Crkve Krupnja

Aktuelno
Istorijat
Ustrojstvo
Vladika

Duhovnost
Istorijska biblioteka


Aleksandar Đurđev

Crkve Krupnja

[Integralno Internet-izdanje]

S blagoslovom Njegovog preosveštenstva
Episkopa šabačko-valjevskog
Gospodina Lavrentija

 

 

Internet izdanje

Štampano izdanje

Izvršni producent i pokrovitelj
Janus
Tehnologije, izdavaštvo i agencija
Beograd, 12 april 2001

Producent i odgovorni urednik
Zoran Stefanović

Likovno oblikovanje
Marinko Lugonja
Vebmastering i tehničko uređivanje
Milan Stojić
Digitalizacija tekstualnog i likovnog materijala
Nenad Petrović
Tehnički asistent
Saša Šekarić

Izdavač
Srpska pravoslavna crkvena opština dobropotočka
1997

Urednik
Miroljub Miša Kojić
Recenzent
Dr Dobroslav St. Pavlović
Lektor
Jovanka Prokić
Prevod
Borjana Gojković
Fotografija
Rade Radivojević
Naslovna Strana
Aleksandar Đurđev
Tiraž 1000 primeraka
Štampa
TIPOPRINT, Loznica


SADRŽAJ

Crkva svetog uspenja Presvete Bogorodice
u Dobrom Potoku
(16. vek)

  • Crkva svetog uspenja Presvete Bogorodice u razdoblju od 1528-1938
  • Legende o Dobropotočkoj crkvi
  • O Dobropotočkoj Crkvi danas i njenom okružju
  • Sveštenoslužitelji
  • Arhitektura i slikarstvo
  • Crkvena riznica
  • Staro groblje

 

Crkva svetog vaznesenja gospodnjeg u Krupnju (1842. godina)

 

 

Spomen crkva u Krupnju
Svetog Vaznesenja Gospodnjeg

sa kosturnicom izginulih ratnika na Mačkovom kamenu i okolini (1932. godina)

  • O bitci na Mačkovom Kamenu
  • Odbor i izgradnja crkve i kosturnice
  • Arhitektura i slikarstvo

Istorijski razvoj Krupnja

Krupanj je gradsko naselje severozapadne Srbije u Rađevini čiji je privredni, kulturni i administrativni centar opštine. Grad leži smešten u kotlini opkoljen ograncima planina Boranje i Jagodnje kao podplaninsko mesto na 280 m nadmorske visine. Kroz grad protiču reke Bogoštica, Čađavica i Kržava čijim spajanjem u centru grada nastaje reka Likodra. Po zadnjem popisu iz 1991. godine grad broji 4795 stanovnika.

Krupanj je vrlo staro naselje i slobodno se može reći za njega da je raskrsnica istorijskih zbivanja. O njegovoj starosti govore nam mnogi arheološki i pisani spomenici. Slučajni nalaz praistorijske humke u donjem delu grada sa nekoliko zemljanih posuda sa urnom upućuje nas na početak tj. praistorijsko doba u čije vreme Krupanj je bio naseljen.1

U antičko doba Krupanj je privlačan zbog rudnog bogatstva. Iz tog vremena u donjem delu grada su ostaci rimskog naselja sa zidovima, rimskom opekom i fragmentima rimske keramike.2 U samom centru grada 1912. godine pronađen je rimski žrtvenik posvećen bogu Bahusu, a koji je iste godine odnet u muzej Beograda.3

Iz srednjeg veka dominiraju stećci - nadgrobni spomenici razasuti po celom Krupnju.4 Međutim, srednji vek za Krupanj je značajno doba procvata. Dubrovčani privučeni rudnim bogatstvom Krupnja i Rađevine naseljavaju Krupanj. U Krupnju cveta zanatstvo i trgovina i niču topionice ruda pored reka koje protiču kroz grad. U to vreme Dubrovčani su imali u Krupnju katoličku crkvu kojoj je zlatar Petar Pribojević ostavio testamentom šest dukata5

Iz vremena Dubrovčana je i prvi pisani pomen imena Krupnja u njihovim sudskim aktima 1417. godine. Dubrovački pisari zapisivali su ga: kao Crupan, Chrupagn, a najčešće kao Crupagn.6

U vreme turskog osvajanja Despotovine 1459. godine Krupanj pripada zvorničkom sandžaku u okviru Bosanskog pašaluka. U Turskim popisima 16. i 17. veka Krupanj se pominje kao rudnik u kome se održava pazar. Početkom 17. veka on se pominje kao kadilučki centar i kasaba.7 U njemu su tada većinsko stanovništvo činili Srbi. Iz Turskog popisa toga vremena 1528. godine jedina pravoslavna crkva Krupnja bila je u Dobrom Potoku uz koju su Krupljani imali i svoje pravoslavno groblje

Kraj 17. i početak 18. veka obeležavaju ratovi Austrije i Turske. Mirom u Požarevcu 1718. godine severozapadna Srbija i Krupanj pripadaju austrijskoj vlasti.

Pod austrijskom vlašću Srbija je administrativno bila podeljena na osamnaest okruga - distrikta. Po Najpergovom popisu iz 1718. godine postojao je Krupanjski dikstrit (Kruppanier District).9

Godine 1784. Austrija šalje uhode u Srbiju. U Krupanj šalje zastavnika Jovana Peretića preobučenog u trgovca koji opisuje Krupanj: „Varošica Krupanj Tursko mesto sa 60 loše sagrađenih drvenih kuća i jedne iste takve džamije...".10

Godine 1788. Austrija je ponovo objavila rat Turskoj. Austriji je u borbi protiv Turaka prišao veliki broj Srba. Za vreme ovoga rata u narodu poznatom kao „Kočina krajina", odmah posle pada Beograda od strane princa Laudona, Turci beže sve većim nadiranjem austrijske vojske u unutrašnjost. Krupanj napušta Mehmed-aga Vidajić, a oktobra 1789. godine u njega ulazi general Černel i poseda ga sa pedeset frajkoraca Oberlajtanta Vujadinovića.11

I pored borbe rađevaca protiv Turske vladavine na strani Austrije, mirom u Svištovu 1791. godine Rađevina i Krupanj i dalje ostaju pod Turskom vlašću.12

Kad je podignut ustanak pod Karađorđem 1804. godine, Rađevinu na ustanak podiže njen žitelj harambaša Đorđe Obradović zvani Ćurčija po zanatu ćurčijskom koji je obavljao u Krupnju. U to ustaničko vreme u Rađevini je prvo oslobođen Krupanj. Po njegovom oslobođenju, Ćurčija ostavlja kneza Krstu Ignjatovića iz Likodre, za starešinu, koji podiže šanac iznad varoši radi sigurnije odbrane. Na osnovu nekih zabeleženih sećanja u blizini jednog šanca koji se i danas zove „Šarampov", bila je i kuća u kojoj je stanovao knez Krsta sa sinom Maksimom. U ovom šancu bila su dva topa jedan trešnjev, a drugi od tuča. Tobdžija je bio neki Toma, a buljubaša Jovan Krsmanović sa sinom Sredojem.13

Godine 1807. knez Krsta Ignjatović postao je vojvoda rađevski po naređenju Karađorđa. Iste godine knez Krsta u velikoj bitci u Krupnju odbrani ga od Turaka.14

Knez Krsta Ignjatović zajedno sa svojim sinom vojvodom Maksimom Krstićem sve do 1813. godine biva veliki branitelj Krupnja i Rađevine od Turaka.15

Sve do 1834. godine Krupanj i Rađevina pripadali su zvorničkom sandžaku koji se nalazio u okviru bosanskog pašaluka. Zahvaljujući Knezu Milošu Obrenoviću 1834. godine Krupanj i Rađevina prisjedinjeni su Kneževini Srbiji. Iste godine, u Krupnju kapetan rađevski Ilija Čvorić isterao je iz 32 turska doma sve muslimanske porodice u Bosnu.16 Međutim. Portinim hatišerifom Turski garnizoni su ostali u svim utvrđenim gradovima. U Rađevini jedini Turski utvrđeni grad bio je Soko na Sokolskoj planini, koji je predstavljao jedinu smetnju ka potpunom oslobođenju Rađevine i celog Podrinja.

Godine 1862. konačno su Turci iseljeni iz Sokola, a sam Soko je srušen. U rušenju Sokola imao je veliku ulogu sreski načelnik iz Krupnja, kapetan Petar Radojlović, koji je ostao velika legenda ovoga kraja.17

Konačnim odlaskom Turaka iz Rađevine, Krupanj se sve više naseljava zanatlijama i trgovcima, a potom niču i mnoge ustanove od velikog značaja za razvoj ove varoši do današnjih dana.

Dalja istorijska događanja u Srbiji ne mimoilaze Krupanj. Srpsko-turski rat 1876-1878. drinsko ratište i ratna bolnica u Krupnju. Prvi svetski rat bitka na Drini i krvavi Mačkov Kamen. Drugi svetski rat, kada oktobra 1941. godine Krupanj biva do temelja spaljen.


Izvori i literatura

1 Muzejska zbirka Aleksandra Đurđeva Krupanj.

2 Isti; Milutin Garašanin, Krupanj i Rađevina u praistorijsko i rimsko doba, Rađevina u prošlosti I, Beograd 1986, 105.

3 Kalendar Rađevac za 1912. godinu, Šabac 1912, 18.

4 Arheološki spomenici i nalazišta u Srbiji, I Zapadna Srbija, SAN, Građa knj. IX, Arheološki institut knj. 2, Beograd 1953.

5 Mihajlo J. Dinić, Za istoriju rudarstva u srednjevekovnoj Srbiji i Bosni, SAN posebna izdanja, Odeljenje D. N. knj. 14, Beograd 1955,71.

6 Momčilo Spremić, Krupanj i Rađevina u srednjem veku, Rađevina u prošlosti I, Beograd 1986, 114.

7 Hazim Šabanović, Bosanski pašaluk, Sarajevo 1982, 203;

Adem Handžić, Dva prva popisa Zvorničkog sandžaka, Sarajevo 1986; Dušanka Bojanić, Krupanj i Rađevina u 16. 17. veku, Rađevina u prošlosti.

8 D. Bojanić, nav. delo, 169, 177-178.

9 Spomenik, II razred br. 75, Popis pograničnih nahija Srbije posle Požarevačkog mira. Beograd 1948, 28.

10 Dušan Pantelić, Vojno-geografski opisi Srbije pred Kočinu Krajinu od 1783-1784. godine. Spomenik, II razred br. 64, Beograd 1936; Ustvari, godina III br. 15, Šabac 1960.

11 Radmila Tričković, Šabac i njegova nahija od 1740-1804, Šabac u prošlosti I, Šabac 1970, 378.

12 Dušan Pantelić, Beogradski pašaluk posle Svištovskog mira 1791-1794, SKA knj. 25, Beograd 1927; Aleksandar Đurđev, Bela Crkva, Beograd 1989.

13 Vuk Karadžić, Danica za 1828. godinu, Beograd 1969, 342;

Rađevac, kalendar za 1902. godinu, Beograd 1902, 26; Radoslav Perović, Građa za istoriju prvog srpskog ustanka, Beograd 1954,308-309; Vuk Karadžić, Istorijski spisi II, Beograd 1969, 215.

14 Vuk Karadžić, nav delo 215; Arhiv Srbije, Ministarstvo prosvete F. II R. 47/1841.

15 Velibor Berko Savić, Prota Mateja Nenadović, akta i pisma, Beograd 1984.

16 Radoš Ljušić, Kneževina Srbija 1830-1839, Beograd 1986, 314.

17 Aleksandar Đurđev, Kulturna i sportska društva u Krupnju 1882-1992, Valjevo 1992, 23-25.


SIR - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

726.54 (497.11)

ĐURĐEV, Aleksandar
Crkve Krupnja / Aleksandar Đurđev;

- Krupanj:

Srpska pravoslavna crkvena opština
dobropotočka, 1997 (Loznica : Tipoprint).
126 str. : ilustr. ; 24 st

Tiraž 1000. - Summary: The Churches of Krupanj. - Bibliografija: str. 124-126.

a) Crkve - Krupanj

ID=54757388


// Eparhija Šabačko-Valjevska / Crkve Krupnja //
[ Aktuelno | Istorijat | Ustrojstvo | Vladika | Svetinje | Duhovnost | Istorijska biblioteka]
[ Promena pisma | Mapa | Pretraga | Kontakt ]

 

Ńŕ áëŕăîńëîâîě Śĺăîâîă Ďđĺîńâĺřňĺíńňâŕ
âëŕäčęĺ Řŕáŕ÷ęî-âŕšĺâńęîă ËŕâđĺíňčĽŕ

Copyright ©2001 Öđęâĺíŕ îďřňčíŕ ëîçíč÷ęŕ, Ďđŕâîńëŕâíŕ ĹďŕđőčĽŕ Řŕáŕ÷ęî-âŕšĺâńęŕ,
ŇČŔ Łŕíóń č ŕóňîđč ďîĽĺäčíŕ÷íčő ŕóňîđńęčő ďđŕâŕ. Ńâŕ ďđŕâŕ çŕäđćŕíŕ.

Ęîíňŕęň ŕäđĺńŕ: webmaster@svecovek.org.yu