2019–2022

Аутори и наслови чланака у „Новоречју“ бр. 1-6

 

 1. (...) Начела Новоречја. , Новоречје, бр. 1 (2019), с. 1.
 2. (...) Из разговора Белешка, Новоречје, бр. 1 (2019), с.

Дејан Ајдачић

 1. Дејан Ајдачић: Спортске компоненте у новим српским фразеологизмима, Новоречје, бр. 1 (2019), с. 60–69. Поново објављујемо.
 2. Дејан Ајдачић: Ауторски неологизми-индивидуализми Димитрија Митриновића (1913) и Драгана Алексића (1922), Новоречје, бр. 2 (2020), с. 37–46.
 3. Дејан Ајдачић, Маја Матић: Називи жена - германизми са семантичким отклоном у српском језику, Новоречје, бр. 3 (2020), с. 19–28.
 4. Дејан Ајдачић: Називи жена и глобализација – англицизми у српском језику, Новоречје, бр. 3 (2020), с. 29–42.
 5. Дејан Ајдачић: О конкуренцији нових речи при називању нових ствари (свемирски брод, аватар), Новоречје, бр. 4 (2021), с. 39–49.
 6. Дејан Ајдачић: Нове словенске речи и метафоре на интернету (април 1999) (Мова і культура, Київ, 2000), Новоречје, бр. 4 (2021), с. 168–172. Поново објављујемо
 7. Дејан Ајдачић: Англокализам кул у српском језику, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 103–112.
 8. Дејан Ајдачић: Неологизми у фантастици пољског писца Јацека Дукаја и аспекти њиховог превода, Новоречје, бр. 6 (2022), с. 106–117.

Диана Благоева

 1. Диана Благоева: Семантични трансформации при най-новите англицизми в българския език, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 13–20.
 2. Диана Благоева: Неологизация чрез блендинг в съвременното българско
  словообразуване, Новоречје, бр. 6 (2022), с. 18–30.

Ranko D. Bugarski

 1. Ranko D. Bugarski: Jedan agresivni srpski sufiks: -ijáda, Новоречје, бр. 3 (2020), с. 167–173. Поново објављујемо.

Анђела Васиљевић

 1. Анђела Васиљевић: Речник новијих англицизама [Tvrtko Prćić, Jasmina Dražić, Mira Milić i saradnici], Новоречје, бр. 6 (2022), с. 159–164. Приказ.

Душанка Вујовић

 1. Душанка Вујовић: Интернетски речник сленга 'Вукајлија', Новоречје, бр. 3 (2020), с. 174–183. Поново објављујемо.

Маја Вукојевић

 1. Маја Вукојевић: Експлоатација сливеница ради постизања хумористичких ефеката, Новоречје, бр. 6 (2022), с. 118–138.

Илияна Генев-Пухалева

 1. Илияна Генев-Пухалева: Как се „глокализира“ българската кулинарна терминология?, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 97–102.

Elmа Durmišević (види: 75)

Рајна Драгићевић

 1. Рајна Драгићевић (саговорник Ранко Пејовић): Фотобомбинг српског језика, Новоречје, бр. 1 (2019), с. 31–33. Поново објављујемо.
 2. Рајна Драгићевић: Неке тенденције у творби речи у савременом српском језику, Новоречје, бр. 2 (2020), с. 129–139. Поново објављујемо
 3. Рајна Драгићевић: Оцртавање данашњице у новој лексици: ‘фикусоманија’ у српским електронским медијима, Новоречје, бр. 3 (2020), с. 9–18.
 4. Рајна Драгићевић: Лапор плава и тупе сива – (не)одрживост неологизама за нијансе боја у српском језику, Новоречје, бр. 4 (2021), с. 9–18.
 5. Рајна Драгићевић: Уводна реч, Новоречје, бр. 6 (2022), 9–10;
 6. Рајна Драгићевић: Мотивација, творба и значење српских сливеница, Новоречје, бр. 6 (2022), с. 63–74.

Весна Ђорђевић

 1. Весна Ђорђевић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић: Грађа за речник нових речи (2), Новоречје, бр. 2 (2020), с. 61–126.
 2. В. Ђорђевић, М. Николић, Ђ. Оташевић: Грађа за речник нових речи (3), Новоречје, бр. 3 (2020), с. 85–163.
 3. Весна Ђорђевић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић: Грађа за речник нових речи (4), Новоречје, бр. 4 (2021), с. 81–112.
 4. Весна Ђорђевић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић: Грађа за речник нових речи (5), Новоречје, бр. 5 (2021), с. 127–147.
 5. Весна Ђорђевић, Марина Николић, Ђорђе Оташевић: Грађа за речник нових речи (6), Новоречје, бр. 6 (2022), с. 167–182. Приказ..

Milicа Đurić

 1. Milicа Đurić: Rečnik skraćenica i izraza uz dramu Nacija degeneracija, Новоречје, бр. 4 (2021), с.122–130.

Јована Јовановић

 1. Јована Јовановић: Нова употреба придева хуман у савременом српском језику, Новоречје, бр. 1 (2019), с. 51–55. Поново објављујемо.
 2. Јована Јовановић: Феминизам у језику – новији називи за женска занимања, Новоречје, бр. 2 (2020), с. 47–50.
 3. Јована Јовановић: Тренерка и још понешто, Новоречје, бр. 2 (2020), с. 55–57.
 4. Јована Јовановић: Да ли је ‘бедак’ нова реч?, Новоречје, бр. 3 (2020), с. 67–71.
 5. Јована Јовановић: Англицизми у номинацији појмова везаних за епидемију вируса ковид 19, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 82–96.
 6. Јована Јовановић, Слободан Новокмет: Нове сливенице у именовању појмова из периода епидемије ковида 19 у језику медија, Новоречје, бр. 6 (2022), с. 91–105.

Јована Иваниш

 1. Јована Иваниш: Неологизми XXI века (Ђорђе Оташевић, 100 неологизама XXI века), Новоречје, бр. 3 (2020), с. 79–81. Прикази

Милош Јоцић

 1. Милош Јоцић: Српски и српско-енглески појмови из културе, поетике, теорије и индустрије видео-игара, Новоречје, бр. 4 (2021), с. 50–75.

Boris Kern

 1. Boris Kern: „Angloslovenščina“, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 21–31.

Domen Krvina

 1. Domen Krvina, Andrej Perdih, Mija Michelizza: Slovenski anglokalizmi v slovarjih in besedilih, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 32–47.

Ивана Лазић Коњик

 1. Ивана Лазић Коњик: Англобализми и други неологизми у најновијем периоду развоја српског језика, Новоречје, бр. 4 (2021), с. 19–28.
 2. Ивана Лазић Коњик: Узроци англокализације у српском језику, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 65–72.
 3. Ивана Лазић Коњик: „Српске сливенице, монографија проф. Ранка Бугарског“, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 115–120. Приказ.

Маја Матић (види: 5)

Mija Michelizza (vidi: 39)

 1. Mija Michelizza: Prekrivanke kot odraz aktualnega družbeno-političnega dogajanja: analiza slovenskih primerov na Twitterju, Новоречје, бр. 6 (2022), с. 31–42.

Александар Милановић

 1. Александар Милановић: „Награда“ за најгори превод и најгору реч / Повратак речи ‘прелест’, Новоречје, бр. 1 (2019), с.
 2. Александар М. Милановић: Из историјата српских сливеница, Новоречје, бр. 6 (2022), с. 13–17.

Пјотр Мироха (Piotr Mirocha)

 1. Пјотр Мироха: Делатност часописа „Новоречје“ у оквиру српских и пољских истраживања неологизама (превод текста из часописа „Poznańskie Studia Slawistyczne“ 19, 2020), Новоречје, бр. 4 (2021), с. 186–197. Поновно објављујемо

Milica Mihaljević

 1. Milica Mihaljević: Anglizmi i pseudoanglizmi u hrvatskome jeziku, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 48–64.
 2. Milica Mihaljević: Tvorbena analiza hrvatskoga koronavirusnog nazivlja (s posebnim obzirom na stopljenice i sraslice), Новоречје, бр. 6 (2022), с. 75–90.

Марина Николић (види: 24–28)

Слободан Новокмет

 1. Слободан Новокмет: Нове речи са суфиксом -ина и његовим варијантама усрпском језику, Новоречје, бр. 1 (2019), с. 34–50. Поново објављујемо.
 2. Слободан Новокмет: Да ли лежећи полиајац спава или само лежи?, Новоречје, бр. 1 (2019), с. 56–59. Поново објављујемо.
 3. Слободан Новокмет: Номинација симбола @ (ЕТ) у савременом српском језику МСЦ (Научни састанак слависта у Вукове дане 46, 2017), Новоречје, бр. 4 (2021), с. 139–151. Поново објављујемо
 4. Слободан Новокмет: Ко су вакцинаши, Новоречје, бр. 4 (2021), с. 33–38.
 5. Слободан Новокмет: Форманти страног порекла веб и сајбер у српском језику (Научни састанак слависта у Вукове дане 43, 2014.), Новоречје, бр. 4 (2021), с. 152–167. Поново објављујемо
 6. Слободан Новокмет: Статус и положај нових англицизама из домена телевизије и филма у српском језику, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 65–72.
  види: 35

Ђорђе Оташевић

 1. Ђорђе Оташевић: Семантичке дефиниције нових фемининума, Новоречје, бр. 1 (2019), с. 5–6.
 2. Ђорђе Оташевић: Грађа за речник нових речи (1), Новоречје, бр. 1 (2019), с. 9–21.
  види: 24–28
 3. Ђорђе Оташевић: Нове речи и лежећи полицајци, Новоречје, бр. 1 (2019), с.
 4. Ђорђе Оташевић: Нове речи и њихово бележење, Новоречје, бр. 1 (2019), с. 70–74. Поново објављујемо.
 5. Ђорђе Оташевић: Творба деантропонимних политичких неологизама (од презимена Вучић и Ђилас), Новоречје, бр. 2 (2020), с. 9–36.
 6. Ђорђе Оташевић: Исцрпност описних речника, Новоречје, бр. 2 (2020), с. 140–142. Поново објављујемо
 7. Ђорђе Оташевић: Фемининуми (феминативи) у речницима нових речи, Новоречје, бр. 3 (2020), с. 43–66.
 8. Ђорђе Оташевић: Вредновање нових речи, Новоречје, бр. 3 (2020), с. 184–187. Поново објављујемо.
 9. Ђорђе Оташевић: Неологизми и оказионализми у медијском дискурсу(Анна Сергеевна Зотова, Словообразование в современном медиадискурсе, Новоречје, бр. 3 (2020), с. 75–76. Прикази
 10. Ђорђе Оташевић: Изабрани радови Н. З. Котелове(Н.З. Котелова: Избранные работы), Новоречје, бр. 3 (2020), с. 77–78. Прикази
 11. Ђорђе Оташевић: О семантичкој дефиницији неологизама антивакцинаш и антивакцинаштво, Новоречје, бр. 4 (2021), с. 29–32.
 12. Ђорђе Оташевић: Родни парови у речницима нових речи и секундарност феминатива, Новоречје, бр. 4 (2021), с. 75–78.
 13. Ђорђе Оташевић: Речник деантропонимних неологизама (1), Новоречје, бр. 4 (2021), с. 113–121.
 14. Ђорђе Оташевић: Библиографија радова на словенским језицима и енглеском о неологизмима везаним за актуелну пандемију : избор (1), Новоречје, бр. 4 (2021), с. 133–136. Библиографије
 15. Ђорђе Оташевић: „Нове речи и речници нових речи“, Новоречје, бр. 5 (2021), с. 121–123. Приказ.
 16. Ђорђе Оташевић: Речник деантропонимних неологизама (2), Новоречје, бр. 5 (2021), с. 158–157.
 17. Ђорђе Оташевић: Библиографија радова на словенским језицима и енглеском о неологизмима везаним за актуелну пандемију : избор (2), Новоречје, бр. 5 (2021), с. 161–163. Библиографије.
 18. Ђорђе Оташевић: Оказионалне сливенице у савременој српској афористици: творбена анализа, Новоречје, бр. 6 (2022), с. 139–155.
 19. Ђорђе Оташевић: Речник деантропонимних неологизама (3), Новоречје, бр. 6 (2022), с. 183–187. Грађа
 20. Ђорђе Оташевић: Библиографија радова на словенским језицима и енглеском о неологизмима везаним за актуелну пандемију : избор (3), Новоречје, бр. 6 (2022), с. 191–194.

Andrej Perdih (vidi: 39)

Amela Šehović

 1. Amela Šehović, Elmа Durmišević: Slivenice na bosanskohercegovačkim internetskim portalima, Новоречје, бр. 6 (2022), с. 43–62.

На Растку објављено: 2022-12-10
Датум последње измене: 2022-12-10 21:18:25
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује