Срби о Немцима (зборник)

Андреј Митровић • Љуба П. Ненадовић • Божидар С. Николајевић • Драгиша Васић • Милош Тривунац • Милош Црњански • Станислав Винавер • Перо Слијепчевић • Дејан Медаковић

Приредили Милорад Софронијевић и Миодраг Максимовић

Интернет издање

 • Извршни уредник: Зоран Стефановић
 • Дигитализација: Ненад Петровић, Миленка Кузмановић и Горан Марић
 • Информатичар: Михаило Стефановић
 • Супервизор: Дејан Ајдачић
 • Покровитељ издања: ТИА Јанус

Штампано издање

 • Главни и одговорни уредник Зоран Глушчевић
 • Рецензент Марица Јосимчевић
 • Ликовно-графичка опрема
 • Милорад Раца Стојановић
 • Издавач DBR International Publishing, Београд, Краља Петра 71
 • За издавача: Славомир Радошевић, председник Компаније
 • Штампа: Студио Дизајн
  Београд, Шумска 5
 • Тираж: 1000 примерака
 • 1996
 • БИБЛИОТЕКА ЗНАМЕН
 • Уредник Марица Јосимчевић

ЦИП Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
930.85(430)(082)

СРБИ о Немцима / А. [Андреј] Митровић... [и др.]; (приређивачи М. [Милорад] Софронијевић, М. [Миодраг] Максимовић). Београд: DBR Internacional Publishing, 1996. (Београд: Студио Дизајн). – 251 стр.; 21 см. – (Библиотека Знамен / DBR Internacional Publishing).
Тираж 1000. – Белешке о ауторима: стр. 257-261.
ИСБН 86-7993-012-1
1. Митровић, Андреј
943.0(082)
а) Немци – Зборници б) Немачка – Зборници
ИД=44152844

 

НАПОМЕНА ПРИРЕЂИВАЧА

Текстови у овој антологији сврстани су хронолошки, по времену кад су објављени, изузев уводног који је истовремено и предговор овој књизи. Текстови нису одабирани да би се добила равнотежа pro et kontra или да би се дала предност једном или другом. То је избор из стваралаштва најистакнутијих српских књижевника и историчара књижевности у којем се смењују лични утисци, опаске и размишљања песника са научном акрибијом зналаца немачке културе.

***

За овај избор коришћена су следећа дела: Андреј Митровић, Срби о Немцима, есеј, "Књижевне новине", 1. јун 1992, допуњен и ауторизован; Љубомир Ненадовић, Писма из Немачке, путопис, 1870; Милош Тривунац, О Немцима, студија, 1911; Божидар С. Николајевић, Под Немцима, мемоари, 1923; Драгиша Васић, Утисци из данашње Немачке, публицистика, Српски књижевни гласник, VIII, 1923; Милош Црњански, Књига о Немачкој, путописи и есеји, 1931; Станислав Винавер, Немачка у врењу, чланци, 1924. и Године понижења и борбе, хроника, 1945; Перо Слијепчевић, Херман Вендел, студија, Архив за правне и друштвене науке, XXXIV (LI), 1937.

САДРЖАЈ

Објављивање штампаног издања ове књиге омогућили су својим прилозима чланови Клуба спонзора Друштва за српско-немачку сарадњу

 • Autoservice – PSC Ивановић, Н. Београде, Тошин бунар 104
 • Изолација ДДМ, Београд, Мишка Јовановића 9
 • Икарбус, Фабрика аутобуса и специјалних возила, Земун, Аутопут 24
 • Инпро-инжењеринг, Београд, Делиградска 26
 • Интер-градња цооп, мешовито предузеће за инжењеринг, консалтинг, кооперацију и производњу, деоничко друштво, Београд, ИИИ булевар 1
 • Југолек, предузеће за унутрашњу и спољну трговину, Београд, Косовска 10
 • Косововино, ДОО за производњу и промет грожђа, вина и жестоких алкохолних пића, Београд, Баје Секулића 43
 • Монтинвест ДД, Београд, Чернишевског 2а
 • Monteks C.O, Hoch-/Tief- u Montagebau, Niederlassung Deutschland, 59069 Hamm, Alte Salzstrasse 3
 • Imatexs, Import & Export GmbH, D-Hamm-Rhynem, Talstrasse 41
 • Овлашћени сервис за BMW AG, Радуловић, Београд, Партизански пут бб
 • Славија банка ДД, Београд, Српских владара 4
 • Челик, трговинско предузеће ДД, Београд, Карађорђева 67.

Друштво изражава посебну захвалност својим спонзорима на финансијској подршци и члановима свог Управног одбора Зорану Р. Јовановићу и Драгомиру Лајшићу на свесрдном залагању око реализације овог издавачког подухвата.

Први пут објављено: 1996
На Растку објављено: 2008-03-11
Датум последње измене: 2008-03-11 21:33:08
Спонзор хостинга
"Растко" препоручује

IN4S Portal

Плаћени огласи

"Растко" препоручује