Promena pisma Pretraga Mapa Projekat Rastko - Boka
Zemlja
Istorija
Ljudi
Duhovnost
Umetnost
Kontakt

TIA Janus

 

БОКА
Зборник радова из науке, културе и умјетности

BOKA
A Collection of Works in Science, Culture and Art

Бр./No 24

Херцег-Нови, 2004.
Herceg-Novi, Montenegro, 2004

Интернет издање

Октобар 2004, у оквиру
ПРОЈЕКТА РАСТКО - БОКА,
Електронске библиотеке културе и традиције Боке

www.rastko.rs/rastko-bo/

Управник "ПР - Бока": Ђорђе Ћапин

Супервизор и извршни продуцент: Зоран Стефановић

Техничка и стручна продукција: "Технологије, издаваштво, агенција Јанус", Београд

Дизајн: Маринко Лугоња

Техничка обрада: Ненад Петровић

Вебмастеринг: ТИА Јанус

Покровитељство овог е-издања часописа Бока: "Технологије, издаваштво, агенција Јанус", Београд

© 2004. Часопис "Бока"; "Пројекат Растко - Библиотека српске културе на Интернету"; Технологије, издаваштво и агенција "Јанус"; као и носиоци појединачних ауторских права.

Ниједан дио овог сајта не смије се умножавати или преносити без претходне сагласности. За захтјеве кликните овдје.

Штампано издање

Издавачки савјет (Publishing Council)

Невенка Митровић, Радмила Ћапин, Проф. др Синиша Јелушић, др Драго Шеровић, Проф. др Дарко Антовић, Оливера Доклестић, Милан Сијерковић, Душанка Сијерковић - Мошков, Дејан Ђуровић

Редакција (Editorial Staff)

Веселин Песторић, Невенка Митровић, Проф. др Дарко Антовић, мр Илија Лалошевић, др Драго Шеровић, Зорица Чубровић, др Горан Комар

Главни и одговорни уредник (Editor in Chief)

Веселин Песторић

Замјеник гл. и одг. уредника (Assistant Editor)

Невенка Митровић

Власник и издавач (Owner and Publisher)

Градска библиотека и читаоница Херцег Нови

Адреса Редакције (Editorial offices)

Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови
Трг Херцега Стефана 6

Tel. 088/321-900; Fax: 088/324-328; e-mail: biblhn@cg.yu

YUISSN 0350-7769

Редакција задржава сва права редактуре текстова, наслова, међунаслова и техничког уређења примљеног материјала. Рукописи се не враћају и не хоноришу.

Прештампавање из часописа дозвољено уз навођење извора.

Садржај

ПРИЛОЗИ

ГРАЂА

САОПШТЕЊА

ПРИКАЗИ


// Земља / Повијест / Људи / Духовност / Умјетност //
[ Промјена писма | Претраживање | Мапа Пројекта | Контакт | Помоћ ]

© 2001-2004. "Пројекат Растко - Библиотека српске културе на Интернету"; Технологије, издаваштво и агенција "Јанус"; као и носиоци појединачних ауторских права. Ниједан дио овог сајта не смије се умножавати или преносити без претходне сагласности. За захтјеве кликните овдје.