ne smije se umnožavati ili prenositi bez prethodne saglasnosti. Za zahtjeve kliknite ovdje.