Projekat Rastko
Biblioteka Milorada Pavica

 

Pred vami je neke vrste "naredi si sam" horoskop. Ker se tu lahko izbira, bi bilo najbolje, da začne bralka to zgodbo s poglavjem "Minotaj sovraži prihodnost", bralec pa s poglavjem "Glava na krožniku…". Tu imate torej ženski in moški zemljevid branja zvezd. Ostala poglavja se berejo, kakor si sledijo, kar pa se tiče samega zaključka knjige, tega si lahko po svoje priredite. Vendar o tem kasneje.

 

Katalogizacija
CIP-Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
133.52
PAVIĆ Milorad
Zvezdni plašč: astrološki vodič za nenapotene / Milorad Pavić ;
[prevod Dušan Manojlović. - Nova Gorica : [samozal.] D. Manojlović, 2000]
ISBN 961 - 236 - 051 - 0
109632768
Lektor: Nives Vidic

Kontakt
Podjetje MA-NO d.o.o.
Ledine 10, 5000 Nova Gorica, Slovenija
tel: ++386 05 3333343
fax: ++386 05 3333345
GSM: ++386 40 687 224
e-mail: mano@siol.net

Web-site
Tehnologije, izdavaštvo, agencija Janus, Beograd, Srbija,

tel: ++ 381 11 311 33 88
in Projekat Rastko
Producent: Zoran Stefanović
Webmaster-programer: Mihailo Stefanović
Webmaster: Milan Stojić
Asistent: Nenad Petrović
Design: Marinko Lugonja

// Promena pisma / Projekat Rastko / Književnost / Milorad Pavić / Bik in tehtnica //