Pomoc Promena pisma Pretraga Mapa Projekat Rastko - Boka
Zemlja
Istorija
Ljudi
Duhovnost
Umetnost
Kontakt

TIA JanusЛибро от Гербља

На 1750 = године мјесец јунија
описаније читуљах от мјеста Гербља

Приредио др Горан Комар

 Интернет издање

Извршни продуцент и покровитељ
Технологије, издаваштво и агенција
Јанус

Београд, 30. новембар 2001.

Продуцент и одговорни уредник: Зоран Стефановић

Ликовно обликовање: Маринко Лугоња

Дигитализација текстуалног и ликовног материјала: Ненад Петровић

Коректура: Саша Шекарић

Штампано издање

Либро от Гербља

Издавач: ИКП "Никола Пашић"

Суиздавач: "Српско вијеће Боке которске"

2000.

Уредник: Миодраг К. Скулић

Приређивач: Др Горан Ж. Комар

Унос текста: Ивана Милојевић

Припрема штампе: Милан Танић

Штампа: С. Симић, Београд

 

ЦИП - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије. Београд
929.53 (497.16) "1750"
САМАРЂИЋ, Кирил (грешка - напомена Пројекат Растко)
Либро от Гербља : на 1750 = године
мјесеца јунија описаније читуљах от мјеста
Гербља / Кирил Самарђић ; (приредио и превео
Горан Ж. Комар). - Београд : "Никола Пашић" ;
Котор : Српско вијеће Боке которске, 2000
(Београд : "С. Симић"). - 97 стр. : факс.;
27 цм
Упор. текст на срп. и старосл. језику. -
Тираж 500
а) Умрли - Грбаљ - 1750 - Пописи
ИД=85785100

 

Др Горан Комар:
Предговор

Грбаљ је мала српска земља у сред Боке Которске чија се средњовековна историја скрива у тмини коју нанијеше ратови, буне и пустошења, у једној експонираној тачки, сасвим легендарној, а то бијаше предање о граду Гриспулију који уништише Агарјани. Бијаше то уништење негдје у XIV стољећу. Послије, његове се фамилије раселише по удолини Грбаљскога поља.

Четири су знамените грбаљске кнежине са првацима Лазаревићима, Бојковићима, Љубановићима и Тујковићима. Старе српске "комунитади" тако су биле састављене од братственичких - родовских агрегата чије су реплике видљиве и у доба које карактерише сачуваност архивске грађе, али чија се историјска исходишта откривају у запретеним временима раног средњег вијека. Овај модел политичког структурисања старобокешког друштва налазимо и у старим римокатоличким општинама (Пераст и његове казаде), говорећи у прилог заједничким етничким исходиштима обадвије конфесије у Боки Которској.

Огроман је значај ових старих књига за српску народну историју и, посебно, историју српске православне цркве. Може се тврдити да су наши поменици, овако брижљиво чувани и допуњивани, какви су несумњиво савински, искључива спона са иначе, заборављеним именима једног изненађујуће великог броја свештеника и калуђера наше цркве. Можда је прво што импресионира у читуљама грбаљских фамилија окупљених у овоме поменику, број свештеника који је у њиховом учешћу у заступљеним фамилијама јако велики. Нарочито из угла посматрача данашњег човјека и времена. Поменик грбаљски је интересантан и због тога што Грбаљ, као предио, није трпио од снажнијих флуктуација и миграторних измјена састава својега становништва, односно, његов је старински спој веома снажан и видљив и у нашем времену.

Грбаљски поменик је у манастиру Савина настала и сачувана архивска књига која обухвата читуље знатног броја грбаљских фамилија и родова. Све су то српско - православне фамилије. Читуље су у Савину похрањиване током друге половице XVIII вијека. Светоуспенски манастир Савина бијаше у то доба у великом обновитељском и грађевинском замаху током којега је подигнута велика црква. Баш тада су и настале или похрањене ове читуље да би их пажљиви савински калуђери сакупили и у кожни повез увезали. Ја сам увјерен да су све ове фамилије заправо приложници код градње велике савинске цркве.

Поменик обухвата сљедеће фамилије које се помињу у њиховим насељима и ми ћемо имена насеља дати онако како су написана у самој књизи.

Ризнићи - Трст, Тујковићи - Сутвара. Дуб; Вукшићи - Сутвара, Мачићи - Дуб, Јанковићи - Тујковићи, Букилице - Тујковићи, Брајевићи - Пелиново, Донковићи - Шишићи, Шофрани - Шишићи, Антовићи - Шишићи, Љубановићи - Пријераде, Мезалини - Мезалини, Богетићи - Горовићи, Лечићи - Горовићи, Миовићи - Ластва. Вукадиновићи - Ластва, Бауци - Подластва, Бојковићи - Доли, Вишњево, Главати, Бјелошевићи, Тупчевићи - Вишњево, Поповићи - Загором, Дољанице - Турија, Славчевићи - Бјелошевићи, Лазаревићи - Лазаревићи, Главатичићи, Зекљевићи - Главатичићи, Парапиде - Главатичићи, Штилете - Љешевићи, Мароши - Љешевићи, Верставчевићи - Љешевићи, Каштелани - Мирац и Радонићи - без одређења мјеста.

Цијела књига је исписана старом ћирилицом, уредно и читко. У цијелини је добро очувана. Димензије оригиналних корица су: 19 х 15.5 цм. Књига броји 127 пагинираних страна, од којих је 55 исписано старом ћирилицом, калиграфски.

 

Либро от Гербља

На 1750 = године мјесеца јунија
описаније читуљах от мјеста
Гербља

Кирил Самарђић (накнадни потпис)

1776; Читуља Јовице Ризнића

из Тријешћа
усопших
Стефана, Јована, Алексија, Димитрија,
Дамјана, Петра, Стојана, Георгија, Лаза,
Михаила, Гаврила,
Стану, Стоју, Анђелију, Томанију,
Аницу, Анастасију, Јефимију,
Марију, Деспињу, Марију,
Стану;

И обешта се давати на свако годиште
по један талијер;

Кнежина Кнеза Ника Тујковића

Сутвара

Читуља Господина Кнеза Ника Тујковића
Јована, Марка, Милоша, Јова,
Станка, Вука, Стијепа, Јова,
Мартина, Јова, Ђура, Лаза,
Стану, Кату, Стану, Анђу,
Мару, Јану, Мару, Ника,
Јану, Мару, Јану, Мару,
Јану, Милицу, Војина,
Милицу, Мару, Милицу,
Кату, Мару, Стану, Мару, Ника.
Јова, Ђура, Стану, Мару, Лаза.
Марка, Ђура, Ника, Стану, Милицу
Марка, Јану, Војина, Мару, Пера, Ника.
Кату, Јану, Војина, Кату, Ника, Ива, Кату Ника.
Марка, Стијепа, Петра, Милицу
Савицу, Војина, Крста, Станка, Гордану.

Сутвара

Читуља Кнеза Рада Вукшића
Рада, Никца, Вука, Божа.
Стјепа, Ника, Монахију,
Јелисавету, Дафину, Стану,
Кату, Стану, Јовану

Село Дуб 1770; августа =2=

Читуља Рада Стјепова Мач=
ића и кнеза Станише Тујковића
Станишу, Милију, Јану, Стану,
Пера, Рада, Стијепа,
Јована, Ника, Станка, Ђура,
Стјепа, Пера, Јовану , Анђу=
шу, Милицу, Стану, Ми=
лицу, Јану , Стану, Милицу, Ђура,
Стјепа, Јова, Рада, Марка, Станка,
Стану, Кату, Јова, Кату, Рада,
Мару, Марка, Пера, Стану

Село Сутвара

Читуља Андрије Тујковића што је
редитао са својом женом Јаном
од племена Перића
усопших
Јова Пера Милоша Павла Ника
Андрију Ђура Јова Ђура Лаза
Мару Стану Мару Стану Јовану
Анђу

1789: Сутвара

Читуља Стијепа Вукова Вукшића
Усопших
Стијепа Јована Станоја Вука Стијепа Јова
Ивана Ивана Љиљану Јовану Јовану Љиљану
Мару Ивану Вука Јелу Стану Ника Орлића
Вука Вука Вука Пера Пера Јелу Пера Марка
Анђу Јану Стану Рада Мару Стану Јану
Анђу Стану Анђу Станоја Ђура Рада Манду
Ива Анђу Кату Мару Марка Стану
Мару Ђура Стијепа Јова Јова Да=
фину Мару Стану Мару Пера Ника Да=
фину Вука Стоја Гордану Анђу
Јовану Стану Ива Ивану

Село Тујковићи

Читуља Вука Ђурова Јанко=
вића
Илију Јанка Рада Никца Јереја
Рада Мару Ника Стијепа
Јану Ника Јелу Јова
Вука Пера Ника Стани=
шу Јова Манду Мару
Ружу Рада Јану Комне=
ну Ђура Ника Јану Вуја=
чу Стану Вука Пера
Рада Бошка Влатка
Пера Стану Саву Стану
Ива Стану Јану Пера Ива Јану
Пера Ђура Станка Рада Манду Мару
Ружу Јану Комнену Јану Вујачу
Стану Ива Јану Стану Пера Рада
Вука Марка

Село Тујковићи

Читуља Рада Букилице
Монаха Јану Стану
Рада Ђура Дафину
Рафаила
Марка Пера Пера
Стијепа Јану Стану
Јану Кату Ђура
Ива Ивану Стану
Анђу Војина Станка
Мару Јану Дафину
Ника Ивану Ивану
Стану Вука Дафину
Вука Јова Ника
Миха Војина Марка
Ђура Јану Ива
Стијепа Ивану Савицу
Илију Дафину Ника
Вука Стану Мару
Керста Пера Вука
Јова Стану Милоша
Вука
Дафину Ника Васа
Јовану Керста Јану Ива
Милоша Кату Анђу Стану
Вуку Ђура Матеја Ђура
Анђу Јану Анђу Стану

Село Тујковићи

Читуља Ника сина Кнеза Пера
Монаха Петра Монаха Ма=
ксима монахију Мелентију
Јеромонаха Данила Јова
Луку Јелу Стану Андрију
Кату Ђура Видну Стоја=
ну Петрића Монахију
Анастасију Пеју Стану
Вука Марка

Село Пелиново

Читуља Ива Маркова Браје=
вића
Марка Јована Петка
Милоша Сћепца Цвијетка
Вука Ђура Вука Божа
Ђура Маргита Анђушу
Стану Јану Стану
Мару Пера Јелу Митра=
ну Ника Јована Ивана

Пелиново

Читуља Пера Вукића
Монаха Викентија Монахију
Јелисавету Ђура Ника Крста
Божа Луку Божа Луку Јелу
Манду Кату Јова Пера
Марка Ива Вука Андрију
Јована Пера Мару Кату
Васа

Пелиново

Читуља Ива Ђукића
Војина Ника Ђура Манду Мару
Јану Ивану Ива Ника Војина
Ђура Јану Монаха Вићен=
тија Ива Ђура Пера Ма=
рка Ника Ђура Стијепа Луку
Пера Вука Стану Вука
Ивану Анђу Јовану Стану

Пелиново

Читуља Ђура Радановића
Ђура Рада Ника Вука Ника Пера
Јова Марка Стијепа Ану
Монахију Анђу Јану Кату
Јану Марка Анђу Стану
Јова Божа Михајла

Пелиново

Читуља Ива Љеповића
Јереја Вука Стијепца Ивана
Вука Јану Рада Стијепа
Милоша Марка Рада
Вука Ива Ђура Јована
Кату Јану Кату Јану
Јовану Стану Комнену
Божа Мару Ива Стану
Анђушу Стијепа Јану
Милицу Јану Ива Стијепа
Илију Марка Станка Манду Ива
Јану Јану Ивану Милицу Ста=
нка Рада Митра Манду Кату
Јовану Стану Ивану Ника Спа=
соја Кату Марка Ника

Шишићи

Читуља Мирка Донковића
Митра Станишу Марка Ника
Пера Ива Вука Јелу Мару
Стану Кату Војина Јану
Манду

Шишићи

Читуља попа Пера Шофрана
Јеромонаха Висариона Марка
Монахију Марију Ника Ми=
хаила Ника Стијепа
Ивану Кату Ђура Вукса=
на Ива Пеша монаха Ми=
трофана Пера Марка Рада
Анђу Божа Манду Мару
Стану Цвијету презви=
тера Стијепа Васа Стије=
па Стану Вука Стијепа

Кнежина Љубановића

Пријераде

Читуља господина Кнеза Марка Љу=
бановића
живушчих
Марка Ника Комнену Ивану
Јану Стану Гордану Љиља=
ну Манду Ника Ђура
Јова Ива Јовану
усопших
Марка Сћепца Манду
Милоша Јану монахију
Марту Рада Мару Јелу
Ивану Стану Кату
Лаза Ђура Пера Вука
Мару Ника Мару Лаза
Ђура Мару Мару Ника
Анастазију Лазара Вука
Ђура Марију Мару Анђушу
Мару Марију Андреја Андра
Со в семи домашними
Ивану Ника Ђура

1792. Читуља Ива Радонића

усопших
Пера Ника Рада Стијепа Јова
Ника Станка Рада Цвијету Кату Јовану
Андрију Јовану Вука Јовану
Кату Јану Стану Мару Стану
Стану Анђу Рада Ива Дафину
Ника Јову Мару

Братешићи

Читуља Рада и Драга Милошева
живушчих
Вука Рада Драга Ника
Јовану Ника Милоша Стијепа
усопших
Вукоту Вука Рада Милоша
Презвитера Драгића Драга
Марка Драга Вукца Јова
Вука Милију Стијепа Јова
Јану Стану Кату Љиљану
Дафину Мару Комнену Анђе=
лију Вучету Паву Ирину

Ивану Рада Ивану Јовану
Јовану Вука Божа Стану Милицу
Мару Јану Дмитра Вука Вука Јова
Дамјана Јова Ника

Мезалини

Читуља попа Ника и Ђура Ме=
залина
Јеромонаха Никодима Пре=
звитера Марка Пера Анђу
Војина Вука Митра
Манду монахију Јану
Јовану Ника Марка Ћера=
ну Ива Рада Стану
Ника Јовану Ника мона=
хију Стану Рада Анђу
Стану Пера Мару Јану
Вука Милоша Ива Анђу
Стану Ђура Јану Стану
Рада Стану Милоша
Вука Ружу Вука Маре
Ђура Ника Јова Ђура
Јелу Ивана Ђура Манду Ивану
Пера Јану Вука Јелу Илију Рада
Николу Стану Николу Ђура Стоју
Андријану Јану Марка Ивану
Сава Рада Милоша Манду Илију
Војина Мару

Горовићи 1771

Читуља Ђукана Богетића
живушчих
Јеромонаха Никанора Јована
Георгија Марка Јакова
Вуколаја Стану Ану Марију
Јовану
усопших
Јована Георгија Вуколаја Богету
Ивана Георгија Михаила
Вуколаја Марка Илију Ка=
тарину Милицу Манду
Јану Стану Ивана Николаја
Стијепа Марка Рада Јова
Милоша Андријану Станоја
Јова Стану Јакова Милицу

Село Подкопјелом

Читуља Ника Вукова
усопших
Марка Рада Вука Рада Вука
Марка Јова Рада Јова Марка
Јова Томну Стану Анђу Ружу
Стану Ружу Стану

Горовићи

Читуља Јована Маркова Лечића
Стијепа Илију Марка Стану
Јану Анђу Дафину Јова
Марка Ника Стану Брата
Јова Рада Ива Манду Стану
Ива Јовану Наранчу

Ластва

Читуља Лија Радова Мио=
вића
Михаила Вука Станка Луку
Монахију Јану Милицу
Јану Вука Мара Ника Ста=
нка Цвијету Јану Вука
Стијепа Мару Јована
Мара Стану Јану Милицу
Анђушу Стану Вују Станка
Ђура Миха

Ластва

Читуља Ника Вукадиновића
Станка Ника Вукашина Ника
Вукелу Ђикана Презвитера
Вукоја Рада Ника Андра
Николу Анђу Вукну Кату
Мару Ивану Мару Ивану
Љиљану Станка

1778 Подластва

Читуља Станка Стијепова и Ника
Стијепова Баука
усопших
Стијепа Станка Стијепана Михата
Пера Ника Јанка Марка Луку
Марка Јова Вула Пера Јова
Комнену Вујачу Анђу Манду
Кату Марка Јова Кату Ђура
Мару Раича Станоја Јована
Јовану Васа Вула Анђу Марка
Мару Манду Михата Стану
Стану Анђу Стану Мару Стану

Свињишта

Читуља Ива Попова Јова Љу=
бановића
Монаха Петронија Кату Јереја
Стефана Рада Мару Кату
Монахију Марту Ђура Војина
Ђура Пера Ника Лаза
Паву Ника Милицу Ивану
Јелу

Рекоше давати по двадесет и пет
литарах жшенице сваки

Кнежина Бојковића Доли

Читуља Господина Кнеза Војина Бој=
ковића
Марка Јова Вука Ива Ђура
Вука Мару Јану Анђу
Манду Ива
Војина Бојковића
живушчих
Војина Марка Ива Стану
Мару Јану Кату

Доли

Читуља Господина Ива Бојковића
и његова синовца Марка
Ива Вука Марка Јова
Вука Ђура Мару Јану
Анђу Манду Ива
Ива Бојковића
живих
Војина Марка Ива Стану
Мару Јану Стану Кату
Мару Манду

Вишњево

Читуља Ђура Радова Бојковића
Рада Лаза Ника Марка
Дафину Јелу Стијепа Ђура
Стијепа Јану Ника Јова
Марка

Вишњево

Читуља Кнеза Стијепа Вуко=
ва Бојковића
Ива Вука Јану Манду Ма=
ру Марка Ива Раича Мара
Марка Јова

Вишњево

Читуља Ђура Бројанова Туп=
чевића
Ђура Јова Марка Јану
Манду Ника Пера Ива
Бројана

Загором

Читуља Ника Попова и попа
Војина
Презвитера Војина пре=
звитера Ђура Ника Ђура
Марка Рада Станка
Пера Стијепа Лаза
монахију Ристану Кату
Манду Анђу Стану
Манду Јану Стану
Манду Јовану Неранчу
Ивану Љиљану Ива Ми=
лицу Анђу Јова Стану
Јовану Јова Ивану Стану
Стану Милицу Стану Вука
Сава Пера Стану Ника
Кату Анђу Ивана Милицу
Стану Милицу јеромонаха Василија
монахију Јелисавету Анђу Ивану Кату
Јовану Јану Ника Ника Марка През.
Војина През. Вука Марка Ђура Стану

Загором

Читуља господина попа Ђура По=
повића
Презвитера Рада јеромо=
наха Василија презвитера
Николу јеромонаха Нико=
дима јеромонаха Петронија
презвитера Стијепа мона=
хију Јелисавету Ника
монаха Василија Пера
Јова Керста монахију
Ристињу Андрију Ника Ра=
да Ника Вула Јована
презвитера Ђорђија Рада
Пера монахију Ристињу
Манду Кату Манду Ка=
ту Манду Керста Кату
Ника Митра Пера Јовану
Стану Јовану Кату Јовану
През. Војина Ника през. Вука Марка
Пера Станка Милицу Андрију
Керста Ника Андрију Ива Јовану
Мару Јовану Кату

Турија

Читуља Војина сина Ника До=
љанице
Монаха Рафаила монаха
Стефана монахију Анаста=
сију Ђура Ника Ива Јова=
ну Ива Пијера Стијепа
Мару Ђура Мару Јовану
Манду

Главати

Читуља Ива Бојковића
Ника Ђура Јану Стану
Пера Батрића Пера
Анђу Стијепа Војина
Марка Ђура Ника Стану
Јовану Кату Милицу Јану
Мару Манду Стану Рада
Милоша Ивану Милоша
Ива Ивану

1770 Главати

Читуља Митра и Ђура
Бојковића
Јова Војина Дафину Рада
Вука монаха Ђорђија Стану
Анђу Станка Анђу Цвијету
Јану Марка Јану Стијепа
Пера Вука Батрића
Ника Ђура Марка Станка
Манду Стану Мару Јовану
Манду Кату Манду Ђура Митра
Дафину Јова Манду

Бјелошевићи

Читуља Ђура и Војина Радова
Бојковића
Дамијана Вула Рада
монаха Рафаила Ивану
Стану Ивану презвитера
Милоша Саву Милоша
Ника Марка Мару Стану
Рада Јовану Михајла
Манду Комнену Пера
Керста Рада Стану
Војина Цвијету Војина
Станка Ива Војина Мило=
ша Мила Ива Ђура
Ђура Милоша Ника Кату Илију
Кату Јовану Стану Ника Кату
Кату Кату Ника

Бјелошевићи

Читуља Рада и Ђура Вуко=
ва Славчевића
Божа Ника Вука Стијепа
Јова Станка Стану Пера
Милицу Маријану Анђу
Ђура Милицу Дафину
Ника Ђура Ника Јована
Јану Јану

Ковачи

Читуља Рада и Војина Дољанице
Ива Вука монахију Мар=
ту монаха Рафаила
Пера Ника Мару мона=
хију Јекатерину Војина
Ива Мару Ива Ива
Ивану Ивану Рада Воји=
на Станка Пера Ника
Лаза Јану Анђу Јелу
Јова Ивану Рада Вука јеромонаха
Максима

Кнежина Лазаревићи

Читуља господина кнеза Пера
Лазаревића
Ника Јовану Војина Јова
Петра Војина Јова Јовану
монахију Анастасију Анђу Стану
Петра Војина монахију Ану

Главатичићи 1782

Читуља Вука Зекљевића
усопших
Ника Вула презвитера Рада
презвитера Стијепа Петра Ста=
нишу Ника Марка Марка
Јова Марка Стану Кату
Мару Гордану Вука Станка
Вука Јану Ивану

Главатичићи

Читуља господина Филипа Јова=
на Лазаревића
Ника Јова Војина презвитера
Ивана Вука Кату Војина
монахију Јану Мару Мару

Главатичићи

Читуља господина Лаза Петрова
Лазаревића и његове браће
Ђура Ника презвитера Ива=
на презвитера Ника
Анђу Јова Станка Ива
Јелу Ива Мару Јану
Анђу монахију Ану
Кату Анђу Лаза Војина
Петра Војина Лаза Вука
Дафину Анђу Јова Станка
Ника Јану Јовану Кату Андрија=
ну Кату Стану Анђу Петра
Филипа Манду Јовану през. Марка
Анђу Андријану Рада

Главатичићи

Читуља Вука Ивова Пара=
пида
усопших
Вука Ива Ника Манду
Стану Цвијету Јелу Јану
Стану Мару Стану Вука

и обећа се давати сваке године
литара шенице 25, и сувише - 2

Село Главатићи 1785

Читуља Ђура Никова Парапида
усопших
Јереја Георгија Рада Рада
Ника Стијепа Пера Рада
Пера Ђура Ника Ника Јану
Стану Јану Анђу Јова Манду
Кату Рада Станка Стану Филипа
Манду Манду Мару

Село Љешевићи

Читуља Вука Ивана Шти=
лета
Монаха Макарија Стијепа
Ива Кату Ивану Јова
Стану Јану Ива Кату
Стијепа Ива Кату Васа
Ника Марију Ива Стану
Ивану Јану Вука Ника Вука
Мару Јовану Мару Јовану Стану Јану
Стану Вука

Љешевићи

Читуља Јова Вучетина
и Марка Мароша
Рада Вука Јану Вука
монаха Максима Стану
Стијепа Стану Ника
Јану Стану Јова Јану
Кату Ника Јовану Стану
Јану Стану Пера Анђу=
шу Марка

Љешевићи

Читуља Ива Ђурова Јова
Маркова Верставчевића
Ивана Ника Стану Вукоту
Јова Вукца Саву
Јовану Анђу Вукца
Анђушу Вуја Јова
Ивана Аницу Сава Ника
Ивана Анђу Петрића Ћера=
ну Павића Рада Стану
Ива Стијепа Вука Манду
Стану Анђушу

Љешевићи

Читуља Вука Марошевића
Јова монахију Јефимију
монаха Василија Ника Ма=
нду Вучину Вука Комне=
ну Ника Вука Станишу
Донка Стијепца Вукмира
Дмитра Стану Анђушу
Стану Вука Јова Петра
Јелу Стану

Љешевићи

Читуља Марка Марошевића
Вука Ива Јелу Анђушу
Рада Манду Алексу
Стану Алексу Ника
Пера Вука Рада Ста=
ноја Мара Јанка Ану
Стану Анђушу Милицу
Вукца Ђурана Вујачу
Рада Јана Анђу Јану
Јелу

Мирац

Читуља Пера Јовова Каштелана
Вукашина Вучету мона=
ха Никодима монаха
Пахомија Јова Вучету
Ђура Ивана Сава Ивана
Марка Ивана Станка
Јова Станоја монахију
Мелетију Кату Ивану
Стану

Мирец на =1751:

Уобштише се свјатому монастиру
на Савину мирчани да дају
на свако годиште обште сви
го 220= литарах шенице
Јово Мару Сима Јова Илију
Пера Госпаву Јована

1770: мјесеца: октомрија:

Каза љек от мицине љекар
Мартин, квас пшенични
и с ракијом у једно размијешат
и учинити како пуленту
и огријати како може терпјети
и привити ово служи за сваку
мицину ђе год изађе;


// Пројекат Растко - Бока / Историја //
[ Промена писма | Претраживање | Мапа Пројекта | Контакт | Помоћ ]


© 2001. "Пројекат Растко - Библиотека српске културе на Интернету"; Технологије, издаваштво и агенција "Јанус"; као и носиоци појединачних ауторских права. Ниједан део овог сајта не смије се умножавати или преносити без претходне сагласности. За захтјеве кликните овдје.