NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat Rastko Promena pisma English
Projekat RastkoLingvistika i filologija
TIA Janus

Српски језик и писмо у XXI веку

Научно-стручни скуп
Интернет и ћирилица: Српски језик, писмо и култура у савременим информационим технологијама

Организују : Вукова задужбина, Народна библиотека Србије и Одбор за стандардизацију српског језика.
Београд, 11–12. фебруар 2002, Амфитеатар Народне библиотеке Србије

Циљ Скупа: Интернет као глобална мрежа свих мрежа отворила је широке могућности уласка у “информациону цивилизацију” односно “информационо друштво” и омогућила остваривање његових идеја и развоја. Циљ је Скупа да укаже на могућности примене и афирмације српског језика, писма и културе у савременим информационим технологијама (с нагласком на Интернету) као и неопходност да цело друштво, држава, државне институције и појединци уложе напоре да српски језик, писмо, култура и друге друштвене делатности нађу своје место у наступајућем цивилизацијском развоју.

Задаци Скупа у основним су цртама следећи:

  • указати на то да је неопходна широка друштвена активност у вези са заштитом српског језика и ћириличког писма као предуслова очувања самобитности нашег народа и његове културе као и њиховог даљег развоја;
  • стварати културну климу која ће погодовати даљем развоју наше науке, просвете, културе и привреде на нашем језику и писму, у склопу развоја савремених информационих технологија;
  • представити степен примене српског језика, писма и културе у досадашњем развоју савремених информационих технологија (с нагласком на Интернету);
  • показати да су погрешна уверења како Интернет не подржава наш језик и писмо и да на њему нема места за културе малих народа као што је наш;
  • представити резултате креативног залагања многих појединаца и институција око израде сајтова, интернет-публикација, база података, речника, мултимедијалних публикација и других форми рада (укључујући и стандарде) на српском језику и ћирилици;
  • изнети нове могућности и решења њихове примене на Интернету, од електронске поште до мултимедијалних презентација и преноса;
  • утврдити конкретне мере и активности на заштити српског језика и писма посебно у савременим информационим технологијама.

Тематске целине

Опште теме: Српски језик,писмо и култура у савременим информационим технологијама (заступљеност српског језика и писма на Интернету ради очувања самобитности српског народа, његове културе и њиховог даљег развоја);

Посебне теме: Стваралачка решења за ћирилицу на Интернету (сајтови, ћириличке базе података, интернет публикације и друге мултимедијалне презентације, електронска пошта и друге форме представљања).

Специфичне теме: Дигитални текст, стандарди, информациона терминологија, обликовање писма, специфични алати односно инструменти и друге теме које се односе на савремене информационе технологије (с нагласком на Интернету).

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР: Проф. др Срђан Станковић, председник, др Србислав Букумировић, заменик председника, др Дејан Ајдачић, др драган Бараћ, мр Бранислав Брборић, проф. др Душан Витас, Десанка Латковић, Божа Михаљевић, Сузана Радовић, Ранко Томић, др Драго Ћупић, проф. др Милутин Чупић,

ПРОГРАМСКИ ОДБОР: Проф. др Милутин Чупић, председник, др Дејан Ајдачић, др Драган Бараћ, мр Бранислав Брборић, др Србислав Букумировић, Драган Илић, Снежана Ковачић, Десанка Латковић, проф. др Душан Витас, Ранко Томић, др Драго Ћупић

Пријављени и прихваћени радови

Напомена приређивача: Неке од радова још припремамо, јер су технички сложенији, док неки најављени радови нису прочитани на скупу. Учинићемо све што је до нас да обе групе што пре представимо јавности.

Србислав Букумировић – Београд и Миломир Павловић – Онтарио, Канада: Прве српске ћириличке базе података на Интернету

Александар Раковић – Београд: Срби и српска ћирилица на глобалној светској мрежи (укључујући и прелиминарни списак веб-презентација на српској ћирилици)

Драгољуб Петровић – Нови Сад: Ћирилички рачунарски програми као услов опстанка српске писмености и културе

Владан Здравковић – Гевле, Шведска и Србислав Букумировић – Београд: Мултимедијалне публикације у нас: настанак, ширење и развој – с посебним освртом на коришћење српског језика и писма

Бранко Милосављевић, Милан Видаковић, Душан Сурла (Нови Сад): Руковање вишејезичким текстом у библиографском софтверском систему БИСИС, верзија 3.0

Снежана Ковачић – Београд: Беотел и ћирилица

Душко Витас – Београд: Српски језик и Интернет

Ранко Томић – Београд: Интернет пројекат «Ћирилица.орг»

Цветана Крстев – Београд: Отворени језички архиви

Дејан Ајдачић – Београд: Српска ћирилица на Интернету и "Пројекат Растко"

Бранислав Брборић: Одбор за стандардизацију српског језика – задаци и учинци

Србислав Букумировић: Интернет публикације на ћирилици и српско културно наслеђе

Драгољуб Збиљић – Нови Сад: Ћирилички проблем је у нама а не у рачунарству

Радомир Милић – Београд: Наше писмо, али и наше ријечи

Саша Рудан, Синиша Рудан и Предраг Минић (Београд): Ћирилица vs. Интернет, проблеми и решења

Драгана Гордић – Београд: Нови алати за језичку обраду текста

Мирко Радојичић – Нанси, Француска: Ћирилица на прелазу од писаће машине и типоштампе на рачунар и Интернет – судбина, могућности

Гордана Повловић-Лажетић – Београд: Српски језик и WordNet

Иван Обрадовић – Београд: Српски језик у паралелним текстовима

Мирчевски Владимир, Београд: Српска књижевност на Интернету

Александар Б. Недељковић – Београд: О стандардизацији српског језика на Интернету

Драгољуб Илић – Београд: Активности друштва за информатику Србије на афирмацији ћирилице

Божидар Михаљевић – Београд: Библиографија домаћих мултимедијалних издања на компакт-диску, с освртом на ћириличка издања

Звонко Шошевић: Интернет као могућност за очување српског националног идентитета у дијаспори

мр Велибор Илић: ОЦР – програм за препознавање ћириличних слова [PDF]

Закључци Научно-стручног скупа “Интернет и ћирилица”


Изложба : Нова типографска писма, аутора Оливере Стојадиновић

Презентације: Презентације ћириличких мултимедијалних издања и сајтова

Беотел успоставља директни радио-линк на Интернет и пренос скупа преко Интернета


 

 

ЦИП - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

004.738.5:003.349(086.82)

004.032.6:003.349(086.82)

НАУЧНО-стручни скуп Интернет и ћирилица

(Београд; 2002)

Научно-стручни скуп Интернет и ћирилица, Београд, 11-12 фебруар 2002 [мултимедија] / организују Вукова задужбина [и Народна библиотека Србије и Одбор за стандардизацију српског језика] ; [уредник Србислав Букумировић; електронска реализација Александра Турањанин]. - Београд : Вукова задужбина, 2002 (Београд : Енергопројект - Инграф) . - 1 рачунарски оптички диск : звук, боја, текст, фотографије ; 12 цм. - (Српски језик, писмо и култура у савременим информационим технологијама)

  1. Букумировић, Србислав 2. Турањанин, Александра

а) Ћирилица - Интернет б) Ћирилица - Мултимедији

COBISIS - ID 97457932

ISBN - 86 - 902961 - 1 - 5


// Пројекат Растко / Филологија и лингвистика //
[ Промена писма | Претрага | Мапа | Контакт | Помоћ ]