Срби о знаменитим Немцима (зборник)

Љ. Петровић, И. Пудић, Ђ. Радојичић, М. Црњански, В. Поповић, С. Јосифовић, М. Тривунац, Н. Поповић, С. Христић, Б. Петронијевић, П. Слијепчевић, М. Цар, М. Милојевић, Н. Радојчић, М. Нинчић, З. Константиновић, М. Ђорђевић

Приредио Милорад Софронијевић

Интернет издање

 • Извршни уредник: Зоран Стефановић
 • Дигитализација: Ненад Петровић, Миленка Кузмановић и Горан Марић
 • Информатичар: Михаило Стефановић
 • Супервизор: Дејан Ајдачић
 • Покровитељ издања: ТИА Јанус

Штампано издање

 • Издавач ЕВРО, Београд Београдска 6/III
 • За издавача Новица Јевтић, директор
 • Уредник Радослав Миросављев
 • Тираж 1000 примерака
 • Штампа Штампарско-издавачко предузеће БАКАР, Бор

С1Р - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

930.85(497.11:430)"18/19"(082)

СРБИ о знаменитим Немцима / Љ. (Љубомир) Петровић... [и др.]; приредио Милорад Софронијевић. - Београд: Евро, 1998 (Бор: Бакар). - 313 стр.: илустр.: 20 цм

Тираж 1000.

1. Петровић, Љубомир 2. Софронијевић, Милорад

943.0(082)

а) Културни односи - Србија - Немачка - 19-20в - Зборници б) Немачка - Зборници

ИД=65450508

 • Уводна напомена приређивача

Интересовање које је код нас и у Немачкој изазвала збирка текстова Срби о Немцима[1], у којој познати српски интелектуалци говоре о овдашњем виђењу Немаца као народа, мотивисало ме је да приредим избор текстова о знаменитим Немцима како их виде еминентни српски аутори одговарајућих специјалности. Избори ове врсте корисни су у најмање два правца. Они доприносе бољем међусобном упознавању српског и немачког народа а могу се користити и као грађа у имагологији - младој научној дисциплини чији задатак је да прати слику једног народа у представама, књижевним делима и медијима неког другог народа.

Није иначе тешко образложити основни критеријум за избор текстова у овој књизи ако се има у виду околност да нема области људске делатности у којој се Немци нису огледали са запаженим успехом. Многи знаменити Немци одавно припадају читавом човечанству. Њихов допринос нашој цивилизацији је огроман и неоспоран. О њима је само код Срба написана читава библиотека. Стога сам се одлучио да у антологију уврстим само врхунске представнике из оних области у којима су Немци доминирали кроз историју. Како је и тако сужен избор преобиман, овом су другом књигом обухваћени само текстови српских аутора о познатим немачким књижевницима, филозофима, музичарима, сликарима, историчарима и државницима. Иначе се, изузетно, један од текстова бави и монументалним немачким дворским епом Песма о Нибелунзима анонимног песничког генија, а други немачким експресионистима чија имена се исто тако не појављују у наслову.

У свом раду на овој антологији наишао сам, као и у раду на претходној, на велику подршку Друштва за српско-немачку сарадњу. И ова антологија, као и она претходна, штампана је захваљујући Клубу спонзора тог друштва на челу са господином Драгомиром Лајшићем.

У Београду, марта 1998.

[1] Београд: DBR Publishing 1996. Приредили: Милорад Софронијевић и Миодраг Максимовић

 

САДРЖАЈ

Штампање ове књиге омогућили су својим прилозима

 • Друштво за српско-немачку сарадњу
 • ЕВРО • БЕОГРАД • 1998
На Растку објављено: 2008-03-12
Датум последње измене: 2008-03-11 21:52:12
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује