PomocKontaktMapaPretragaO projektuNovostiPromena pismaTIA JanusProjekat Rastko

Редакција
РАСТКОВОГ
ГЛАСНИКА

Главни уредник:
Дејан Ајдачић

За издавача:
Зоран Стефановић

Сарадник:
Сања Козакевић

Дизајн:
Маринко Лугоња

Коректура:
Саша Шекарић

Дигитализација:
Ненад Петровић

ПОКРОВИТЕЉСТВО
И ПРОДУКЦИЈА:
ТИА
Јанус

Београд

 

Закључци
Научно-стручног скупа
“Интернет и ћирилица”

Одржаног у Народној библиотеци Србије 11. и 12. фебруара 2002. године

С појавом моћне рачунарске технологије указала се прилика тзв. малим културама, језицима и њиховим писмима да се они, на добробит велике мапе светске културе, одрже, развијају и негују. Тзв. велике културе нису онемогућавале ове процесе. Напротив. Још пре двадесетак година, Савет Европе утврдио је с тим у вези правила и дао неопходне оквире који су били у складу с људским правима и демократским начелима, а које би требало испунити. Неке државе су прионуле на посао. Наш народ није, тј. нису то урадиле државне, научне и културне институције Србије, Црне Горе и Српске.

С појавом Интернета, незаобилазне и најмоћније електронске мреже, културе малобројних народа, њихови језици и писма добијају још једну прилику. Она није мала и изгледа да је пресудна за опстанак, у овом случају, српског језика и његовог матичног и јединог изворног писма – ћирилице. Без икаквих предрасуда, не одричући право ниједном народу у нашим земљама и изван њих да негују и развијају своје истинске националне вредности, а у складу са свим нормама о људским правима, предлажемо и препоручујемо председницима Савезне Републике Југославије, Републике Србије, Републике Црне Горе и Републике Српске, скупштинама и владама свих република у којима је српски матични језик у службеној употреби, а преко њих и надлежним министарствима науке, просвете и културе, као и научним и културним организацијама (САНУ, ЦАНУ, АНУРС, Матици српској, Институту за српски језик, народним библиотекама у Београду, на Цетињу и у Бањој Луци, Вуковој задужбини, Одбору за стандардизацију српског језика и другим институцијама, свим припадницима српског народа у земљи и свету, друштвима, удружењима и свим људима који се баве Интернетом и другим савременим информационим технологијама), да приме к знању и спроведу следеће закључке:

  1. Нужно је обезбедити да се државни и сви друштвени чиниоци држе уставних, законских и културноисторијских норми које српском језику и ћирилици, његовом једином изворном писму, обезбеђују оне предности које ћирилица има као матично и једино изворно писмо српскога језика, тј. да обезбеде њихову пуну примену у јавном животу на начин како је то осигурано грчком језику и његовом писму на Кипру и у Грчкој, одавно чланици Европске уније;
  2. С тим у вези потребно је да надлежне државне агенције утврде предлоге ћириличких стандарда (књижног, техничког, букварског – писаног и штампаног, калиграфског писма), потпуно оспособљених за употребу у савременим информационим технологијама, те да прикупе и обраде препоруке, закључке и ставове УНЕСКО-а и других међународних организација и асоцијација и утврде непосредне задатке надлежним органима, институцијама и установама у спровођењу устава и закона, припремајући и предлажући пројекте који се односе на развој и неговање српског језика и ћирилице у свим видовима писања, штампања и приказивања на екранима, а, ако буде потребно да предложе и образовање одбора за стандардизацију ћирилице (по угледу на Одбор за стандардизацију српског језика), који би био састављен од стручњака и одговарајућих политичких чинилаца са целокупног говорног простора српскога језика, па и од оних људи који се ћирилицом баве из ентузијазма;
  3. Нужно је обезбедити да се увозници и добављачи рачунарске опреме и других савремених информационих технологија законски обавежу на то да оне — у погледу језика и писма, тастатуре с енглеском латиницом и српском ћирилицом, неопходних фонтова и кодног распореда, у којем би се налазила и предвуковска ћириличка слова — буду прилагођене потребама најширег круга корисника нашега језика и његовог матичног писма, при чему се подразумева и стручно превођење на српски језик одговарајућих програма;
  4. Нужно је такође да државни органи на свим нивоима, политичке и стручне организације, као и њихови челници, ураде своје веб странице на српском језику и ћирилици и да их ставе на Интернет, што не искључује њихово право и потребу да их имају и на енглеском и на другим светским језицима, на домаћим мањинским језицима и другима језицима уопште.

Председник Комисије за закључке:
Десанка Латковић,
управник Вукове задужбине


// Пројекат Растко / Растков гласник //
[ Промена писма | Мапа пројекта | О пројекту | Контакт | Помоћ | Претрага ]