Projekat Rastko - Slovenija

Језик • Jezik • Language

Спољни линкови, везе са сајта Oddelek za slovenistiko (Filozofska fakulteta, Ljubljana), проф. Мирана Хладника

Slovenska literarna veda
Slovensko jezikoslovje
The curriculum of Slovene Language and Literature at the Department for Slavonic Languages and Literatures at the University of Ljubljana in 1997

Oddelek za slovenistiko

Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2/II
1000 Ljubljana
tel. +386(01)241-1270 (tajništvo)
+386(01)241-1268 (predstojništvo)
faks +386(01)425-9337
http://www.ijs.si/lit/oddel.html-l2
Urniki, govorilne ure učiteljev, izpitni roki in rezultati ter druga obvestila iz oddelčnega tajništva
Svežega študijskega programa v spletni obliki ni, zgolj za orientacijo, kako so študirali včasih, je tu program z literaturo leta 1997
Splošno
Slovenski jezik (170 KB)
Slovenska književnost (132 KB)
Podiplomski programi
Računalništvo za filologe (Primož Jakopin), Osnove računalništva za jezikoslovce (France Mihelič)
Bibliografije in razprave
Učitelji ini sodelavci
Bibliografija diplomskih nalog iz slovenske književnosti
Bibliografija magisterijev
Knjižnica Oddelka za slovanske jezike in književnosti
Slovenščina za tujce (Slovene for foreigners)
Center za slovenščino
Seminar slovenskega jezika, literature in kulture – SSJLK
Mednarodni slovenistični simpozij
Tečaji slovenščine
Izpitni center
Slovene language learning material
Slovene for Travelers
Some useful addresses for people who want to establish contact with relatives in Slovenia and to learn the language
Slovenščina na tujih univerzah
Slavistične inštitucije
Zgodovina ljubljanske slavistike
Dan odprtih vrat Oddelka za slovanske jezike in književnosti 1997
Mariborska slavistika
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti
Slavistično društvo Slovenije – kronika
Nekateri slavistični oddelki in slovenisti po svetu
Society for Slovene Studies
 

Kronika Oddelka od 1. dec. 1996 do 30. sept. 1998, ko je bil predstojnik Miran Hladnik

13. mednarodni slavistični kongres, Ljubljana 2003; http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/kongres.html

SlovLit -- slovenska literarna veda

Slavisti debatirajo o slovenski književnosti in še o čem. Arhiv diskusije za obdobje od sept. 1999 do febr. 2000 se nahaja na naslovu http://www.egroups.com/group/slovlit/. Če želite videti zbirko predhodnih sporočil v forumu, obiščite SlovLit arhiv. SlovLit list run by Miran.Hladnik

 

Словеначка

зборник
Српска књижевна задруга,
1927, Београд


 

 

 


Историја српске културе

 


The History of Serbian Culture


Још прилога у Библиотеци филологије и лингвистике