Харун Хасани
Горанске народне песме
1987

Казивачи песама

1. Абази Зејнепа

Рођена је у селу Лештане недалеко од Драгаша 1946. године. Зна један број печалбарских песама. Домаћица.

2. Абидини Сидика

Рођена је 1943. године у Крушеву где је завршила основну школу. Песме је чула од старијих, а многе је научила спонтано, дружећи се и певајући као девојка са својим другарицама.

3. Абидини Фериз

Рођен је у Крушеву 1933. године Бави се земљорадњом и сточарством. Зна читати и писати. Док је био млађи, песме је научио од другова и старијих мештана.

4. Агуши Рамаиз

Рођен је у Лештану 1933. године. Сада живи у Драгашу. Завршио је вишу управну школу. Дугогодишњи друштвено- политичких радник, однедавно у пензији. Врсни познавалац мнохи старих горанских песама и мелодија, које се данас ретко чују. Спонтано запева у друштву, поготову приликом разних весеља и пригодних свечаности. Најчешће пева соло због специфичне интерпретације и боје гласа.

5. Алидини Рабша

Рођена је 1945. године, у селу Млике. Завршила је основну школу. Домаћица. Песме је чула од мајке.

6. Алидини Исмаиљ

Рођен је 1922. године у селу Млике. Непосредно после рата радио је као учител. у селу Орчуша, касније као службеник у Општини где је пензионисан. Зна више старих мање познатих горанских народних песама. Казивао их је деци, мање певао. Умро је крајем 1985. године.

7. Алидини Сагира

Рођена је 1942. године у селу Млике, завршила је основну школу Домаћица.

8. Алидини Џева

Рођена је у селу Млике 1945. године. Осморазредну основну школу завршила је у селу Враниште. Домаћица. Зна и пева горанске песме новијег датума.

9. Ајрулахи Арифка

Рођена је 1936. године у селу Диканце, где је завршила четворо разредну основну школу. Домаћица. Песме је научила од мајке, а пева их најчешће са другарицама, приликом разних свечаности.

10. Алили Сагира

Рођена је у селу Млике 1942. године. Домаћица. Завршила је основну школу. Песме је слушала од старијих људи и жена у селу.

11. Ализоти Атим

Рођен је 1933. године у селу Орћуша. где и сада живи и ради као угоститељски радник. Радио је и у унутрашности земље. Познаје један број релативно старих песама. Био је члан фолклорне групе "Гора" из Орћуше. Истицао се певањем још у младости. Неколико његових песама емитују се преко Радио Приштине.

12. Аљиљоски Атмана

Рођена је 1946. године у селу Броду. Има завршену основну школу. Домаћица Пева и удара у даире заједно са другарицама. Песме је чула од старијих жена.

13. Аљиљоски Назира

Рођена је у Броду 1948. године, где је завршила основну школу. Домаћица.

14. Аљо Вајда

Рођена је 1937. године у Броду. Има четвороразредну основну школу. Домаћица. Песме је чула од мајке. Певала их најчешће са другарицама приликом веридбе и свадбених свечаности "заредујење", "кога затребујет" и др.).

15. Аљиљоски Вајда

Рођена је 1918. године у Броду. Домаћица. Није писмена. Зна већи број старих и за Брод карактеристичних песама.

16. Ахметлер Фериз

Рођен је 1929. године у селу Зли поток. По занимању је земљорадник. Преко зиме одлази на "гурбет". Постоји могућност даје нека жена из породице казивач песме.

17. Ахметљерден Рамиза

Рођена је 1940. године у селу Злипоток где је завршила четири разреда основне школе. Домаћица.

18. Ашими Сељва

Рођена је у селу Бачка 1930. године. Домаћица. Зна да чита и пише. Зна доста песама "које су се раније певале". У младим годинама певала је са још једном женом или девојком приликом разних свечаности или весеља.

19. Бајмак Ата

Рођена је у Броду 1915. године. Није писмена. Многе је песме научила од старијих. Домаћица.

20. Балџи Рефија

Стара око 75 година. Живи у Броду. Није писмена. Зналаје много горанских лирских песама.

21. Базда Ариф

Рођен је 1933. године у селу Рестелици. Има четири разреда основне школе. Бавио се углавном сточарством. Задњих година радио је као помоћни радник у Беобанци у Београду. Умро 1982. године. Забележене песме је певао соло маја 1975. године приликом једне пригодне свечаности.

22. Бектеши Менир

Рођен је 1922. године у селу Глобочица. Пензионер. Зна да чита и пише.

23. Бектари Бејрам

Рођен је 1920. године у Зли- потоку. Бавио се, углавном, земљорадњом, уз повремени одлазак на печалбу. Умро је 1985. године.

24. Беро Асиба

Рођена је 1912. године у селу Крушеву. Домаћица. Није писмена.

22. Бећири Бастрија

Рођен је 1921. године у селу Рапча. Радио је дуго као посластичарски радник. Сада је у пензији.

23. Бећироски Енива

Рођена је 1923. године у Броду. Домаћица. Зна да чита и пише.

24. Бећироски Есат

Рођен је 1936. године у Броду. Сада живи у Драгашу и ради као зубни техничар у Дому здравља. Имао је прилике да слуша многе старе изворне песме, поготову обичајне (свадбарске). Задржао је локални изговор ("броцки"). Аутору ове збирке доста је помогао да се задржи изворни облик песама из Брода.

25. Билали Хуснија

Рођена је у селу Млике 1933. године. Домаћица. Није писмена.

26. Бреноли Мурат

Рођен је 1910. године у селу Крушеву. Зна многе старе народне песме. Више их казује него што их пева. Није писмен. Бави се земљорадњом и сточарством.

27. Бреноли Развија

Рођена је 1945. године у селу Крушеву. Има завршену основну школу. Песме је слушала и научила од старијих жена. Домаћица.

28. Бреноли Фејзо

Рођен је 1964. године у Крушеву. Један од млађих познавалаца горанских народних песама. Многе је старе песме научио од старијих чланова иначе бројне породице. Пева појединачно; свира на тамбури. Ради као угоститељски радник у Крушеву.

29. Вурани Фирда

Рођена је 1931. године у селу Глобочиц. Домаћица. Није писмена.

30. Вељан Галип

Рођен је 1936. године у Броду. Ради као кувар у Ђаковици. Казао је једну од старијих песама.

31. Гунга Нафија

Рођена је у Броду 1921. године Домаћица. Неписмена је. Зна више старих обичајних песама.

32. Далифи Сабрија

Рођена је 1947. године у селу Диканце. Домаћица. Има завршену основну школу. Сада живи у селу Бачка.

33. Даути Рамиза

Рођена је у селу Орћуша 1943. године. Домаћица. Има завршену основну школу. Зна неке песме које се ретко чују у другим селима Горе.

34. Даути Ајша

Живи у Броду. Рођена је 1931. године. Домаћица. Писмена је.

35. Елези Ђуриша

Живи у селу Враниште. Рођена је 1937. године. Домаћица. Писмена је.

36. Ешрефи Скендер

Рођен је 1933. године у селу Глобочица. Као посластчарски радник био је у печалби у многим местима у земљи. Сада живи и ради у селу и бави се пољопривредом. Зна већи број старих печалбарских песама.

37. Зиза Магбуља

Рођена је у Броду 1948. године. Има завршену основну школу. Домаћица.

38. Зуљка Ђуља

Живи у селу Рестелица. Рођена је 1906. године. Породица се бави сточарством. Није писмена. Стару песму је записао Батали Менсур, ученик из истог села, рођен 1964. године.

39. Зубери Арифка

Рођена је 1943. године. Има завршену основну школу. Домаћица. Сада живи у селу Рапча.

40. Ибиши Сељва

Живи у селу Млике. Рођена је 1948. године. Домаћица. Писмена је.

41. Ибрахими Ирфан

Рођен је 1947. године у селу Рапча. Ради као просветни радник у осмогодишњој школи у истом селу. Дао је допринос прикупљању народних умотворина и народних песама са овог подручја.

42. Ивановић Милица

Рођена је 1949. године у селу Кориша код Призрена. Једно време радила је као патронажна сестра у Дому здравља у Драгашу. Тада је научила више горанских песама. Пева веома запажено.

43. Илијази Ајша

Рођена је у селу Рапча 1919. године. Зна више печалбарских песама. Домаћица. Није писмена.

44. Исљами Сулејман

Рођен је у селу Рапча 1939. године. Ради као посластичар у Призрену.

45. Исљами Атиџа

Рођена је 1936. године у селу Бачка. Зна више старих народних песама. Домаћица. Писмена је.

46. Исмаиљи Азим

Рођен је 1915. године у селу Дикаице. Бавио се сточарством и земљорадњом. Одлазио у печалбу. Песме је слушао од оца и мајке. Многе је заборавио. Није певао. Неписмен је.

47. Јахја Таип

Рођен је у селу Рапча 1918. године. Рад и као посластичар у Новом Пазару. Носталгија за родним крајем и боравак у "туђини", печалба, углавном су песме које је он казивао за млађе.

48. Јахја Рамадан

Рођен је 1933. године у селу Бачка. Запева у друштву по неку стару горанску песму. Ради у комуналном предузећу у Драгашу.

52. Јонузи Ђуриша

Живи у селу Рапча. Рођена је 1925. године. Домаћица. Није писмена.

53. Јонузи Адем

Рођен је 1938. године у селу Рапча. ради као посластичар у Сарајеву. Песму су забележила његова деца.

54. Кајкуш Ћамиља

Живи у селу Глобочица. Рођена је 1924. године. Домаћица. Није писмена.

55. Калинкајакуп

Има око шездесет година. Живи у Броду. Зна и пева више старих горанских песама. Неке је певао преко Радио - Скопља. Ради као посластичар у Нишу.

56. Калинка Мусо

Рођен је 1941. године у Броду. Породична склоност према горанским народним песмама. Ради као посластичар у Нишу.

57. Калинка Бахта

Домаћица. Рођена је 1949. године у Броду. Има завршена осмогодишњу школу. Зна више "женских" горанских песама, које се певају приликом обичајних свечаности.

58. Калинка Амзо

Рођен је 1949. године у Броду где и данас живи. Ради као бурегџија у Драгашу. Песме је слушао од старијих у породици. Запева, али песме више казује.

59. Касеми Рамиза

Живи у селу Орћуша. Рођена је 1948. године. Завршила је основну школу. Домаћица. Зна више успаванки и брзалица.

60. Кесаси Рајма

Стара је око 65 година. Живи у Броду. Домаћица. Није писмена.

61. Кескани Ајша

Рођена је 1919. године. Домаћица. Зна да чита и пише.

62. Курдали Незир

Рођен је 1947. године у селу Зли поток. Ради и живи у Суботици. Повремено борави у родном месту. Сећа се неких песама из детињства. Радо запева у часовима посебног расположења. Привржен је горанском мелосу.

63. Курт Лутвија

Стара је преко шездесет пет година. Домаћица. Није писмена.

64. Кртовци Рајма

Рођена је 1905. године у сели Броду. Зна неке сарије песме. Више успаванки и брзалица. Домаћица. Није писмена.

65. Копач Ава

Стара око 75. године. Рођена је и живи у Броду. Зна више шаљивих горанских песама. Домаћица. Није писмена

66. Љајко Мустафа

Рођен је 1912. године у селу Глобочица. Као младић певао је у друштву приликом разних свечаноти и весеља. И данас, иако у годинама, запева коју стару песму, а често и заигра веома запажено. Био је у печалби у многим крајевима наше земље. Сада живи у селу. Зна читати и писати.

67. Љајко Веис

Рођен је 1934. године у Глобочици где је једно време радио као учитељ. Као младић се много интересовао за горанске песме. Многе је научио од свога оца Мустафе, другова, поготову од старијих људи у селу. Неке је и сам спевао. Запева спонтано приликом разних пригодних свечаности и весеља. Најчешће пева сам због специфичности гласа. Данас ради у Дому здравља у Драгашу.

68. Љиља Фаик

Рођен је у селу Брод 1936. године. Самоуки зидар. Има завршену осмогодишњу школу. Зна старе горанске песме са печалбарским мотивима.

69. Љокан Ава

Рођена је 1937. године у Броду. Домаћица. Има завршену основну школу. Пошла је најчешће са другарицом (карактеристика двогласног певања у Гори). приликом свадбених и других свечаности.

70. Малези Абидин

Рођен је 1936. године у Броду. Породична склоност према горанским народним песмама, поготову оних са печалбарском садржином. Наставља традицију посластичарског заната и ради у Сплиту. Породица живи у Броду. Верујемо да је и жена овде била казивач.

71. Мазлами Сајма

Рођена је у селу Зли поток 1945. године. Домаћица. Има завршену основну школу. Зна неке шаљиве песме и успаванке које је научила од мајке и старијих жена у селу.

72. Мазлами Асан

Рођен је у селу Зли Поток 1943. године. Један је од првих који је снимио грамофонску полочу са горанским народним песмама у аранжману Продукције грамофонских плоча РТВ Београд, која је недавно издала и магнетофонску траку са истим песмама. Данас ради као посластичар у Бачкој Тополи, а породица му борави у селу.

73. Мисини Рамадан- Дајџо

Рођен је у ослу Диканце 1926. године. Дуго време на је радио као трговац у радној организацији "Шар производи", а касније као радник у рачуноводству у истој организацији. Зна многе приче и песме шаљивог карактера. Запева честоу друштву у пригодним приликама или за кафанким столом. наравно, уз чашицу. У младости запажено је играо горанске народне игре. Сада је у пензији.

74. Малићи Омер

Живи у селу Враниште недалеко од Драгаша. Радио је широм земље као печалбар. И данас зна више старих песама са печалбарском садржином. Није писмен. Сада има преко осамдесет година.

75. Мустафа Екрем

Рођен је 1934. године у селу Орћуша. Ради као машинбравар у "Палилули" у Београду.

76. Маслар Јалда

Рођена је 1927. године у Броду. Зна да чита и пише. Домаћица.

77. Миљаими Бајрам

Рођен је 1938. године, у селу Бачка. Ради као помоћни радник у угоститељској организацији "ШАР" у Драгашу. Зна и пева више старих песама.

78. Мурсељи Фатима

Рођена је 1939. године у селу Бачка. Домаћица. Писмена је. Зна више обичајнихнародних песама.

79. Муртезани Изет

Просветни радник у селу Орћуша, где је рођен 1944. године. Познаје горански мелос, а многе песме зна и бележи. У пригодним приликама и запева. Дао је допринос да се многе песме извуку из заборава.

80. Мустафа Мустафа

Рођен је 1936. године у селу Орћуша. Сада живи у Драгашу, где ради као обућар. Зна више старих прича и песама и овде је заступљен са већим бројем старих горанских песама. Пева обично сам због карактеристичног гласа Свира на тамбури веома запажено. Његове се песме и данас слушају преко Радио - Приштине. Члан некадашње фолклорне групе "Гора".

81. Мустафа Рајма

Стара око шездесет година. Рођена је и живи у Крушеву. Домаћица. Писмена је. Зна неке песме које имају локални карактер.

82. Мустафа Исмаиљ

Ради као ковач у Крушеву где је и рођен. Има око шездесет година. Добар познавалац старих горанских песама.

83. Мусалар Џеза

Рођен је 1929. године у селу Ресталица. Зна већи број старих народних песама. Пева обично сам веома спонтано. Бави се сточарством. Дружећи се са сточарима из Брода многе је песме научио од њих.

84. Неља Бајрам

Рођенје 1961. године у селу Глобочица. Ради као наставник у осмогодишњој школи у истом селу. Интересовао се за горанске народне песме. Неке је прикупио. Спевао је неколико песама које се данас певају у селу.

85. Оруч Назмија

Рођена је 1929. године у селу Орћуша. Знала је много песама које је чула од старијих. Домаћица. Није писмена.

86. Оскакач Шефко

Рођен је у Броду 1934. године. Ради као посластичар у Ђевђелији. Често борави у родном месту.

87. Османи Фатима

Рођена је у селу Диканце 1925. године. Многе је песме заборавила. Домаћица. Није писмена.

88. Османи Фарија

Рођена је 1947. године у Крушеву. Песме је научила од старијих жена и другарица. Домаћица. Има завршену основну школу.

89. Османи Аџира

Живи у селу Орћуша. Има око седамдесет пет година. Није писмена. Зна неке мање познате песме.

90. Омери Есат

Ученик VI разреда основне школе у Рестелици. Забележио је неколико песама новијег датума.

91. Петливани Чебира

Рођена је 1938. године у селу Зли- Поток. Домаћица. Нијеписмена.

92. Пајазити Рефик

Ради као кројач у селу Враништу, где је рођен 1944. године.

93. Прчко Чамиља

Рођена је 1944. године у селу Броду. Зна више обичајних горанских песама, поготовуоне које се певају приликом спремања и испраћаја младе. Домаћица. Има завршену осмогодишњу школу.

94. Пупе Рајма

Стара око осамдесет шест година. Рођена је и живи у Броду. Некада је певала приликом свадбених свечаности. И данас се сећа неких старих песама.

95. Рамадани Имер

Рођен је у селу Крстац 1930. године. Радио је као посластичар у многим крајевима земље. Сада ради у Прокупљу.

96. Рамчевци Шабан

Рођен је у селу Зли- Поток 1943. године. Ради као посластичар у Врању. Породица му живи у селу. Неколико чланова породице зна и пева старе горанске песме (брат Јакуп, 1940. године и др.).

97. Рашити Абаз

Има око седамдесет година. Рођен је у селу Радеша. Није писмен.

98. Рашити Рабиша

Рођена је 1938. године у Броду. После удаје једно време живи у селу Бачка, а потом у Новом Саду. Домаћица. Има завршену основну школу.

99. Реџеплар Арза

Рођена је 1948. године у селу Зли- Поток. Као ученица певала је у школи. Посебан афинитет имала је према горанским народним песмама. Старије песме је научила од оца Сеадина, мајке и браће. Снимила је две грамофонске плоче и неколико мегнетофонских трака са старим песмама, које се понекад чују преко Радио - Приштине, Скопља и Београда, иако им је музичка обрада веома оскудна.

100.Реџеплар Кадрија

Рођен је 1946. године у Зли Потоку. Радио је као посластичар у Београду са оцем. Сада ради и живи у Призрену. Често је у породичном кругу певао, најчешће се сестром Арзом. Свира на тамбури. Породична склоност према песми и музици. Неке је сам спевао.

101.Ређеплар Хасиба

Рођена је у Зли- Потоку 1944. године. ОднедавнаживиуДрагашу. Има завршену основну школу. Певала је са другарицом и сестром, најчешће приликом свадбених свечаности и весеља. Тупа у даире. Песме је научила од старијих, поготову од мајке (Незија, стара око осамдесет година), Пева у пару са још једном женом. Карактеристично је двогласно певање у целој Гори.

102.Реџепи Фифа

Стара око шездесет пет година. Рођена је и живи у селу Млике. Домаћица. Није писмена.

103. Режепи Ариф

Рођен је 1948. година у селу Кукуљане, недалеко од Драгаша. Као младић показивао је велико интересовање за горанске народне песме, које је слушао и научио углавном од старијих. Док је радио у Београду, снимио је и прву грамофонску плочу са карактеристичним песмама. Његов глас се чује и са бројних магнетофонских трака. Свира на тамбури и пева соло. Ради као угоститељски радник у родном месту.

104. Ризвани Ајваз

Рођен је у селу Млике 1948. године. Као наставник музичког образовања интересовао се за горанске народне песме. Сада ради као службеник у Општини Драгаш. Зна и пева релативно старе песме.

105. Ризвани Дехир

Ради као продавац у селу Млике, где је и рођен 1942. године. Запева у групи друштву "своју" песму.

106.Ризвани Дуда

Рођена је 1924. године у Млика- ма. Домаћица. Није писмена.

107. Сали Мехмедалија

Рођен је 1930. године у селу Крстац. Ради као посластичар. Пре би се рекло да је у казивању учествовала и његова жена или неко други из породице, а ученица Сејдија Накија (1969) из Основне школе у Рапчи записала.

108. Сејрани Лифа

Рођена је 1912. године у селу Крстац који се налази на падинама Коритника. Домаћица. Није писмена.

109. Селими Сечва

Рођена је 1914. године у селу Крстац. Казала је неколико старих песама. Није писмена.

110. Сељмани Ремзија

Рођена је 1941. године у селу Диканце. Песме је чула од старијих жена. Завршила је основну школу. Домаћица.

111. Сефери Невзат

Рођен је у селу Рестелица које се налази на самим обронцима Шар-планине, на надморској висини од пеко 1.460 метара. Има завршену основну школу.

112. Сефери Ејуп

Рођен је 1910. године у Крушеву. Зна и пева више старих горанских песама. Тупанадахире. Писменје. Бави се сточарством и земљорадњом.

113.Сефери Ата

Рођена је и живи у Крушеву. Има око седамдесет пет година. Домаћица. Није писмена.

114. Сефери Зекерија

Рођен је у Реслелици 1939. године. Ради као посластичар у истом селу.

115. Скендероски Јалда

Стара око осамдесет две године. Живи у селу Брод. И данас се сећа многих песама (успаванки, обичајних и др) које се данас све ређе чују. Није писмена.

116. Скендероски Рефија

Рођена је и живи у Броду. Има око осамдесет три године. Домаћица. Није писмена.

117. Скендероски Рукиша

Рођена је 1944. године у Броду. Песме је чула од старијих. И сама пева, најчешће у групи, обично две. Има основну школу. Домаћица.

118. Скендери Раиф

Рођен је 1921. године у селу Диканце. Радио је као посластичар у многим градовима Србије. Поред песама знао је и доста прикашки, загонетки. Умро је 1985. године.

119. Татари Хајрадин

Рођен је у селу Глобочица 1959. голине. Ради као посластичар у свом селу.

120. Торо Вајда

Из села Крушева. Стара око педесет пет година. Домаћица. Није писмена.

121. Тонга Џавит

Рођен је 1946. године у селу Диканце. Ради као возач у Текстилној фабрици ,Дратекс" у Драгашау. Зна многе песме које је од старијих чуо. Пева сам или у дру штву, приликом разних свечаности и весеља. Запева за друштво у часовима посебног расположења.

122. Фејзо Зуфтија-Дајџо

Рођен је у селу Глобочици 1920. године. До пензионисања радио је као трговац у Драгашу. Зна и пева више старих песама. Једну ("Бисеро, ћерко мајкина") пева са великим заносом и мелодијским колоритом.

123. Ферати Абаз

Из села Бачке. Рођен је 1933. године. Песме је чуо од оца и старијих људи. Зна више обичајних песама као и прича са народним мотивима. Бави се сточарством. Писмен је.

124. Ферати Фехим

Рођен је 1915. године у селу Рапча. Ради као посластичар у Јањеву, на Косову. Он или неко из фамилије казао је неколико успванки и брзалица.

125. Хајдари Шефка

Рођена је 1912. године у селу Глобочица. Казала је неколико шаљивих песама. Знала је много више песама које је чула од старијих. Домаћица. Није писмена.

126. Хајрадини Вехбија

Рођен је 1940. године у селу Рапча у многочланој породици. Магистар економских наука. Дугогодишњи друштвенополитички радник. Интересује се за горанске песме. Један је од оних који се ангажовао да се чују преко Радио Приштине и Радио Београда. Иако без довољно музичке и друге обрале, оне се и данас изузетно слушају.

127. Хајдари Шефка

Стара је око седамдесет пет година. Живи у Глобочици, где је и рођена. Домаћица. Није писмена.

128. Хасани С. Зекија

Мајка аутора ове збирке. Рођена је у селу Бачка 1908. године. Зна више горанских народних песама различитог садржаја и тематике. Песме нам је више казивала него певала због породичне трагедије коју је доживела у времену од 1918. до 1922. године, када је због глади и болести на овом подручју изгубила целу породицу (мајку, три сестре и брата). У породици се гаји култ о хлебу. На аналфабетском течају научила је да чита, али не и да пише. Рад и поштење - били су стална порука родитеља аутора ове збирке народних песама.

124. Хасанлар Дуда

Рођена је 1939. године у Зли Потоку. Има завршену основну школу. Домаћица.

130. Хасанлар Шаћир

Стар око педесет пет година. Бави се земљорадњом и сезонским угоститељским радом у Нишу. Многе песме је научио од мајке (Емина, стара око деведесет година). Често је певао у друштву са Коклевци Билалом из истог села.

131. Хасани Ћемаљ

Рођен је 1941. године у селу Кукуљане. Просветни је радник. Зна више горанских песама.

132. Хасани Рагбет

Рођен је у селу Враниште 1951. године. Завршиоје вишу педагошку школу. Ради као наставник српскохрватског језика у Осмогодишњој школи"25. мај"у Враништу. Песме је слушао и научио од старијих. Некејесам спевао. Многеје песме јабележио. Ради са ученицимау фолклорној и музичкој сек- цији у школи. Запажено пева и свира на гитари и тамбури.

133. Хаџи Ајша

Рођена је 1918. године у селу Диканце. Знала је више песама обичајних, шаљивих и др. Домаћица. Није писмена.

134. Хоџа Омер

Ученик VIII разреда Основне школе "22. децембар" у Рестелици.

135. Хоџа Исметин

Ученик Основне школе "22. децембар" у Рестелици.

136. Хоџа Алтана

Ученица из Рестелице. Ови вредни ученици су и казивачи и записивачи горанских народних песама. На иницијативу аутора ове збирке они су на редовном наставном часу бележили поједине песме.

137. Цако Бахта

Рођена је у Броду 1904. године. Знала је више старих "броцких" изворних песама. Сада зна неке шаљиве песме и успаванке. Није писмена.

138 . Царо Бахта

Стара око осамдесет пет година. Рођена је и живи у Броду. Домаћица. Није писмена.

139 . Чоко Рифат

Рођен је 1966. године у Рестелици. Ученик средњошколског центрау Драгашу.

140. Чоко Мејрима

Ученица VII разреда Основне школе у Рестелици.

141. Чучуљ Бахта

Рођена је у Броду 1924. године. Неписмена је. Зна доста песама "које су се некада певале".

142. Чучуљ Рабиша

Рођена је 1930. године у Броду. Зна више карактеристичних песама из овог села које је научила од мајке и других старијих жена. Писмена је. Сада живи у Драгашу.

143. Чучуљ Селим

Стар око педесет пет година. Рођен је у Броду. Радио је као посластичар у Нишу, Зајечару, Скопљу. Зна и пева многе ралативно старе песме. Има снимљених неколико магнетофонских трака где пева са својим најближима у кругу породице. Запева у друштву, сам или у групи. Сада живи и ради у Призрену, али веома често борави у Броду.

144. Чуфта Зевџан

Наставнику Основној школи у Рестелици. Има око тридесет пет година. Интересовао се за горанске песме. Неке је сам спевао и данас се могу чути у Рестелици, поготову код млађих. Стихови се римују, што нијекарактеристично за горанске песме. Шире нису прихваћене.

145. Чуфта Адем

Ученик Основне школе у Рестелици.

146. Џафче Јонуз

Рођен је 1915. године у Броду. Зна да чита и пише. Многе песме и приче казује унуцима. Бави се сточарством.

147. Џафче Ајрија

Рођена је и живи у Броду. Има око осамдесет пет година. Није писмена.

148. Џафче Јусуф

Рођен је 1938. године у Броду. Бави се сточарством. Зна више печалбареких и обичајних песама. Писмен је.

149. Џафче Магбуља

Стара око осамдесет пет година .. Знала је и певала многе песме. Сада се сећа само неких од њих. Зна да чита али не и да пише. Рођена је и живи у Броду.

150.Џафери Мифтар

Рођен је 1937. године у селу Рапча Економиста. Зна неке песме, а понекад запева у друштву. Сада живи и ради у Призрену.

151.Шола Зарифа

Рођена је у селу Глобочици 1946. године. Домаћица. Има завршену основну школу.

152.Шок Кадемша

Рођена је 1941. године у Броду. Казала је једну мање познату песму, а зна и неке обичајне песме. Писмена је. Живи у Броду.

153. Шок Есма

Рођена је и живи v Броду. Има око двадесет пет година. Песме је научила од старијих жена. Завршила је основну школу. Домаћица.

154.Шокар Јусуф

Рођен је 1935. године у Броду. Зна многе печалбарске и друге песме. Бави се сточарством. Писмен је.

155.Шата Скендер

Рођенје 1930. годинеу Броду. Зна више старих горанских народних песама, које је чуо о старијих у породици. Бави се сточарством. Писмен је.

156.Шаини Фатима

Рођена је 1925. године у селу Диканце. Домаћица. Зна више старих песама. Од ње су у породици научила неке песме и њена деца. Није писмена.

157. Шаини Мујидин

Рођен је 1945. године у селу Диканце, где живи и ради као просветни радник у Основној школи. Од старијих је слушао и научио песме и приче. Запева сам или у друштву приликом разних пригодних и других весеља.

158. Шокар Ђуриша

Стара око осамдесет година. Рођена је и живи у Броду. Зна неке песме које се данас ређе чују. Домаћица. Није писмена.

159. Шејапи Шемсија

Стара око деведест пет година. Рођена је и живи у Враништиу. Знала је многе песме. Данас се сећа само неких, махом обичајних; није писмена.

160. Шукри Шемса

Рођена је 1965. године у селу Бачка. Има завршену основну школу. Песма је научила од мајке и старијих другарица. Живи у селу Диканце.

161.Шуара Атмана

Стара око педесет година. Рођена је и живи у Броду. Домаћица. Није писмена.