NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat Rastko Promena pisma English
Projekat RastkoKnjizevnost
TIA Janus

Dr Mirjana Detelić

Projekat "Leksikon epskih gradova na CD-ROM-u"
Izvod iz tabelarnog prikaza zastupljenosti gradova u hrišćanskim i muslimanskim epskim pesmama na srpskohrvatskom jeziku.

VENECIJA, Mletak, Mleci, Mlijetak, Mljetak, Mljetačka, Mljetok, Mljeci

Venezia, Venetia, Mletačka republika

Grad, bijeli grad, cvijet od gradova, bijeli, pitomi, latinski, široki, duboki, bogati, pleteni, prokleti, kleti, u moru debelu

Vuk II,56, 87, 89, 90, 92; Vuk III, 24, 36, 43, 58, 60, 64, 68, 79, 81, 83; Vuk IV, 4, 10; SANU II, 64, 83; SANU III, 10, 13, 17, 28, 39, 50, 58, 60, 67; SANU IV, 19;

ER 59, 123, 172, 188;

MH I, 32, 33, 50, 58, 68; MH II, 16, 20; MH III, 8, 10, 18, 19; MH IV, 30, 37, 41, 43; SM 7, 11, 64, 70, 105, 106, 113, 119, 123, 129, 144, 158, 168;

KH I, 21, 27; KH II, 56, 59, 66, 67, 73

EH 1, 2

Mletak

Bez atribucije

Vuk II, 89, 90, 92; Vuk III, 58, 64, 68; Vuk VII, 42; Vuk VIII, 43; SANU III, 13; MH I, 33, 68

Grad

Ako može zmija šarovita / Od Budima do Mletaka grada / Sve puteve zlatom pozlatiti

MH I, 33: 332-334

Bijeli

Vuk III, 81; Vuk VI, 36; Vuk VIII, 43; MH I, 33; MH II, 20

Široki

MH I, 33, 68

Latinski

Vuk II, 87, 92

Latinski pleteni

Pa je teško kavzi dževap dati / U Latinskom Mletku pletenome

Vuk II, 87: 21, 22

Latinski pitomi

U pitomu Mletku Latinskome

Vuk II, 87: 3

Pitomi

Vuk II, 92; SM 123

Mletci

Vlaški

EH 1

Pokraj sinjeg mora

Vezle su je četiri vezilje, / U Mletcima pokraj sinjeg mora.

EH 2: 329, 330

Mleci

Bez atribucije

Vuk II, 56, 87, 89, 90, 92; Vuk III, 24, 36, 43, 60, 68, 79, 83; Vuk IV, 4, 10; Vuk VI, 24, 36, 66, 71, 76; Vuk VII, 2, 16, 22; SM 7, 11, 64, 105, 106, 119, 129, 144, 168; SANU II, 27, 64, 83; SANU III, 28, 39, 50, 58, 60, 67; SANU IV, 19; KH II, 66, 67; MH I, 32, 33, 68; MH II, 16, 20; MH III, 8, 10, 18, 19; MH IV, 30, 41, 43; MH VIII, 1, 3, 43, 70;

Grad

Vuk II, 89

Grad bijeli

MH II, 20

Država

SM 11

Bijeli

Vuk III, 83; SM 123; MH I, 32, 68; MH II, 20; MH III, 8

Bili

MH I, 50

Ravni

MH VIII, 26

Ramni

MH I, 68

Duboki

SM 70

Bogati

SM 106, 113

Prokleti

MH III, 19

Kleti

MH IV, 37

Latinski

SANU III, 28

Cvijet od gradova

Oj Boga ti, od Beča ćesare, / Zašt' da pustiš' Mletke i Taliju, / Talija je tvoja potkućnica, / Mleci su ti cvijet od gradova, / Sva Istrija, zemlja Dalmacija

Vuk VIII, 43: 51-57; SM 64

Mlečići

Bez atribucije

Mi od cara siđet ne smijemo, / da bježimo gradu Dubrovniku, / u Mlečića, u more debelo.

SM 158: 328-330

Mlijetak

Grad latinski

Vuk II, 90

Mljetak

Bez atribucije

Ljuto tuži Đurađ Čarnojević / U Mlijetku gradu Latinskome / U tavnici kralja Latinskoga.

KH I, 21: 1-3; Vuk VII, 36

Mljetačka

Bez atribucije

Ti podigni svu svoju Mljetačku

MH I, 58: 71

Mljetok

Bez atribucije

KH II, 73

Grad bijeli

Vino pilo trideset Brđana / U Mljetoku, gradu bijelome / Među njima od Mljetoka kralje

KH II, 73: 1-3

Mljeci

Bez atribucije

KH I, 21, 27; KH II, 41, 56, 59; MH I, 58

Tvrdi

Glavu snese do tvrdih Mljetaka

KH I, 21:571


Pogled na ove mape pokazuje da se svako pleme, pošto bi stiglo u Lagunu, nastanjivalo na jednom ili više obližnjih ostrvaca. Tu bi podigli sopstvenu crkvu: oko nje su zidali kuće, a u njenoj porti sahranjivali svoje mrtve.

 

Skraćenice

  • Vuk II-IV - Vuk Stefanović Karadžić, Srpske narodne pjesme, izdanje o stogodišnjici smrti Vuka Stefanovića Karadžića 1864-1964, “Prosveta”, Sabrana dela Vuka Karadžića, knj. 5-7, Beograd, 1986-1988.
  • Vuk VI–IX - Vuk Stef. Karadžić, Srpske narodne pjesme, Državno izdanje, Bijograd, 1897-1902.
  • SANU II-IV - Srpske narodne pjesme iz neobjavljenih rukopisa Vuka Stef. Karadžića, I-IV, SANU, Beograd, 1973-1974
  • MH I-II, VI-IXHrvatske narodne pjesme, Matica Hrvatska, Zagreb, 1896 – 1942.
  • SM - Sima Milutinović, Pjevanija cernogorska i hercegovačka, sabrana Čubrom Čojkovićem Cernogorcem, u Lajpcigu, 1837
  • ER - Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama (izdao dr Gerhard Gezeman, SKA,), Sr. Karlovci, 1925.
  • EH – Esad Hadžiomerspahić, Muslimanske junačke pjesme, Sarajevo, 1902.
  • KH I-II- Narodne pjesme muslimana u Bosni i Hercegovini, I-II, sabrao Kosta Herman, Sarajevo, 1933.
  • KH III - Narodne pjesme muslimana u Bosni i Hercegovini, redakcija, uvod i komentari Đenana Buturović, Sarajevo, 1966.
  • MH III-IV - Junačke pjesme (muhamedovske), knjiga III - IV, uredio dr Luka Marjanović, Matica Hrvatska, Zagreb, 1898 (III), 1899 (IV).

// Projekat Rastko / Književnost / Nauka o književnosti //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa projekta | Kontakt | Pomoć ]