NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoAntropologija i etnologija
TIA Janus

Janus

Odrednica iz Leksikona religija i mitova drevne Evrope, sastavili Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović i Dragoslav Srejović, Savremena administracija, Beograd, 1992.

(Ianus), jedno od najstarijih i najvećih rimskih božanstava, bog svih prolaza, javnih kapija i kućnih vrata, čuvar sveta i celog kosmosa, otac bogova i ljudi.

U mitu je Janus kralj koji je zajedno sa Saturnom vladao Lacijem u zlatno doba, u vreme kad nije bilo ratova i kad su se ljudi uzajamno voleli i poštovali. Domorocima je dao zakone, naučio ih brodogradnji, gajenju žitarica, podizanju kuća i kovanju novca. Voleo je boginju Kardeju, kojoj je podario vlast nad šarkama svih vrata, kao i beli glog, koji odbija zle demone (v. Kardeja). Kao njegove supruge pominju se nimfa Juturna i boginja Venilija, koja mu je rodila kćer Kanentu. Posle smrti, Janus je divinizovan. Kao božanstvo, spasao je Rim od Sabinjana. Kad je Terpeja sabinjanskom kralju predala Kapitol i kad je neprijatelj već navaljivao na njegove kapije, Janus je otvorio izvor vruće sumporovite vode koji je Sabinjane naterao u bekstvo. Da bi u svakom času obezbedili Janusovu pomoć, Rimljani su prilikom ratnih pohoda uvek otvarali vrata njegovog svetilišta.

Kult Janusa u Rimu ustanovio je Romul. Kao bog svih prolaza, koji osmatra svaki ulazak i izlazak, Janus je redovno predstavljan sa dva lica. On je bog svakog početka – prvog meseca u godini, prvog dana u mesecu, početka svakog dana, svake akcije i svih rituala. Pošto otvara i zatvara kapije, on je i čuvar sveta i kosmosa, prvak među bogovima, koji prisustvuje rođenju svakog ljudskog bića. Svaka molitva i žrtva, bez obzira na to kom božanstvu je namenjena, počinje prizivanjem Janusa. Njemu je posvećen svaki prvi dan u mesecu (kalende). Tada mu je žrtvovan kolač, vino i žito. Posebno su svečano slavljene januarske kalende. Rimljani su tog dana razmenjivali poklone i lepe želje, svetkovali igre u cirkusu (7. januar) i slavili praznik Agonalija (9. januar), kad je prvak rimskog sveštenstva (rex sacrorum) žrtvovao Janusu ovna.

Janus je prvobitno poštovan pored mnogobrojnih prolaza i vratnica (iani, ianuae). Najstariji prolazi posvećeni Janusu nalazili su se na Forumu ili u njegovoj blizini (I. imus, I. summus, I. medius). Dvojna kapija na severoistočnom delu Foruma (I. geminus), koju je, prema predanju, sagradio kralj Numa, otvarana je prilikom odlaska vojske u rat, a zatvarana je tek kad se zaključi mir, što se, s obzirom na rimsku osvajačku politiku, veoma retko događalo.

Prvi hram posvećen Janusu sagrađen je 260 g. pre n. e., posle pobede u pomorskoj bici kod Mila. Pominju se i Janusova svetilišta na Janikulu. Na Volujskom trgu (Forum barium) nalazila se kapija sa četiri prolaza (I. quadrifrons) i stoga je katkad Janus predstavljan sa četiri lica. Najstarija predstava Janusa sa dva lica nalazi se na republikanskom novcu. Na starijim primercima novca prikazan je sa bradom, a na kasnijim – Janus ima bezbrado, mladalačko lice. Njegovi atributi su ključ i štap.


// Projekat Rastko / Antropologija i etnologija //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]