NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pisma English
Projekat RastkoStrip
TIA Janus

Славко Драгинчић и Здравко Зупан

Историја
југословенског стрипа I
- до 1941 године-

Извори и литература

Народна библиотека - Београд

• Национална и свеучилишна књижница - Загреб

• Библиотека Матице Српске - Нови Сад

• Приватна колекција стрип-издања Александра Поповића из Београда и остале приватне колекције

• „Грађа за библиографију југословенске периодике“ - Загреб, 1955.

• „Библиографија новосадске штампе 1824-1918“ - Нови Сад, 1977.

• Maurice Horn - Luciano Secchi: „Enciclopedia mondiale d e fumeto“ - Milano, Editoriale Corno, 1978.

• Bera-Denni-Mellot: Tresors de la bande dessinee 1983-1984. - Paris, Les editions de L'amateur, 1982.

• Henri Filippini - Jacques Glenat - Numa Sadoul - Yves Varende: Histoire de la bande dessinee en France et en Belgique - Grenoble, Editions Jacques Glenat, 1979.

• Histoire Mondiale de la Bande Dessinee » - Paris, Pierre Horay editeur, 1980.

• „Пегаз“, ревија за историју и теорију стрипа и визуелних медија који се изражавају графичким путем - Београд и Нови Сад, број 1-6, 1974/76.

• „Култура“, часопис за теорију и социологију културе и културну политику - Београд, 1975.


Историја југословенског стрипа I
- до 1941 године-

// Пројекат Растко / Стрип //
[ Промена писма | Претрага | Мапа Пројекта | Контакт | Помоћ ]